$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > حسابداری و حسابرسی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 مقالات علمي حسابداری و حسابرسی
كليات حسابداري

تاریخ ایجاد 1389/08/10  تعدادمشاهده  3558

 

تعاريف حسابداري :
شايد بيش از چند قرن از آموزش حسابداري در چارچوب مشخص در كشورهاي در حال توسعه نمي‌گذرد، در طول اين مدت نظريات مختلفي در مورد تعريف حسابداري ارائه شده است ، تعدادي از اين نظريات در مورد تعاريف حسابداري به شرح زيراست : 
1-     حسابداري يك فن است ، فن جمع‌آوري ، تلخيص و طبقه بندي اطلاعات (1952)؛
2- حسابداري يك فعاليت خدماتي است كه وظيفة تهيه اطلاعات كمي را براي استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي اقتصادي به عهده دارد(APB 1977).
3-     حسابداري يك زبان است و مي‌تواند به طور سيستماتيك ارتباطي را بين واحد اقتصادي و افراد ذي نفع ايجاد كند ؛
4-     حسابداري در حقيقت ثبت كننده وقايع است ؛
5-     حسابداري واقعيت اقتصاد جاري است ؛
6-     حسابداري يك خدمت و كالاست ؛
7-     حسابداري سيستم اطلاعاتي است .( اين نظر يه پس از كامپيوتر و توسعة سيستم اطلاعاتي مطرح شد .)
اما به طور كلي حسابداري را مي‌توان به صورت فرايند شناسايي ، اندازه گيري ، طبقه بندي و گزارش اطلاعات مالي به منظور فراهم كردن امكان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصميمات منطقي توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالي تعريف كرد .
 از آن جا كه محيط فعاليت واحدهاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي ، اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود ، حسابداري نيز در واكنش به اين تغييرات براي تأمين نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري ناگزير به تغيير مي‌باشد .
 
هدف :
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.
حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و ...) قرار مي‌گيرد.
 
ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.
«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.
رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.
 
كاربرد حسابداري
 دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
الف) حسابداري
فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:
حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.
ب ) حسابرسي
فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند :
حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند.
حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند.
در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند.
 
ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري :
1.   مربوط بودن Relevance : مربوط بودن يكي از ويژگيهاي مهم اطلاعات حسابداري است . اطلاعاتي مربوط محسوب مي شوند كه در تصميم گيريها مؤثر و نقش آن با اهميت باشد .
-         اهميت
-    به موقع بودن : به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالي اشاره دارد ، زيرا بسياري از انواع اطلاعات نسبت به گذشت زمان حساسيت زيادي دارند و به سرعت ارزش خود را از دست مي دهند . پس اطلاعاتي به موقع هستند كه در زمان مناسب در دسترس تصميم گيرنده قرار گيرد .
-    قابل فهم بودن : اطلاعات حسابداري بايد به شكلي ارائه گردد كه براي كساني كه يك اطلاعات كلي از حسابداري دارند قابل فهم باشد.
2.      قابليت اندازه گيري  measurability : اطلاعات حسابداري بايد برحسب واحد پول قابل اندازه گيري باشند .
3.   قابليت اتكاء داشته باشد  Relaiability: اطلاعات حسابداري زماني قابليت اتكاء دارد كه قابل اثبات و تائيد بوده و به طور عيني و بي طرفانه اندازه گيري شده باشد .
-         عيني بودن : اگر شخص ديگري هم اطلاعات را تجزيه و تحليل نمايد به همان نتيجه برسد.
4.   قابليت مقايسه comprability : اطلاعات حسابداري بايد قابليت مقايسه داشته باشد . اين قابليت مقايسه زماني وجود دارد كه رويه هاي حسابداري بصورت يكنواخت بكار گرفته شود.
 
استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري  Useres :
1.     استفاده كنندگان درون سازماني inside users
        ·          سطوح مختلف مديريت
-         برنامه ريزيهاي آتي عمليات
-         تدوين برنامه هاي بلند مدت
-         كنترل هزينه ها
-         ارزيابي عملكرد واحدها
        ·           كاركنان
2.     استفاده كنندگان برون سازماني outside users
        ·          سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه
        ·          اعتبار دهندگان
        ·          مراجع قانوني (دولت)
        ·          بستانكاران
        ·          مشتريان
        ·          سايرين ( بورس اوراق بهاء دار ، تحليل گران مالي )
 
اصول پذيرفته شده حسابداري  GAAP :
به مجموعه اي از مفاهيم اساسي ، قواعد و رويه هاي حسابداري اطلاق             مي شود . اصول پذيرفته شده حسابداري بر پايه يك چهارچوب نظري كه توسط هيئت استانداردهاي حسابداري مالي Financial Accounting standard board (Fasb) تدوين شده ، استوار است .اصول پذيرفته شده و حسابداري از لحاظ اولويت به سه طبقه زير تقسيم بندي مي گردد .
1.   مفاهيم ( مفروضات ) بنيادي حسابداري (Accounting concepts) : مفروضاتي است اصولي كه زير بناي صورتهاي مالي واحدهاي اقتصادي بوده و منشاء ساير اصول حسابداري است .
الف ) فرض تفكيك شخصيت (The entity concept)
براساس اين فرض هر واحد اقتصادي به عنوان يك واحد جدا و مجزا از مالك        ( مالكان‌)آن در نظر گرفته مي شود . براساس اين فرض تعهدات يا دارايي موسسه بايستي از دارايي يا تعهدات مالك تفكيك شود .
ب ) فرض تداوم فعاليت  (going concern concept) :
فرض تداوم فعاليت به اين معني است كه فعاليت موسسه در آينده قابل پيش بيني استمرار مي يابد و قصد انحلال موسسه يا تعطيل عمليات‌ آن وجود ندارد . اين فرض به معني دوام و بقاء دائم موسسه نيست ، بلكه پيش فرضي حاكي از تداوم يك دورة زماني كافي براي اجراي عمليات ، انجام قراردادها و ايفاي تعهدات موسسه مي باشد .
ثبت دارائيها به بهاي تمام شده به جاي ارزش جاري ، طبقه بندي دارائيها به جاري و ثابت ، طبقه بندي بدهيها به جاري و بلند مدت از مصاديق فرض تداوم فعاليت است .
ج ) فرض واحد اندازه گيري :    (The stable –monetary-unit concept)
براساس اين فرض نتايج معاملات و عمليات يك موسسه مي تواند برحسب واحد پول ( ريال ) اندازه گيري و گزارش شود . يعني در حسابداري تنها رويدادهايي ثبت مي شود كه قابل بيان به پول باشد . حسابداران فرض مي كنند كه قدرت خريد ريال ، همواره ثابت مي ماند ، يعني نقش تورم ناديده گرفته مي شود .
د ) فرض دوره مالي (time –priod concept)
اندازه گيري دقيق نتايج عملكرد يك واحد تجاري برحسب وجه نقد تنها در پايان عمر آن يعني هنگامي امكان پذير مي شود كه واحد تجاري منحل و حاصل فروش كليه دارائيهاي آن به نقد تبديل و كليه بدهيهاي آن پرداخت شود و بعد از آن وجه نقد موجود را با سرمايه گذاري اول دوره مقايسه كنند و سود رامشخص نمايند . اما استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي نمي توانند براي دريافت اطلاعات تا زمان انحلال واحد اقتصادي تأمل كنند . ازاين رو ، تهيه گزارشهاي مالي در دورة هاي زماني معين ، ضروري است . بدين منظور ، عمر يك واحد اقتصادي به يك سري دوره هاي زماني مساوي تقسيم ميشود كه هر دوره را اصطلاحاً « دوره هاي مالي » مي گويند .
استفاده از روش تعهدي (Accrual Basis)  بجاي روش نقدي                 (Cash Basis) از مصاديق اين فرض مي باشد .
هـ ) فرض تعهدي
اين فرض يكي از مفروضات بنيادي حسابداري و گزارشگري مالي است . براساس اين فرض درآمد هنگامي تحقق و هزينه زمان تحمل شناسايي مي شود . اين فرض معرف وضعيت مالي ، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالي طبق اصول پذيرفته شده حسابداري به نحو مطلوب مي باشد ، چون اصول اساسي تحقق درآمد و تطابق هزينه با درآمد را مد نظر قرار مي دهد .
2.     مباني يا اصول حسابداري  (Accounting principes) :
قواعد كلي كه رهنمود اندازه گيري ، ثبت ، طبقه بندي و گزارش نتايج معاملات و عمليات مالي واحدهاي اقتصادي است .
الف ) اصل بهاي تمام شده : ( cost principle)
اصل بهاي تمام شده بيان مي كند كه دارائيها و خدمات خريداري شده بايد به بهاي تمام شدة واقعي خود‌( بهاي تمام شده تاريخي ) ثبت شوند . مثلاً فرض كنيد براي مغازه خود از يك موسسه اثاثيه خريداري كرده ايد كه ارزش واقعي اين اثاثيه 3.000 ريال مي باشد ولي شما اين اثاثيه را به 2.000 ريال خريداري كرده ايد . براساس اصل بهاي تمام شده ، اين اثاثيه مبلغ 2.000 ريال در دفاتر ثبت مي شود .
بهاي تمام شدة تاريخي مفيدترين مبنا براي حسابداري و گزارشگري مالي است چون بهاي تمام شده تاريخي مبتني بر برآورد ، حدس و اظهارنظر شخصي نيست و      مي توان آنرا به طور عيني و بي طرفانه اندازه گيري ، رسيدگي و تائيد نمود .
بهاي تمام شده تاريخي قابليت اتكاء بيشتري نسبت به ساير اندازه گيريها دارد .
ب ) اصل تحقق درآمد  (Revenue realization)
براساس اين اصل درآمدها را بايد در زمان تحقق آن شناسايي كنيم و زمان دريافت وجه نقد تأثيري بر زمان شناسايي درآمد ندارد ، چون ممكن است درآمد در يك مقطع زماني تحقق پيدا كند ولي وجه مربوط به آن زودتر (پيش دريافت ) يا همان زمان و يا بعد از مقطع تحقق درآمد وصول گردد .
مقطع شناسائي درآمد ميتواند متفاوت باشد . اين مقطع ممكن است :
1.      زمان فروش محصول يا ارائه خدمت باشد .
2.      هنگام توليد محصول باشد .
3.      همزمان با وصول اقساط باشد.
بطور كلي درآمد زماني تحقق پيدا مي كند كه :
1.      فرآيند كسب سود كامل شده باشد .
2.      مبادله يا دادوستدي واقع شده باشد .
 
ج ) اصل تطابق هزينه با درآمد (Matching principle)
اصل تطابق هزينه ها با درآمد ها برفرآيند اندازه گيري سود تمركز دارد بدين مفهوم كه بعد از اندازه گيري درآمد دوره ، هزينه هاي انجام شده به منظور تحصيل درآمد نيز بايد در همان دوره تعيين و با درآمد مربوطه مقابله گردد تا سود دوره مشخص شود .
د ) اصل افشاء : (Disclosure)
اين اصل يكي از اصول اساسي حسابداري است . اين اصل ايجاب مي كند كه كليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري به شكل مناسب و كامل گزارش شود .
3.     رويه ها يا روشهاي حسابداري  (Accounting procedures)
عبارت از رويه هايي است كه حسابداران براي انجام مراحل حسابداري انتخاب مي كند و در طي دوره هاي متفاوت به طور يكنواخت به كار مي رود .
 
طبقات اصلي حسابها :
1.      دارائيها                Assets
2.      بدهيها                 Liabilities
3.      سرمايه                capital
4.      درآمدها              Revenues
5.      هزينه ها              expenses
محصول نهايي حسابداري ، صورتهاي مالي اساسي است .
صورتهاي مالي اساسي كه ابزار انتقال اطلاعات به اشخاص مختلف مي باشند ، عبارتست از :
-         ترازنامه                                            Balance sheet
-         صورت سود ( زيان )                           income statement
-         صورتحساب سرمايه                            capital statement
 
موسسات و شركتها :
1.     انتفاعي 
-         خدماتي  خدمتي ارائه ميدهند و حق الزحمه مي گيرندـ تعميرگاه اتوموبيل
-         بازرگاني  كالا را مي خرند و بدون تغيير شكل مي فروشند و سود كسب مي كنند  فروشگاه
-    توليدي  مواد اوليه را مي خرند و تغيير شكل مي دهند و آن را تبديل به محصول مي كنند و مي فروشند ـ مغازه يا فروشگاه
2.       غير انتفاعي :مثل موسسات خيريه كه هدف اصلي آنها ارائه خدمت مي باشد.
 
 
موسسات از نظر نحوه اداره :
1.   شركت هاي تك مالكي : مدير و مالك يكي است  شركت كوچك و مالك توان اداره شركت را دارد . مسئوليت هر گونه بدهي يا تعهد ايجاد شده با مالك است .
2.   تضامني : توسط چند نفر كه به هم اعتماد دارند ايجاد مي شود و مسئوليت پرداخت بدهي به عهده تمامي شركاء است . هر كدام از شركاء مسئول پرداخت تمام ديون شركت است .
3.   سهامي  : در شركتهاي بزرگ مالك توان اداره شركت را ندارد و بخاطر نياز به تامين مالي فراوان از سرمايه هاي كوچك و بزرگ افراد استفاده مي شود و مسئوليت هر يك از شركاء در قبال تعهدات و ديون شركت به ميزان سهم آن شريك در شركت است .
-         سهامي خاص
-          سهامي عام
 
 
منابع و مأخذ :
1.      اصول حسابداري ، تاليف فلوراكريمي ،‌گاروهوانسيان فر ، نشر همراه ، سال 1347.
2.      حسابداري شركتها ، جلد دوم ، تأليف حسن همتي ، انتشارات ترمه ، سال 1381.
3.      حسابداري شركتهاي غير سهامي فريده پور رضوان روح ، انتشارات جهاددانشگاهي تهران ، سال 1374.
4.      حقوق تجارت ، دكتر حسن حسني ،‌نشر ميزان ، سال 1378 .
 


Label
نظرات در مورد:كليات حسابداري

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک