$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > مقالات

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 ریاضی و آمار - مقالات
فهرست مطالب: همگرايي مجموع هاي متغيرهاي تصادفي وابسته منفي

تاریخ ایجاد 1391/05/14    تعدادبرگ: 60   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل:2034 kb  تعدادمشاهده  2328

 • مقـدمـه
 • فصل اول
 • همگرايي کامل متغيرهاي تصادفي وابسته منفي
 • 1- مفاهيم اوليه (General Aspects )
 • 2- کران هاي نمايي و همگرايي کامل Exponential Bounds And Complete Convergence) )
 • 3- قضيه حدی قوي براي آرايه ها (Strong Limit Theorem For Arrayes )
 • چکيده فصل اول
 • مفاهيم اوليه
 • تعريف (1-1-1)
 • تعريف (1-1-2 ):
 • تعريف (1-1-3 ):
 • لم (1-1-1)
 • لم (1-1-2)
 • برهان
 • لم (1-1-3 )
 • برهان ()
 • لم (1-1-4 )
 • برهان () :
 • لم (1-1-5)
 • کرانهاي نمايي و همگرايي کامل
 • تعريف (1-2-1):
 • قضيه (1-2-1)
 • نکته (1-2-1)
 • نکته (1-2-2)
 • قضيه (1-2-2)
 • برهان
 • قضيه حدی قوي براي آرايه ها
 • قضيه (1-3-1)
 • تعريف (1-3-1):(
 • برهان قضيه (1-3-1)
 • فصل دوم
 • قانون قوي اعداد بزرگ براي دنباله متغيرهاي تصادفي وابسته ربعي منفي
 • چکيده فصل دوم
 • 2-1 نتايج تکنيکي در مورد متغيرهاي تصادفي وابسته ربعي منفي
 • لم (2-1-1):
 • لم (2-1-2)
 • برهان
 • لم (2-1-3)
 • برهان : ( Adler , Rosalsky )
 • 2-2 قانون قوي اعداد بزرگ
 • لم (2-2-1): (لم برل کانتلي)
 • تعريف (2-2-1)
 • لم (2-2-2)
 • قضيه (2-2-1)
 • 2-3 مجموع هاي وزن دار متغيرهاي تصادفي هم توزيع ووابسته ربعي منفي
 • فصل سوم
 • قانون قوي اعداد بزرگ برای فرايندهاي تجديد
 • . فرايندهاي تجديد( Renewal Processes)
 • 2. قضيه حدي ( Limit Theorem)
 • 3. نتايج اصلي(Main Results)
 • چکيده فصل سوم
 • 3-1 فرايندهاي تجديد
 • تعريف (3-1-1)
 • تعريف (3-1-2)
 • تعريف 3-1-3
 • تعريف(3-1-4(
 • تعريف )3-1-5 (:
 • حکم )3-1-1 ( :
 • حکم (3-1-2)
 • تبصره (3-1-1)
 • حکم (3-1-3)
 • 3-2 قضيه حدي
 • قضيه (3-2-1)
 • قضيه(3-2-2):
 • 3-3 نتايج اصلي
 • مراجع


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک