$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

تربیت بدنی و ورزش > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 تربيت بدني و ورزش - پروژه
فهرست مطالب: بررسي تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار

تاریخ ایجاد 1389/04/31    تعدادبرگ: 80   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل:889 kb  تعدادمشاهده  2989

 • فصل اول  مقدمه پژوهش 2
 • مقدمه 3
 • بیان مسأله 4
 • ضرورت و اهمیت تحقیق 6
 • اهداف تحقیق 7
 • هدف کلی 7
 • اهداف اختصاصی 7
 • فرضیه های تحقیق 7
 • فرضیه اصلی 7
 • فرضیه های فرعی 7
 • تعاریف واژه ها و اصطلاحات  8
 • فصل دوم  پیشنیه پژوهش 10
 • الف  زمینه های نظری و موضوع تحقیق 11
 • ایمنی ذاتی 12
 • ایمنی اکتسابی 20
 • سیستم ایمنی و بیش تمرینی 20
 • ب  تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق 21
 • خلاصه 26
 • فصل سوم  روش پژوهش 27
 • جامعه آماری 28
 • روش و طرح تحقیق 28
 • متغیرهای تحقیق 32
 • وسایل و ابزار تحقیق 32
 • روش اندازه گیری 33
 • روشهای آماری 33
 • فصل چهارم  تحلیل یافته های پژوهش 34
 • الف  توصیف داده ها 35
 • ب  آمار استنباطی 47
 • فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری 58
 • خلاصه تحقیق   59
 • بحث و نتیجه گیری   60
 • بحث و نتیجه گیری کلی 61 
 • محدودیت های تحقیق 64
 • پیشنهادات تحقیق 64
 • فهرست منابع 66
 • فهرست جداول
 • جدول 4-1  مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35
 • جدول 4-2  مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36
 • جدول 4-3  مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37
 • جدول 4-4  مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 38
 • جدول4-5  مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 39
 • جدول 4-6  مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40
 • جدول 4-7  مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
 • جدول 4-8  مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه   42
 • جدول 4-9  مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه   43
 • جدول 4-10  مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
 • جدول 4-11  مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45
 • جدول 4-12  مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46
 • جدول 4-13  مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 47
 • جدول 4-14  مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه 48
 • جدول 4-15  تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه 48
 • جدول 4-16  مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه 49
 • جدول 4-17  مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 50
 • جدول 4-18  مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه 51
 • جدول 4-19  تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه   51
 • جدول 4-20  مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 52
 • جدول 4-21  مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه 53
 • جدول 4-22  تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه 53
 • جدول 4-23  مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه 54
 • جدول 4-24  تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه 54
 • جدول 4-25  مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 55
 • جدول 4-26  مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول 56
 • جدول 4-27  تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه 56
 • جدول 4-28  مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد   57
 • نمودار
 • نمودار 4-1  مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35
 • نمودار 4-2  مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36
 • نمودار 4-3  مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37
 • نمودار 4-4  مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 38
 • نمودار 4-5  مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه   39 
 • نمودار 4-6  مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40
 • نمودار 4-7  مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
 • نمودار 4-8  مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه   42
 • نمودار 4-9  مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه   43
 • نمودار 4-10  مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
 • نمودار 4-11  مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45
 • نمودار 4-12  مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک