$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 رياضي و آمار - پروژه
فهرست مطالب: مقدمه اي بر شبيه سازي متغيرهاي تصادفي و روشهای کاهش واريانس

تاریخ ایجاد 1389/11/23    تعدادبرگ: 100   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل:1001 kb  تعدادمشاهده  3484

 • 1-1 مقدمه
 • 1-2  روشهاي توليد متغيرهاي تصادفي
 • 1-2-1 روش تبديل معكوس
 • 1-2-2 روش رد و قبول
 • 1-3-2 نمونه‌‌گيري شياري
 •  1-4 شبيه سازي يك فرآيند جايگزيني تك جزئي
 • 2:ايجاد همبستگي در توليد مقدار تصادفي گاما با استفاده ازروش رد وقبول (ارائه الگوريتمهای موجود)
 • 2-1 مقدمه
 • 2-2 توليد متغيرهای تصادفي مستقل گاما با استفاده از روش رد و قبول
 • 2-2-1 استفاده از توزيع نمايي منفي
 • 2-2-2 استفاده از پوشاننده چنگ
 • 2-3 به كار گيري همزمان روش رد و قبول و روش متغيرهای متضاد براي توليد
 • مقدار تصادفي گاما (روش تک هسته ای)
 • 2-4 روش دو هسته اي براي ايجاد همبستگي در توليد مقدار تصادفي گاما با استفاده از روش رد و قبول
 • 3:ايجاد همبستگي در شبيه سازي يك فرآيند جايگزيني
 • 3-1 مقدمه
 • 3-2 شبيه سازی کامپيوتری فرآيند جايگزينی
 • 3-2-1 استفاده از پوشاننده نمايی برای توليد عمر اجزاء
 • 3-2-2 استفاده از پوشاننده چنگ برای توليد عمر اجزاء
 • 3-3 ايجاد همبستگي در شبيه سازي يك فرآيند جايگزيني با استفاده از روش‌‌ متغيرهاي متضاد و روش رد قبول (روش تک هسته ای)
 • 3-4 ايجاد همبستگي در شبيه سازي يك فرآيند جايگزيني با استفاده از روش‌‌ متغيرهاي متضاد و روش رد قبول (روش دو هسته ای)
 • 4:بررسی و اصلاح الگوريتمهای ارائه شده در فصل 2، اجرای کامپيوتری الگوريتمهای اصلاح شده و مقايسه نتايج الگوريتمهای مختلف
 • 4-1 مقدمه
 • 4-2 بررسی اشکال الگوريتم 2-2 و اصلاح آن
 • 4-3 بررسی گزينه های مختلف ايجاد همبستگی در توليد مقادير تصادفی گاما با استفاده از الگوريتمهای اصلاح شده
 • 5: اجرای کامپيوتری الگوريتمهای ارائه شده برای ايجاد همبستگی در شبيه سازی يک فرآيند جايگزينی و مقايسه نتايج
 • 5-1 مقدمه
 • 5-2 استفاده از توزيع نمايي منفی
 • 5-4 ايجاد همبستگي در شبيه سازي يك فرآيند جايگزيني با استفاده از روش‌‌ نمونه گيری شياری و روش رد قبول (روش تک هسته ای)
 • 5-4-1 استفاده از پوشاننده چنگ و روش نمونه گيری شياری
 • 5-5 روش دو هسته ای برای ايجاد همبستگي در شبيه‌‌سازي يك فرآيند جايگزيني
 • پيوست1
 • مراجع


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک