$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > مقالات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 ریاضی و آمار - مقالات
فهرست مطالب: ترجمه فارسی کتاب روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

تاریخ ایجاد 1388/09/16    تعدادبرگ: 370   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل:17494 kb  تعدادمشاهده  2582

 • پیشگفتار
 • 1 - اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی1
 • 11 – اصطلاحات پایه و مثال­ها1
 • 12 - سیستم­های تعمیرنشدنی11
 • 121 - توزیع نمایی18
 • 122 -توزیع پواسن25
 • 123 - توزیع گاما 29
 • 13 - قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای35
 • 14 - مروری بر مدل­ها47
 • 15 - تمرین­ها48
 • 2 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن51
 • 21 - فرایند پواسن51
 • 22 - فرایند پواسن همگن67
 • 221 - طول وقفه­ها برای HPP79
 • 23 - فرایند پواسن ناهمگن81
 • 231 - توابع درستنمایی83
 • 232 - نمونه شکست­های بریده شده90
 • 24 - تمرین­ها92
 • 3 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها99
 • 31 - فرایند تجدیدپذیر99
 • 32 - مدل نمایی تکه­ای114
 • 33 - فرایندهای تعدیل یافته115
 • 34 - فرایند شاخه­ای پواسن 119
 • 35- مدل­های تعمیر ناقص126
 • 36 - تمرین­ها128
 • 4 -تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده131
 • 41 - روش­های گرافیکی131
 • 411- نمودارهای دو آن134
 • 412- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون142
 • 42 - روشهای ناپارامتری برای براورد لاندا146
 •  421- برآورد های طبیعی تابع شناسه 146
 • 422- برآوردهای کرنل148
 • 423- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر149
 • 424- مثال ها150
 • 43 - آزمون برای فرایند پواسن همگن155
 • 44 - استنباط برای فرایند پواسن همگن163
 • 45 - استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده169
 • 451- برآورد نقطه ای برای βθ170
 • 452-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض174
 • 453- برآورد تابع شناسه184
 • 454- آزمونهای نیکویی برازش187
 • 46 - استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده200
 • 461 - برآورد فاصله ای برای βθ201
 • 462- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض204
 • 463- برآوردتابع شناسه207
 • 464- آزمونهای نیکویی برازش 210
 • 47 - اثرفرضيه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است214
 • 48 - براورد بیزی218
 • 481 - استنباط بیزی برای پارامترهای HPP221
 • 483 -استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان231
 • 484 - استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها240
 • 49 -استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان242
 • 491 -براورد درستنمایی ماکسیمم برای كاپا ، بتا و آلفا242
 • 492 -آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان246
 • 493- فاصله اطمینان برای پارامترها249
 • 494 – مثال250
 • 410 -استنباط برای مدلنمایی تکه­ای251
 • 411 -استانداردها256
 • 4111-MIL-HDBK-189259
 • 4112 -MIL-HDBK-781 ,MIL-STD-781 262
 • 4113 -ANSI / IEC / ASQ / 61164262
 • 412 - فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر 264
 • 413 -تمرین­ها266
 • 5 - تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه271
 • 51 -فرایندهای پواسن همگن همسان271
 • 511 -براورد نقطه­ای برای 271
 • 512-براورد بازه­ای برای 274
 • 513 - آزمون فرض برای 279
 • 52 - فرایندهای پواسن همگن ناهمسان282
 • 521-دو سیستم خرابی قطع شده282
 • 522 - kسیستم285
 • 53 -مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن287
 • 531-مدل­های پارامتری تجربی بیزی291
 • 532 -مدل­های سلسله مراتبی بیزی303
 • 54-فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان306
 • 55 -آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان314
 • 551 - آزمون تساوی بتا ها برای دو سیستم315
 • 552- آزمون تساوی بتا های k سیستم319
 • 56 -فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان320


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک