$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

حقوق و فقه > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 حقوق و فقه - پروژه کلیه مقالات با فورمت word
فهرست مطالب: استفتائات قضایی حقوقی

تاریخ ایجاد 1388/08/04    تعدادبرگ: 126   قیمت: 12600 تومان   حجم فایل:1195 kb  تعدادمشاهده  2245

 

 •  مقدمه
 • يكم اجتهاد، حيات اسلام
 • دوم اجتهاد جواهرى
 • سوم بالندگى فقه
 • چهارم منطق و متانت اجتهاد شيعى
 • پنجم فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
 • ششم اجتهاد و پرسش هاى نو      
 • هفتم نقش فقه در قضا و حقوق
 • هشتم اصول و ملاك هاى حاكم
 • نهم شاخصه كارآمدى فقه   
 • دهم ويژگى اين مجموعه
 •  بخش نخست كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا
 • فصل اوّل شرايط و وظايف قاضى
 • مبحث اوّل شرايط قاضى
 • 1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى
 • 2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى
 • 3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه
 • 4 . قاضى تحكيم
 • 5 . رجوع به قاضى غير شيعه
 • 6 . رجوع به محاكم غير اسلامى و بين المللى
 • مبحث دوم وظائف قاضى     
 • 1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون
 • 2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع
 • 3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )
 • 4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان
 • 5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور
 • 6 . فصل خصومت با انشاى كتبى
 • 7 . دادرسى غيابى   
 • 8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى و اجراى حدود و تعزيرات
 • 9 . تجديدنظر خواهى
 • 10 . حبس مدعى اعسار
 • 11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن
 • مبحث سوم مسائل مرتبط   
 • 1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها
 • 2 . هزينه هاى دادرسى
 • 3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه
 • 4. هديه به قاضى     
 • فصل دوم راه هاى اثبات دعوا
 • مبحث اول اقرار
 • 1 . اقرار از روى تهديد
 • 2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا
 • مبحث دوم شهادت
 • 1 . معيار در استماع شهادت شاهد
 • 2 . شهادت از روى عدم آگاهى
 • 3. آثار شهادت از روى اكراه
 • 4 . تساوى زن و مرد در شهادت
 • 5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب
 • 6 . اداى شهادت با كتابت
 • 7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى
 • 8 . نظريه كارشناس
 • 9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه
 • 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ
 • 11 . راه اثبات اعسار
 • مبحث سوم علم قاضى
 • 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى
 • مبحث چهارم سوگند
 • 1 . اثبات حق با سوگند
 • 2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى
 • 3 . لفظ سوگند
 • 4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر
 • 5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
 • بخش دوم حـــــدود
 • فصل اول كليات حدود
 • 1 . اجراى حدود در عصر حاضر
 • 2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
 • 3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار
 • 4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر
 • 5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها
 • 6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
 • 7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام
 • 8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
 • 9 . اجراى حكم بر بيمار
 • 10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده
 • 11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال
 • 12 . توبه مسقط حدّ
 •  فصل دوم حدّ زنا
 • 1 . تعريف حدّ زنا
 • 2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا
 • 3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
 • 4 . حكم زناى اكراهى
 • 5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه
 • 6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى
 • 7 . ادعاى اكراه در زنا
 • 8 . طرق اثبات زناى به عنف
 • 9 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان
 • 10 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف      
 • 11 . شرايط احصان
 • 12 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع        
 • 13 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا
 • 14 . عدم نفوذ اقرار تلقينى
 • 15 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل
 • 16 . فرار از حفره در مجازات رجم
 • 17 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه
 • 18 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
 • 19 . حكم ضغث در ساير مجازاتها
 •  فصل سوم حدّ لواط و قوّادى
 • 1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
 • 2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه
 • 3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
 • 4 . اكراه در قوّادى و محاربه 
 •  فصل چهارم حدّ قذف و مسكر
 • 1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
 • 2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
 •  فصل پنجم حدّ محاربه
 • 1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و...
 • 2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
 • 3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد
 • 4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب
 • 5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
 • فصل ششم حدّ سرقت
 • 1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت
 • 2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار
 • 3 . سرقت از مال مشاع
 • 4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به مواد مخدر
 • 5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق
 • 6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
 • 7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد
 • 8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
 • 9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت
 • 10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات
 • 11 . نقش عفو در سرقت حدّى
 • 12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت
 • فصل هفتم حدّ ارتداد
 • 1 . تعريف مرتد و قلمرو آن
 • 2 . شرايط اجراى حكم مرتد
 • 3 . توبه مرتد
 • 4 . مجازات مدعى نبوت
 •  بخش سوم قصـــــاص
 •  فصل اول تعيين نوع قتل
 • 1 . ارتكاب قتل با فعل مادى
 • 2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى
 • 3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس
 • 4 . شركت و معاونت در قتل
 • 5 . اكراه در قتل
 • 6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه
 •  فصل دوم شرايط قصاص
 • 1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان
 • 2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان
 • 3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر
 • 4 . قتل فرزند نامشروع
 • 5 . قصاص پدر توسط فرزند
 • 6 . قتل كودك نامشروع
 • 7 . سقط و قتل جنين
 • 8. قتل از روى ترحم
 • 9 . قتل در اثر دفاع
 • 10. قتل مهدور الدم
 • 11 . قتل اسير
 • 12 . قتل در فراش
 • 13 . جهل به حكم در قتل عمدى
 • 14 . اذن حاكم شرع در قصاص
 • 15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل
 •  فصل سوم راههاى ثبوت قتل
 • مبحث اول اقرار
 • مبحث دوم شهادت
 • مبحث سوم قسامه
 • 1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه
 • 2 . قلمرو قسامه
 • 3 . مقدار قَسامه
 • 4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
 • 5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
 • 6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم
 • 7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
 • 8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين
 • 9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه
 • 10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف
 • مبحث چهارم نقش قرعه در تعيين قاتل
 • مبحث پنجم اختلاف جانى و ولىّ دم
 •  فصل چهارم كيفيت استيفاى قصاص
 • 1 . اولياى دم
 • 2 . حدود اختيارات ولىّ دم
 • 3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان
 • 4. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص
 • 5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد
 • 6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه
 • 7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال
 • 8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
 • 9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها
 • 10 . نحوه اجراى حكم قصاص
 • 11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات
 • 12 . مدت بقاى حقّ قصاص
 • 13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص
 • 14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو
 • 15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه
 • 16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم
 • 17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو
 • 18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى
 • 19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص
 • 20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
 • 21 . كفّاره قتل عمدى
 • 22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
 • فصل پنجم قصاص عضو
 • 1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
 • 2 . تبعيض در قصاص اطراف
 • 3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن
 • 4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند
 • 5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير
 • 6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد
 • 7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص
 • 8 . عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص
 • بخش چهارم ديــــــات
 • فصل اول ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها
 • 1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن
 • 2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آن
 • فصل دوم مقدار ديه قتل نفس
 • مبحث اول ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات
 • 1 . مقدار ديه انسان
 • 2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ
 • 3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان
 • 4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات
 • مبحث دوم محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن
 • 1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه
 • 2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد
 • 3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )
 • 4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى
 • 5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه
 • 6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه
 • 7 . انتخاب كننده نوع ديه
 • 8 . نحوه تقسيم ديه
 • مبحث سوم تغليظ ديه و قلمرو آن
 • مبحث چهارم خسارات زايد بر ديه
 • مبحث پنجم مهلت پرداخت ديه و اَرشْ
 •  فصل سوم مسئول پرداخت ديه
 • 1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى
 • 2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح
 • 3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه
 • 4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه
 • 5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه     
 • 6 . پرداخت ديه از بيت المال
 • 7 . ضامن بودن صبّى مميّز
 • 8 . اعسار در پرداخت ديه
 • 9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه
 • 10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه
 • 11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو
 • 12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
 • 13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت
 •  فصل چهارم موجبات ضمان( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )
 • 1 . قتل ديگرى در حال خواب
 • 2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار        
 • 3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى 
 • 4 . تسبيب در جنايت
 • 5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب
 • 6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت
 •  فصل پنجم ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مرده
 • مبحث اول ديه يا ارش اعضا
 • 1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )
 • 2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )
 • 3 . ديه انداختن دندان طفل
 • 4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن
 • 5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان
 • 6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه
 • 7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت
 • 8 . ديه حسّ بويايى
 • 9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنى
 • مبحث دوم ديه استخوانها
 • 1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن
 • 2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى
 • 3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى
 • 4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو
 • 5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد
 • 6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها
 • 7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا
 • 8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو
 • 9 . ديه شكستن استخوان بينى
 • مبحث سوم ديه جراحات و لطمات
 • 1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن
 • 2 . ديه سمحاق
 • 3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه
 • 4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان
 • 5 . ديه جراحت گردن
 • 6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود
 • 7 . ديه تغيير رنگ
 • 8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار
 • 9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحات
 • مبحث چهارم سقط جنين
 • 1 . مقدار ديه سقط جنين
 • 2 . ديه سقط جنين نامشروع
 • 3 . ديه سقط جنين غيرمسلمان
 • مبحث پنجم ديه جنايت بر مرده
 •  بخش پنجم تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده
 •  تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده
 • 1. ملاك تعزير توسط حكومت
 • 2. قلمرو تعزير
 • 3. نوع و مقدار تعزير
 • 4. روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى
 • 5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها
 • 6. معاونت و مشاركت در خودكشى
 • 7. معاونت در جرم
 • 8. عفو در جرايم تعزيراتى
 • 9. تعزير در جرايم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى
 • 10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزيرات
 • 11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى
 • 12. اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم
 • منابع

 Label
مقالات مرتبط
ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي
بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي
راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد
راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد
عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء
عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء
وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقودالاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)
وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقودالاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)
بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
آزادی
آزادی
جرایم کامپیوتری
جرایم کامپیوتری
ازدواج موقت
ازدواج موقت
تطبیق عقد عاریه و ودیعه با مذاهب اربعه و حقوق ایران
تطبیق عقد عاریه و ودیعه با مذاهب اربعه و حقوق ایران


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک