$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

تربیت بدنی و ورزش > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 تربيت بدني و ورزش - پروژه
فهرست مطالب: تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت ها ، لنفوسيت ها ، منوسيت ها ، نوتروفيل ها و ائوزينوفيل ها مردان ماهر كاراته

تاریخ ایجاد 1391/05/03    تعدادبرگ: 76   قیمت: 7600 تومان   حجم فایل:876 kb  تعدادمشاهده  3563

 • فصل اول : مقدمه پژوهش
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • پيش فرض ها
 • فرضيات تحقيق
 • تعريف واژه ها
 • فصل دوم  : پيشينه پژوهش
 • الف:زمينه هاي نظري موضوع تحقيق
 • ب:تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
 • فصل سوم : روش پژوهش
 • روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه وشيوه نمونه گيري
 • ابزار اندازه گيري
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • روش هاي آماري
 • فصل چهارم : تحليل يافته هاي پژوهش
 • الف :توصيف داده ها
 • ب: آمار استنباطي
 • فصل پنجم  : نتيجه گيري
 • خلاصه تحقيق
 • بحث ونتيجه گيري
 • محدوديتهاي تحقيق
 • پيشنهادهاي تحقيق
 • فهرست منابع
 • فهرست جداول و نمودارها
 • جدول ( 4-1 ) مقايسه ميانگين سن، قد، وزن و سابقه قهرماني در چهار گروه
 • نمودار ( 4-1 ) مقايسه ميانگين، سن، قد، وزن و سابقه قهرمانی در چهار گروه
 • جدول (4-2 ) مقايسه مسافت طيشده بر روي ارگومتر قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • نمودار (4-2 ) مقايسه میانگین مسافت طي شده بر روي ارگومتر قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول ( 4-3 ) مقايسه ميانگين زمان فعاليت روي ارگومتر قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • نمودار (4-3 ) مقايسه ميانگين زمان فعاليت روي ارگومتر قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول ( 4-4) مقايسه ميانگينvo2max قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • نمودار ( 4-4) مقايسه ميانگين vo2maxقبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول (4-5) مقايسه ميانگين كالري مصرفي قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • نمودار (4-5) مقايسه ميانگين كالري مصرفي قبل و بعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول (4-6) مقايسه ميانگين تغييرات Vo2max در طول هفته هاي تمرين در سه گروه تجربي
 • نمودار (4-6) تغييرات Vo2max در طول هفته هاي تمرين
 • نمودار(4-7) مقايسه ميانگين مقياس بورگ جهت تعيين ميزان فشار كار در
 • سه گروه تجربي در طول هفته های تمرین
 • جدول (4-8)مقايسه ميانگين مت مصرفي قبل وبعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول (4-8)مقايسه ميانگين مت مصرفي قبل وبعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول (4-9)مقايسه ميانگين مقياس بورگ قبل وبعد از تمرين در چهار گروه
 • نمودار (4-9)مقايسه ميانگين مقياس بورگ قبل وبعد از تمرين در چهار گروه
 • جدول (4-10) مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دورۀ تمرینی آزمون
 • نمودار (4-10) مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دورۀ تمرینی آزمون
 • جدول (4-11) مقایسه میانگین وزن صبحگاهی درچهار گروه قبل و بعد از تمرین
 • نمودار (4-11) مقایسه میانگین وزن صبحگاهی درچهار گروه قبل و بعد از تمرین
 • جدول (4-12) مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه
 • نمودار (4-12) مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه
 • جدول ( 4-13) مقايسه ميانگين لکوسيتدر چهار گروه بر حسب چهار نوع تست
 • جدول (4-14) مقايسه ميانگين لكوسيت در پس آزمون اول درچهار گروه
 • جدول (4-15) تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين لكوسيت در چهار گروه
 • جدول (4-16) مقايسه زوجي اختلاف ميانگين لكوسيت در گروه هاي مورد مطالعه
 • جدول(4-17) مقايسه ميانگين لنفوسيت در چهار گروه بر حسب چهار نوع تست
 • جدول (4-18)مقايسه ميانگين لنفوسيت در پس آزمون اول درگروههاي مورد مطالعه
 • جدول (4-19) تحليل كواريانس مقايسه ميانگين لنفوسيت در چهار گروه
 • جدول ( 4-20) مقايسه ميانگين مونوسيت در چهار گروه به حسب چهار نوع تست
 • جدول ( 4-21) مقايسه ميانگين مونوسيت در پس آزمون اول در چهار گروه
 • جدول ( 4-22) تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين مونوسيت در چهار گروه
 • جدول (4-23) مقايسه ميانگين نوتروفيل در پس آزمون اول در چهار گروه
 • جدول ( 4-24) تحليل كوواريانس مقايسه نوتروفيل در چهار گروه
 • جدول (4-25) مقايسه ميانگينائوزينوفيل در چهار گروه بر حسب چهار نوع تست
 • جدول ( 4-26) مقايسه ميانگين ائوزينوفيل در چهار گروه در پس آزمون اول
 • جدول (4-27) تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين ائوزينوفيل پس آزمون دوم در چهار گروه
 • جدول (4-28) مقايسه زوجي اختلاف ميانگين ائوزينوفيل بر حسب گروه هاي مورد مطالعه


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک