$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > بیمه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان بیمه
بيمه آسيا

تاریخ ایجاد 1389/08/13  تعدادمشاهده  2178

 

شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. اين شرکت در همان تاريخ ذيل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب سال 1358 شرکت سهامي بيمه آسيا از تاريخ 4/4/1358 ملي اعلام شد.
در اويل سال 1360 به دليل عدم اجازه فعاليت به برخي از شرکت هاي بيمه، ساختار و فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعادي تازه يافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهي بيمه مصوب 13/9/1367 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه اين شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصويب هيآت وزيران وقت رسيد. اين اساسنامه موجب شد تا تسهيلات مطلوبي براي کليه فعاليت هاي شرکت فراهم شود. بر اساس مصوبه جديد، موضوع فعاليت شرکت بيمه آسيا عبارت است از:
1-    انجام انواع عمليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص
2-    قبول بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي
3-    واگذاري بيمه هاي اتکياي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي
    همچنين شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور توسعه فعاليتهي خود در سراسر کشور و تآمين نيازهاي بيمه اي هم ميهنان عزيز، مبادرت به تشکيل سرپرست هاي يازده گانه نموده است که هر يک از آنها نيز چند شعبه را تحت پوشش دارد.
    در حال حاضر 10سرپرستي، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمايندگي حقيقي و حقوقي در بيش از 275 شهر کشور، شبکه فعاليت شرکت بيمه آسيا راتشکيل ميدهند
نمودارسازمانی


بيمهاتومبيل
در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را درمسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خيابان هاو جاده ها از  استانداردهاي مطلوب و    همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي ، موجب شده است تاهمه ساله با حجم بسيار بلالايي از تصادفات رانندگي و  خسارت های جاني و ماليروبه رو شويم. شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور ارائه خدماتمناسب ،   پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي کند
بيمه شخص ثالث
براساس قانون ( بیمه اجباری شخص ثالث ) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خودرادرمقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ، نزد یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل اززمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث وازفروردین ماه 1348درکشوربه مردم معرفی شد وازآن تاریخ تاکنون هر قدرمیزان تولید یاورود خود روبه کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرترشده وآحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند0
بيمه نامه مسئوليت مدنى اتومبيل
 بیمه شخص ثالث یکی ازانواع بیــــمه های مسئولیت است وباآنکه بیمه های بازرگانی عموما" اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316وهمچنین قانون مصـوب29/10/47می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری میباشد0
به موجب ماده یک قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک متصل به وسایل مزبوراعم ازاینکه اشخاص حقیقی یـــا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث ،درصورتــــــــی که وسایل نقلیه مزبور ویامحمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایندبه منظور جبران خسارت دارنده خودروموظف است  مسئولیت خود را ازاین جهت نزد  یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند0
تعریف بیمه گر: شرکت ویاموسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث میباشد که پیشنهاد بیمه را دریافت وبه موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه رابیمه می نماید0 
تعریف بیمه گذار: شخص یاموسسه ای است که نام او تحت این عنوان درشرایط خصوصی بیمه نامه ذکرشده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه وهرکسی که به دستور واجازه اویابیمه گذار نگهداری ورانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه رابعهده داشته باشد ازلحاظ این بیمه نامه ( بیمه گذار ) تلقی می شود. 
اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که دراثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی ویامالی می شوند . اعم ازاینکه داخل ویاخارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند ازجهت این بیمه نامه ( ثالث ) تلقی می شوند باستثنای اشخاص زیر:
1-  بیمه گذار ،مالک یاراننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
2-  کارکنان بیمه گذارمسئول حادثه حین کار وانجام وظیفه
3- همسر، پدر،مادر اولاد،اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یابیمه گذار مشمول حادثه باشند0
4- راننده ای که حادثه منحصرا" درنتیجه خطای او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو ویاچند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها درایجاد حادثه مقصر باشند دربــــــــرابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند وزیان وارده به آنها باتوجه به درجه مسئولیت آنها درمقابل یکدیگر احتساب خواهد شد0
راننده ای که حادثه دراثر عمد اوایجاد شده وهمچنین راننده ای ک فاقد گواهینامه رانند گی باشد باگواهینامه اوباطل شده  باشد0
بيمه بدنه اتومبیل
دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده  به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :
1- سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي
درصورتی کــــه خــودروسواری  دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی  قـرارنمی گیرد.
2- بيمه هزينه اياب و ذهاب:
عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000ریل خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.
3- بيمه حوادث شخصي:
توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد0
راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد
مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 5000000ریال میباشد0


4- بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )
توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه  اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید0
5- پوشش تکمیلی شامل :
1-5- پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی :
 بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد0 
2-5-پوشش خسارت ناشی ازرنگ ، مواد اسیدی یاشیمیایی :
 بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد0
  نرخ تخفیف عدم خسارت 
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد0
 
 
سال های بیمه ای
      درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای
              25%
سال سوم بیمه ای
              35%
سال چهارم بیمه ای
              45%
سال پنجم بیمه ای وبه بالا
              60%
 
 
 
 
 
فرانشیز:
 قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود0 
- فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:
- فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:
- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
- خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
- خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
- فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
- فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
- فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
- فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
- فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.
بيمهآتشسوزي
بيمه آتش سوزي يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اياست. اهميت اين بيمه تا آنجاست که در کشور هاي توسعه  يافته  تقريبا هيچ دارايي يامالي را نمي توان يافت که داراي بيمه اتش سوزي نباشد. در بيمه اتش سوزي ، اموال ودارايي هاي مختلف در برابر خطر آتش سوزي و همچنين خطرهاي جانبي تحت پوشش قرار ميگيرد. خدمات بيمه آتش سوزي ذر قالب بيمه نامه هاي مختلفي عرضه مي شود. براي آشناييشما با انواع پوشش هاي بيمه ، ضمن بيان خطرهاي تحت پوشش اين بيمه ، انواع آن معرفيمي شود
بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی برای ریسک های صنعتی
در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه های تحت پوشش قرار میگیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه میتوان بیمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشین آلات ، تآسیسات ، موجودی مواد اولیه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره میباشد.
بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی
این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و... را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.
بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازلمسکونی
الف) بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی :
موارد تحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی، تآسیسات و اثاثیه منزل ، مشاعات ومشترکات میباشد.
ب) بیمه نامه آتش سوزی مجتمع های مسکونی:
این نوع بیمه نامه تنها برای مجتمع های مسکونی بیش از 15 واحد صادر میشود که اعیانی کلیه واحدها (در متراژ مختلف) و مشاعات آنها از قبیل سرایداری ، پارکینگ، ساختمان، تآسیسات، انبارها، تآسیسات مشترک شامل موتورخانه، چیلر و آسانسورها نیز تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرهای اضافی تحت پوشش قرار میگیرد.
ج) بیمه نامه آتش سوزی جامع منازل مسکونی:
در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی انفجار، صاعقه، سیل ، طوفان، زلزله، ترکیدن لوله ها، سقوط هر وسیله یا شیئی، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار میگیرد.
در این نوع بیمه نامه، ساختمان، اعیانی و لوازم موجود در منزل که لیست آنها تهیه شده و در تصرف و مالکیت قانونی بیمه گذار (صاحب اموال) میباشد و هم چنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص – که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد – تحت پوشش قرار دارد.
علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هر یک و هزینه پزشکی او یا همسرش- که بر اثر حادثه ایجاد میشود – تحت پوشش قرار میگیرد. تعهدات مربوط به غرامت فوت بیمه گذار و همسر وی ، معادل جمع مبلغ بیمه شده ساختمان و اثاثیه و حداکثر تا مبلغ 50.000.000ریال و تعهدات هزینه پزشکی ، معادل 10 درصد تعهدات غرامت فوت برای هر نفر خواهد بود. در ضمن در صورت بروز خسارت های کلی به ساختمان ، هزینه اسکان موقت به ازای حداکثر 2 درصد مبلغ بیمه شده ساختمان طی یک سال پرداخت میشود.
د) طرح ارزان قیمت بیمه منازل مسکونی:
به منظور گسترش پوشش های بیمه یکی از طرح های جدید بیمه آسیا که مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است ، طرح بیمه نامه ارزان قیمت منازل مسکونی میباشد. برای تسهیل در امر صدور و فروش این بیمه نامه ، دفترچه ای تحت عنوان گواهی منازل مسکونی تهیه شده است که صدور آن به صورت انفرادی ممکن میباشد. در این نوع بیمه نامه فقط خطرهای اصلی آتش سوزی تحت پوشش قرار دارد.
بیمه نامه بلند مدت آتش سوزی منازلمسکونی
با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی در کشور برای جبران اقتصادی ناشی از این حوادث و همچنین خطر آتش سوزی ، بیمه نامه بلند مدت منازل مسکونی طراحی شده است.
خطرهای بیمه شده
در این طرح ، علاوه بر خطرهای آتش سوزی و انفجار، با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و صاعقه در کشور ، نیازهای بیمه ای شهروندان گرامی مورد توجه قرار گرفته است.


سرمایه بیمه
شما میتوانید با توجه به قیمت روز ساختمان و اثاثیه خود ، سرمایه مورد نظر را از 30 تا 400 میلیون ریال انتخال نمایید. به منظور کاهش آثار نامطلوب تورم، بدون نیاز به مراجعه شما ، سالانه 10% مبلغ پایه به طور خودکار و بدون دریافت حق بیمه اضافی به سرمایه بیمه افزوده میشود.
مدت بیمه
این بیمه نامه با توجه به نیاز شما برای مدت های 5، 10 و 15 سال صادر میشود.
نرخ حق بیمه
در محاسبه نرخ حق بیمه این بیمه نامه ، تخفیف های خاص و ویژه ای در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، نرخ حق بیمه این بیمه نامه در سراسر کشور یکسان میباشد.
بیمه نامه مرهونات بانکی
این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از بانک وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت میکنند با ارئه فاکتور تائید شده توسط بانک صادر میگردد.
بیمه نامه های آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت
در این بیمه نامه ، خسارت های ناشی از آتش سوزی بر اساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد.
 
بیمه نامه اظهار نامه ای
پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هر روز به انبار وارد و یا خارج میگردد و همچنین تورم قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و کالا به گونه ای آنها را بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمایه آنها به ارزش روز بیمه شده باشد.
با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا 15 روز یکبار ، با توافق بیمه گذار و بیمه گر میتوان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد. در این گونه بیمه نامه ، بیمه گر میتواند حق بیمه موقت را بر مبنای 100 درصد و یا 75درصد حق بیمه سالیانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه ، حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامهای عمومی و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه میگردد.
بيمهاشخاص
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص درزندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نامطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه هاي موثردر مواجهه با حادثه های غير منتظره ، اغلب موجب نااميدي ميشود و گاهي امواج سهمگينحوادث ، چنان ويران کننده است که انسان را تا مرز نيستی سوق ميدهد. هدف از تکاپويمداوم انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي ، دستيابي به شرايط مطلوب و مطمئن بهمنظور غلبه بر مشکلات و رسيدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بيمه يکي ازابزارهايي است که بشر براي تحقق اين اهداف فراهم آورده است. در ميان انواع بيمه هايزندگي  ، بيمه عمر و پس انداز از جمله بيمه نامه هايي است که آثار اقتصادي بسيارسودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد
بیمه هاي عمر و پس انداز
   همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده هايي هستند كه همواره زندگي انسان ها را مورد تهديد قرار مي دهند.
به راستي چگونه مي توان در هنگام بروز اين گونه موارد، خانواده ها را از آسيب و گزند حفظ كرد و آرامش و اميد را براي آنان به ارمغان آورد؟
بيمه آسيا افتخار دارد،‌ به منظور تامين آسايش، رفاه و حمايت از خانواده ها و تمامي آحاد مردم كشور چه در زمان حيات و چه بعد از حيات و يا در مقاطعي نظير ازدواج، تحصيل فرزندان، تهيه مسكن، اشتغال و تامين دوران بازنشستگي با عرضه بيمه هاي عمر و پس انداز هزينه و سرمايه لازم را تا حد پيش بيني شده تامين نمايد.
براساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش، پوشش دلخواه خود را با سرمايه موردنظر در سه دوره زماني 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا پرداخت يكجا، انتخاب نمايند.
 
تعــاریف
 
بیمه گـــر: شرکت سهامی بیمه آسیــا می باشد0
بیمه گـذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهـد می کند0
بیمه شده : شخصی حقیقی  است که فوت و حیـات او موضــوع قرارداد بیمـه و سن و وضع مزاجـی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است0
استفاده کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گـذار، قرارداد بیمه را به نفـع او منعقد ساخته است 0
 
مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن
 
1-1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در بـرگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند0
 2-1 هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک  ناچار  به اظهارات بیمه شدهقناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت0
 
1-2-1 در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجـه ای نباشد که اگر بیمه گــردر ابتداء  عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد0 در صـورت فسخ قرارداد باید حق بیمه هـای دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید0
2-2-1 در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد0
3-2-1 اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی
که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد0
 
مـــاده 2-شروع اعتبار قرارداد بیمه و لازم الاجراء بودن مندرجات آن
 
1-2  اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقسـاطی توسط بیمه گـذار تحقق می یابد مشــروط بر اینکه وضع مزاجــی بیمه شده در فاصله بین تاریــخ تکمیل پیشنهـاد بیمه توسط بیمه شده وگـزارش پزشکــی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریـخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد0
2-2 این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 برای بیمه گـر لازم الاجـراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد0
مـاده3- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه
 
1-3 وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گـذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایـای بیمه در بیمه نامه معین شده است0
2-3 هرگونه تقاضـای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایـط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد0 اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند0
3-3 هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طـی مدت سـه هفته از تاریــخ صـدور بیمه نامه تقاضــای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد0 پس ازگذشتن این مدت وسکوت  بیمــه گذار در مـورد مندرجـات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گـذار تلقی می گردد0       4-3- در صورتی که شرایط جدیدی توسـط بیمه گر به نفــع بیمه گذاران وضـع شود و بیمه گـــذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد0
  
مـــاده 4- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن
 
1-4 حق بیمه به اقساط سالانه  ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گـردد0
2-4 حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد0
3-4 در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهــای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بیمه گـــر باقیمانده حق بیمه آن ســال را از ســرمایه بیمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد0
4-4 پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و یا شعب آن و در مقابــل قبض رسمی شرکت  انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد صورت پذیرد0
5-4 اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود0
6-4 در صورت تاخیر بیش از 30 روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالـت زیرعمل خواهد شد:
   1-6-4 بیمه نامه هائیکه حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست 0
   2-6-4 بیمه نامه هائیکه لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود0
 
مـــاده  5- برقراری مجـدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده
 
1-5  بیمه گــذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه  فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید0
1-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد0  
2-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد0
3-1-5 اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد0 ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بیمه است (
2-5 بیمه گر برای برقراری مجــدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هــزینه بیمه گذار از بیمه شده معــاینه پزشکی بعمل آورد0
تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصـورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیـا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند1-5 و 2-5  معتبر خواهد بود0
 
مــاده 6- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش
 
اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گــر تشکیل می شود حقوقی برای  بیمه گذار ایجــاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد0
1-6ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را  به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را،  بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت  کند0
2-6 دریافت وام :بیمه گــذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگــی خود، از بیمه گـــروام دریافت کند0 در این صورت  تعهد  بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام  اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد0
 
مــــاده 7-  انتقال قرارداد بیمه زندگی
 
1-7 بیمه گـــذاربا جلب موافقت بیمه گــر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گــذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد0
در صورتی که بیمه گــذار بیمه خود را به دیگری منتقــل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد  اگر کسی که بیمه به او انتقــال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گــذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت0
2-7 انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است0
3-7 اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قســط سررسید شده می باشد بطوریکـه اگر یکی از آنان سهــم خــود را از قســط حق بیمـه  سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگـان  حق استفاده از مزایـای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت0
                                                      
مـــاده 8- خطـرات متمم
 
سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خـلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگــر آنکه در شرایط خصوصی  بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند0
 
1-8خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمــاهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گــر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد0 فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهـــای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هــوائی بیمه نمی شود و در صورت وقــوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد0
 
2-8 خطر جنــگ :این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجــر به عملیات جنگی نشود شامل می شود0
درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد0
دراین صورت هم هرگــاه به هرعلتی بیمه شده به خطــری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگـی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه هــای دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد0
بیمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضــای او با توجــه به ماده 5 برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد0
در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجــه عملیات جنگــی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیـر این صــورت تنهــا اندوخته بیمه زندگــی او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد0  
3-8 عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسـوب نخواهد شـد0
 مــاده 9-خطراتی که جبـران نمی شود
 1-9 در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثــر سعی در خودکشی فـوت نماید براســاس شرایط زیرعمل می گردد:
   1-1-9 هرگــاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طــرف بیمه گــر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0
   2-1-9 هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد0
2-9 در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد0
 
مــاده 10- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده
 1-10 بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که دراختیار دارد با اخــذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقــال داده وسند بیمه نامه را هم به منتقل ا لیه تسلیم کرده باشد0
2-10 بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعــلام نام و نام خانوادگی و شمــاره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جـدیـد به بیمه گر اطـلاع دهد
 مــاده 11- تـاریـخ امکان استفاده از سرمـایه بیمه
 1-11 امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریـخ فوت بیمه شده یا از تاریــخ پایان مدت بیمه شــروع می شود0 ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف اواز بابت بیمه نامه مــربوط از بیمه گــر وجهی دریافت کرده یا معــامله ای نموده باشدتعهــدات بیمه گر به میزان وجهــی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت 0
2-11 سرمایه بیمه در صورتیکه بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحــاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صـورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده  تعلق می گیرد0   
مــاده 12- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه
 سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسنادومدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0
1-12 بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
2-12 قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده
عــلاوه بر مـدارک فوق :
3-12 درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیـات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصــدق شناسنامه باید ارائه گردد0
4-12 در صورتیکه پرداخت ســرمایه بعد از فـوت بیمه شده باشد باید کتبــاً با ذکر علت فـوت در اولین فرصت منتهی تا یکمـاه ( مگر در موارد غیر عـادی ) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطـلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند0
     - گواهی رسمی فوت
     - گواهی مشروح آخرین پزشک معــالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکـر شده باشد و در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حــاکی از بیماری و علت فوت و اوضاع و احـوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد0
     - گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگـان در بیمه نامه و اوراق الحـاقی مشخص نشده باشد0
     - بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند0
     - درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده درموقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد0
     - بیمه گرپس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنهاحداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد0
 مــاده 13-مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه
 درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبــوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودترمراتب را کتبــاً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گــر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها ا لمثنــای آنها صـادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد0
  مــاده 14- نشانی قانونی محـل اقامت بیمه گذار در ایـران
 1-14 نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضــاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد0
2-14 در صورتیکه بیمه گذار محــل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برسـاند0
3-14 هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معـرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمرنماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشـانی نامبرده ارسال نماید0
4-14 درصورت عدم توجه بیمه گــذار به رعایت این مقــررات ، مکاتبات بیمه گــر به آخـــرین نشانی بیمه گذاردر ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد0
5-14 بیمه گــذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکــاتبات خود بعنوان شرکت بیمه آسیـا در تهـران یا شعب آن در شهرستانهـا شمـاره بیمه نامه زندگــی خود را که در باره آن مکــاتبه کرده اند درنامه خود قید کنند0
 مــاده 15- دادگاههای صـالحه
 این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربــوط به آن تنظیم شده است و در موردتمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجـراء آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود
که به محاکم صالحه ایران ارجـاع خواهد گردید0
 مــاده 16- مدت مرور زمان
 مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال از تـاریـخ حادثه منشاء دعوی است0
 مزايای بيمه عمر و پس انداز
  1-  در صورت حيات بيمه شده، اصل سرمايه به اضافه سود مشاركت در منافع، در پايان مدت بيمه به بيمه گذار پرداخت مي شود.
  2-  در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه، اصل سرمايه به استفاده كنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود.
  3-  چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد، علاوه بر سرمايه بيمه پس انداز سرمايه بيمه حادثه نيز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقيه حادثه) اين سرمايه مي تواند تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر پس انداز باشد.
  4-  چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از كار افتادگي كلي و دايم شود. از آن پس تا پايان مدت قرارداد، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است. (الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه)
  5- چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد.
  6-  سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده كننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است. (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز).
بیمه عمر زماني 
باتوجه به خطرات روزمره كه انسان را تهديد مي‌كند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي با بيمه عمر و حوادث مي توانيم زيانهاي اقتصادي ناشي از فقدان سرپرست خانواده را تأمين نماييم.
در اين رابطه با معرفي بيمه نامه هاي عمر و حوادث شما را با مزاياي هر چه بيشتر اين پوشش آشنا مي نمائيم.
1-  بيمه هاي عمر زماني انفرادي: در بيمه عمر زماني كه حيات شخص بيمه شده در طول مدت معين بيمه ميشود تعهد بيمه گر عبارتست از پرداخت سرمايه بيمه به ذينفع بيمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده در طول مدت بيمه.
 
بیمه عمر مانده بدهكار
 
پوشش بيمه عمر مانده بدهكار شامل خطر فوت به هر علت وام گيرندگان ميباشد كه در صورت فوت آنان مانده وام در زمان فوت به بيمه گذار پرداخت مي گردد.
معمولاً اين پوشش را مؤسسات مالي و اعتباري نظير بانكها و صندوقها جهت وام گيرندگان خود تهيه مي نمايد.
 
بیمه حوادث شخصي
بيمه نامه حوادث شخصي خطرات ذيل را در صورت حادثه پوشش ميدهد.
1-    پوششهاي اصلي بيمه حادثه شخصي شامل فوت، نقص عضو و از كار افتادگي كامل و دائم ميباشد.
الف: خطر فوت ناشي از حادثه
در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات ناشي از حادثه فوت نمايد بيمه گر كل سرمايه بيمه را به استفاده كننده از سرمايه بيمه پرداخت مي نمايد.
ب: خطر نقص عضو و از كار افتادگي جزئي و دائمي ناشي از حادثه
در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو جزئي و دائمي از حادثه گردد بيمه گر تعهدات غرامت مربوط را طبق شرايط بيمه نامه و ضمائم آن به صورت درصدي از سرمايه پرداخت مي نمايد.
پوششهاي عمر و حوادث در تمام نقاط دنيا و در 24 ساعت شبانه روز معتبر ميباشد.
نرخ حق بيمه پوشش مذكور براساس نوع فعاليت بيمه گذار (طبقه بندي مشاغل به لحاظ ميزان ريسك آنها) تعيين مي گردد.
2-  پوشش تبعي و يا تكميلي، شامل: هزينه هاي پزشكي، پوشش بيمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بيمه شده)، پوشش زمين لرزه و … ميباشد.
طبقه بندي مشاغل
طبقه يك: اين طبق شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود با حداقل خطر متصور روبرو باشد. از قبيل كاركنان اداري دفتري و افرادي كه صرفاً در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازند.
طبقه دو: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در مقايسه با اشخاص موضوع طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نيروي فكري با استفاده از نيروي فكري با دستشان كار مي كنند، ليكن كار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهد بود از قبيل دندانپزشكان مهندسين ناظربازاريها، دوزندگان و انبار داران.
طبقه سه: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه متخصص يا نيمه متخصص مي باشند و اكثر آنها با ماشين و ادوات صنعتي كار مي‌كنند، از قبيل كشاورزان و كاركنان ساختماني.
طبقه چهارم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار مي‌كنند يا نوع كار آنها پرخطر ميباشد. كارگران غيرماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نيز در اين طبقه قرار دارند از قبيل پرس كار فلز، دكل بند، مامورين آتش نشاني، رفتگر و بارانداز.
طبقه پنجم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند از قبيل خلبانان آزمايشي و كارگران معادن زيرزميني.
جدول نرخ حوادث انفرادي
پوشش
فوت و نقص عضو
طبقه شغلي
1
2
3
4
5
نرخ در هزار
2/1
5/1
2/2
8/2
5/3
هزينه پزشكي
پوشش
فوت و نقص عضو
طبقه شغلي
1
2
3
4
5
نرخ در هزار
8/0
1/1
5/1
5/2
3
بيمه نامه حوادث شخصي جهت گروههاي مختلف نيز قابل صدور ميباشد كه با توجه تعداد بيمه شدگان از تخفيفات خاصي برخوردار مي گردد. 
انواع قراردادهاي حوادث گروهي عبارتند از:
1-    قرارداد تورهاي مسافرتي و زيارتي
2-    قرارداد بيمه دانشجويان، دانش آموزان و مهدكودكها
3-    قراردادهاي مربوط به باشگاهها و اماكن ورزشي
4-    قراردادهاي مربوط به كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و توليدي
5-    قراردادهاي مربوط به شركتها، بانكها و مؤسسات اداري
استثنائات در بيمه حوادث:
موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
الف) خودكشي و يا اقدام به آن.
ب) صدمات بدني كه بيمه شده عمداً موجب آن ميشود.
ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك.
د) ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.
هـ) هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.
و) بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده مگر آنكه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
ز) فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت) در اين صورت بيمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.
بيمه درماني گروهي 
به منظور حمايت از افراد جامعه در زمينه جبران هزينه هاي درماني ناشي از بيماري و حادثه شركت بيمه آسيا بيمه اي را تحت عنوان بيمه درمان بصورت گروهي و جهت گروه هاي بالاي پنجاه نفر ارايه مي نمايد. بدين رو شركت ها و موسساتي كه تحت پوشش سازمان بيمه تأمين اجتماعي، خدمات درماني كاركنان دولت و يا ساير سازمانهاي مشابه هستند ميتوانند با خريد اين بيمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدين تحت تكفل آنان مي باشد، تحت پوشش قرار دهند.
پوششهاي قابل ارايه:
1-    جبران هزينه هاي دوران بستري در بيمارستان:
1/1- درمان طبي و اعمال جراحي ناشي از حادثه يا بيماري، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات ساليانه حداقل 000ر000ر5 ريال تا حداكثر 000ر000ر50 ريال قابل ارايه خواهد بود.
2/1- جبران هزينه هاي زايمان (طبيعي و سزارين) تا سقف يك در هزار مبلغ تعهد بيمارستاني و حداكثر تا مبلغ 000ر000ر5 ريال.
2-    جبران هزينه هاي پاراكلينيكي و درمان سرپايي شامل:
1/2- سونوگرافي، ماموگرافي، ام.آر.آي، انواع اسكن و سيتي اسكن، راديوتراپي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافي چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
3/2- شكستگيها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم و تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
3-  جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم مشروط بر اينكه درجه نقص بينايي هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر باشد با تائيد پزشك معتمد بيمه گر قبل از انجام عمل حداكثر براي هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ريال قابل پرداخت است.
4-  جبران هزينه هاي اعمال جراحي تخصصي شامل: جراحي مغز و اعصاب (به استثناء ديسك ستون فقرات)، قلب، پيوند كليه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بيمارستاني ميباشد.
5-  جبران هزينه هاي انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ريال و بين شهري 000ر500 ريال در سال ميباشد.
6-  هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم با تائيد بيمه گر به خارج از كشور اعزام ميشوند براساس ضوابط بيمه نامه پرداخت خواهد شد.
-    حداكثر سن بيمه شده براي گروه هاي كمتر از هزار نفر 60 سال ميباشد و از آن به بعد بيمه گر اضافه نرخهاي زير را براي بيمه شدگان با بيش از سن 60 سال اعمال مي نمايد:
-         61 الي 69 سالگي تمام 50%
-         70 سالگي به بالا 100%
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور
بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصدعزیمت  به خارج ازکشور رادارند بادوشرکت امداد رسان آکسا و مفری
قرارداد همکاری دارد. این بیمه نامه با مجموعه ای ازتعهدات متعدد ، امنیت خاطر مسافران عازم به خارج  ازکشـور را
 به ارمغان می اورد.
ازجمله تعهدات این بیمه نامه به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:پرداخت هزینه های پزشکی،حمل ونقل پزشکی ، ارجاع  پزشکی،پرداخت هزیــــنه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی وپروتز، بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده به کشورمقصد ،کمک های حقوقی ، عیادت ضـروری از ایران وهزینه های تبعی،درخواست کمک برای رفع مشکلات ،بازگرداندن کودکان، ارسال پیامـــهای فوری،مراجعت غیرمنتظره به کشورمحل سکونت ،اعزام دارو،تاخیر حرکت هواپیما، بازیابی چمدانهای  مفقود شده ،عدم تحویل چمدانهای کنترل شده ،  حواله وجه نقد، فقدان گذرنامه(گواهینامه رانندگی وشناسنامه)بیمه گذاردرخارج ازکشور.
بیمه شدگان بدون محدودیت سنی میتوانند  جهت سفربه کشورهای مختلف  اقدام به اخذ بیمه نامــــه مذکور نمایند.
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافروباتوجه به مدت صدور ویزا از1  الی 92 روز متوالی تعیــــــین میگردد.
بیمه نامه بلندمدت ( 6 ماهه و12 ماهه) بمنظور سفرهای متعدد درمدتهای مذکور مشروط به اینکه هـــر سفر بیش از 92 روز نباشد نیز ارائه میگردد.
تعهدات شرکت های کمک رسان آکساو مفری دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تاسقـــف 50000  یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هرنفر میباشد.درصورت سفربه کشورهای خاورمیانـه ، آفریقایی وترکیه بیمه نامه باتعهدات 10000 یورو وحق بیمه کمتر ارائه  میگردد.
تخفیف حق بیمه : درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گروه و با مدت و مقصدسفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، می تــوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:
10- 20 نفر= 5%           21- 50 نفر = 10%            51 – 100 نفر = 15%       101 نفر به بالا=  20%
مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:
1-    تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي ميباشد.
2-    ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
3-    حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد.
 
جدول تعهدات و پوششهای شرکت کمک رسان آکسا
 
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
COVERAGES
پوششها
 
50.000 Deductible 25
50.000 - فرانشیز 25
PAYMENT OF  MEDICAL EXPENSES   
پرداخت هزینه های پزشکی
1
Payable
قابل پرداخت
MEDICAL  TRANSPORTATION
حمل و نقل پزشکی
2
Payable
قابل پرداخت
MEDICAL REFERRAL
ارجاع پزشکی
3
200 – NO Deductible
200- بدون فرانشیز
PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES
پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
4
Payable
قابل پرداخت
REPATRIATION IN CASE OF DEATH
بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده
5
1500
1500
LEGAL ASSISTANCE
کمک های حقوقی
6
900
900
EMERGENCY VISIT FROM IRAN & ACCOMMODATION  EXPENSES
عیادت ضروری از ایران وهزینه های تابعه
7
Payable
قابل پرداخت
ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM
درخواست کمک برای رفع مشکلات
8
Payable
قابل پرداخت
RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED
بازگرداندن کودکان
9
Payable
قابل پرداخت
TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
ارسال پیامهای ضروری
10
Payable
قابل پرداخت
UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE
مراجعتهای غیر منتظره به کشور محل سکونت
11
Payable
قابل پرداخت
DISPATCH OF MEDICINES
اعزام دارو
12
Payable
قابل پرداخت
RETRIEVAL OF LUGGAGE
بازیابی چمدان های مفقود شده
13
250
250
LUGGAGE DELAY
تاخیر در تحویل چمدان
14
800
800
LOSS OF REGISTERED LUGGAGE
عدم تحویل چمدان های کنترل شده
15
150
150
DELAYED FLIGHT DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما
16
 
 بيمهمسئوليت
 قانون، هر شخصي را که در نتيجه فعاليتروزمره خود باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود ، مسئول جبران آن مي داند. شرکت هايبيمه برخی از اين مسئوليت ها را تحت پوشش بيمه قرار مي دهند 
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان
1- این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا ، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه های جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند ، تحت پوشش قرار می دهد .
2- حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود .
3- در صورت عدم خسارت به بیمــه گذار این بیمه نامه ها تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد .
4- در صورتی که این بیمه به صورت گروهی صادر گردد ، با توجه به تعداد بیمه گذاران ، حق بیمه مشمول تخفیف گروهی می شود .
بيمه مسئوليت کارفرمایان در مقابل کارکنان ساختمانی ( مسکونی ، راه سازی ، پل سازی و ... )
1- در این بیمه نامه ، کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران تحت امر و اشخاص ثالث در محل کارتحت پوشش قراردهند .
2- کارگران می توانند بدون نام نیز بیمه شوند .
3-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
4- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10 درصد مبلغ دیه انتخابی موضوع بند 3 باشد .
5- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود .
بيمه مسئوليت كارفرمايان درمقابل كاركنان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي
1- این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارکنان تحت امر آنها پوشش می دهد .
2- مدیران کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های خدماتی می توانند مسئولیت خود را در مقابل کارکنان به صورت با نام یا بدون نام تحت پوشش قرار دهند . در صورتی که نام کارکنان در زمان صدور بیمه نامه ارائه شود ، حق بیمه به میزان 15 درصد کاهش خواهد یافت .
3- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جـــانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی ، معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
4- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10% مبلغ دیه انتخابی موضوع بند 3 باشد .
5- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود.
بیمه مسئوليت منجیان و مدیران استخرها در مقابل استفاده کنندگان
1- در این بیمه نامه منجیان و مدیران استخرها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از استخر تحت پوشش قرار دهند .
2-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
3- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10درصد مبلغ دیه انتخابی در بند 2 باشد .
4- محاسبه حق بیمه بر اساس مساحت استخرها و برای مدت های سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله انجام می شود .
بیمه مسئوليت دارندگان و سرویس کاران آسانسورها ( دارندگان و نگهدارندگان )
1- شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسورها را بیمه نمایند .
2- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم ، اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
3- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10 درصد مبلغ دیه انتخابی در بند 2 باشد .
4- مبنای محاسبه حق بیمه تعداد آسانسور ، سال ساخت ، محل نصب ، ظرفیت و تعداد توقف آسانسور خواهد بود .


بیمه مسئوليت منجیان و مدیران هتل ها در مقابل میهمانان
  در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مهمانان هتل و اماکن وابسته به آنها مانند رستوران ، سالن ورزشی ، استخر ، پارکینگ ، سالن همایشها و غیره تحت پوشش می باشد .
بيمه مسئوليت مدني مدیران مراكز نمايش
1- در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به تماشاگران در محل سینما ها ، سالن های تئاتر و نمایش تحت پوشش می باشد .
2- ضمناً با پرداخت حق بیمه اضــافی ، خسارات جانی وارد به اشخـــاص ثالث نیز در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد .
بیمه مسئوليت مدني مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان
بیمه مسئوليت مدني مسئول فنی بیمارستان
بیمه مسئوليت مدني مدیران آژانس های مسافرتی و توریستی
بیمه مسئوليت مدني ناشی از نصب و تست سیستم های گاز سوز خودرو
بیمه مسئوليت مدني جامع شهرداری
بيمه مسئوليت مدني مدیران مجموعه های ورزشی در مقابل ورزشکاران و تماشاچیان
بيمه مسئوليت مدني مدیران رستوران ها در مقابل میهمانان
بيمه مسئوليت مدني مالکین واحد های مسکونی ، تجاری در مقابل همسایگان ناشی از خطرهای سرایت آتش سوزی و آبدیدگی
 


Label
نظرات در مورد:بيمه آسيا

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک