$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسی پیدایش و ظهور نانو مدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی - فرهنگی و سیاسی آن در جامعه (کارشناسی ارشد)

تاریخ ایجاد 1393/09/06    تعدادبرگ: 367   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل:770 kb  تعدادمشاهده  4051

بررسی پیدایش و ظهور نانو مدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی - فرهنگی و سیاسی آن در جامعه


فصل اول : کلیات تحقیق
بيان مسئله:
اهميت موضوع:
اهداف تحقيق:
سوالات تحقيق:
فصل دوم : یافته های تحقیق
مقدمه:
 (1-1-2) فناوري نانو چيست؟
 (2-1-2) نانو چيست؟
(3-1-2) تاريخچه فناورينانو در جهان:
(4-1-2) كاربردهاي نانوتكنولو‍ژي :
توليد مواد و محصولات صنعتي:
هوا و فضا:
امنيت ملي:
دوام پذيري منابع: کشاورزي، آب، انرژي، مواد و محيط زيست
کاربرد نانوتکنولوژي در صنعت الکترونيک:
DVD:
نمايشگرها:
تحولات کلان:الکترونيک و اطلاعات:
اين اختراع انفجاري پديد آورد:
(5-1-2) اهميت مطرح شدن طرح:
ورود کشورها به عرصه نانوتکنولوژي اجتناب ناپذير است.
دلايل اساس ضرورت ورود کشور به عرصه نانوتکنولوژي
1-2) تأثير اساسي نانوتکنولوژي در رشد و پيشرفت بسياري از فناوري ها
2-2) شکل گيري بازارهاي بسيار بزرگ
(6-1-2 ) کاربردهاي اجتماعي وسيع و چالش ها
(7-1-2) ديدگاه هاي نانوتکنولوژي:
الف) ديدگاه بالا-پايين
ب) ديدگاه پائين- بالا
(8-1-2) مزاياي تکنولوژي نانو :
مديا يا رسانه (MEDIA):
ويژگي هاي وسايل ارتباط جمعي:
الف: تفاوت طرز انتشار پيام
ب: شرائط دريافت آنها
رقابت و همزيستي وسايل ارتباط جمعي:
الف: مسأله رقابت وسايل ارتباطي
1-مطبوعات در برابر تلويزيون
2-سينما در برابر تلويزيون
ب: همزيستي وسايل ارتباطي معاصر
وظائف وسايل ارتباط جمعي:
1-نقش تفريحي و تبليغي
2-خبري-آموزشي
3-وظائف راهنمايي و رهبري
اول - وظائف ارتباط فکري
 1-اطلاع و آگاهي (Information)
2-پرورش (Formation)
 3-بيان (Expression)
4-اجبار (Pression)
دوم- وظايف رواني – اجتماعي:
1-همبستگي اجتماعي (Reliance sociale)
2-سرگرمي (Divertissement)
3-درمان رواني (Pcycholherapie)
4-همگن سازي
5-آگاه سازي
6-احساس تعلق اجتماعي
همگوني هاي وسايل ارتباط جمعي:
1-سرعت انتشار
2-مداومت انتشار
3-وسعت جهاني حوزه انتشار
4-فراواني و گوناگوني محتوي
اهميت وسايلارتباط جمعي:
اثرات وسايل ارتباط جمعي:
الف: ديدگاهاي افراطي (خوش بينانه)
ب: ديدگاههاي بدبينانه
برآيند نهايي:
 تئوري ها و نظريه هاي ارتباطي:
 نظريه تزريقی (تأثير قدرتمند وسايل ارتباطي)
 نظريه استحکام (نظريه تأثير محدود)
 نظريه صنايع فرهنگي و فرهنگ توده
 نظريه نياز جويي (استفاده و بهره مندي)
 مدل دريافت Reception model
نظريه سلطه جوئي رسانه ها:
نظريه سياسي – اقتصادي رسانه ها
نظريه کاشت: Cultivation Theory
نظريه «امپرياليسم فرهنگي»
 نظريه اشاعه نوآوري ها: جريان چند مرحله اي ارتباط
نظريه «تجربه تأثيرات ترکيبي» The effect of synthetic experience
نظريه سلطه رسانه:
 نظريه «شکاف آگاهي»
نظريه «برجسته سازي»
ديدگاههاي مختلف در مورد تکنولوژي هاي جديد رسانه اي
 الف: لرنر – نظريه نوسازي
2-مارشال مک لوهان (1980-1911)
 انتقادهاي وارده به انديشه هاي مک لوهان
 3-مانوئل کاستلز
 ب) هربرت شيلر و امپرياليسم رسانه اي
 ديدگاه پل ويريليو:
 ويريليو و رسانه هاي ارتباط جمعي
 ج) پست مدرنيسم:
 ويليام بوگارد:
 «نظارت نوين در قالب تئوري»
 تئوري هاي تکنولوژي راهبر
 1-کاهش گرايي
2-مدل هاي مکانيکي (Mechanistic Models)
 خودمختاري تکنولوژيک (Technoligical Autonomy)
 شيئي گرايي
 خنثي يا غير خنثي:
 «نئوليبراليسم تکنولوژي»
 نانومديا:
 عوامل مؤثر بر نانومديا :
 ابزار انتقال داده با سرع فوق العاده زياد
نانو مديا و نقش آن در زندگي
ويژگي هاي "نانومديا"
ابعاد نانومديا :
سايبرنتيک
تعريف سايبرنتيک
پيدايش سايبرنتيک:
تاريخچه تئوري های سايبرنتيک:
تئوري کنترل
«تئوري پيچيدگي»
تئوري سايبرنتيک و کارهاي مربوط به آن:
پيچيدگي :
مکمل:
دوگانگي:
قابليت ارتقاء و تکامل:
ساختمان بندي:
قابليت انعطاف پذيري :
(6-1)قلمرو سايبرنتيک :
 اهداف و وظايف سايبرنتيک :
وظايف سايبرنتيک:
سیستم های سیبرنتیکی:
ويژگيهاي سيستم هاي سايبرنتيک مجسم :
 سايبرنتيک و جامعه
تئوري اطلاعات و اطلاع سنجي
 از سايبرنتيک تا سازمان ارتباطي:
 اهميت اجتماعي خودکاري
خطارت واقعي و موهومي
 سايبرنتيک اجتماعي :
 اتوماسيون (Automation)
هوش مصنوعي AI (Artificial Intelligence)
«فضاي سايبر»
 مباني و اصول تصوير ديجيتال:
 نمونه اي از جعبه سياه ديجيتال
بلوک دياگرام ساده يک جعبه سياه ديجيتال
 اصول و مباني صداي ديجيتال
 راديو ديجيتال
 تلفن همراه (تلفن سلولي)Cellular system
 سيستم هاي پردازش صوت و تصوير
ذخيره و بازيابي اطلاعات
 ديسک يا نوار ذخيره سازي
 تلويزيون و چندمحيطي
 تکنولوژي چندمحيطي
 سخت افزارها و سيستم هاي چندمحيطي
 سيستم چندرسانه اي به عنوان محيط نمادين
 راه حل ديجيتالي
 نحوه انتقال از NTSC به ATSC
ويژگي هاي وسايلارتباطي دوسويه:
 آخرين محصولات ارتباطي :
 ماهواره ها
 تله کنفرانس
عوامل مؤثر در تغييرات ارتباطي
چالش هاي فرهنگي رسانه هاي الکترونيکي مدرن
 مزايا و معايب اينترنت:
پيامدهاي نانو مديا
 روزنامه نگاري ديجيتال (الکترونيک- آن لاين)
 دولت مجازي (الکترونيک) E-Gov،V-Gov
 دموکراسي مجازي (دموکراسي ديجيتال، سايبر دموکراسي)
 پزشکي از راه دور (Tele Medicine)
 شهر مجازي(شهر الکترونيکي) (Virtual cityE-City)
واقعيت مجازي
 حضور فرهنگي واقعيت مجازي
فصل سوم : روش شنای تحقیق
مقدمه:
روش اسنادي(مطالعه کتابخانه اي)
انواع اسناد ومدارک:
اسناد ومدارک رسمي وغير رسمي:
اسنادومدارک دست اول ودوم:
اسناد مکتوب:
اسناد غيرمکتوب:
فصل چهارم : نتیجه گیریو پیشنهادات
نتيجه گيري:
پيشنهادات:
پيشنهادات تحقیق:
پيشنهادات جانبي
منابع و ماخذ:Label
مقالات مرتبط

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک