$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

تربیت بدنی و ورزش > مقالات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 تربیت بدنی و ورزش - مقالات
فهرست مطالب: مفاهیم آسیب های ورزشی

تاریخ ایجاد 1388/07/28    تعدادبرگ: 170   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل:1026 kb  تعدادمشاهده  2283

 

 • آسيب‌هاي ورزشي, پيشگيري و درمان
 • پيش زمينه
 • آسيبهاي ورزشي حاد
 • آسيبهاي ورزشيمزمن
 • انواع شايع آسيبهاي ورزشي
 • کشيدگيو پارگي‌هاي عضلات و رباطها
 • آسيب‌هاي زانو
 •  درد ساق بدنبال ورزش shin splint  
 • آسيب‌هاي تاندونآشيل
 • شکستگي‌ها  
 • در رفتگي‌ها
 • برخورد درماني با آسيبهاي ورزشي
 • *صدمات وجراحات ورزشي نيازمند اقدامپزشکي
 • *صدماتي که در موارد فوق نگنجيدند را مي‌توان در منزل يا در محيط ورزش درمان نمود
 • درمان‌هاي اختصاصي
 • جلوگيري ازآسيبها و صدمات ورزشي
 • در اطفالو نوجوانان
 • دربالغين
 • درزمينه آسيب‌هاي ورزش بانوان
 • اسپاسم و گرفتگي عضله
 • پيش زمينه
 • علل گرفتگي عضله
 • علائم و نشانه ها
 • درمان
 • پيشگيري
 • پارگي‌ها و آسيب رباط , تاندون و عضله
 • پيش زمينه
 • علل
 • علائم کشيدگي رباط وتاندون , عضله
 • چه موقع به پزشک مراجعه شود
 • معاينات و بررسي‌ها
 • درمان کشيدگي‌هاي رباطي , تاندوني و عضلاني
 • مراقبت‌هاي اوليه در خانه
 • درمان پزشکي
 • پيشگيري
 • پيش آگهي
 • شکستگي‌هاي فشاري استرسي
 • تعريف
 • علل ايجاد شکستگي‌هاي فشاري
 • مکانهاي شايع شکستگي‌هاي استرسي در ورزشهاي مختلف
 • معاينه
 • تصويربرداري
 • راديوگرافي
 • اسکن استخواني
 • سي تي اسکن
 • ارتباط سيگار و شکستگي‌هاي فشاري
 • شکستگي استرسي در اطفال و نوجوانان
 • درمان
 • عوارض شکستگي ها
 • پيش زمينه
 • عفونت استخوان
 • تاخير در جوش خوردن
 • عدم جوش خوردن
 • درمان 
 • نکروزآواسکولار
 • بد جوشخوردن
 • کوتاه شدگي
 • آسيب عروق خونيبزرگ
 • سندرمکمپارتمان               
 • آسيب به اعصاب
 • آسيب به احشاء
 • آسيب به تاندونها
 • آمبولي چربي
 • آسيب به مفاصل
 • له شدگي‌ها درورزش
 • زمينه
 • فرکانس
 • آناتومي کاربردي
 • شرح حال
 • معاينه ورزشکار
 • بررسي تصويربرداري
 • راديوگرافي
 • امارآي
 • درمان
 • * فازحاد
 • * فاز بهبودي
 • آسيب‌هاي ورزشي شايع دربسکتبال
 • پيش زمينه
 • آسيب مچپا
 • آسيب عضلات ران
 • آسيب مهره‌هاي کمري
 • آسيب پا وانگشتان پا
 • آسيب مچ دست وانگشتان
 • آسيب شانه
 • آسيب‌هاي ورزشي شايع دردو ميداني
 • کشيدگي عضله پشتران
 • سندرم درد مفصل کشککيراني
 • سندرم تحريک نوارخاصره اي - درشت ني
 • التهاب فاسياي کفپايي
 • التهاب تاندونآشيل
 • شکستگي‌هاي استرسي
 • شايع ترين آسيب‌هاي ورزشي در فوتبال
 • آسيب‌هاي سر و گردن
 • آسيب و شکستگي بيني
 • آناتومي کاربردي
 • بيومکانيک ورزشي
 • شرححال
 • معاينه
 • درمان
 • بازگشت به مسابقه
 • سيب شبکه بازويي
 • تعريف
 • علل
 • علائم
 • تشخيص
 • درمان
 • زمان بازگشت به فعاليت ورزشي
 • پيشگيري از آسيبديدگي
 • شکستگي و آسيب صورت
 • پيش زمينه
 • آناتوميکاربردي
 • شرح حال
 • • شکستگي سينوس پيشاني
 • • شکستگي کاسه چشم
 • • شکستگي بيني
 • • شکستگي گونه
 • • شکستگي فکتحتاني
 • • شکستگي آرواره فوقاني
 • • شکستگي سينوس پيشاني
 • • شکستگي کاسه چشم
 • • شکستگي  بيني
 • • شکستگي گونه
 • • شکستگي فک فوقاني
 • • شکستگي آرواره تحتاني
 • تصويربرداري
 • درمان
 • آسيبهاي گردن در ورزش
 • پيشزمينه
 • اسپاسم عضلات گردن
 • آسيب شبکه بازويي
 • شکستگي‌هاي ناحيه گردني
 • درمان آسيبهاي گردن
 • • اسپاسم گردن و کشيدگيهاعضلاني- تاندوني
 • پيشگيرياز صدمات گردن
 • سر درد ناشي از ورزش
 • پيشزمينه
 • موارد نيازمند بهمراجعه به پزشک
 • ارزيابي بالينيسردرد
 • تقسيم بندي سردرد‌هاي شايع درورزش 
 • سردردميگرني
 • سردردخوشه اي
 • سردردهاي خاصورزشي
 • آسيب و ضربه مغزي درورزش
 • پيشزمينه 
 • فرکانس
 • بيومکانيکورزشي
 • شرححال
 • معاينه
 • بررسي‌هاي تصويري
 • سيتي اسکن
 • علل آسيب‌هاي مغزي در ورزشکاران
 • ام آر آي
 • تستهاي عصبي – رواني
 • درمان
 • بازگشت به تمرين
 • پيش آگهي
 • عفونت گوش خارجي درورزش
 • پيشزمينه
 • تقسيمبندي انواع عفونتهاي گوش خارجي
 • کشيدگي در عضلات گردن
 • تعريف
 • علل
 • علائم
 • درمان
 • علائم چه مقدار طول مي‌کشد
 • جلوگيري از صدمات و کشيدگي عضلات گردن
 • بورسيت شانه
 • تعريف
 • علل بورسيت
 • علائم و نشانهها
 • درمان
 • مدت ادامه يافتن علائم
 • زمان بازگشت به فعاليت
 • آسيب و در رفتگي شانه
 • پيشزمينه
 • آناتومي کاربردي
 • بيومکانيک ورزشي
 • شرح حال
 • معاينه
 • تصويربرداري
 • راديوگرافي
 •  فازحاد
 •  فاز بهبودي
 •  فازنگهدارنده
 • بازگشت به تمرينات 
 • پييشآگهي 
 • صدمه ديدگي شبکه عصبي بازويي براکيال پلکسوس
 • کشيدگي و اسپاسم عضلهذوزنقه اي Trapezius
 • آسيب‌هاي دنده درورزش
 • کشيدگي عضلات جلويشکم
 • آسيب تاندون و عضلات پشت ران
 • فازبهبودي
 • آسيبهاي عضله چهار سرران Quadriceps injury
 • شکستگي‌هاي استخوان ران
 • پيش زمينه
 • فرکانسآسيب
 • له شدگي و درد لگن
 • پيش زمينه
 • فرکانس
 • آناتوميکاربردي
 • معاينه
 • علل آسيبديدگي
 • بازگشت بهتمرين
 • عوارض
 • پيشگيري
 • پيش آگهي
 • آسيب رباط جانبي خارجيزانو
 • آسيب رباط جانبي داخلي زانو
 • آسيب ورزشي رباط صليبي قدامي زانو
 • آسيب و پارگي منيسک زانو
 • بورسيت جلوي زانو
 • کندرومالاسي
 • کيست بيکر يا پوپليتهال
 • پيشزمينه
 • آسيب و درد مچدست
 • بورسيت آرنج Elbow bursitis
 • پارگي رباطهاي بين انگشتي
 • تعريف
 • علل
 • درمان
 • علائم
 • اثرات آسيب تا کي باقي مي‌ماند
 • آسيب ساق و پا
 • التهاب تاندون آشيل
 • پيش زمينه
 • آناتوميکاربردي
 • فرکانس 
 • علل التهاب تاندونآشيل
 • علل خارجي
 • درمان
 • پيشگيري
 • پيشآگهي
 • بورسيت تاندون آشيل Achilles bursitis
 • پيش زمينه
 • فرکانس
 • علائم و نشانهها
 • درمان
 • منابع

 Label
مقالات مرتبط
ورزش و اعتیاد
ورزش برای توسعه و صلح
یوگا و اثرات آن بر کار
ورزش و صلح
تغذیه در ورزش
نقش رشد در ورزش و بازی های دبستانی
ورزش و آسم
ورزش و سلامتی
یوگا و اثرات آن بر کار
استعداد یابی ورزشی
بازیهای سنتی ایران
تاثیر ورزش بر سلامتی
دوپینگ
نقش تغذیه در ورزش
ورزش در اسلام
ورزش و افسردگی (زیرنویس)
استعداد یابی ورزشی
ورزش در قرآن
نقش ویتامینها در ورزش
روانشناسی ورزش

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک