$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

معماری > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 

 

 

 مطالعات معماري
فهرست مطالب: مطالعات معماري طراحي مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست)

تاریخ ایجاد 1391/03/11    تعدادبرگ: 130   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل:5352 kb  تعدادمشاهده  5407

 • بيان مسئله و ضرورت آن :
 • اهداف پروژه :
 • مباني نظري عام طرح :
 • فصل اول : پديده بي سرپرستي
 • 1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
 • 1-2- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي
 • 1-2-1- ساختار خانواده در ايران
 • 1-2-2- نقش خانواده در زندگي افراد
 • 1-2-3- عوامل مؤثر بر اجتماعي شدن و رشد شخصيت
 • 1-2-3-1- اجتماعي شدن
 • 1-2-3-2- ارتباط اجتماعي
 • 1-2-3-3- اجتماعي شدن و رشد شخصيت
 • 1-3- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي
 • 1-3-1- رشد عقلي و احساسي كودكان
 • 1-3-2- خصايص عمومي رشد عقلي
 • 1-3-3- اساس بدني رشد عقلي
 • 1-3-4- رشد ادراك حسي
 • 1-3-5- احساس عاطفه در كودك
 • 1-3-6- محبت
 • 1-3-7-احتياجات عاطفي كودك و اهميت آنها
 • 1-3-8- برخورد اجتماع با كودكان بدون خانواده
 • 1-4-1- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه
 • 1-4-2- مشكلات و معضلات كودكان در شبانه روزي ها
 • 2-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
 • 2-1-1- ديدگاه هاي موجود در سرپرستي كودك
 • 2-2- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان
 • 2-2-1- خانه فرزندان
 • 2-2-2- شبه خانواده هايي در مجموعه هاي بزرگ
 • 2-2-3- روش فرنچ بورو
 • 2-2-4- كيبوتس ها
 • 2-2-5- دهكده كودكان SOS
 • 3 – بناي همگاني :
 • 4 – خانه دانش آموزان و كار آموزان :
 • 1 – خانه كودكان استون :
 • نمونه ها :
 • 2-3-4-1- اقامتگاه
 • 2-3-4-2- خانه هاي گروهي
 • 2-3-4-3- خدمات درماني
 • 2-3-4-4- فوق برنامه
 • 2-3-4-5- تحصيل
 • 2-3-4-6- مركز مشاوره
 • 2 – خانه كودكان بتانيان
 • 3 – شهر بچه ها در وين
 • معمار : آنتن شوايگهوفر
 • 4 – خانه كودكان مارين فلگ آلمان
 • 5 – دهكده SOS در نيدركين آلمان
 • معمار : هارلد ديلمن
 • فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
 • 3-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
 • 3-1-1- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب :
 • 3-1-1-1- پرورشگاه هاي وابسته به شهرداريها :
 • 3-1-2- سازمان بهزيستي كشور
 • 3-1-2-1- خدمات حمايتي
 • 3-1-2-2- برنامه نگهداري از كودكان بي سرپرست
 •  3 -2- نمونه هاي موجودایران
 • -2-3-1- شيرخوارگاه آمنه
 • 3-2-2- مجتمع خدماتي – حمايتي
 •  شهيد قدوسي
 • 3-2-3- شبانه روزي حبيب ابن مظاهر
 • 3-2-4- واحد نرگس
 • 3-2-5- واحد يبر
 • 3-2-6- مجتمع شبانه روزي و شيرخوارگاه كرج
 • 3 – فضاهاي عمومي مجموعه
 • فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
 • 4-1- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان
 • 4-2- ارزش هاي ويژه مراكز نگهداري كودك
 • 4-2-1- تجربه زندگي گروهي
 • 4-2-2- برنامه ريزي و تمركز
 • 4-2-3- محيط مناسب
 • 4-2-4- قوانين و كنترل ها
 • 4-2-5- گروه هاي همسالان
 • 4-2-6- ارتباط با بزرگسالان
 • 4-3- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي
 • معرفي پروژه
 • فصل پنجم : طراحي فضاهايي براي كودكان
 • 5-1- ادراكات فضايي كودك
 • 5-2- كشف روابط فضايي
 • 5-1-2- تملک فضایی
 • 5-1-3- رشد حواس و ادراكات كودك در محيط
 • 5-2-معماري براي كودكان
 • 5-2-1- دسته بندي معيارهاي كيفيت فضا
 • سازماندهي
 • زمان و مسير
 • جزء كل
 • فرم
 • هماهنگي و مقياس و .
 • نور
 • رنگ
 • علائم
 • 5- 3- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك
 • 5-3-1- تعريف بازي
 • 5-3-2- انتخاب زمين و مكان مناسب محوطه بازي
 • 5-3-3- وسايل و زمين بازي از بعد مصالح و ساختار
 • 5-3-4- نماي زمين بازي و زاويه ديد محيط
 • 5-3-5- خلوت گزيني
 • قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها :
 • 6-5- استانداردها و معيارهاي طراحي يك مركز شبانه روزي نگهداري از كودكان
 • 6-5-1- پلان ساختمانها
 • 6-5-2- مكان
 • 6-5-3- فضاهاي باز
 • 6-5-6- واحدهاي مسكوني
 • 6-5-6-1- چيدمان واحدهاي مسكوني
 • 6-5-6-2- اتاق هاي خواب
 • 6-5-6-3- تخت خواب ها
 • 6-5-6-4- مبلمان اتاق خواب
 • 6-5-6-5- حمام و دستشويي
 • 6-5-6-6- نشيمن
 • 6-5-6-7- فضا و تجهيزات داخلي براي بازي
 • 6-5-6-8- اتاق غذاخوري
 • 6-5-6-9- آشپزخانه
 • 6-5-6-10- اتاق پشتيباني
 • 6-5-6-11- انبار
 • 6-5-6-12- اتاق مربي كودك
 • 6-5-7- امكانات مركزي
 • امكانات فرهنگي و تفريحي
 • فضاهاي ورزشي و تفريحي
 •  زمينبازي در فضاي باز
 • 6-5-8- خدمات مركزي
 • آشپزخانه مركزي
 • بستر طراحي :
 • شناسايي ويژگيهاي طبيعي شهراسفراين :
 • موقعيت جغرافيايي شهر اسفراين
 • وپژگيهاي اقليمي شهر اسفراين :
 • مطالعات اقتصادي شهر اسفراين :
 • ويژگيهاي كالبدي شهر اسفراين :
 •  گستردگي ( پراكندگي ) بافت شهري :
 • 2-ي-2-2- محورهاي ارتباطي شهر
 • ب – محور شمال غربي – شرقي :
 • ج – محور رودخانه :
 • 2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
 • ج – محور رودخانه :
 • 2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
 • پيش بيني جمعيت شهر .
 • مبانی نظری عام پروزه
 • برنامه فیزیکی
 • فهرست منابع و مأخذ :


Label
مقالات مرتبط

 Text/HTML
ماوس رابرروي اينجا نگه داريد و سپس برروي نوارابزار براي ويرايش متن استفاده كنيد.
ماوس رابرروي اينجا نگه داريد و سپس برروي نوارابزار براي ويرايش متن استفاده كنيد.


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک