$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي ، علوم تجربي و انساني

تاریخ ایجاد 1389/11/21    تعدادبرگ: 80   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل:288 kb  تعدادمشاهده  3818

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي ، علوم تجربي و انساني
چكيده
فصل اول: مقدمه
هدف تحقيق
فرضيه تحقيق
 
فصل دوم : «بررسي پيشينة پژوهش»
بررسي پيشينة تحقيق
شكل گيري مشاوره و راهنمايي در آموزش و پرورش
مباني نظري
الف - هوش آزمايي
ب - عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي
ج - هوش و پيشرفت تحصيلي
ملاكهاي هدايت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
آزمونهاي استاندارد (ابزاري براي كار
مشاوران)
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه
جدول 1- توزيع فراواني دانش آموزان در كلاسهاي انتخابي
ابزار پژوهش
اعتبار و روايي ابزار سنجش
روش گردآري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
يافته هاي پژوهش
تحليل داده ها
جدول 1- جدول توصيفي دانش آموزان شركت كننده در پژوهش به تفكيك نوع انتخاب و نمودار توصيفي دانش آموزان شركت كننده.
انتخاب
جدول شمارة 1- 4
جدول 2- 4 جدول توصيفي تعداد دانش اموزان شركت كننده در پژوهش به تفكيك رشته و نمودار توصيفي
رشته
جدول شمارة 2-4
جدول 3-4
جهت آزمون فرضيه تحقيق و مقايسه انتخاب رشته در هر سه گروه علوم انساني و تجربي و رياضي با كمك مشاور و بدون كمك مشاور از روش آماري واريانس هر عاملي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول آورده شده است:
جدول 4-4 نتايج
فصل پنجم: نتايچ پژوهش
بحث نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادها
ضمائم
نمرات خام آزمودنيها براي سه گروه ادبيات – تجربي و رياضي
گروه دوم علوم تجربي
گروه سوم علوم رياضي
گروه اول
كمك مشاور علوم انساني
گروه دوم
كمك مشاور علوم تجربي
گروه سوم
كمك مشاور علوم رياضي 
منابعLabel
مقالات مرتبط
تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی
تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن (کارشناسی ارشد)
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن (کارشناسی ارشد)
تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری دروس پایه
تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری دروس پایه
بررسی روابط بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی روابط بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی و دانش آموزان خوابگاهی
بررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی و دانش آموزان خوابگاهی
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی در درس ریاضی ، فارسی و املا
بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی در درس ریاضی ، فارسی و املا

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک