$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > بیمه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان بیمه
بيمه شخص ثالث

تاریخ ایجاد 1389/08/13  تعدادمشاهده  5546

 

معرفي بيمه شخص ثالث
 بيمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد ، خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه شخص ثالث اتومبيل نام دارد.
شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكنست به آنها برخورد نمائيم. البته بعضي اشخاص ثالث تلقي نمي شوند ، مثل : مالك ، بيمه گذار ، راننده و وابستگان اوليه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و ساير افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)
 طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كساني كه اقدام به رانندگي مي نمايند ملزم به خريد بيمه شخص ثالث مي باشند.
انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث :
 در اين نوع بيمه نامه 2 نوع خسارت جبران مي شود.
الف) خسارتهاي وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غيرمنقولي است كه با اتومبيلي بيمه شده برخورد نموده و آسيب ديده است.
ب‌) خسارتهاي وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه با مورد بيمه مي باشد.
پس بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است كه جبران اين خسارتها حداكثر مطابق رقمهاي ذكر شده در بيمه نامه از سوي شركت بيمه قابل جبران مي باشد.
 توضيح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوي قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه تعهدات مالي و جاني بيمه شخص ثالث به شرح زير مي باشد :
1- تعهدات مالي حداقل 000/000/10 ريال .
تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر 000/000/470ريال .
بر مبناي قيمت 100 شتر در ماه عادي و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گرديده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزايش مي يابد.)
 توضيح 2 : ماههاي حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه مي باشد.
 توضيح 3 : از آنجا كه براي تعيين ميزان ديه ، شتر مورد محاسبه قرار مي گيرد ، مقصرين حادثه در هنگام انتخاب نوع ديه بايستي شتر را كه بعنوان معيار محاسبه ديه در بيمه نامه معين گرديده انتخاب نمايند.
 توضيح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشينان اتومبيل بيمه شده نيز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بيمه سرنشين قرار مي گيرند و براي سهولت كار بيمه سرنشين نيز در كارت بيمه شخص ثالث صادر مي شود و نيازي به پرداخت حق بيمه اضافي نيست.
 
 توضيح 5 : كوپنهاي بيمه : در بيمه شخص ثالث همانگونه كه در تصوير آن مشاهده مي شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بيمه نامه يكي از كوپنها جدا شده و به شركت بيمه تحويل مي شود.
شركت بيمه نيز در پايان دوره بيمه براي تمديد بيمه نامه مشخصات بيمه نامه قبلي و كوپنهاي باقيمانده آنرا ملاك عمل قرار مي دهد و بر اساس ميزان تعهدات و تعداد كوپنهاي موجود در بيمه نامه و تخفيفات سالهاي قبل نرخ و تعرفه را اعمال مي نمايد.
 توضيح 6 : نرخ حق بيمه : نرخ حق بيمه اتومبيل در بخش راهنماي خريد بيمه توضيح داده شده است كه طبق قانون تخفيف عدم خسارت يا جريمه تعدد خسارت و يا جريمه نداشتن بيمه قبلي در نرخ هاي مصوب اعمال مي گردد.
 توضيح 7 : چگونگي خريد بيمه نامه و اعلام خسارت : اين توضيحات نيز در بخش راهنماي خريد بيمه و راهنماي دريافت خسارت تعريف شده است.
تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث :
بيمه گر : شركت بيمه
 بيمه گذار : مشتري بيمه
مورد بيمه : شخص يا وسيله و يا سرمايه اي كه بيمه شده.
حق بيمه : مبلغي است كه بابت خريد بيمه به شركت بيمه پرداخت مي شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعيين شده بابت خريد بيمه است.
خسارت : زياني كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد مي نمايد كه در خسارتهاي جاني يا بدني به آن غرامت بدني هم مي گويند و بر اساس رأي دادگاه ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
شخص ثالث : كليه افراد غير از راننده ، مالك و بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگي در مقابل راننده قرار مي گيرند و احتمال حادثه براي آنها و اموالشان وجود دارد.
 زيانديده : افرادي هستند كه در هنگام رانندگي و استفاده از مورد بيمه احتمال خطر براي آنها وجود دارد. زيانديده همان شخص ثالث است.
بيمه مسئوليت : بيمه اي كه مسئوليت بيمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش مي دهد.
پس بيمه شخص ثالث نوعي بيمه مسئوليت است.
پيشنهاد بيمه : درخواستي است كه بيمه گذار هنگام خريد بيمه نامه به بيمه گر ارائه مي دهد و در آن مشخصات مورد بيمه و تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. اظهارت بيمه گذار در برگ پيشنهاد و در بيمه نامه قيد گرديد. و در هنگام پرداخت خسارت به زيانديده مورد نظر قرار مي گيرد.
خسارت مالي : خسارتهايي است كه به مال افراد ثالث وارد مي شود.
خسارت جاني : خسارتهايي است كه به جان افراد ثالث وارد مي شود و شامل فوت ، نقص عضو كلي و جزئي و هزينه پزشكي است.
كروكي يا گزارش انتظامي : گزارشي است كه نيروي انتظامي در هنگام بروز حادثه تهيه مي نمايد و زيانديده ملزم است براي دريافت خسارت آنرا به شركت بيمه ارائه نمايد.
 توضيح : خسارتهاي كمتر از 000/000/1 ريال نياز به كروكي ندارد اما لازم است اتومبيل مقصر و زيانديده از طرف شركت بيمه رؤيت شود. ضمناً براي دريافت خسارت بدون كروكي بايستي هر دو اتومبيل داراي بيمه شخص ثالث باشند.
- مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكي در بخش مربوطه در سايت درج گرديده است.
ديه : خسارتهاي جاني ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زيانديده مي نمايد و در دين مبين اسلام و محاكم قضايي كشورهاي اسلامي ميزان ديه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.
انواع ديه : انواع معمول ديه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترين نوع ديه با توجه به تعداد آن 100 شتر براي يك ديه كامل يك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر براي يك ديه كامل مرد در ماه حرام معمول گرديده است و مقصر نيز مي بايست نوع ديه را بر اساس شتر انتخاب نمايد تا با توجه به تعهد شركت هاي بيمه بر مبناي شتر مشكلي در پرداخت ديه نداشته باشد.
توضيح : جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با روابط عمومي بيمه ايران به شماره هاي 88959232 – 88954674 تماس حاصل فرمائيد.
همچنين شماره تلفن مديريت بيمه هاي اتومبيل بيمه ايران به شماره 33117076 نيز پاسخگوي سؤالات و مشكلات شما خواهد بود.
- بيمه شخص ثالث و سرنشين اتومبيل (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري درقبال اشخاص ثالث)
اين بيمه همان بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني درقبال اشخاص ثالث مي‌باشد كه در سال 1347 قانون آن تدوين و از سال 1348 به صورت اجباري در سراسر كشور به اجرا در آمده است. در بيمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشي از وسيله نقليه مورد بيمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشي از محمولات اين وسايل به اشخاص ثالث نيز قابل جبران مي‌باشد.
اين رشته از بيمه را در دو مبحث خسارات مالي و جاني مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
1 - خسارات مالي
چنانچه در اثر حوادث رانندگي مشمول بيمه خسارت مالي به اشخاص ثالث وارد شود بيمه‌گر بايد آن را جبران نمايد.
2 - غرامتهاي جاني
شامل هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت .
نکات مهم در بیمه شخص ثالث اتومبیل
2- بيمه سرنشين اتومبيل :
    اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبيل مورد بيمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بيمه‌گذار و يا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث بيمه‌گذار، مالك و يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بيمه‌گذار يا راننده، شخص ثالث شناخته نمي‌شوند لذا خسارتي از محل بيمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمي‌گيرد.
و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.
برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.
سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث
2- بيمه سرنشين
طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گذار مالك ، و يا راننده وسيله نقليه وسيله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار و يا راننده (وسيله مقصر حادثه) در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمي گردد، بنابراين خسارتي از محل بيمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمي گيرد . در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني وارد به اين اشخاص از محل تعهدات سرنشين ، (و تاسقف تعهد سرنشين مندرج در متن بيمه نامه) قابل جبران مي باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي گردد .
عموما تعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد و نيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيه مي گردد با توجه به ماهيت تعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهاي سنگين اقدام نمايد.
توضيحات مهم در مورد بيمه سرنشين اتومبيل :
 غرامت فوت و نقص عضو در بيمه سرنشين ارتباطي به تعهدات بيمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون ديات محاسبه نمي شود ، به همين خاطر به خريدران بيمه نامه توصيه مي شود تعهدات سرنشين را به ميزان كافي خريداري نمايند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبي باشد.
 خسارت سرنشين از لحظه اي كه (مصدوم يا متوفي) قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .
در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشكي (كه حداكثر معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد) قابل پرداخت خواهد بود .
 غرامت فوت حداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزان مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد و حداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمه نامه بيشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت منر در بيمه نامه باشد خسارت به نسبت ظفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از رانندگان وسائط نقليه تقاضا مي شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفيت وسيله نقليه خود خودداري نمايند ا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر و ضرر و زيان براي سرنشينان ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبور نگردند .
شرح كامل ( شرايط عمومي ) بيمه شخص ثالث
مقدمه
اين قرارداد (بيمه نامه) که بر اساس قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب بيست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئين نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصويبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ١٣١٦ (تا آنجا که مغاير با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرايط عمومى و همچنين شرايط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بيمه گذار يا نماينده او تنظيم گرديده است بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغييرى که در آن داده شود بوسيله اوراق الصاقى خواهد بود .
هر گاه مفاد بيمه نامه يا برگه هاى الحاقى با موافقتهايى که بين طرفين بعمل آمده است مطابقت نکند بيمه گذار بايد ظرف پانزده روز تغيير و تصحيح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .
شرايط عمومى
ماده اول- تعاريف
الف- بيمه گر شرکت و يا موسسه بيمه مجاز به انجام بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينيدر مقابل اشخاص ثالث مى باشد که پيشنهاد بيمه را دريافت و بموجب اين بيمه نامه مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه را بيمه مى نمايد .
ب- بيمه گذار شخص يا موسسه اى است که نام او تحت اين عنوان در شرايط خصوصى بيمه نامه ذکر شده باشد . مالک وسيله نقليه مورد بيمه و هر کسى که بدستور و اجازه او و يا بيمه گذار نگهدارى و رانندگى وسيله نقليه مورد بيمه را بعهده داشته باشد از لحاظ اين بيمه نامه بيمه گذار تلقى مى شود .
پ- اشخاص ثالث ، کليه اشخاصى که در اثر حوادث وسايل نقليه موتورى زمينى دچار زيانهاى بدنى و يا مالى مى شوند ، اعم از اينکه داخل يا خارج وسيله نقليه مورد بيمه باشند از جهت اين بيمه نامه ثالث تلقى مى شوند به استثناى اشخاص زير :
١- بيمه گذار طبق تعريف بند "ب" فوق و کليه کسانى که مسئوليت آنها مسئوليت بيمه گذار تلقى ميگردد .
٢- کارکنان بيمه گذار مسئوول حادثه حين کار و انجام وظيفه تحت پوشش مى باشد .
٣- همسر ، پدر ، مادر ، اولاد ، اولاد اولاد ، و اجداد تحت تکفل بيمه گذار در صورتى که سرنشين وسيله نقليه اى باشند که راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد .
٤- راننده اى که حادثه منحصراً در نتيجه خطاى او ايجاد شده باشد ولى در صورت تصادف و يا چند وسيله نقليه چنانچه رانندگان آنها در ايجاد حادثه مقصر باشند در برابر يکديگر ثالث تلقى مى شوند و زيان وارده به آنها با توجه به درجه مسئوليت آنها در مقابل يکديگر احتساب خواهد شد .
٥- راننده اى که حادثه در اثر عمد او ايجاد شده و همچنين راننده اى که فاقد گواهينامه رانندگى باشد يا گواهينامه او باطل شده باشد .
 
ت- عدم سازش
 ماده هفتم- حق توافق تسويه خسارتهاى مشمول اين بيمه نامه تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع و مراحل قضائى براى بيمه گر محفوظ است و بيمه گذار و نمايندگان او بدون موافقت کتبى بيمه گر حق سازش و توافق با اشخاص ثالث را ندارند در هر حال بيمه گر حداکثر تا حدود مبالغ بيمه شده جوابگوى خسارتهايى است که ميزان آنها از طرف کارشناسان خود يا کارشناسان مراجع صلاحيت دار قضائى تعيين و برآورد شده و مطابق مقررات قانونى و موارد شرايط اين بيمه نامه قابل پرداخت باشد .
فصل سوم
تعهدات بيمه گر
ماده هشتم- بيمه گر متعهد است که خسارت وارد به اشخاص ثالث را با توجه به مواد و شرايط اين بيمه نامه و ضمائم و ملحقات آن حداکثر تا حدود مبلغ بيمه شده به اشخاص ثالث زيان ديده بپردازد .
ماده نهم- ميزان تعهد بيمه گر در هر حادثه و نسبت به هر خسارت بدنى و مالى در شرايط خصوصى بيمه نامه قيد ميگردد . تعهد مذکور نبايد از ميزان حداقل مقرر در آئين نامه هاى اجرائى قانون بيمه اجبارى کمتر باشد .
ماده دهم- کسانيکه در اثر حوادث وسايل نقليه موتورى به ديگران زيان بدنى وارد آورند موظفند کـمـکهاى اوليـه لازم را بـراى نجات مصدومين بعمل آورند . هزينه هايى که از اين بابت متحمل مى شوند تا ميزان ٢٠% کل خسارت در مقابل ارائه اسناد مثبته از طرف بيمه گر جبران خواهد شد.
 
ماده يازدهم- جبران خسارتهاى بدنى و مالى که در اثر محمولات وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مى شود بر عهده بيمه گر خواهد بود لکن در هر حال خسارتهاى ناشى از عمليات حين بارگيرى و باراندازى و خسارتهايى که به خود محمولات وسيله نقليه مورد بيمه وارد مى شود از شمول تعهدات مندرج در اين بيمه نامه خارج است .
ماده دوازدهم- در صورتيکه راننده وسيله نقليه مورد بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگى باشد يا گواهينامه او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمايى و رانندگى متناسب با نوع وسيله نقليه مورد بيمه نباشد موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بيمه گر حق دارد پس از پرداخت خـسـارت وارد بـه اشـخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه خسارتهاى پرداخت شده و زيانها و هزينه هايى که از اين بابت متحمل شده است مسترد دارد .
ماده سيزدهم- خسارتهايى که در اثر مستى راننده وسيله نقليه مورد بيمه به اشخاص ثالث وارد مى شود تا حدود مبلغ بيمه شده از طرف بيمه گر جبران مى شود سپس از مسئول حادثه مطالبه و بنفع بيمه گر وصول خواهد شد . ولى در هر حال خسارت وارد به راننده اى که حادثه در اثر مستى او ايجاد شده باشد قابل پرداخت نيست .
فصل چهارم
برآورد و تسويه خسارت
الف- برآورد خسارت
 ماده چهاردهم- برآورد خسارتهاى وارد به اشخاص ثالث بوسيله کارشناس يا کارشناسان صورت مى گيرد در صورت عدم توافق در ميزان خسارت طبق ماده ٢٣ اين بيمه نامه عمل خواهد شد .
ب- تسويه حساب
 ماده پانزدهم- پس از آنکه بيمه گذار و اشخاص ثالث مدارک و اطلاعات لازم و مورد در خواست بـيـمه گـر را تسليم کـردند رسيـدگى به پرونده خسارت بمنظور تسويه خسارت موضوع آن آغاز مى شود .
خسارت ظرف ودت ١٥ روز از تاريخ توافق طرفين و در صورت ارجاع به داورى يا طرح در محاکم صلاحيت دار ظرف مدت ١٥ روز از تاريخ اعلام راى قطعى داوران يادادگاه صالح تسويه مى شود .
هنگام تسويه قطعى خسارت کليه مبالغى که قبلاً بيمه گر بابت همان حادثه پرداخته است از مبلغ نهائى کسر خواهد شد .
فصل پنجم
مقررات مختلف
انتقال وسيله نقليه
ماده شانزدهم- از تاريخ انتقال وسيله مورد بيمه به هر عنوان حقوقى به ديگرى قرارداد بيمه خود بخود به مالک جديد منتقل مى شود . انتقال گيرنده موظف است ظرف ١٥ روز از تاريخ انتقال ، شماره بيمه نامه ، تاريخ دقيق انتقال وسيله نقليه ، نام و نام خانوادگى خود ، آدرس و شغل مورد استفاده تازه وسيله نقليه را به وسيله نامه سفارشى يا در قبال دريافت رسيد به بيمه گر اطلاع دهد و باقيمانده حق بيمه اضافى را در صورتيکه مشمول اضافه حق بيمه گردد بپردازد . در صورتيکه ظرف ١٥ روز تمام از تاريخ انتقال مراتب فوق به بيمه گر اطلاع داده نشده ، انتقال گيرنده مسئول هر نوع زيانى است که از اين بابت به بيمه گر وارد شود .
تشديد خطر
ماده هفدهم- در صورتيکه تشديد خطر موضوع بيمه ، بيمه گر حق تجديد نظر در ميزان حق بيمه را دارد .
در اينصورت بيمه گر اضافه حق بيمه را تعيين و به بيمه گذار پيشنهاد مى نمايد . در صورتيکه بيمه گذار حاضر به قبول پرداخت آن نشود ، بيمه گر حق فسخ قرارداد بيمه را خواهد داشت و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد مى تواند خسارت وارده را نيز از مجراى محاکم عمومى از او مطالبه کند .
در صورتيکه بيمه گر پس از اطلاع از تشديد خطر بنحوى از انحا رضايت به ابقا قرارداد بيمه بدهد مثل آنکه اقساطى از وجه بيمه (حق بيمه) را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه را پرداخته باشد ديگر نمى تواند به مراتب مذکور استناد کند . وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دليل بر رضايت بيمه گر به بقا قرارداد بيمه مى باشد .
(ماده ١٦ قانون بيمه مصوب ١٣١٦) .


تخفيف در حق بيمه
ماده هيجدهم- در صورتيکه در مدت اعتبار بيمه نامه خسارتى اعلام نشود و بيمه گذار موجب پرداخت خسارتى از طرف بيمه گر نگردد ، هنگام تجديد بيمه نامه بميزان زير از حق بيمه به بيمه گذار تخفيف داده مى شود :
 براى يکسال عدم خسارت ٥% حق بمه سالانه براى دو سال عدم خسارت ١٠% حق بيمه سالانه
براى سه سال عدم خسارت ١٥% حق بيمه سالانه
سال ششم به بعد ٥٠% تخفيف نسبت به حق بيمه مازاد مالى و جانى
تشديد خسارت – افزايش حق بيمه
ماده نوزدهم – در صورتيکه بيمه گذار مرتکب بى مبالاتى و بى احتياطى هاى مکرر شود ، بنحويکه در مدت حداکثر يکسال اعتبار بيمه نامه موجب دو خسارت و يا بيشتر شود و جمع خسارتهاى مذکور از ٠٠٠/٨٠ ريال تجاوز نمايد ، ٢٠% حق بيمه اضافى نسبت به حق بيمه اصلى براى بقيه مدت قرارداد دريافت خواهد شد .
محروميت از دريافت خسارت
ماده بيستم – هرنوع خدعه و تبانى اشخاص ثالث يا ارائه مدارک مجعول که موثر در موضوع باشد، در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت ميگردد .
 
مدت قرارداد بيمه و تمديد آن
ماده بيست و يک – آغاز و انجام و مدت اعتبار قرارداد بيمه و ترتيب تمديد آن در شرايط خصوصى بيمه نامه قيد مى گردد .
فسخ قرارداد بيمه
ماده بيست و دوم – قرارداد حاضر با ارسال يک اخطاريه قبلى پانزده روز در موارد زير قابل فسخ است .
الف – فسخ از طرف بيمه گر
١- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر
٢- بعد از هر خسارتى که بيمه گر ملزم به جبران آن گردد
٣- در صورت تشديد خطر مگر آنکه توافقى بين طرفين حاصل شود .
٤- در صورت اعسار يا ور شکستگى بيمه گذار
تبصره
در مورد فوق طلبکاران بيمه گذار تا تحصيل موافقت بيمه گر مى توانند قرارداد بيمه را ابقا کنند.
ب – فسخ از طرف بيمه گذار
 ١- در ورتيکه وضعيت تشديد کننده خطر که در بيمه نامه ذکر شده از بين برود بيمه گر حاضر نشود تخفيفى در حق بيمه بدهد .
٢- در صورت توقيف وسيله نقليه مورد بيمه
٣- در صورت ورشکستگى بيمه گر ( يا سلب صلاحيت بيمه گر از انجام عمليات بيمه اجبارى موضوع قانون ) .
پ - انفساخ
در صورت از بين رفتن کلى وسايل نقليه مورد بيمه قرار داد بيمه منفسخ خواهد شد .
تبصره ١ - در صورت انفساخ يا فسخ قرارداد از طرف بيمه گر حق بيمه مربوط به بقيه مدت بيمه نامه به بيمه گذار مسترد مى شود و در صورت فسخ از طرف بيمه گذار حق بيمه طبق تعرفه کوتاه مدت مذکور در آئين نامه اجرائى قانون بيمه اجبارى محاسبه مى شود .
تبصره ٢ – چنانچه بيمه گذار تصميمى داير به فسخ اتخاذ کند ، بايد مراتب را بوسيله نامه سفارشى به بيمه گر اطلاع دهد و ضمناً اصل بيمه نامه و گواهى بيمه را پيوست در خواست خود نمايد .
بيمه گر نيز در صورت تصميم فسخ بايد نظر خود را بوسيله نامه سفارشى يا تلگرافکه به آخرين نشانى بيمه گذار مى فرستند اعلام کند . اثر فسخ در تمام موارد ، ١٥ روز پس از ارسال نامه سفارشى يا تسليم تلگراف به اداره تلگراف شروع مى شود .
داورى
ماده بيست و سوم – بيمه گر و بيمه گذار و همچنين بيمه گر و اشخاص ثالث سعى خواهند کرد که کليه اختلافات ناشى از اين قرارداد را به طريق داورى حل و فصل کنند .
مرور زمان
ماده بيست و چهارم – مـرور زمان دعـاوى مربوط به اين بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه دوسال مى باشد و هرنوع اقدام ذينفع بمنظور مطالبه خسارت از ارسال نامه يا تلگراف يا اظهار نامه قاطع مرور زمان خواهد بود . مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يکسال است .
حدود جغرافيايى اعتبار بيمه نامه
ماده بيست و پنجم – اعتبار اين بيمه نامه در داخل خاک ايران است مگر آنکه توافقى در اين مورد بين بيمه گر و بيمه گذار حاصل شده باشد .
خسارتهاي جاني
    خسارتهاي جاني موضوع رديف اول شامل كليه خسارات و غرامتهاي جاني : فوت ، نقص عضو ، ازكار افتادگي دائم ، مطلق و يا نسبي و نيز هزينه هاي پزشكي مي باشد كه در اثر حوادث رانندگي حادث مي گردد و با توجه به مدارك و مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضائي و تا سقف تعهدات خريداري شده و مندرج در كارتهاي بيمه نامه ثالث قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر است جبران غرامتهاي جاني با توجه به آراي صادره توسط محاكم قضائي و حداكثر تا سقف تعهدات خريداري شده انجام خواهد پذيرفت و از سوي ديگر اعلام نرخ ديات با توجه به تورم و اعلام سالانه از سوي شورايعالي قضائي انجام مي پذيرد و تقريبا همه ساله اين افزايش صورت پذيرفته است و در ابتداي سال 1384 نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غير حرام 250.000.000 ريال و در ماههاي حرام حدود 350.000.000 ريال تعيين و ابلاغ گرديده است و حتي در صورتيكه غرامت ديه مزبور براي غير فوت در نظر گرفته شود اين ارقام به مراتب بيش از ارقام ذكر شده خواهد بود ، لذا مجددا و موكداً توصيه مي گردد هموطنان عزيز و بيمه گذاران محترم حهت استفاده مطلوب از خدمات قابل توجه خادمين خود در اين شركت به هنگام جبران خسارات احتمالي ، نسبت به خريد تعهدات مازاد جاني با توجه به نياز احتمالي خويش و جداول تعهدات قابل عرضه ، اقدام فرمايند .
مدارك مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارتي شخص ثالث جاني
   صورتجلسه اوليه پاسگاه انتظامي
   كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
   گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگهاي بازجويي
   نظريه هاي پزشكي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
   گزارش معاينه جسد
   جواز كفن و دفن
   خلاصه رونوشت فوت
   صورتحساب هاي هزينه هاي بيمارستاني در مورد مجروحين و مصدومين
   حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين حكم دادگاه تجديد نظر و يا آخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل راي ديوانعالي كشور


   ساير گزارشات مرتبط

   تصوير مصدق گواهينامه راننده مقصر حادثه
   برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
   گواهي انحصار وراثت براي پرداخت سهم هر يك از بازماندگان
 


Label
نظرات در مورد:بيمه شخص ثالث

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک