$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 رياضي و آمار - پروژه
فهرست مطالب: ترجمه كتاب روشهاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

تاریخ ایجاد 1389/04/23    تعدادبرگ: 370   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل:17456 kb  تعدادمشاهده  3178

 • پیشگفتار
 • 1 - اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی   1
 • 1.1 – اصطلاحات پایه و مثال­ها   1
 • 1.2 - سیستم­های تعمیرنشدنی   11
 • 1.2.1 - توزیع نمایی   18
 • 1.2.2 - توزیع پواسن   25
 • 1.2.3 - توزیع گاما    29
 • 1.3 - قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای   35
 • 1.4 - مروری بر مدل­ها   47
 • 1.5 - تمرین­ها   48
 • 2 - مدل­های احتمالاتی     فرایندهای پواسن   51
 • 2.1 - فرایند پواسن   51
 • 2.2 - فرایند پواسن همگن   67
 • 2.2.1 - طول وقفه­ها برای HPP   79
 • 2.3 - فرایند پواسن ناهمگن   81
 • 2.3.1 - توابع درستنمایی   83
 • 2.3.2 - نمونه شکست­های بریده شده   90
 • 2.4 - تمرین­ها   92
 • 3 - مدل­های احتمالاتی     فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها   99
 • 3.1 - فرایند تجدیدپذیر   99
 • 3.2 - مدل نمایی تکه­ای   114
 • 3.3 - فرایندهای تعدیل یافته   115
 • 3.4 - فرایند شاخه­ای پواسن    119
 • 3.5 - مدل­های تعمیر ناقص   126
 • 3.6 - تمرین­ها   128
 • 4 - تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده   131
 • 4.1 - روش­های گرافیکی   131
 • 4.1.1- نمودارهای دو آن   134
 • 4.1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون   142
 • 4.2 - روشهای ناپارامتری برای براورد    146
 •  4.2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه      146
 • 4.2.2- برآوردهای کرنل   148
 • 4.2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر   149
 • 4.2.4- مثال ها   150
 • 4.3 - آزمون برای فرایند پواسن همگن   155
 • 4.4 - استنباط برای فرایند پواسن همگن   163
 • 4.5 - استنباط برای فرایند قانون توان     حالت خرابی قطع شده   169
 • 4.5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ   170
 •  
 • 4.5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض   174
 • 4.5.3- برآورد تابع شناسه   184
 • 4.5.4- آزمونهای نیکویی برازش   187
 • 4.6 - استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده   200
 • 4.6.1 - برآورد فاصله ای برای β.θ   201
 • 4.6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض   204
 • 4.6.3- برآوردتابع شناسه   207
 • 4.6.4- آزمونهای نیکویی برازش    210
 • 4.7 - اثرفرضيه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است   214
 • 4.8 - براورد بیزی   218
 • 4.8.1 - استنباط بیزی برای پارامترهای HPP   221
 • 4.8.3 - استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان   231
 • 4.8.4 - استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها   240
 • 4.9 - استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان   242
 • 4.9.1 - براورد درستنمایی ماکسیمم برای k، θ و β   242
 • 4.9.2 - آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان   246
 • 4.9.3 - فاصله اطمینان برای پارامترها   249
 • 4.9.4 – مثال   250
 • 4.10 - استنباط برای مدل نمایی تکه­ای   251
 • 4.11 - استانداردها   256
 • 4.11.1- MIL-HDBK-189   259
 • 4.11.2 - MIL-HDBK-781 , MIL-STD-781    262
 • 4.11.3 - ANSI / IEC / ASQ / 61164   262
 • 4.12 -   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر    264
 • 4.13 - تمرین­ها   266
 • 5 - تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه   271
 • 5.1 - فرایندهای پواسن همگن همسان   271
 • 5.1.1 - براورد نقطه­ای برای بتا   271
 • 5.1.2- براورد بازه­ای برای θ   274
 • 5.1.3 - آزمون فرض برای θ   279
 • 5.2 - فرایندهای پواسن همگن ناهمسان   282
 • 5.2.1- دو سیستم خرابی قطع شده   282
 • 5.2.2 - k  سیستم   285
 • 5.3 - مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن   287
 • 5.3.1- مدل­های پارامتری تجربی بیزی   291
 • 5.3.2 - مدل­های سلسله مراتبی بیزی   303
 • 5.4- فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان   306
 • 5.5 - آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان   314
 • 5.5.1 - آزمون تساوی (θ) ها برای دو سیستم   315
 • 5.5.2- آزمون تساوی (θ) های k سیستم   319
 • 5.6 - فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان   320


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک