$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

صنایع غذایی > مقالات

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 صنايع غذايي - مقالات
فهرست مطالب: استانداردهای غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی (آئین کار بهداشتی)

تاریخ ایجاد 1388/08/21    تعدادبرگ: 40   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل:196 kb  تعدادمشاهده  2843

 

 • پيش گفتار
 • مقدمه
 • غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی هدف
 •  دامنه کاربرد
 • 3 مراجع الزامی
 • 4 اصطلاحات وتعاريف
 • 4-1گنجايه
 • 4-2تجهيزات خنک کننده
 • 4-3پر کردن و درز بندی
 • 4-4 گنجايه با بسته بندی رخنه ناپذير
 • 4-5 منطقه ای با احتمال بروز خطر بالا
 • 4-6 هردل
 • 4-7 فن آوری هردل
 • 4-8 هوای اصلاح شده
 • 4-9 بسته بندی
 • 4-10مواد بسته بندی
 • 4-11 ارزش پاستوريزاسيون
 • ارزش D
 • 4-11-2ارزشz
 • 4-12 خنک کردن سريع
 • 4- 13 غذای سرد شده
 • 4-14 تسهيلات نگهداري سرد كننده
 • 4-15 ماندگاري
 • آخرين تاريخ پيشنهادي براي مصرف
 • 5توليد اوليه
 •  6 ساختمان و تاسيسات طراحی و تسهيلات
 • محل ساختمان
 •  ساختمان و محوطه
 •  طرح و نقشه
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا, بايد
 • 6-2-2 ساختار ها و لوازم داخلی
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 •  6-2-3 سرپناه های متحرک و موقتی و ماشينهای فروش
 • تجهيزات
 • کليات
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 • تجهيزات پايش و کنترل مواد غذايی
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 • گنجايه های مخصوص مواد زائد و مواد غير قابل خوردن.
 • تسهيلات
 • منابع آب
 • دفع مواد زائد و فاضلاب
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 • تميز کردن
 • تسهيلات بهداشت برای کارکنان و توالت ها
 • رختکن ها و توالت ها
 • محل های فرآوری
 • کنترل دما
 • تسهيلات سرما زايی
 • تسهيلات خنک کننده
 • در مناطق پر خطر
 •  کيفيت هوا و تهويه
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا سفارش می شود
 • روشنايی
 • انبار کردن مواد غذايی
 •  کنترل عمليات
 • کنترل عوامل خطرزا
 •  کاربرد اصول HACCP
 • مراحل عملياتی بايد برای موارد زير تعيين گردد
 • 7-1-2 مبانی طراحی
 • زمان ماندگاری فرآورده
 • زمان ماندگاری فرآورده به عوامل زير بستگی دارد
 •  7-1-2-2فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندها
 • تعيين روش خنک سازی
 • برای تعيين روش خنک سازی, بايد عوامل زير در نظر گرفته شود 
 • هردل های ديگر
 •  جنبه های کليدی سامانه های کنترل بهداشتی
 •  کنترل دما و زمان
 • در مناطق با احتمال خطر بالا
 •  يخ زدايی
 • فرآيند گرمايی يا ساير فرآيندها
 • خنک سازی
 • حفظ زنجير سرما
 • در طی انبارگذاری و توزيع, بهتر است موارد زير مورد توجه قرار گيرد
 • سفارش می شود, چيدمان فرآورده ها
 • 7-2-2 مراحل ويژه فرآيند
 • 7-2-3 ويژگي های ميکروبيولوژيکی و ساير ويژگي ها
 • -2-4 آلودگی متقابل ميکروبی
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 • آلودگی های فيزيکی و شيميايی
 • شرايط ورود مواد به کارخانه
 • ويژگی های مواد خام و بسته بندی
 • دريافت مواد خام و مواد بسته بندی
 • انبارش مواد خام و مواد بسته بندی
 •  مواد خام
 • سفارش می شود ,مواد خام
 • مواد بسته بندی
 • بسته بندی
 • آب
 • مديريت و نظارت
 • ثبت سوابق و مستندات
 • برای اثبات کنترل در نقاط کنترل بحرانی, بهتر است آگاهی های کافی که در برگيرنده موارد زير باشد در دسترس باشد
 • برگشت محصول
 • ساختمان و تاسيسات نگهداری و بهسازی
 • نگهداری و تميز کردن
 • کليات
 • روشهای تميز کردن
 • برنامه های تميز کردن
 • سامانه های کنترل آفات
 • اقدامات لازم در مورد مواد زائد
 • اثر بخشی پايش
 • بهداشت فردی
 • وضعيت سلامتی افراد
 • بيماری و جراحات
 • نظافت فردی
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا
 • رفتار فردی
 • بازديد کنندگان
 • در مناطق با احتمال بروز خطر بالا 
 • ترابری
 •  کليات
 •  تجهيزات
 •  استفاده و نگهداری
 • اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده
 •  شناسايی بهر
 •  اطلاعات مربوط به محصول
 •  برچسب گذاری
 •  آموزش مصرف کننده
 • آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايی
 • آگاهی و مسئوليت افراد
 •  برنامه های آموزشی
 • آموزش و سرپرستی
 •  باز آموزی
 • پيوست الف
 • الف –1فعاليت آبی
 • الف-2 – ارزش pH

 Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک