$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

شیمی و زیست شناسی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 شیمی و زیست شناسی - پروژه
فهرست مطالب: بررسی مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج (قطعه 5/12*28)

تاریخ ایجاد 1388/12/04    تعدادبرگ: 255   قیمت: 25000 تومان   حجم فایل:4706 kb  تعدادمشاهده  2729

 • فصل اول - مقدمه
 • 1-1- تئوري قفل و كليد
 • 1-2- تاريخچه مولكول نگاري
 • 1-3- روش های مختلف مولکول نگاری
 •  
 • فصل دوم- اهميت مولکولهاي پذيرنده درعلم و تکنولوژی پيشرفته
 • 2-1-مقدمه
 • 2-2- پذيرنده هاي طبيعي
 • 2-4- پذيرنده ها براي کاربردهای عملي
 • 2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
 • مراجع:
 •  
 • فصل سوم - اساس مولكول نگاري
 • 3-1- مقدمه
 • 3-2-ماكرومولکول ها (1)
 • 3-2-1-ماكرومولکول های سنتزي
 • I-واكنشهاي پليمريزاسيون
 • A- پليمريزاسيون راديكالي
 • a- تحريكهاي حرارتي
 • b- فعال كننده‌هاي فوتوشيمي
 • c- تشكيل مرحله اولیه بوسيله اجسام مولد راديكالهاي آزاد
 •  :Bپلیمریزاسیون يوني
 • a- پليمريزاسيون كاتيوني
 • -bپلیمریزاسیون آنیونی
 • g – خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
 • 3-3-تكنيكهاي پليمريزاسيون
 • 3-4-قواعد اساسي مولكول نگاري
 • 3-5- روش‌هاي مختلف مولكول نگاري
 • 3-6- مزايا و معايب منتقوش پذيري غير كووالانسي و کووالانسی
 • مراجع:
 •  
 • فصل چهارم - روشهاي آزمايشگاهي
 • فرآيند هاي مولكول نگاري
 • 4-1- مقدمه
 • 4-2- واكنشگر ها و فرآيند هاي آزمايشگاهي
 • 4-2-1- مونومر های عاملی
 • 4-2-2- مولكول الگو
 • 4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضي
 • 4-2-6- تأثير زمان
 • 4-3-منقوش پذيري كووالانسي
 • 4-3-1- منقوش پذیری به وسيله استر هاي برونيك اسيد
 • 4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
 • 4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف
 • 4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
 • 4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
 • 4-4- منقوش پذيري غير كووالانسي
 • 4-5- مولکول نگاری تصنعی
 • مراجع:
 •  
 • فصل پنجم - روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
 • 5-1- مقدمه
 • 5-2- آزمایشات کروماتوگرافی
 • 5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
 • 5-4- تعیین ثابت اتصال الگو
 • مراجع:
 •  
 • فصل ششم - مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
 • 6-1-مقدمه
 • 6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پيش پلیمریزاسیون
 • 6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
 • 6-4-بررسی برهمکنش های الگو-  MIP
 • 6-6- رابطه بين ميزان K و كارايي مولكول نگاري
 • 6-7 - ساختار سایت اتصال مولکول الگو
 • مراجع:
 •  
 • فصل هفتم - شمایی از روش مولکول نگاری
 • 7-1- مقدمه
 • 7-2- انتخاب عوامل
 • 7-2-1- مونومرهای عاملی
 • 7-2-2-حلال پلیمریزاسیون
 • 7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی
 • 7-3- پلیمریزاسیون
 • 7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
 • 7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
 • مراجع:
 •  
 • فصل هشتم- کاربرد های مولکول نگاری
 • 8-1- کاربرد های مولکول نگاری
 • 8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
 • 8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
 • 8-1-4- حسگر های زیستی
 • 8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
 • 8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
 • 8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
 • 8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
 • 8-2- مروري کلی بر كارهاي انجام شده به روش مولكول نگاري
 • مراجع:
 •  
 • فصل نهم - چالش ها و پیشرفت های اخیر
 • 9-1- مقدمه
 • 9 -2- مولکول نگاری در آب
 • 9 – 3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
 • 9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
 • 9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
 • 9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)
 • 9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)
 • 9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
 • 9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
 • 9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
 • مثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
 • مراجع:


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک