$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

معماری > طرح هادی روستا

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 معماري - طرح هادی روستا
فهرست مطالب: طرح هادي روستاي سنگ سياه

تاریخ ایجاد 1391/06/09    تعدادبرگ: 56   قیمت: 5600 تومان   حجم فایل:308 kb  تعدادمشاهده  2350

 • فصل اول : شناسایی وضع موجود
 • الف) شناسایی شهرستان مشهد
 • ب) تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی آن:
 • دسترسی مناسب:
 • ج) شناسایی روستای سنگ سیاه:
 • 2- تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا
 • 3- بررسی وضعیت اقلیمی منطقه
 • الف) دما
 • ب) بارندگی
 • ج) یخبندان
 • د) تبخیر و تعرق پتانسیل
 • ه) باد
 • 4- منابع آب روستا
 • 5- زمین شناسی
 • 6- بررسی سوانح طبیعی همچون زلزله در منطقه
 • 7- بررسی ویژگی های جمعیتی روستا
 • 7-1- بررسی تحولات جمعیتی و روند رشد آن
 • 7-3- وضع سواد و آموزش
 • 7-4- فعالیت و اشتغال
 • 7-5- مهاجرت
 • 8- بررسی وضعیت اقتصادی روستا
 • 8-1- کشاورزی
 • الف) زراعت و باغداری
 • ب) دامداری
 • 8-2- صنایع روستایی: ندارد
 • 8-3- فعالیتهای خدماتی
 • 8-4- سهم هر یک از منابع در تأمین منابع خانوار:
 • 9- شناخت و بررسی علل پیدایش روستا
 • 10- شناخت عوامل موثر در شکل روستا نظیر
 • آب، توپوگرافی، عوامل اجتماعی و مراحل توسعه روستا:
 • - مراحل توسعه روستا:
 • الف) مراحل اول توسعه روستا:
 • ب) مرحله دوم توسعه روستا:
 • ج) مرحله سوم توسعه روستا:
 • 11- شناخت و تعیین نحوه ی کاربری فضاهای موجود روستا:
 • 11-1- فضاهای مسکونی
 • 11-2- فضای بهداشتی- درمانی:
 • 11-3- کاربری های آموزشی
 • 11-4- فضای مذهبی- فرهنگی
 • 11-5- فضاهای تجاری:
 • 11-6- فضاهای کارگاهی و صنایع سبک:
 • 11-7- تأسیسات و تجهیزات عمومی روستا:
 • 11-8- اراضی بایر، مزارع و باغات میوه:
 • 11-9- سایر کاربری ها:
 • 12- شناسایی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و بررسی تأثیرات آن بر توسعه روستا
 • 13- بررسی چگونگی مالکیت ها و نحوه تملک اراضی روستا:
 • - اراضی بخش های دولتی:
 • - مالکیت وقفی:
 • - سایر اراضی:
 • 14- شناخت کیفیت ابنیه( تخریبی، مرمتی، نوساز) روستا
 • - واحد های مسکونی مرمتی یا قدیمی روستا:
 • 15- بررسی شبکه های ارتباطی شامل سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و چگونگی شیب و عملکرد هر یک از معابر
 • الف) شبکه معابر اصلی( درجه1)
 • ب) معابر فرعی (درجه 2)
 • ح) شبک های دسترسی معبر(درجه 3)
 • 16- شناخت و تعیین محدوده حملات و بررسی منطقه ها و مرکز محله:
 • 17- بررسی تأثیرات زیر بنایی آب آشامیدنی،برق، سیستم فاضلاب و نحوه دفع آبهای سطحی و
 • - آب آشامیدنی:
 • - سیستم فاضلاب و نحوه دفع آبهای سطحی:
 • 18- بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها:
 • - محل نگهداری دام( دامداریها)
 • 19- بررسی معماری و ترکیب مسکونی و واحد های همسایگی
 • فصل دوم : تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
 • 1- پیش بینی وسطح بندی خدمات رفاهی روستا
 • - روستاهای سطح یک پایه
 • 2- تجزیه و تحلیل حرکات جمعیتی در روستای سنگ سیاه
 • 3- پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده
 • 4- بررسی مشکلات موجود در زمینه خدمات عمومی و زیر بنایی
 • الف- فضاهای بهداشتی:
 • ب- فضاهای آموزشی:
 • ج- فضاهای فرهنگی و ورزشی:
 • 5- تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی با توجه به نقش و عملکرد مراکز محلات و تعیین تنگناهای موجود
 • 6- تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه ی فیزیکی روستا
 • 7- پیشنهاد معیارها و ضوباط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی:
 • فصل سوم : ارائه طرح هادی روستایی
 • 1- پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدمات و تأسیساتی زیر بنایی روستا
 • در روستای سنگ سیاه کمبودهایی موجود می باشد که در قالب پیشنهادهای زیر ارائه خواهد گردید:
 • 2- تعیین نحوه کار بری اراضی روستا در ده سال آینده و مراحل مختلف توسعه آن:
 • 2-1- کاربری فضی مسکونی
 • 2-2- کاربری آموزشی:
 • 2-3- کاربری بهداشتی – درمانی
 • 2-4- کاربری اداری- انتظامی:
 • 2-5- کاربری تجاری:
 • 2-6- فضای کارگاهی و صنایع سبک:
 • 2-7- فضاهای مذهبی- فرهنگی:
 • 2-8- تأسیسات و تجهیزات عمومی
 • 2-9- فضاهای سبز عمومی و پارک کودک:
 • 2-10- فضای خدماتی:
 • 2-11- فضاهای جهانگردی – پذیرایی:
 • 2-12- حمل و نقل، انبار داری و پایه ها:
 • 2-13- شبکه معابر و
 • 2-14- جمع بندی و نتیجه گیری از توسعه فضاهای خدماتی- رفاهی روستا:
 • 3-1- پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی، طراحی بافت روستا:
 • الف) خصوصیات و ویژگی های معابر:
 • ب) خصوصیات و ویژگی های بلوک های ساختمانی:
 • منابع و مأخذ مورد استفاده:
 • فهرست جداول
 • جدول شماره 1-1 شاخص های حرارتی برآورد شده و درجه حرارت به سانتیگراد
 • جدول شماره 1-2- بارندگی ماهیانه منطقه مورد مطالعه
 • جدول شماره 1-3- بررسی روند تحولات جمعیتی و رشد سالانه آن در روستای سنگ سیاه
 • جدول شماره 1-4 – ترکیب سنی و جنسی جمعیت روستای سنگ سیاه در سال 1386
 • جدول شماره 1-5- وضعیت سواد به تفکیک زن و مرد در روستا سنگ سیاه در سال 1386
 • جدول شماره 1-6- وضعیت تحصیلی دانش آموزان به تفکیک جنس
 • جدول شماره 1-7- انواع فعالیت های موجود در روستای سنگ سیاه در سال 1386
 • جدول شماره 1-8 – بررسی مهاجرت در روستای سنگ سیاه سال 1386
 • جدول شماره 1-9- بررسی سطح زیر کشت و درآمد خالص حاصل از محصولات کشاورزی روستای سنگ سیاه در سال زراعی 1386
 • جدول شماره 1-10- برآورد حاصل از فعالیت های خدماتی در روستای سنگ سیاه در سال 1386
 • جدول شماره 1-11- کابری های اراضی روستای سنگ سیاه وضع موجود در سال 1386)
 • جدول شماره3-1- توزیع خدمات وضع موجود و کمبودها در روستای سنگ سیاه
 • جدول شماره 3-2- نحوه استفاده از اراضی روستای سنگ سیاه و کاربری های پیشنهادی در دوره ده ساله


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک