$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

معماری > طرح هادی روستا

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 معماري - طرح هادی روستا
فهرست مطالب: بازپيرايي شهرستان خواف (همراه با نقشه هاي اتوكد) (ارسال از طريق ايميل)

تاریخ ایجاد 1391/02/02    تعدادبرگ: 110   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  2136

 

چشم انداز 1
بيان مسئله 1
بخش اول    مبانی و معیارها2
1-1- تعریف و مبانی نظری فضاهای شهری3
1-1- 1- مبانی فضای شهری 3
1-1- 2-  معني و مفهوم فضاي شهري 5
1-1- 3- انواع فضاي شهري 6
1-1- 3-1- فضاهاي عمومي 6
1-1- 3-2- فضاهاي نيمه عمومي 6
1-1- 3-3- فضاهاي خصوصي6
1-1- 4-  بررسي هويت و ادراك ، فعاليت هاي اجتماعي و روابط ميان فضا و روابط اجتماعي در فضاي شهري7
1-1-4- 1-  هويت و ادراك فضاي شهري  7
1-1-4-2- ترسيم ذهني تصاوير از فضاي شهري 8
1-1-4- 3-  معنا و نشانه شناسي فضاي شهري11
1-1-4-4- فعاليت هاي اجتماعي در فضاي شهري 12
1-1-4- 5-  عوامل موثربر سرزندگي و پويايي روابط اجتماعي در فضاي شهري 14
1-2- مبانی ومعیارهای تجهیزات ومبلمان شهری21
1-2- 1- کف سازی 21
1-2- 2- روشنایی و چراغهای پیادرو23
1-2- 2-1-  انواع منابع نوري24
1-2- 2-2-  تعادل و هماهنگي24
1-2- 2-3-  نورپردازي 25
1-2- 2-4-  زيبا سازي 26
1-2- 2-5-  امنيت و ايمني 26
1-2- 2-6-  پيكره و ظاهر27
1-2- 2-7-  روشنايي گذرگاههاي عرضي 27
1-2- 2-8-  ضوابط تأمين روشنايي در گذرگاههاي عرضي 27
1-2- 2-9-  طراحي سيستم روشنايي 28
1-2- 3- سطل آشغال (زباله دان) 29
1-2- 3-1- انواع سطل هاي زباله 29
1-2- 3-1- طراحي ، مكان يابي و آرايش فضايي سطل هاي زباله30
1-2- 4- علائم راهنمايي و رانندگي31
1-1-2- 4- 2- مكانيابي تابلوها31
2- 4- 1- تابلوهاي راهنمايي و رانندگي 31
1-2- 4- 3- چراغ هاي راهنمايي32
1-2- 4-4- ضوابط مكانيابي و نصب32
1-2- 4- 5- خط كشي 33
1-2- 4- 6- خطوط ايست 33
1-2- 4- 7- علائم و كلمات روي سطح سواره رو 34
1-2- 4- 8- موانع ايمني 34
1-2- 5- پوشش گیاهی 35
1-2- 5- 1- درختان 35
1-2- 5- 2- گلها37
1-2- 5- 2- جعبه گل 38
1-2- 6- نیمکت و صندلی39
1-2- 6- 1- مكان يابي نيمكتها 40
1-2- 6- 2- جنس و مصالح ساخت نيمكتها 40
1-2- 6- 3- اختصاص فضاهاي ويژه براي محل هاي نشستن 40
1-2- 6- 4- تناسبات نيمكتها40
1-2- 7- ایستگاه های تاکسی41
1-2- 8- آبخوری42
1-2- 9- باجه هاي تلفن 42
1-2- 10- صندوق هاي پستي 43
1-2- 11- جوي و كانال آب 43
1-2-12- سایر مبلمان شهری44
بخش دوم    شناخت وضع موجود 53
2 ـ 1 ـ جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر55
2 ـ 2 ـ مطالعات اقلیمی 57
2 ـ 2 ـ 1 ـ موقعیت جغرافیایی شهر خواف57
2 ـ 2 ـ 2 ـ دما 58
2 ـ 2 ـ 3 ـ رطوبت نسبی 58
2 ـ 2 ـ 4 ـ بارندگی 59
2 ـ 2 ـ 5 ـ وزش باد 59
2 ـ 2 ـ 6 ـ انتخاب جهت استقرار ساختمان 62
2 - 3 - بررسی كالبدي 63
2 ـ 4 ـ بررسی کاربری ها 64
2 ـ 5 ـ بررسی جریان ترافیک پیاده 67
2 ـ 5 ـ 1 ـ تراکم حرکت عابران پیاده 67
2 ـ 5 ـ 2 ـ عرض معابر پیاده 68
2 ـ 5 ـ 3 ـ گذرگاه های عرضی 70 
2 ـ 5 ـ 4 ـ پیوستگی مسیر پیاده 70
2 ـ 6 ـ بررسی مبلمان ، فضای سبز و تجهیزات شهری71
2 ـ 6 ـ 1 ـ کف سازی72
2 ـ 6 ـ 2 ـ روشنایی و چراغهای پیادرو 73
2ـ 6 ـ 3 ـ سطل زباله74
2 ـ 6 ـ 4 ـ تابلوهای راهنمایی و رانندگی 74
2 ـ 6 ـ 5 ـ پوشش گیاهی75
2 ـ 6 ـ 6 ـ نیمکت وصندلی76
2 ـ 6 ـ 7 ـ ایستگاه های تاکسی 77
2 ـ 6 ـ 8 ـ آبخوری 77
2 ـ 6 ـ 9 ـ باجه تلفن 78
2 ـ 6 ـ 10 ـ صندوق های پستی و صدقه 78
2 ـ 6 ـ 11 ـ جوي و کانال آب 79
2 ـ 6 ـ 12 ـ سایر79
بخش سوم   بررسی وتحلیل (SWOT) 81
3ـ 1 ـ جدول SWOT    82
3 ـ 2ـ ارائه اهداف ، راهبردها و سیاستها83
3 ـ 3ـ نقشه های راهبردی85
بخش چهارم   ضوابط87
4-1- دسترسي ها 88
4-1- 1- دسترسی 88
4-1-2-  مجوز و انواع آن89
4-1-3-  ضوابط عمومی 89
4-1-3-1-  اتصال به خیابان های محلی 89
4-1-3-2-  اتصال به راههای شریانی درجه 2 89
4-1-3-3-  راه اتصالی (راه ورودی)90
4-1-3-4-  مشخصات هندسی پلان 92
4-1-3-5-  نیمرخ طولی 92
4-1-3-6-تخلیه آبهای بارش 94
4-1-4-  پاركينگ 94
4-1-4-1-  اصول 94
4-1-4-2-  محدود كردن پاركينگ حاشيه اي95
4-1- 4- 3- فراهم ساختن پاركينگ خارج از راه 96
4-1-4-4-  پاركينگ در مناطق مركزي شهرها 96
4-1-4-5-  انتخاب محل مناسب پاركينگهاي عمومي 97
4-1-4-6-  قرارگيري و اندازه ها 97
4-1-4-7-  رعايت حال معلولين جسمي 100
4-1-5-  بارگيري و باراندازي 101
4-1-5-1-  استفاده از سطح خيابانها براي بارگيري و باراندازي 101 
4-1-5-2-  نياز به تأسيسات بارگيري و باراندازي 102
4-1-5-3- تأسيسات بارگيري و باراندازي خارج از راه 102
4-2- پیشنهاد ضوابط خاص مبلمان خیابان های شهاب ، هفتادوتن و بلوار فردوسی 106
4-2-1-  کف سازی 106
4-2-2- روشنایی و چراغهای پیادرو106
4-2-3- سطل آشغال107
4-2-4- تابلوهای راهنمايي و رانندگي107
4-2-5- پوشش گیاهی107
4-2-5- 1- جعبه گل108
4-2-6- نیمکت 108
4-2-7- ایستگاه تاکسی 109
4-2-8- آبخوری 109
4-2-9- باجه هاي تلفن 109
4-2-10- صندوق هاي پستي و صدقه 110
4-2-11- جوی و کانال آب 110

 Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک