$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 رياضي و آمار - پروژه
فهرست مطالب: پايان نامه كلاسه بندي جبرهاي لي پوچتوان براي 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 = t)L)

تاریخ ایجاد 1391/03/13    تعدادبرگ: 80   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل:468 kb  تعدادمشاهده  2617

 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول : تعاريف و قضاياي مقدماتي
 • يادآوري ازمفاهيمي از جبر لي
 • تعريف 1-1
 • تعريف 1-2
 • تعريف 1-3
 • تعريف1-4
 • تذكر 1-5
 • لم 1-6
 • تعريف 1-7
 • لم 1-8
 • تعريف 1-9
 • تعريف1-10
 •  لم 1-11
 • تعريف 1-12
 • تعريف 1-13
 • تذکر 1-14
 • تذكر1-15
 •  تعريف1-16
 •  قضيه1-17
 • تعريف 1ـ18
 • تعريف 1-19
 • تعريف 1ـ20
 • لم 1-21
 • برهان
 • لم 1-22
 • برهان
 • لم 1-23
 • لم 1-24
 • برهان
 • لم 1-25
 • برهان
 • تذكر 1-26
 • لم 1-27
 • لم 1-28
 • برهان
 • تعريف 1-29
 • قضيه 1-30
 • لم 1-31
 • قضيه 1ـ32
 • قضيه 1-33
 • لم 1-34
 • قضيه 1-35
 • قضيه 1-36
 • تعريف1-37
 • تعريف 1-38
 • گزاره 1-39
 • چندگزاره
 • برهان
 • گزاره 1-40
 • برهان
 • گزاره 1-41
 • گزاره 1-42
 • برهان
 • گزاره 1-43
 • برهان
 • فصل دوم :  كلاسه‌بندي جبرهاي لي پوچتوان براي4،3 t(L)=
 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول : تعاريف و قضاياي مقدماتي
 • يادآوري ازمفاهيمي از جبر لي
 • تعريف 1-1
 • تعريف 1-2
 • تعريف 1-3
 • تعريف1-4
 • تذكر 1-5
 • لم 1-6
 • تعريف 1-7
 • لم 1-8
 • تعريف 1-9
 • تعريف1-10
 •  لم 1-11
 • تعريف 1-12
 • تعريف 1-13
 • تذکر 1-14
 • تذكر1-15
 •  تعريف1-16
 •  قضيه1-17
 • تعريف 1ـ18
 • تعريف 1-19
 • تعريف 1ـ20
 • لم 1-21
 • برهان
 • لم 1-22
 • برهان
 • لم 1-23
 • لم 1-24
 • برهان
 • لم 1-25
 • برهان
 • تذكر 1-26
 • لم 1-27
 • لم 1-28
 • برهان
 • تعريف 1-29
 • قضيه 1-30
 • لم 1-31
 • قضيه 1ـ32
 • قضيه 1-33
 • لم 1-34
 • قضيه 1-35
 • قضيه 1-36
 • تعريف1-37
 • تعريف 1-38
 • گزاره 1-39
 • چندگزاره
 • برهان
 • گزاره 1-40
 • برهان
 • گزاره 1-41
 • گزاره 1-42
 • برهان
 • گزاره 1-43
 • برهان
 • فصل دوم :  كلاسه‌بندي جبرهاي لي پوچتوان براي4،3 t(L)=
 • بخش اول : 3=t(L)
 • قضيه2-1-1
 • بخش دوم:4=t(L)
 • قضيه 2-2-1
 • فصل سوم : كلاسه‌بندي جبرهاي لي پوچتوان براي
 • 6، 5 t(L)=
 • بخش اول5=t(L)
 • قضيه 3ـ1ـ1
 • بخش دوم: 6=t(L)
 • قضيه 3ـ2ـ1
 • فصل چهارم : كلاسه‌بندي جبرهاي لي پوچتوانمتناهي براي
 • 8 ،7 t(L)=
 • بخش اول: 7=t(L)
 • قضيه 4ـ2ـ1
 • بخش دوم: 8=t(L)
 • قضيه 4ـ2ـ1
 •  References


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک