$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

شیمی و زیست شناسی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 شیمی و زیست شناسی - پروژه
فهرست مطالب: آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری از آن

تاریخ ایجاد 1388/08/15    تعدادبرگ: 312   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل:13110 kb  تعدادمشاهده  2622

1-1 . مقدمه

آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است.
ما در این فصل می خواهیم به شکافتن این مسأله و سؤال اساسی تحقیقمان بپردازیم.
و با توجه به اینکه در بیان اهمیت هوا این نکته را می توان بیان داشت که انسان بدون غذا 6 هفته و بدون آب 1 هفته زنده می ماند ولی بدون هوا پس از چند دقیقه خواهد مرد خاطر نشان می کنیم که چرا مسأله ی آلودگی هوا اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است و در نهایت به بررسی و تحلیل متغیرها و واژگان اساسی مورد استفاده در متن تحقیق می پردازیم. 
 • فصل اول : كليات
 • 1-1 . مقدمه
 • 2-1 . بيان مسأله
 • 3-1. اهداف
 • 4-1. اهميت و ضرورت تحقيق
 • 5-1 .سئوال يا فرضيات
 • 6-1 . تعريف عملياتي متغيرها
 • فصل دوم : پيشينه تحقيق
 • 1-2 . مقدمه
 • 2-2 . تاريخچه تحقيق
 • 3-2 . پيشينه عملي
 • 4-2 . نظريات
 • فصل سوم : روش تحقيق
 • 1-3 .مقدمه
 • 2-3. روش تحقيق
 • 3-3 .فنون گرد آوري اطلاعات
 • فصل چهارم : نتايج تحقيق
 • 1-4. مقدمه
 • 2-4. فرضيات يا سئوالات تحقيق
 • سؤال 1 : آلودگي هوا چيست؟
 • هواي غير آلوده : Unpolluted Air
 • ترکيباتطبيعي هوا
 • 1.                 ازت و گازهاي نجيب
 • 2.                 اکسيژن
 • 3.                 گاز کربنيک (اسيد کرابنيک)
 • 4.                 بخار آب
 • 5.                 ازن
 • هواي آلوده Air Pollution
 • تعريف آلودگي هوا
 • مهمترين آلوده کننده هاي هوا :
 • 1-                 اميسيون Emission
 • 2- ايميسيون Immission
 • شاخص هاي کيفي هوا (AQI) :
 • شاخص هاي استاندارد آلودگيPSIPollution Standard Indices
 • استانداردهاي کيفيت هوا Air Quality Standard
 • جدول (2) استانداردهاي کيفيت هوا
 • جدول (3) استانداردهاي کيفيت هوا
 • سؤال دوم : آلاينده هاي هوا به چند دسته تقسيم مي شوند؟
 • کربن منوکسيد Carbon Monoxide
 • منابع COSources of CO
 • نمودار (1) منابع CO اتمسفري
 • شيمي تشکيل COChemistry of CO Formation
 • نمودار (2)«اثر نسبت هوا به سوخت در توليد گاز منواکسيد کربن ناشي از اگزوز که از سه موتور امتحان شده بدست آمده است»
 •  غلظت و توزيع CO :Concentration and Distrlbution fo CO
 •  طرق از بين رفتن CO اتمسفر : The fate of Atmospheric CO
 • اندازه گيري COMeasurment of CO
 • اکسيدهاي نيتروژن Nitrogen Oxides
 • منابع اکسيدهاي نيتروژن : Sources of Nitrogen Oxides
 • نمودار (3)منابع اکسيد نيتروژن به طور تقريبي در اتمسفر (درصد حجمي)
 • شيمي تشکيل NOxChemistry of NOx Formation
 • جدول(4) دماهاي وابسته و سرعت واکنش ها
 • جدول (5) «سرعت اکسايش نيتريک اکسيد در هوا»
 • چرخة نوري NO2 : NO2 Photolytic Cycle
 • تصوير (1) چرخه نوري (NO2)
 • طرق از بين رفتن NOx اتمسفري :The fate of Atmospheric NOx
 • کنترل آلودگي NOxControl of NOx Pollution
 • اندازه گيري NOxMeasurment of NOx
 • «هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميائي»
 • هيدروکربن ها : Hydrocarbons
 • تصوير(2) : «ساختمان مولکولي و طبقه بندي هيدروکربن هاي انتخاب شده که در اتمسفر شهري يافت مي شوند»
 •  اکسيدان هاي فتوشيميايي Photochmical Oxidants
 • منابع هيدروکربن ها :Sources of Hydrocarbons
 • نمودار (4)«منابع هيدروکربن ها منتشر شده در اتمسفر»
 • تشکيل اکسيدان هاي فتوشيميايي Formation of Photochemical Oxlxants
 • غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميايي :
 • تصوير (3) : «چرخة نوري NO2 با شکست هيدروکربن»
 • کنترل آلوده کننده هاي هيدروکربني و فتوشيميايي :
 • اندازه گيري هيدروکربن ها :Measurment of Hydrocarbons
 • انداز گيري مواد اکسيد کننده : Measurment of Oxidant
 • اکسيدهاي سولفور Sulfur Oxides
 • منابع سولفوراکسيدها : Sources of Sulfur Oxides
 • نمودار (5) «منابع اکسيدهاي سولفور اتمسفري»
 • شيمي تشکيل SoxChemistry Sox Formatiom
 • طرق از بين رفتن SOxاتمسفري :Fate of Atmospheric Sox
 • اندازه گيري O2SMeasurment of SO2
 • ذرات معلق:Particulates
 • منابع ذرات معلق : Sources of Particulates
 • تصوير(4)مراحل تشکيل نمک دريايي ائروسل
 • جدول(6) : انتشار ذرات معلق از منابع مصنوعي و طبيعي
 • نمودار(6) انتشارات جهاني مواد معلق
 • ترکيب شيميايي ذرات معلقChemical Composition of Particulates
 • جدول(7) ترکيب خاکستر پراکنده (معلق) حاصل از احتراق ذغال سنگ
 • طرق از بين رفتن (سرنوشت )ذرات معلق اتمسفري
 • غلظت ذرات معلق Concentrations of Particulates
 • سوال 3 : مهمترين کانون هاي آلودگي هوا کدامند؟
 • 1-                 منازل
 • 2-                 وسائط نقليه
 • تصوير (5) : نشان دهنده وسيله نقليه به عنوان يکي از مهمترين کانونهاي آلودگي هوا
 • 3-صنايع
 • تصوير(6) : نشان دهنده کارخانه اي در حال ايجاد آلودگي
 • مواد بيگانه در هوا
 • منو اکسيد دو کربن
 • حلالهاي آلي
 • ترکيبات ارسن
 • ضدآفتهاي گازي شکل
 • مواد بدبو
 • آلودگي هاي ناشي از ذرات دوده و گرده
 • انيدريد سولفورو
 • کشتي ها
 • هواپيماها
 • تصوير (8) : هواپيماها به عنوان يکي از منابع آلوده کننده هوا
 • سؤال 4 : آلودگي هوا چگونه روي سلامت انسان تأثير مي گذارد؟
 • بررسيهاي اپيدميولژي
 • آلودگي هوا چگونه روي دستگاه تنفسي اثر مي گذارد:
 • تصوير (9)ساختمان دستگاه تنفسي
 • بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا
 • سرطان ريه
 • جدول (8) خلاصه اي از مطالعات مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان ريه، تعداد مرگ و ميرها از سرطان ريه در 100.000 نفر جمعيت
 • برونشيت مزمن
 • آمفيزم ريوي
 • پيشگيري
 • عواقب مورد انتظار
 • عوارض احتمالي
 • داروها
 • رژيم غذايي
 • تصوير (10) آمفيزم ريوي
 • بيماريهاي ريوي
 • آسم يا تنگي نفس
 • تصوير (11) آسم يا تنگي نفس
 • تصوير (12) کودک مبتلا به آسم
 • مردم در روزهاي آلودگي بيشتر مايعات بخورند
 • تغييرات سلولي در برخورد با هواي آلوده
 • تأثيرات آلودگي هوا بر کودکان :
 • فقر ويتامين D
 • بيماري هاي ناشي از هريک از آلاينده هاي هوا :
 • اثرات CO روي انسان :Effects of CO on Humans
 • جدول (9) : «اثرات مقادير COHb خون بر روي سلاتي انسان»
 • منواکسيد کربن هم بعضي مواقع مي تواند مفيد باشد:
 • تأثيرات NOx بر روي انسانها : Effects of NOx on Humans
 •  تأثيرات هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميايي بر روي انسان :
 • جدول(10)«سميت دو هيدروکربن حلقوي »
 • تأثيرات Sox بر روي انسانهاHumansEffects of Soxاغلب تأثيرات
 • جدول ( 11 ) اثرات SO2 بر روي انسان
 • اثرات ذرات معلق بر روي انسان Effects of Particulates on Humans
 • اثرات ذرات معلق بر روي بينايي
 • جدول (12) : عناصر کمياب سمي که موجب مشکلات آلودگي هوا مي شوند.
 • تأثير آلودگي هوا بر سلامت رواني انسان :
 • سوال 5 : روشهاي بي ميکروب ساختن هوا و تصفيه آن چيست؟
 • بي ميکروب ساختن هوا
 • تصفية هوا
 • سيکلون Zyklon
 • تصوير (13) ساختمان سيکلون
 • صافي پارچه اي
 • تصوير (14) نمايي از صافي پارچه اي
 • صافي روغني هوا
 • تصوير (15) صافي روغني
 • جدول (13) خلاصه فرآيندهاي صنعتي و کنترل آلودگي
 • کنترل آلودگي هوا به کمک وسايل و تجهيزات
 • تأثير آموزش در کاهش آلودگي هوا :
 • سوال 6 :با توجه به اينکه خودرها سهم عظيمي در آلودگي هوا دارند از چه راههايي مي توان مضرات آن ها را کاهش داد؟
 • سوخت هاي جايگزين
 • وسايل نقليه سبک تر
 • موتورهاي آينده
 • تصوير (16) موتور وانکل فشرده با انتشار کم NOx جانشين مناسبي براي اتومبيل هاي احتراق داخلي سنتي مي باشد.
 • سوال 7 : عمده ترين پيامدهاي آلودگي هوا کدامند؟
 • باران اسيدي
 • جدول(14 ): سرعتهاي ريزش ( ميلي متربر ثانيه ) آلاينده هاي اتمسفربر روي سطوح مختلف
 • نمودار( 7): انتشارات جهاني دي اکسيد گوگرد
 • نمودار(8) : انتشارات ساليانة دي اکسيد گوگرد در بخشهاي مختلف جهان، 1980- 1978
 • نمودار(9) : انتشارات سرانة اکسيدهاي ازت در برخي کشورها 1980 .
 • جدول(15) : دي اکسيد گوگرد و تغييرات جهاني .
 • چگونگي تشکيل باران اسيدي
 • اثر بر سلامتي انسان
 • چگونگي کنترل بارش اسيدي
 • نمودار (10) : نتايج اکولوژيکي بارانهاي اسيدي و ريزش آنها روي اکوسيستمها
 • لايه ازن
 • تصوير (17) : نمايي از لايه ازن
 • غلظت مجاز ازن
 • 1-                 ازن چگونه عمل ميکند؟
 • لايه محافظ يا آلاينده
 • تغييرات شبانه روزي غلظت ازن در سطح زمين
 • مه دود فتوشيميايي و ازن تروپوسفري
 • نمودار (11): تغييرات ساليانه مقادير ازن تروپوسفري و افزايش مقادير آن در ميانة قرن بيستم
 • اثر ازن بر روي سلامتي
 • اثر ازن بر روي چربي و پروتئين بافتهاي زنده
 •  خطرات در خانه و محل کار
 • خطرات در محيط خارجي
 •  اثرات دراز مدت و کوتاه مدت ازن
 • تغييرات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي
 • نمونه هاي سلولي براي مطالعة اثرات ازن
 •  جهش ژني
 •  سرطانهاي پوستي
 • آسيب چشمي
 • تصوير18 : آسيب چشمي ناشي از اشعه UV-B
 • اثر بر سيستم ايمني بدن
 • جدول (17) : موارد پزشکي حاصل از افزايش اشعۀ UV-B، که با تخريب بيشتر ازن استراتوسفري ، احتمال افزايش آنها مي باشد .
 • جدول (18) : تأثير تخريب لاية ازون و افزايش اشعة ماوراي بنفش بر محيط زيست
 • تخريب لاية ازن از کجا آغاز شد؟
 • آيندة تخريب ازن
 • اقدامهاي جهاني در زمينة حفاظت از لاية ازن
 • برنامة ايران براي حذف مواد کاهندة لاية ازن (ODSs )
 • مصرف مواد ODSs در ايران
 • جدول( 19) – ميزان مصرف ODS ها در ايران
 • اقدامهاي ملي
 • نمودار(12) : ميزان کاهش ODS ها در ايران 2005 - 1990
 • چگونه به حفاظت لاية ازن کمک کنيم؟
 •  گرمايش جهاني
 • اثر گلخانه اي
 • تصوير (19) ذوب شدن يخچالها قطبي بر اثر افزايش دماي زمين
 • گازهاي گلخانه اي
 • دي اکسيد کربن
 • متان
 • بخار آب
 • اکسيد نيتروس
 • ازن
 • کلروفلوروکربنها (CFCs)
 • اثرات بر روي انسان
 • اثرات گرم شدن زمين بر روي سلامتي انسان
 • آينده
 • هشدار يونپ دربارة پيامدهاي پديدة گلخانه اي
 • اقدامهاي جهاني براي مقابله با گرمايش جهاني
 • نمودار (13 ): هزينة آلودگي : کاهش 50 درصد اوليه بار آلودگي نسبتاً کم هزينه است، اما ممانعت از کل آلودگي بسيار هزينه بر خواهد بود.
 • فعاليتهاي بين المللي
 • فصل پنجم : نتيجه گيري و خلاصه تحقيق و ..
 • 1-5 مقدمه
 • 2-5 . نتيجه گيري
 • 3-5. خلاصه
 • 4-5. مشکلات تحقيق
 • 5-5 . پيشنهادات
 • منابع تحقيق

 Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک