$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

ریاضی و آمار > پروژه آمار

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 ریاضی و آمار - آمار
فهرست مطالب: آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

تاریخ ایجاد 1390/11/15    تعدادبرگ: 22   قیمت: 4400 تومان   حجم فایل:643 kb  تعدادمشاهده  2688

 • بخش اول
 • جامعه و نمونه
 • مقدمه
 • جامعه و نمونه
 • جمع آوري داده ها
 • بخش دوم
 • جداول داده ها
 • جداول داده ها
 • جدول شماره يك  جدول فراواني معدل دانش آموزان
 • جدول شماره دو  جدول موارد استفاده از كامپيوتر
 • جدول شماره سه  جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر
 • جدول شماره چهار  جدول فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه
 • جدول شماره پنج  اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات)
 • جدول شماره شش  اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (اطلاعات خام)
 • جدول شماره هفت  جدول معدل سال گذشته دانش آموزان
 • بخش سوم
 • محاسبات آماري
 • الف) معدل
 • دامنه تغيرات 
 • ميانه
 • ميانگين 
 • واريانس و انحراف از معيار 
 • محاسبات آماري
 • ب) ساعات مطالعه دروس
 • دامنه تغييرات 
 • ميانه
 • ميانگين 
 • نمودار جعبه اي شماره 2
 • واريانس و انحراف از معيار 
 • ج) ساعات استفاده از كامپيوتر
 • دامنه تغييرات 
 • ميانه 
 • ميانگين 
 • واريانس و انحراف از معيار 
 • بخش چهارم
 • نمودارها
 • نمودار شماره يك  نمودار ميله اي فراواني معدل دانش آموزان
 • نمودار شماره دو  نمودار دايره اي معدل دانش آموزان
 • نمودار شماره سه  نمودار ميله اي فراواني موارد استفاده از كامپيوتر
 • نمودار شماره چهار  نمودار دايره اي موارد استفاده از كامپيوتر
 • نمودار شماره پنج  نمودار چنبر فراواني زمان استفاده از كامپيوتر
 • نمودار شماره شش  نمودار دايره اي زمان استفاده از كامپيوتر
 • نمودار شماره هفت  نمودار ميله اي زمان استفاده از كامپيوتر
 • نمودار شماره هشت  نمودار چنبر فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه
 • نمودار شماره نه  نمودار دايره اي زمان مطالعه دروس مدرسه
 • نمودار شماره ده  نمودار ميله اي زمان مطالعه دروس مدرسه
 • نمودار شماره يازده  مقايسه مدت زمان مطالعه دروس و استفاده از كامپيوتر
 • بخش پنجم
 • نتيجه گيري
 • نتيجه نهايي 
 • بررسي مشكلات پروژه 
 • نمونه پرسشنامه


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک