$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

صنایع غذایی > مقالات

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 صنايع غذايي - مقالات
فهرست مطالب: روش های آزمون (قوطی فلزی - بسته بندی مواد غذایی ، غیر غذایی)

تاریخ ایجاد 1388/08/21    تعدادبرگ: 30   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل:18399 kb  تعدادمشاهده  3115

 

 • پيشگفتار
 • قوطي هاي فلزي‌- بسته بندي مواد غذايي و غير غذايي‌
 • 1هدف‌
 • ‌3مراجع‌ الزامي‌
 • 4-1بهر
 • 4-2پروژكتور دوخت‌
 • 4-3پروفيل‌ دوخت
 • 4-4تمپر
 • 4-5درز بدنه
 • 4-6دوخت‌ مضاعف‌
 • 4-7سختي‌ سنجي‌ راكول‌
 • 4-8ضخامت‌ دوخت‌
 • 4-9طبق‌ دوخت‌
 • 4-10طول‌ خارجي‌ دوخت‌
 •  4-11عمق‌ دوخت
 •  4-12قرقره‌هاي‌ دوخت‌
 • 4-13قطر اسمي‌
 • 4-14قلاب‌ بدنه‌
 • 4-15قلاب‌ سر يا كف‌
 • 4-16قوطي‌ فلزي‌
 • 4-17قوطي‌ دو تكه‌
 • 4-18قوطي‌ سه‌ تكه‌
 • 4-19قوطي‌ گرد گردن‌ دار
 • 4-21لبه‌ خميده‌ بدنه‌
 • 4-22لبه‌ برگشته‌ سر يا كف‌
 • 4-23ريز سنج‌ يا ميكرومتر دوخت‌
 • 4-24ورق‌ فولادي‌ دوبار نورد شده‌
 • 5-25ورق‌ فولادي‌ سياه‌
 • 4-26ورق‌ فولادي‌ قلع‌ دار
 • 4-27ورق‌ فولادي‌ كرم‌ دار (بدون‌ قلع‌ )
 • 4-28ورق‌ فولادي‌ يكبار نورد شده‌
 • 5نمونه برداري
 • 6كليات اصول اندازه گيري
 • 6-1تعيين نقاط اندازه گيري در آزمون هاي ارتفاع دوخت، ضخامت دوخت، قلاب سر و يا كف، قلاب بدنه
 • 6-1-1قوطي هاي گرد
 • 6-1-2قوطي هاي چهارگوش
 • 6-1-3قوطي غير گرد
 • 6-1-4قوطي هاي بيضي
 • 6-1-5قوطي هاي ذوزنقه اي
 • 6-2برسنجي
 • 6-3استفاده از پايه نگهدارنده
 • 6-4دقت ابزارهاي اندازه گيري
 • 6-5نتيجه گيري
 • 7روش هاي آزمون
 • 7-1ظرفيت حجمي قوطي
 • 7-2وزن پوشش قلع (ورقهاي قلع دار)
 • 7-3سختي ورق فولادي
 • 7-4پايداري و كيفيت لايه آب بندي سر يا كف
 • 7-4-1تعيين جرم لايه آب بندي
 • 7-4-2تعيين يكنواختي لايه آب
 • 7-4-3تعيين درصد لايه آب بندي
 • 7-5تعيين ارتفاع قوطي
 • 7-6تعيين قطر داخلي (قوطي هاي گرد)
 • 7-7تعيين لبه خميده بدنه
 • 7-8تعيين عمق سر يا كف (قبل از دوخت مضاعف)
 • 7-9تعيين ضخامت دوخت مضاعف
 • 7-10تعيين ضخامت ورق بدنه و سر يا كف قوطي
 • 7-11تعيين عمق دوخت (بعد از دوخت مضاعف)
 • 7-12تعيين قطر خارجي سر يا كف
 • 7-13ارزيابي قطر داخلي سر يا كف قوطي  (قطر فرورفتگي)
 • 7-14تعيين مقاومت قوطي در برابر فشارهاي داخلي مثبت و منفي
 • 7-1-14تعيين مقاومت قوطي در برابر فشار هوا
 • 7-14-2تعيين مقاومت قوطي در برابر خلاء
 • 7-15تعيين فاكتورهاي داخلي دوخت مضاعف
 • 7-15-1اندازه گيري روي تصوير
 • 7-15-1-1وسايل لازم
 • 7-15-1-2روش اندازه گيري
 • 7-15-2روش اندازه گيري مستقيم  (ميكرومتر)
 • 7-15-1-2وسايل لازم
 • 7-15-2-2اندازه گيري ارتفاع خارجي دوخت
 • 7-15-2-3شكافتن دوخت مضاعف
 • 7-15-2-5اندازه گيري قلاب سر يا كف
 • 7-16چين خوردگي قلاب سر يا كف

 Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک