$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

فیزیک، مکانیک، تأسيسات و صنايع > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 فيزيك ، مكانيك ، تأسيسات و صنايع - پروژه
فهرست مطالب: جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي (متالوژي صنعتي)

تاریخ ایجاد 1389/05/25    تعدادبرگ: 70   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل:1970 kb  تعدادمشاهده  2432

 • چکيده 5
 • فصل اول - کامپوزيت هاي زمينه فلزي
 •  مقدمه
 • تعریف کامپوزیت
 • تقسیم بندی مواد کامپوزیت
 • نقاط قوت کامپوزیتها
 • مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت
 • مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور
 • کامپوزیت های زمینه فلزی
 • دسته بندي مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي
 • 2-1-تركيب مواد براي دستيابي به مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي سبك
 • 1-2-1-تقويت و استحكام بخشي
 • جدول1-1- ويژگي هاي تقويت كننده هاي غير پيوسته ي نوعي براي آلومينيوم و منيزيم
 • جدول 1-2- ظرفيت هاي خواص مربوط به مواد مركب فلزي گوناگون
 • شكل 1-3-استحكام كششي ويژه و مدول يانگ ويژه براي مواد كامپوزيتي رشته اي شبه ايزوتروپيك در مقايسه با بعضي آلياژهاي فلزي
 • 2-2-1- سيستم هاي آلياژ زمينه
 • 3-2-1-توليد و فراورش كامپوزيت هاي شبكه فلزي
 • شكل 1-4- متالوژي ذوب MMC
 • شكل 1-5- تكنيك نفوذ تحت فشار گاز
 • شكل 1-6-ريخته گري تحت فشار مستقيم و غير مستقيم
 • فصل دوم - جوشکاري اصطکاکي
 •  دسته بندی روش های اتصال
 • جوشکاری پرتو لیزری
 • جوشکاری پرتو الکترونی
 • جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی
 • پروسه های حالت جامد
 • جوشکاری اصطکاکی ایستایی
 • دیگر انواع پروسه ها
 • باند فاز مایع گذرا ( (TLP
 • لحیم نرم(SD)
 • باند چسبنده (AB)
 • الیاژهای منیزیوم
 • الیاژهای تیتانیوم
 • شكل 2-1
 • بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی
 • جوشکاری اصطکاکی
 • اتصالات لب به لب
 • شکل2-2  محکم کردن قطعه کارها برروی صفحه پشتی
 • شکل2-3  چرخش دستگاه
 • شکل2-4  فرورفتن دستگاه در خط اتصال تا زمانی که شانه دستگاه برروی سطح قطعه کار قرار گیرد و پین در فاصله اندکی با صفحه پشتی قرار گیردزمان اندکی توقف کردهدستگاه و قطعه کار با یکدیگر زاویه Ө دارند
 • شکل 2-5  نیرویی در خط لب به لب به دستگاه وارد کرده،تا با سرعتی مطلوب حرکت کند،در حالیکه نیروی نرمالی به دستگاه در جهت عمود وارد می کنیم
 • شكل 2-6
 • شکل2-7  تغییرات استحکام در طول خط اتصال (لب به لب)
 • اتصالات رویهم  
 • شکل2-8  دستگاه جوشکاری برای اتصالات رویهم
 • شکل2-9  شکاف در اتصالات رویهم
 • دیگر انواع اتصالات
 • شکل2-10 اتصالات لب به لب،b  اتصالات رویهم
 • قرار دادها و اصطلاحات
 • شکل2-11  مجموعه اصطلاحات
 • شکل2-12  فرورفتن شانه دستگاه
 • شکل2-13
 • شکل2-14  تست کششی با رعایت جهت جوشکاری در ورقه و صفحه فلزی
 • شکل2-15  پروفیل کلی اتصال لب به لب
 • شکل2-16  دیگر پروفیل های اتصال
 • مقدمه
 • شكل 2-17 نمايش شماتيك پروسه ي FSW براي جوشكاري اتصالي ته قنداقي ابزار FSW در راستاي اتصال چرخيده و حركت ميكند تا پروسه ي جوش را انجام دهد
 • آزمايش
 • شكل شماره 2-18 ا بزار كار شده مورد استفاده براي پروسه ي FSW
 • شكل شماره 2-19 نماي شماتيك از ماشين كاري نمونه هاي شارپي و جداسازي آنها از صفحات FSW و ابعاد نمونه هاي مورد استفاده براي آزمايش
 • نتايج و بحث
 • مشخصات میکروساختاری
 • شكل شماره 2-20 صفحه ي كامپوزيتي جوشكاري شده به روش اصطكاكي جنبشي  سطح در تماس با شانه (a) و سطح مقابل (b)
 • شكل شماره 2-21 نمايش شماتيك از سطح مقطع FSW
 • شكل شماره 2-22 ميكروگراف هاي اپتيكي با مشخصات ماكروسكوپيك سطح مقطع هاي كامپوزيت هاي W6A20A (a) W7A10A (b) با تكنيك FSW
 • شكل شماره (2-23) مايكروگراف هاي اپتيكي سطح مقطع هاي صفحات FSW (در راستاي y)  تغيير از مواد پايه (سمت چپ) و سمت روبروي منطقه ي FSW (سمت راست) براي W6A20A (a) و W7A10A (b)
 • شكل شماره (2-24) تاثيرات FSW بر روي اندازه ي دانه ي ماتريس آلومينيوم براي W6A20A  ماده ي پايه (a) و ناحيه ي جوشكاري شده (b)
 • شكل شماره (2-25) روش وروني اعمال شده بر روي ماده پايه (a) و ناحيه ي FSW (b) مربوط به كامپوزيت W6A20A
 • شكل شماره (2-26) نتايج روش وروني انجام شده بر روي كامپوزيت W6A20A در حالت پايه و پس از اعمال FSW
 • شكل شماره (2-27) نتايج روش وروني انجام شده بر روي كامپوزيت W7A10A در حالت پايه و پس از اعمال FSW
 • اندازه گيري هاي میکرو سختي
 • آزمايش هاي ابزاري ضربه شارپي
 • شكل شماره (2-28) پروفيل هاي ريز سختي سطح مقطع هاي كامپوزيت هاي FSW  (a) W6A20A و (b)W7A10A
 • شكل شماره (2-29) مقايسه ي نمودارهاي بارگذاري بر حسب زمان براي كامپوزيت هاي W6A20A(a) و (b)W7A10A  ماده ي پايه (BM) و جوش اصطكاكي جنبشي (FSW)
 • شكل 2-30 انرژي هاي آغاز و توسعه براي كامپوزيت هاي FSW و پايه W6A20A (a) , W7A10A(b)
 • سطوح شكست
 • شكل2-31 سطوح شكست دو مقادير كم نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  مدل پايه (a) و FSW (b) براي كامپوزيت W6A20A و مدل پايه (c) و FSW (d) براي كامپوزيت W7A10A
 • شكل 2-32 مايكروگراف هاي SEM سطوح شكست نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  كامپوزيت W6A20A پايه (a,c) و FSW (b,d)
 • شكل 2-33 مايكروگراف هاي SEM سطوح شكست نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  كامپوزيت W7A10A (a,c) و FSW (b,d)
 • جدول2-2 نتايج اندازه گيري هاي تحليل تصوير انجام شده بر روي اجزاي مستحكم كننده و ابعاد دانه ي ماتريس براي كامپوزيت هاي W7A10A و W6A20A قبل و بعد از FSW
 • جدول2- 3 نتايج آزمايشات ضربه اي مدرج شارپي بر روي كامپوزيت هاي پايه و FSW
 • فصل سوم – نتايج
 • 3-1 نتايج
 • منابع


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک