$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: روش تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

تاریخ ایجاد 1388/08/18    تعدادبرگ: 28   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل:820 kb  تعدادمشاهده  4329

 روش تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده
بيان مسئله
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج
اهداف
هدف كلي
اهداف اختصاصي
اهداف   كاربردي
سئوال ها
فرضيات
روش تحقيق
نمونه گيري
ملاحظات اخلاقي
پيش آزمايي
نتيجه بررسي
تحليل داده ها
 بررسي وضع موجود
جدول شماره 1 جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در كل كشور در سال 13
جدول شماره 2 جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در روستا در سال 13
جدول شماره 3 جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در شهر در سال 13
نمودار شماره 2 هرم سني روستايي به تفكيك تاهل وتجرد در سال
نمودار شماره 3 هرم سني شهري به تفكيك تاهل وتجرد در سال
نمودار شماره 4 هرم سني به تفكيك تاهل و تجرد در كل كشور در سال
گروه هاي سني
گروه هاي سني ازدواج
سن ازدواج در زن و مرد
نمودار شماره 5 تغييرات ميانگين سن ازدواج در زن و مرد در طي سالهاي مورد مطالعه
 در كل كشور
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن زن
نمودار شماره 6 اختلاف سن به تفكيك سن زن در كل كشور(در سالهاي -)
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن مرد
نمودار شماره 7 اختلاف سن به تفكيك سن مرد دركل كشور (در سالهاي -)
مقايسه اختلاف سن زوجين و سال ازدواج
نمودار شماره 8
مقايسه اختلاف سن زوجين و وضعيت تحصيلي زنان
نمودار شماره 9
 برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور
نمودار شماره10 مقايسه تعداد موارد ازدواج درهر گروه سني به تفكيك زن و مرد
دركل كشور(در سالهاي تا )
آغاز بحران
نمودار شماره 11 هرم سني افراد مجرد دركل كشور
(با احتساب موارد ازدواج در سال تا )
نمودار شماره 12 نمايش اختلاف تعداد پسر و دختر به تفكيك سال تولد
(دركل كشور در سال )
 نمودار شماره 13 مقايسه تعداد افراد مجرد به تفكيك سال تولد (دركل كشور در سال )
 نمودار شماره 14 مقايسه تعداد افراد مجرد به تفكيك سال تولد
 (در كل كشور در سال )
جدول شماره 4 تعداد و درصد افراد در معرض تجرد قطعي به تفكيك سال تولد
برآورد رقمي
برآورد شرايط ايده آل
جدول شماره 5 محاسبه اختلاف سن ازدواج ايده آل براي پيشگيري از تجرد در جامعه
پيشگيري
نتيجه گيري
 منابعLabel
مقالات مرتبط
بررسی عوامل موثر بر دیررسی ( بالا رفتن سن ) ازدواج میان دانشجویان پسر
بررسی عوامل موثر بر دیررسی ( بالا رفتن سن ) ازدواج میان دانشجویان پسر
بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی
روش تحقيق بررسي نگرش معلمان ( زن و مرد ) در مورد علل بي نظمي دانش‌آموزان
روش تحقيق بررسي نگرش معلمان ( زن و مرد ) در مورد علل بي نظمي دانش‌آموزان
بررسي نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم
بررسي نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم
بررسي رابطه باورهاي ديني و ازدواج موفق
بررسي رابطه باورهاي ديني و ازدواج موفق
بررسي مقايسه شيوع طلاق در ازدواج هاي سنتي و مدرن
بررسي مقايسه شيوع طلاق در ازدواج هاي سنتي و مدرن
بررسي رابطه بين عوامل مختلف (شغلي ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل
بررسي رابطه بين عوامل مختلف (شغلي ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل
روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال
روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال
روش تحقیق بررسی تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
روش تحقیق بررسی تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک