$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > عمران و تاسیسات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان عمران و تاسیسات
شيوه اجراي يادبند كنشي

تاریخ ایجاد 1389/10/18  تعدادمشاهده  1618

 

شيوه اجراي بادبند كنشي (ميلگرد) در سوله ها و سازه ها شيوة عمل به اين نحو است كه ابتدا مي بايست يك صنعة فلزي به ابعاد طول جوش مورد نظر به نحوي به 4 گوشة دهنه مورد نظر بسته شود كه توانايي تحمل بار كشش معادل با حداكثر مجاز ميلگرد ها را داشته باشد . نكته اساسي در جوش اين نوع بادبند در اين است كه در جوشكاري ميلگرد مي بايست آمپر دستگاه بسيار پايين باشد و جوشكاري نبايد در راستايي كه ميلگرد ها كشيده مي‌شوند صورت مي گيرد .
پس از نصب 4 صنعة موردنظر به هر صنعه يك ميلگرد را مطابق با طراحي و بر اساس توضيحات جوشكاري فوق نصب مي كنيم و انتهاي آنرا به وسيله‌اي كه شامل يك پيچ دو طرفه و دو مهره متصل به ميلگرد جوش مي دهيم . از آنجايي كه اين ميلگردها فقط در حالت كشش عمل مي كنند مي بايست آنها را در ابتدا مقداري كشيد كه آزادي عمل نداشته باشد و به وسيله همان پيچهاي دو طرفه كه ميلگرد ها به دو سر مهرة آنها آن جوش شده اين عمل صورت مي گيرد و ميزان كشيدگي بسته به نظر طراح دارد .
توضيح آزمايشهاي جوشكاري :
در سازه هاي فلزي به جرآت مي توان گفت مهمترين مسئله كه از لحاظ كنترل
در كارگاه هاي ايران حائز اهميت است جوشكاري مي باشد و به علت اينكه اين مقوله مربوط به شركتهاي متالورژي چك كنده جوش مي گردد و (تست تفسير ،پرتوسنج ، سنجش ازتو و ...) توضيح مختصري پيرامون آن ارائه مي‌گردد .
تست RT (رايوگرافي تست) : شيوة آن به اين شكل است كه همانند دوربين عكاسي از يك صنعة حساس به پرتوهاي راديويي و يك دستگاه پرتوافكن استفاده مي شودچون پرتوهاي راديويي موردظنر (موجبلند) از فلز عبور مي‌نمايد دز صورتي كه در جوشكاري دو نوع فلز (دو نوع الكترود و يا ميلگرد پنهان در جوش) استفاده شده باشد و اگر فضاي خالي (حوضچه تركها و حباب) در جوش باشد بر روي صنعة حساس عكس آن افتاده و مشخص مي‌گردد كه از حد مجازي نبايد بيشتر باشد .
 
تست M+ (مگنت تست)
اين تست توسط دستگاه ايجاد كننده ميدان مغناطيس نسبتاً قوي صورت مي‌گيرد و شيوه عمل به اين نحو است كه ابتدا در محل جوش از رنگة مخصوص استفاده مي گردد كه معمولاً سفيد است و كاربرد آن براي بهتر مشخص شدن تركهاي سطح جوش است سپس بر روي آن مايعي كه داراي ذرات ريز فلزي مي باشد ريخته مي شود (سياه رنگ) سپس دستگاه توليد ميدان مغناطيس را در نزديك آن قرار ي دهيم در صورتي كه سطح جوش يكنواخت نباشد و ترك داشته باشد ذرات فلز موجود در مادة سياه رنگ شروع به نفوذ به داخل تركها مي كند و باعث مي گردد تركها مشخص گردد .
 
تست U+ (اولتراسونچك تست)
اين تست كامل ترين نوع تست مي باشد كه مانند دستگاه سونوگرافي عمل مي‌كند اما به صورت بازتاب اشعه و شامل يك دستگاه پرتوسنج و پرتو فرست مي كرد و داراي يك صفحة نمايش ديجيتالي بوده و به وسيلة آن مي‌توان هر نوع حباب ، ناخالص و يا حتي بعد نفوذ جوش را بدست آورد .
كاربرد اصلي اين نوع تست سنجش جوشهاي نفوذي است .
 
سقف تبريد در سازه هاي فلزي
در سازه هاي فلزي بتني سقف تيرچه محركه كاربرد دارد اما در سطوح شيب‌دار از آن بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد چون به علت شيب زياد اين سطوح در موقع‌ اجرا اگر از سقف تيرچه محرك استفاده نشود (كامپوزيت يادال) مي بايست از دو طرف (بالا و پايين) قالب بندي انجام شود كه در سقف تبريد بلوك به اين نحو نيست .
روش اجراي سقف تيرچه بلوك به اين نحو است كه ابتدا با توجه به نقشة اجراي جهت و تعداد تيرچه ها ، تيرچه ها را به اندازه هاي دهانه اي كه مي‌بايست بر روي آن قرار گيرد در آورده به نحوي تيرچه را بر روي بالهاي پلهاي كناري قرار مي دهيم كه ميلگرد بالاي تيرچه روي بال بالايي قرار گيرد و ميلگردهاي پايين به نحوي بر روي بال پايين پل قرار مي گيرد كه كف سفال هم تراز باكف پايين بال پايين پل باشد .
پس از قرار دادن تيرچه ها در فواصل موردنظر و بسته به نقشه به صورت دوبل يا تكي سفالها را بين آنها قرار مي دهيم و در قرار دادن سفالها به اين نكته توجه شود كه براي اينكه بتوان كلاف افقي سقف را نيز اجرا نمود مي‌بايست در محل قرار گرفتن كلاف سقف بين بلوكها به اندازه 10 سانت (طبق نقشه) فاصله داد و نكته ديگر اينكه هيچ گاه نبايد در انتهاي سقف در صورت نبودن تيرچه در كنار بلوك وزن بلوكها را بر روي شمع قرار داد و همواره مي بايست وزن تيركها بر روي تيرچه و يا پل كناري سقف باشد .
پس از قرار دادن بلوكها مي بايست ميلگردهاي برش + و - را در انتهاي هر تيرچه اجرا نمود و شيوه شيوة اجرا به اين شكل است كه ميلگرد برش + از يك طرف بر روي بال پل كناري و از طرف ديگر تا 70 سانت (طبق نقشه) با ميلگرد بالايي تيرچه اولر لب مي شود و ميلگرد برش مخفي از يك طرف بر روي پل كناري كه تيرچه روي آن سوار است و از طرف ديگر در كنار ميلگردهاي پايين تيرچه اولرلب مي گردد .
پس از نصب ميلگرد برش نوبت به نسب ميلكهاي + و - در كلاف سقف مي‌شود كه يكي در كف سقف و ديگري در بالاي سقف هم تراز با ميلگرد بالايي تيرچه قرار مي گيرد .
سپس نوبت به اجراي ميلگردهاي حرارتي مي شود كه به صورت مش و با اورلب مورد نياز بسته به قطر ميگرد اجرا مي گردد در اجراي مش (شبكة) ميلگردهاي حرارتي به اين نكته توجه مي شود كه بهتر است در كل سقفها كه به صورت صلب عمل مي كند متصل باشد و در هر سقف قطع نشود .
در اينجا نوبت به شمغع گذاري مي گردد كه به اين نحو عمل مي گردد كه تخته‌هايي در زير سقف در زير كلاف افقي و در محلهاي ديگر در جهت عمود بر تيرچه ها قرار مي گيرد و در زير تخته از شمع هاي چوبي با فلزي كه به اين تخته ها ميخ مي شوند استفاده مي گردد و در زير اين شمعها از گوه براي تنظيم ارتفاع سقف استفاده مي شود توجه شود كه در شمع گذاري گوه در زير سقفها يا بخ اندازه اي هزار داده شود كه در تيرچه ها با اثر منفي  طول دهانه و يا به نظر طراح هر عدد ديگري شكل گيرد .
در نقاطي از سقف كه سوراخهايي وجود دارد و موقع بتن ريزي احتمال ريختن بتن به زمين وجود دارد آن سوراخها را از پايين با بستن تخته به سقف توسط سپر آرماتوربندي مي بنديم و در نهايت پس از سفت شدن بتن تخته ها را بر مي داريم .
بتن ريزي سقف تيرچه بلوك در صورتي كه پل يا تيركناري به صورت زنبوري نباشد و سوراخدار نباشد نباشد احتياج به قالب بندي خاصي ندارد و بتن سقف يا دستگاه بتنريز در كارگاه ساخته شده، و يا از بيرون از آن به محل بتن ريزي آورده مي شود نكته اينكه بتن حداكثر 50 تا 30 دقيقه پس از تركيب با آب ي بايست ريخته شود بتن توسط دستگاه پمپاژ به سقف مي‌رسد و لوله انتقال توسط جرثقيل مخصوص به سقف مي رسد زماني كه سقف بلندتر مي شود لوله ها را به ستونهاي ساختان مي بندند تا بتن به سقف برسد.
نكته اينگه دستگاه بتنير داراي شيرفلكه اي مي باشد كه هنگام تن ريزي بايد مراقب بود كارگران به جهت شل كردن بتن آنرا باز نكنند تا بتن راحت تر كار كند ولي در صورتي كه بتن سفت بود و ويبره و پمپاژ آن دچار مشكل شود مي بايست كمي آب به آن اضافه نمود كه در حالت كلي غلط است .
نكته اينكه بتن سقف نبايد زياد سفت باشد چون بلوكهاي موجود در سقف تيرچه بلوك آب بتن را جذب مي كند .
تكمة بتن سقف مي بايست 1-3 روز بسته به دماي هوا آب دهي شود. تكمه در هنگام كارگذاري بلوكها دقت شود بلوكها خرد نشوند .
نكته : قبل از اينكه بتن سقف ريخته شود و يا تيرچه ها گذاشته شود مي‌بايست كلية كارهاي جوشكاري ساز تا طبقة مربوطه انجام گرفته باشد . چون جوشكاري سازه (تير و ستون) زير بار رفته مجاز نمي باشد .
 
ديوارهاي بلند :
1-در اجراي ديوارها بلندمثلاً در سوله ها مي بايست در داخل ديوار از وال پست استفاده نمود و بين وال پستها را به كمربندي هاي بستن كه در عكس موجود مي باشد .
2-در چيد اين ديوارها مي بايست به شاقول بودن اهميت زيادي داد .
3-وال پست هاي بكار رفته در ديوارهاي بلند مثل سوله فقط براي تقويت لاغري ديوار و باربري ديوار قرار داده مي شود و اتصال آن به سقف از لحاظ باربري غير طراحي است .
 
ستونهاي بتن
جهت اجراي ستونهاي بتن قبلاً بايستي در فونداسيون يا ديوار برش با ستون زيرين ستون مذكور كه بايستي ساخته شده ميلگردهاي انتظار بيرون بزندو طول ميلگردهاي انتظار بايستي به اندازة اورلب ميلگردها باشد چون ميلگردهاي بعدي را به توان آنها بست . پس از اورلب كرد ميلگردها به ميلگردهاي انتظار توسط سيم آرماتوربندي مي بايست خاموتهاي ستون را با فواصل مشخص يا خم موردنظر و قوسي مشخص در خم كه قبلاً خم شده است داخل ستون مطابق با نقشه قرار داد و با سيم آرماتوربندي است .
پس از مراحل فوق نوبت به قالب بندي كه مهمترين كار در ساخت ستون است مي رسد در اين عمل بايست به نكات زير توجه كرد :
1-براي اينكه فاصلة ميلگردها از قالب كافي باشد و همچنين بيش ازحد نباشد
مي بايست خاموتها يا ميلگردها ستون را به وسيلة مكعبي بتني كوچك به ابعاد 5*5*5 يا فاصله اي كه ميلگردها مي بايست با قالب داشته باشد بست از تكاني كه بايست در قالب بندي ستون رعايت كرد اين است كه پس از بستن قالب بايد شاقول بدون آن و هم راستا بودن ستونها را طبق نقشه چك كرد و سپس مي بايست پشت هر قالب را به وسيلة تخته يا ميلة به نحوي بست كه پس از بتن ريزي قالب شكم ندهد .
نكته اساسي در بتن ريزي ستونهاي فلزي اين است كه بتن پايه داراي اسلامپ (رواني) مطلوب و هنگام بتن ريزي حتماً از ويبره استفاده نمود چون در اين صورت باعث كرمو شدن ستون مي گردد كه در شكل عكس ها مشاهده مي‌كنيد .
نكته ديگر اينكه در صورتي كه يك سم از قالب ديوار آجري باشد (مطابق عكس) نمي بايست ديوار آجري عايق كاري شود تا آب بتن جذب نگردد .
 
شيوه اجراي ديوار برشي :
اجراي ديوار برشي يكي از سخت ترين بخشهاي اجرايي يك سازه مي باشد به علت اينكه طول اين ديوارها معمولاً زياد بوده و بتن ريزي آن مي بايست يك دفعه صورت گيرد و در نتيجه حجم زياد بتن باعث مي گردد كه قالبهاي ديوار حركت كند و بايست از حركت آن جلوگيري نمود كه احتياج به قالبهاي سنگين و مهاربندي زيادي است .
 
روش اجرا : روش اجرا در چنين ديوارهايي از فونداسيون و با سقفزيرين اين ديوارها صورت مي گيرد و بايستي ميلگردهاي انتظار ديوار برشي و همچنين ميلگردها پشت قالب ديوار برش در داخل فونداسيون تعبيه شود .
ميلگردهاي پشت قالب ميلگردهايي هستند كه به طول 20 يا 30 سانتي متر از كف فونداسيون (با سقف) بيرون مي زند و با ديوار برشي 2 الي 3 متر (بسته به ارتفاع ديوار) فاصله دارند و كاربرد آن هنگام قالب بندي ديوار است كه پشت هر ديوار 2 ميلگرد پشت قالب قرار داده كه روي آن يك تكه چوب قرار داده مي شود و شمع هايي كه به جهت كنترل قالب از شت قرار داده مي شود (جهت شاقول نگه داشتن ديوار) به اين تكه چوب كه متكي به ميلگردهاي مذكور است تكيه داده مي شوند .
آرماتوربندي ديوار برشي به اين نحو است كه ابتدا ميلگردهايي كه از فونداسين (يا سقف قبلي) بيرون آمده است را با ميلگردهاي مورد نظر در ديوار برشي اورلب مي كنيم (توجه كنيد در صورتي كه ديواربرشي در چند طبقه اجرا مي شود ميلگردهاي انتظار بعدي تير بايستي داخل ديوار زيرين بسته شوند) سپس به بستن ميلگردهاي افقي (برشي) با فاصله هاي مشخص مطابق با نقشه مي پردازيم و در صورتي كه در انتهاي ديوار ستون بتني داشته باشيم مي بايست خاموتهاي ستون انتهايي را تير ببنديم .
در صورتي كه در انتهاي ديوار برشي ستون فلزي داشته باشيم مي بايست آرماتورهاي افقي ديوار را به نحوي به اين ستون اتصال دهيم اما روش اتصال آن به اين نحو است كه ميلگرد نبايد در راستايي كه كشيده مي شود به ستون جوش شود بلكه بايستي به دور ستون پيچيده و در طرف ديگر در راستايي كه عمود بر راستاي كشيده شدن ميلگرد است جوش داده شود و در صورتي كه ستون بتني باشد مي توان آرماتورهاي افقي(برشي) را به دور ستون پيچانده و از طرف ديگر دوباره وارد ستون كرد و يا اينكه با خم 130 يا 90 درجه به داخل ميلگردهاي ستون قلاب كرد .
پس از نصب ميلگردهاي برش (افقس) نوبت به قالب بندي است .
در قالب بندي ميلگردهاي قائم مي بايستي فاصلة خود را حفظ كرده و از قالب تيز به اندازه كافي فاصله داشته باشند به اين جهت براي اينكه ميلگردها دو طرف ديوار فاصلة خود را حفظ كنند آنها را با ميلگردهاي اندازه كه در طراحي وجود ندارد و به صورت عمود به ديوار و به ضخامت ديوار هستند در مقاطعي از ديوار (به ازاء هر متر مربع) با يك ميلگرد مي بنديم وبراي اينكه فاصلة ميلگردها از قالب تنظيم باشند و كم نشود به آنها مكعبهاي بتني كوچكي در ابعاد 5*5*5 (بسته به فاصلة پوشش ميلگردها) در طرف بيروني آرماتورها مي بنديم .
حالا نوبت به قالب گذاري ديوار است براي اين عمل از ريسمان بنايي استفاده شده و قالبها را در يك راستا قرار مي دهيم و به وسيلة ميخكهاي صنعه اي كوچكي قالبها را به هم مي بافيم و از طرف ديگر قالب را با سيم آرماتوربندي، به ميلگردها مي بنديم تا‌ آرماتورها از قالب فاصله نگيرد (بيش از حد مجاز) در صورتي كه از طرح بالا (مكعبهاي بتني) استفاده شده باشد آرماتورها به قالب نمي چسبد .
پس از چيدن قالبها در كنار هم در يك راستا و بستن آنها به هم با ميخك نوبت به بستن قالبها از پشت و شمع گذاري مي شود كه همراه با اين كار (شمع گذاري) قالبها را تير شاقول مي كنند . نحوة عمل به اين شكل است كه قالبها را به وسيلة ميله هاي فلزي توخالي كه در داربست نيز كاربرد دارد و پيچ و مهرة خاصي به اين نحو بسته مي شود كه ابتدا براي هر رديف افقي قاب فلزي 2 ميله به آنها مي بنديم . سپس براي هر دو رديف افقي قالب يك ميله به دو ميلة بعدي به صورت قائم مي بنديم (يا وسايل اتصال ميله ها) سپس شمعها را به دو ميلگرد پشت قالب كه در فونداسيون يا سقف قبلي قرار داده شده تكيه داده و از طرف ديگر به قالب تكيه مي دهيم و با استفاده از تنظيمات شمع و يا گوه قالب ديوار را شاقول مي كنيم .
در ديوارهاي يك طرفه (در طرف ديگر آجري يا خاكي) مي بايست طرف ديگر را كاملاً عايق كاري نود و قالب بندي ديوار بايستي با شمعهاي بيشتري تقويت شود تا از شكم دادن قالب جلوگيري شود .
در ديوارهاي دو طرفه كه هر دوطرف قالب فلزي است در موقع قالب بندي دو طرف قالب را به وسيلة يك پولت (ميله و2 پيچ) به يكديگر وصل مي كنيم تا از شكم دادن قالب هنگام بتن ريزي جلوگيري شود و ضخامت ديوار تغيير نكند . شيوه عمل اين برلنها به اين شكل است كه از دوطرف به پشت ميله هاي مهاركننده قالب كه به صورت عمودي يا افقي نصب شده به وسيلة يك واشر و يك پيچ بسته مي شوند و در قسمتي كه بولت از داخل ديوار عبور مي كند بولت را از داخل يك لولة پلاستيكي به طول ، عرض ديوار عبور مي دهيم كه
پس از سخت شدن بتن بتوان آنرا از داخل ديوار بيرون آورد .
در مواردي كه ديوار برشي در مقاطعي سوراخ مي شود مثل در ورودي پاداكتها و يا هواكش مي بايستي اطراف سوراخ را با ميلگردهاي ديگر تقويت نمود و اگر ميلگردهايي كه در سوراخ قرار مي گيرند را مجبور به قطع شدن ستون شويم (مثل در ورودي) مي بايست اين آرماتورها به دور ميلگردهاي تقويتي كنار سوراخ خم شوند اما در مواردي كه ديوار برش بين دو ستون فلزي قطع شد مثل ورودي ساختمان مي توان به جاي ديوار برشي از يك پل فلزي (تير) با عرض و ارتفاع زياد به نحوي كه به معمار سازه صدمه نزند استفاده نمود كه در عكسها مشاهده مي گردد .
اما شيوة اجراي ايجاد سوراخ هواكش و سوراخهاي كوچك براي اين منظور در سوراخاي كوچك مثل هواكشي در صورتي كه احتياج به بريدن ميلگردها نباشد در داخل ديوار هنگام قالب بندي از يك قالب چوبي در لا به لاي ميلگردها به نحوي استفاده مي كنيم كه پس از بستن قالب بتن وارد قسمتي كه بايستي سوراخ باقي بماند نفوذ نكند و در اطراف سوراخ را نيز با ميلگردهاي افقي و قائم در بالا و پايين و چپ و راست سوراخ تقويت مي كنيم سپس بتن‌ريزي كرده و پس از باز كردن قالبها چوبهاي داخل را (اطراف سوراخ)
برمي داريم .
مطابق با عكس
نكته : در صورتي ديوار حال يا برشي بين دو ستون قرار نداشته باشد و طولاني باشد هنگام بتن ريزي بايد در مقاطعي كه ديوار قطع مي شود (بتن ريزي در روز اتمام مي پذيرد) به نكات زير توجه شود :
1-سطح قطع شدگي را با استفاده از ميلگردهاي تقويتي تقويت نمود .
2-سطوح قطع شدگي افقي را صاف نمود .
3-سعي شود قطع شدگي را در حالت قائم درآورد .
 
ساخت (اسمبل) ستونهاي BOX
يكي از فني ترين قسمتها در ساختمان هاي فلزي بلند ساخت ستونها مي باشد و مسئوليت طراح نيز در اين زمينه سنگين است و مي بايست شكل ستونها را به نحوي طراحي كند كه قابل ساخت باشد .
از مشكلات ساخت ستونهاي يد طراحي شده عبارتند از :
1-در بعضي ستونها ابعاد جوش كوشد كه ورقها را به هم مي چسباند زياد است ولي طراح ستون را به شكل BOX كامل مانند شكل زير طراحي مي كند .
و جوشكاري مي بايست كل جوش كوشه را در بين دو ضخامت ورقها انجام (هر دو در صورتي كه جوشها ايراد داشته باشد ديگر فضايي براي تقويت جوش باقي نمي ماند)
صورت بهتر طراحي ستون به شكل زير است كه به جوشكاري اجازه مي دهد جوش خود را در صورت مشكل داشتن تقويت نمايد .
كه البته شكل فوق براي ستون هاي بلند كاربرد خوبي دارد چون علاوه بر جوشكاري بهتر هنگام اسمبل نيز مي توان ورقها را كاملاً به هم جسباند و جوشكاري نمود .
 


Label
نظرات در مورد:شيوه اجراي يادبند كنشي

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک