$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

تربیت بدنی و ورزش > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 تربيت بدني و ورزش - پروژه
فهرست مطالب: بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

تاریخ ایجاد 1388/09/16    تعدادبرگ: 190   قیمت: 19000 تومان   حجم فایل:1629 kb  تعدادمشاهده  4176

 • فصل اول – طرح تحقیق
 • مقدمه2
 • بیان مسأله3
 • ضرورت و اهمیت پژوهش5
 • اهداف پژوهش7
 • هدف کلی پژوهش7
 • اهداف ویژه پژوهش7
 • فرضیه های پژوهش8
 • فرضیه اصلی پژوهش8
 • فرضیه های فرعی پژوهش8
 • پیش فرض های پژوهش9
 • محدودیت های پژوهش9
 • تعاریف نظری11
 • تعاریف عملیاتی13
 • فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
 • مقدمه17
 • بخش اول : مبانی نظری پژوهش18
 • مفهوم تربیت بدنی 18
 • تعریف ورزش19
 • ورزش 19
 • تعاریف ورزش همگانی23
 • مفهوم جهانی ورزش26
 • مفهوم ورزش27
 • کیفیت زندگی29
 • حق به دنبال خوشحالی بودن30
 • انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی31
 • فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی36
 • تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار38
 • طبقه بندی ورزش های همگانی39
 • گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت42
 • تعادل در ورزش43
 • مفهوم فراغت44
 • توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان49
 • فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن54
 • نگرش و چارچوب مفهومی آن57
 • تعریف نگرش58
 • گرایش به ورزش و فعالیت بدنی59
 • انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی61
 • بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش65
 • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور65
 • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور78
 • فصل سوم : روش شناسی پژوهش
 • مقدمه90
 • روش پژوهش91
 • جامعه آماری92
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری93
 • ابزار پژوهش96
 • متغیرهای پژوهش97
 • اعتبار و روایی ابزار پژوهش98
 • شیوه جمع آوری داده ها99
 • روش های آماری99
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق102
 • الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی102
 • ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی114
 • ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی132
 • د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی134
 • بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
 • سایر یافته های پژوهش151
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه161
 • خلاصه ی پژوهش161
 • یافته های اصلی پژوهش161
 • سایر یافته های پژوهش163
 • بحث و تحلیل و نتیجه گیری166
 • روش های گسترش ورزش همگانی171
 • پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش173
 • پیشنهادات برای محققین دیگر173
 • منابع


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک