$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > کامپیوتر

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان کامپیوتر
سیستم عامل

تاریخ ایجاد 1388/09/19  تعدادمشاهده  2992

 

سيستم عامل
سيستم عامل كه در مبحث مباني آشنا شديم هر كامپيوتر از سه بخش تشكيل شده است .1- ورودي 2- پردازشگر 3- خروجي كه تفاوت عمده سيستم ها در پنجره پردازش داده هاست اين تفاوت وابسته به سيستم عامل كامپيوتر است .
ارگونوميك ( Ergonomic ) علمي است كه در جهت افزايش كارايي و بررسي خصوصيات فيزيكي و روش عملكرد افراد در ارتباط با محيط كار و ابزاري كه به كار مي روند مي پردازد.
 
اسامي غير مجاز
در نامگذاري file ها در محيط سيستم عامل Dos  امكان استفاده از يك سري اسامي وجود ندارد . اين اسامي عبارتند از Aux ، PRN ، NUL ، GON،
( COM1-2-3-4)، (LPT1-2-3-4) CLOCKS.
تذكر : استفاده از تركيبي از اسامي فوق در نامگذاري FILE  مجاز بوده همچنين استفاده از اين اسامي به عنوان پسوند File  نيز مجاز است .
 
تقسيم بندي ديسك سخت
هر ديسك سخت از دو بخش اصلي تشكيل مي شود:
1-                  بخش اوليه Dos  يا primary Dos partition
2-                  بخش توسعه يافته يا Extended Dos partition
كه خود مي تواند به چندين بخش دلخواه تقسيم گردد كه به هر كدام Drive  منطقي مي گوييم يا logical Drive .
تذكر : هر partition  يا Drive  با حروف الفباي انگليسي نامگذاري مي شود كه حروف A و B  جهت فلاپي و حرف C  جهت بخش اوليه DOS  والباقي حروف جهت Drive  هاي منطقي به كار مي روند . از آنجا كه تعداد حروف الفباي انگليسي 26 حرف مي باشد لذا يك ديسك سخت حداكثر به 24 قسمت تقسيم مي شود . چنانچه بخواهيم از Drive  هاي جانبي مانند CD ROM  استفاده نماييم از تعداد بخش هاي توسعه يافته كم مي شود .
 
فهرست ريشه يا ( Root )
به نام اصلي يا يك Drive  يا Partition  اصطلاحاٌ فهرست ريشه مي گوييم كه داراي ساختار زير است .                           / :نام درايو
همواره فهرست ريشه مي تواند حاوي شاخه ها يا پوشه هاي متعددي باشد كه به آنها زير فهرست ياSub Directory .
درهر سيستم فهرست ريشه را نسبت به ساير زير فهرست ها Parent  
مي گوييم و زير فهرست هاي مشتق از آن را
child  يا فرزند مي گوييم اين خاصيت درهر زير فهرست نسبت به زير فهرست هاي پايين تر صادق است .
براي تفكيك نام هر فهرست از زير فهرست آن نيز از علامت Back slash  استفاده مي نماييم . به ترتيب اسامي فهرست ها از فهرست ريشه تا محل قرار گرفتن file  مورد نظر اصطلاحا مسير يا path  مي گوييم .
مثلا اگر بخواهيم اطلاعاتي را از زير فهرست فيلم از Drive  فلاپي استفاده نماييم مسير دستيابي   a:/finish /
فهرست جاري يا فعال : چنانچه بخواهيم در يك سيستم كاري را انجام دهيم بايد حتما در مسير خاصي قرار گيريم به مسير قرار گرفتن هر كاربر در زمان اجرا يك فرمان اصطلاحا فهرست جاري يا فعال مي گوييم .
كاراكترهاي عمومي : ؟ هر (براي چند كاراكتر ) ( wild card )
هر ( براي يك كاراكتر )
هر گاه بخواهيم فرمان يا فراميني را عموميت ببخشيم از كاراكترهاي عمومي ( *) براي چند كاراكتر و ( ؟ ( براي يك كاراكتر استفاده مي نماييم .
**هر فايلي با هر پسوندي . *.exe هر فايلي يا با پسوند A*.exe  هر فايلي با نام A  و هر پسوندي A*.*  هر فايلي كه با نام A شروع شود با هر پسوند *.A*هر فايلي كه نام آن به Aختم شود با هر پسوند . *. ؟ هر فايلي كه نام آن يك حرفي باشد با هر پسوند ??.* هر فايلي كه نام آن دو حرفي باشد با هر پسوند . ؟ *؟. هر فايلي با هر نام كه حرف دوم پسوند آن X باشد X.X* هر فايلي كه نام آن x   و پسوند آن با X شروع شود .
 
خط فرمان در Dos :
به محلي در روي نمايشگر كه مي توانيم فرمان را در آن قسمت type  نماييم خط فرمان مي گوييم كه با يك مشخصه به نام ؟ سيستم يا prampt  مشخص مي گردد . درخط فرمان مي توانيم دو نوع عبارت درج نماييم فرامين و اسامي فايلهاي اجرايي . چنانچه فرمان يا نام file  اشتباه باشد پيغام خطاي زير اعلام مي گردد . Bad command or file name .
چنانچه فرمان مورد نظر اجرا گردد پس از اجراي آن يا عدم اجراي آن مجددا اعلان سيستم ظاهر مي گردد در حالت پيش ورز اعلان سيستم به صورت زير است
D:/Alpha       a:          C:/مسير مثلا
در جلوي اعلان سيستم خط كوچكي در حالت چشمك زن وجود دارد كه به آن مكان نما يا CURSOR  مي گوييم . كه محل درج فرمان را نشان ميدهد . پس از Type  فرمان براي   فرمان اجرا آن از كليد Enter  استفاده مي كنيم .
فرامين در محيط Dos  به دو گروه عمده تقسيم مي شود :
 
1-                  فرامين داخلي :
2-                  فرامين خارجي :
فرامين داخلي فراميني هستند كه داراي حجم كم بوده و با راه اندازي سيستم توسط file  command .com  در حافظه مقيم مي شوند و از هر مسيري قابل دسترسي هستند .
3-       فراميني هستند كه به صورت file  هاي اجرائي بر روي ديسك ذخيره شده و در صورت نياز بايد از مسيري كه قرار گرفته اند اجرا شود .
 
ساختار فرامين در سيستم عامل Dos
فرامين در سيستم عامل Dos  در حالت كلي از سه بخش تشكيل مي شود . 1- فرمان 2- پارامتر 3- سوئيچ پارامترها و سوييچ ها هر دو محدود كننده مي باشند تنها تفاوت سوييچ ها با پارامترها در استفاده از slash  مي باشد .
مثال :                  s   p        pramp    
پارامتر z-z-z-z- z      Date
Format c:               /u
هر فرمان الزاما ممكن است سوييچ يا پارامتر نداشته باشد يا گاهي اوقات ممكن است داراي چند سوييچ باشد .
 
فايل هاي راه انداز و سيستمي
درهر كامپيوتر سه file  اصلي وجود دارد كه الزاماٌ راه اندازي كامپيوتر وابسته به اين سه file  است اين file  ها عبارتند از :
1- Io.sys
2- Ms Dos .sys
3- Command .com
دو file  1- config . sys  ( جهت پيكربندي ) 2- Auto execobat
( راه انداز ابزار ) چنانچه در سيستم وجود داشته باشد و در هنگام راه اندازي همراه سه file  ذكر شده ي قبل اجرا مي گردد كه به مجموع آنها file  هاي سيستمي مي گوييم در اين حالت Config .sys file  قبل از command .com
اجرا مي شد .
تذكر : پس از راه اندازي كامپيوتر و اجراي post  و Bios . loader  اطلاعات خود را ازداخل ديسك خوانده كه آدرس آنها در قطاع راه انداز يا Boot sector  يا Boot record  بر مي دارد .
 
 
 
آشنايي با برخي فرامين DOS
1-       فرمان CLS  : فرماني است داخلي جهت پاك كردن اطلاعات موجود در روي صفحه نمايش . تذكر : حذف اطلاعات موجود بر روي نمايشگر هيچ گونه ارتباطي به اطلاعات حافظه RAM  و اطلاعات حافظه هاي جانبي ندارد.
2-       فرمان VER : فرماني است داخلي جهت نمايش نسخه سيستم عامل در محيط Dos  3-فرمان lable : فرماني است خارجي جهت نمايش يا تغيير برچسب ديسك همزمان با نمايش برچسب ديسك شماره سريال ديسك مورد نظر نمايش داده مي شود .
نام برچسب نام درايو C: / label
4-فرمان vol : فرماني است داخلي جهت نمايش برچسب
5- فرمان Date : فرماني است داخلي جهت مشاهده و تغيير تاريخ سيستم چنانچه در مقابل اين فرمان تاريخي ذكر شود بدون نمايش صحيح فقط تاريخ سيستم تغيير مي كند .
C:/Date تاريخ جديد
سال –روز – ماه
Current Date is 10-17-06
Enter new Date (mm-dd-yy)
7-فرمان Time : فرماني است داخلي جهت مشاهده و تغيير ساعت سيستم چنانچه پس از اين فرمان ساعت دلخواهي ذكر شود بدون نمايش ساعت جاري ساعت سيستم را تغيير مي دهد .
C:/ Time ساعت جديد
(HH.mm.ss….)
Current time is : 15:12:23:37p
Enter new time

7- زمان prampt : فرماني است داخلي جهت مشاهده و تغيير شكل اعلان سيستم عامل dos  در اين فرمان از پارامترهايي استفاده مي شود كه مي تواند اعلان را با توجه به جدول زير تغيير دهد .

Time= نمايش ساعت سيتسم

Date= نمايش تاريخ سيستم
Path نمايش مسير جاري=
Equal نمايش علامت=
Greater than >نمايش علامت
Less than <نمايش علامت
B ( pipe line ( : نمايش علامت
-Under line رفتن به سطر بعد
استفاده از كدهاي Ansi براي تغيير رنگ و كليد E
Name نمايش نام درايو جاري
Volume درايو جاري نمايش برچسب
Sنمايش علامت S
H(last char )حذف كاراكتر چپ ( قبل )
 
 
 
 
G: Prompt

 

8- فرمان Dir
فرمان Dir : فرماني است داخلي جهت ليست گيري از اسامي فايلها و فهرست هاي موجود در مسير فعال يا مسير دلخواه در اين فرمان مي توانيم به كمك كاراكترهاي عمومي ليست گيري را محدود نماييم .

/p

/w
/s
 
 
Dir                        مسير         

 

مسير              
مسير              
 
 
p/: جهت نمايش صفحه به صفحه گزارش .
w/: جهت نمايش فقط اسامي file  ها و فهرست ها در 5 ستون .
S /:جهت ليست گيري از زير فهرست هاي موجود در مسير مودر نظر .
در اين فرمان ، اطلاعات زير به ترتيب نمايش داده مي شود :
1-برچسب ديسك مورد گزارش گيري 2- شماره سريال ديسك 3- مسير ليست گيري 4- ليست فايلها و فهرست ها 5- تعداد فايلها و فهرست هاي موجود در مسير 6- حجم اشغال شده توسط فايلهاي موجود در مسير 7- ميزان فضاي آزاد ديسك
 
تذكر مهم
كليه اطلاعات دراين فرمان از داخل جدول تخصيص فايلها ( FAT ) نمايش داده مي شود . لذا از بين رفتن، پاك شدن يا خراب شدن اين جدول سبب عدم امكان اجراي فرمان هاي فوق و اجراي برنامه ها خواهد شد .
مديريت فهرستها : به كليه اعمال مرتبط با ايجاد حذف و تغيير فهرستها اصطلاحاٌ مديريت فهرستها مي گوييم .
فرمان M.D: فرماني است داخلي جهت ايجاد يك فهرست در مسيرجاري يا مسير دلخواه ( Make Directory )
تذكر : چنانچه شاخه مورد نظر از قبل ساخته شده باشد از آنجا كه امكان داشتن دو شاخه همنام در مسير وجود ندارد امكان خطاي زير ظاهر مي گردد .
 
( Directory Already EXIT )
R.D : فرماني است داخلي جهت حذف يك شاخه به شرط آنكه فاقد هر گونه FILE يا فهرست ديگر باشد
Remot        Directory
R.D نام فهرست
تذكر 1 : امكان حذف فهرست جاري وجود ندارد .
تذكر 2 : چنانچه شاخه مورد نظر وجود نداشته باشد يا نام مورد نظر مربوط به يك File  باشد و يا فهرست مورد نظر خالي نباشد پيغام خطاي زير ظاهر مي گردد .
Invalid Path , Net Directory or Directory Not Empty . ))
تذكر 3 :چنانچه در فهرست والد يك شاخه باشيم براي چنانچه بخواهيم حذف مورد نياز به ذكر مسير نداريم .
C://MD Ali
C: // MD Hamed
C: MDx
C:RD Ali
C: MD x / Reza
C:/
فرمان C.D : فرماني است داخلي جهت تغيير مسير جاري به مسير دلخواه و يا تغيير مسير فعال يا نمايش فهرست فعال . اين فرمان به صورت هاي مختلفي قابل استفاده مي باشند .
Change       Directory
C.D
  نمايش مسير جاريC.D
رفتن به فهرست موجود در مسير جارينام فهرست C.D 
رفتن به فهرست موجود در مسير درايو جاري مسير و نام فهرست C.D
تغيير مسير در درايو ذكر شده بدون تغيير در مسير جاري مسير و نام فهرست / درايو معين C.D
بازگشت به فهرست قبل ( والد ) C.D
بازگشت به فهرست ريشه / C.D
رفتن به فهرست مجاور نام فهرست /.. C.D
 
CD:/ñCD DOS
C:DOSñ C.D/ N.C
C:/ N.Cñ C.D Ali
C:/NC / Ali
C:/N.C/Ali ñC.D C:/Book
C:/Book ñ
فرمان copy : فرماني است داخلي جهت نسخه برداري ايجاد، مشاهده يا تركيب چند file  متني يا 000با يكديگر كه به صورت هاي زير به كار مي رود .
Copy               مسير مقصد مسير و نام file
يا فايلها معين در مبدا
نسخه برداري از فايلهاي دلخواه در مسير دلخواه
Copy مسير و نام فايل يا فايلها                      مسير و نام فايل يا فايلهاي معين در مقصد                                                            در مبدا          
A:/X. JPg    d:/y.jpg
نسخه برداري از فايلهاي دلخواه در مسير دلخواه با تغيير نام يا پسوند
               مسير مقصد نام فايل يا فايلهاي معين در مبدا Copy
*.exe      D:/T
نسخه برداري از فايلهاي دلخواه مسير جاري در مسير دلخواه
COPY مسير و نام ...........در مبدا
نسخه برداري از فايلهاي دلخواه در مسير جاري             A:/*.JPG
نمايش محتواي فايل متني مسير و نام متني معينCON
COPY
 COPY    CON    مسير و نام فايل
Z يا Ctvl2
يا fo
ايجاد فايل متني دلخواه در مسير دلخواه
Copy مسير و نام فايل مقصد + مسير و نام فايل دوم + مسير و نام فايل اول
تركيب و محتواي چند فايل متني اگر فايل مقصد ذكر نشود فايل اول به عنوان مقصد در نظر گرفته مي شود .
فرمان Type : جهت نمايش محتواي يك file  متني .
Type  مسير و نام فايل متني
چنانچه بخواهيم ؟ فايل را به صورت صفحه به صفحه ببينيم مي توانيم فرمان More  ( بيشتر ) را به فرمان قبل با علامت pipeline  الحاق كنيم .
صفت فايل ها : فايل ها مي توانند داراي 4 صفت باشند را صفت مخفي(Hiden )اين فايل ها در ليست گيري ديده نمي شوند .
2-صفت سيستم ( system ) مختص فايل هاي سيستمي است .
3- صفت فقط خواندني ( Read only ) : سبب مي شود تا فايل مورد نظر غير قابل ويرايش گردد .
4- آرشيو ( Archive ) كه در زمان نسخه برداري ( copy ) به فايل ها داده مي شود .
At trib
+  افزودن صفت
-                      حذف صفت
سوييچ A / Dir : اين فرمان جهت نمايش يا عدم نمايش فايلهاي داراي صفت هاي مختلف مي شود .
A     نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو         A
عدم نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو              A
نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو              H
عدم نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو           H-
    نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو          R
عدم نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو       R-     
    نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو          S
عدم نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو       S-       
   نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو          D
عدم نمايش فايلهاي داراي صفت آرشيو       D-   
فرمان Del : فرماني است داخلي جهت حذف file  يا file  هاي دلخواه از مسير معين چنانچه از سوييچ p/ در اين فرمان استفاده نماييم سبب دريافت تاييد از كاربر در هنگام حذف file    مي گردد .
فرمان Ren  يا Rename : فرماني است داخلي جهت تغيير نام file  يا فايلهاي دلخواه به نام جديد كه در قسمت دوم در هنگام ذكر نام file  مسير به هيچ عنوان ذكر نمي شود در غير اينصورت پيغام خطا ظاهر مي گردد .
Ren           مسير ونام فايل                    نام جديد
(Rename )          فايلهاي معين
فرمانFormat : فرماني است خارجي جهت آماده سازي سطح يك ديسك جهت ذخيره اطلاعات يا به تعريف ديگر قالب بندي سطح يك ديسك .
Format
               /v: برچسب ديسك
/               f: تعيين حجم فلاپي
             /Q: فرمت سريع ( حذف جدول fdt(
               /v: غير قابل بازگشت شدن اطلاعات
/               B: نگهداري فضا براي فايل هاي سيتمي
/               S: جهت راه انداز شدن درايو مورد نظر پ
فرمان sys : فرماني است خارجي جهت راه انداز كردن درايو مورد نظر دراين فرمان پارامتر اول زماني استفاده مي شود كه درايو مبدا يا درايو جاري راه انداز نباشد .
مربوط به زماني كه درايو جاري راه انداز نباشد
Sys              درايو معين             درايو مبدا
 
 

   C:ñsys a:
    D: ñsys c:
    A: ñSYS C:
فرمان Path : فرماني است جهت تعريف مسير دسترسي به فايلهاي اجرائي موجود در مسيرهاي دلخواه . چنانچه از اين فرمان استفاده شود از هر مسير دلخواهي فايلهاي اجرائي مسيرهاي ذكر شده قابل اجرا خواهند بود .
Path         مسير اول    :      مسير دوم :تعريف مسير هاي دلخواه
Path % path% افزودن مسير جديد به مسيرهاي قبل    مسير جديد
Path :    حذف مسيرهاي تعريف شده در حافظه
Path  نمايش مسيرهاي تعريف شده
C: /،  C:/ Dos   ، /NC
فرمان Deltree : فرماني است خارجي جهت حذف يك شاخه به همراه محتويات داخل آن دراين فرمان سوييچ y / سبب مي شود تا از كاربر براي حذف فهرست سوال پرسيده نشود . y/   مسير معين   Deltree
Widows
سيتم عامل ويندوز XP : اين سيستم عامل در سال 2001 توسط شركت مايكروسافت ( Micro soft ) در دو وضعيت Home Edition براي مصارف خانگي و professional  براي مصارف حرفه اي طراحي گرديد .
سيستم عامل windows xp  براي استفاده شدن نياز دارد تا سخت افزارهاي اصلي سيستم را شناسايي نموده و Driver  آنها را نصب نمايد . كه اين كار به صورت اتوماتيك انجام مي پذيرد. چنانچه xp امكان شناسايي برخي قطعات را نداشته باشد بايد از Driver  ارائه شده سخت افزار مزبور از شركت توليد كننده استفاده نمايد .
براي نصب و راه اندازي xp  به امكانات زير نياز داريم:
الف ) حداقل پردازنده با سرعت 300mhz
ب ) حداقل 128mb حافظه RAM
ج ) حداقل WGB را فضاي خالي ديسك سخت
د ) حداقل كارت گرافيك SVGA
ه) وجود CDROM  براي نصب ويندوز از طريق C.D
 
كاربرد MOUSE  در WINDOWS
از آنجا كه محيط Windows  يك محيط كاملا گرافيكي مي باشد لذا براي فرمان يا كار در اين محيط از mouse  استفاده مي نماييم . براي روي محيط windows  يك علامت فلش ( Arrow ) وجود دارد كه با جابجايي mouse  بر روي صفحه نمايش جا بجا ميگردد اصطلاحا به اين علامت اشاره گر يا Pointer  
مي گوييم . به عمل فشردن كليدهاي روي
Mouse  اصطلاحا click  مي گوييم و چنانچه اين عمل را دو مرتبه به صورت سريع و پياپي انجام دهيم به آن كليك مضاعف يا دو گانه يا Duble click  مي گوييم .
چنانچه كليك موس را بر روي نقطه معيني از صفحه فشار داده و نگه داريم سپس موس را جا به جا نموده و ودرمحل ديگري كليك را رها مي سازيم به اين عمل كشيدن و رها كردن يا drog & drop  مي گوييم . عموما از click  چپ به تنهايي جهت انتخاب Menu  ها يا عناصر ITmg  ها استفاده مي نماييم و از دوبار click  راست جهت لغو انتخاب و استفاده از امكانات جانبي استفاده مي نماييم و از دوبار click  سمت چپ جهت اجراي يك برنامه يا باز كردن پوشه استفاده مي نماييم كه مي توانيم آنرا به صورتي يكبار click  نيز تبديل نماييم .
 
تذكر
در حالت پيش فرض شكل اشاره گر Mouse  در زمانه قرار گرفتن mouse  روي عناصر مختلف تغيير مي نمايد . مثلابر روي متن به صورت خط عمودي و در زمان انتخاب ها يا menu  به صورت انگشت و در زمان فكر كردن سيستم به صورت ساعت شني در مي آيد .
ورود به windows : پس از روشن كردن سيستم و راه اندازي كامل
صفحه اي ظاهر مي گردد كه به آن صفحه خوش آمد يا welcome screen  مي گوييم در روي اين صفحه نام كاربران ( user name ) نوشته شده و براي ورود به محيط بايستي از كلمه عبور يا ( pass word ) تعريف شده استفاده نماييم . چنانچه password  اشتباه باشد با ذكر پيام خطا مجددا اعلام password  مي گردد .
چنانچه كلمه عبور مناسب داده شود از صفحه خوش آمد خارج و صفحه اصلي windows  ظاهر مي گردد كه به آن ميز كار يا Desk top  مي گوييم .
چنانچه نتوانيم كلمه عبور مناسب را بدهيم فقط مي توانيم از محيط windows  توسط گزينه shot down  خارج شويم .
در بدو ورود به محيط windows  يكسري از file  ها و برنامه ها به طور اتوماتيك اجرا مي شود كه به آنها برنامه هاي start up  مي گوييم .
چنانچه مجموعه اي از فرامين از startup  خارج نماييم سرعت بالا آمدن سيستم افزايش مي يابد همچنين اگر قطعه سخت افزاري خاصي به سيستم اضافه شده باشد يا تغيير كرده باشد در صورت داشتن امكان ( plag & play ) قطعه مورد نظر به صورت خودكار قابل بهره برداري مي گردد .
صفحه اصلي ويندوز شامل بخش هاي زير است :
زمينه پيشت يا Back ground : صفحه پشت هيچ گونه كاربردي در windows  نداشته و صرفا جهت زيبا سازي محيط ويندوز ( Desk top ) كه مي تواند حاوي تصوير ( image ) يا طرح ( pattern ) باشد . تصوير مي تواند در سه وضعيت استفاده گردد .
1-                       Center : مركز صفحه
2-                       Tile : كاشي
3-                       Stretch : كشيده به اندازه كل صفحه
3-       شمايل ( Icon ) : تصاوير كوچكي هستند كه به عنوان نماد معرف يك فايل يا فهرست به كار مي رود . شمايل ها عموما تصاويري مركب از 16*16 نقطه مي باشند كه مي توانند در ابعاد كوچك يا بزرگ نشان داده مي شود . براي اجراي برنامه مي توانيم بر روي Icon  آن wclick  نموده و يا براي باز كردن يك پوشه بر روي
نوار وظيفه Task bar : اين نوار به طور پيش فرض در پايين صفحه نمايش قرار گرفته است و خود شامل سه بخش زير است :
1-                  منو start
2-                  گروه ها
3-                  برنامه هاي مقيم در حافظه و ساعت
4-                  اشاره گر pointer  : كه در صورت وجودmouse  و نصب بودن Drivere  آن قابل استفاده است .
تذكر 1 :  چنانچه در محيط windows  موس فعال نباشد براي حركت بين قسمتهاي مختلف از كليد Tab  و براي حركت بين Icon  ها از كليد هاي جهت نما يا Arrow key  استفاده مي نماييم .
تذكر 2 : به كمك عمل Drog & Drop  مي توانيم نوار وظيفه را مي توانيم به طرفين يا بالاي ميز كار منتقل كنيم و يا آنرا تغيير سايز دهيم .
تذكر 3  به كمك عمل Drog & Drop  مي توانيم شمايل هايي را نيز به محل دلخواه جا به جا كنيم .
تذكر 4 :  در صورتي كه در زمينه پشت از Tab  يا تصوير استفاده نماييم
( مخصوصا در حالت stretch ) سرعت سيستم تا حدود 50% كاهش مي يابد .
تذكر 5:در گوشه پنجره سه شمايل وجود دارد كه براي سه كار استفاده
مي شود :
1-                  بستن پنجره close  2- حداقل كردن minimiz R
2-                  بزرگنمايي Moximizr  و بازاريابي اندازه Restore
Toolbars  يا نوار ابزار : در محيط ويندوز مي توانيم شمايل هاي مرتبط با اجراي برخي از برنامه ها را به صورت گروهي استفاده نمود در اين حالت مجموعه آنها به صورت بخشي از نوار وظيفه ظاهر مي گردد كه مي توانيم عناصر مرتبط با آنرا Click mouse  يا به كمك كليد Inter  اجرا نماييم .
 
شمايل سطل آشغال يا Recycle bin
در محيط windows  در هنگام حذف شمايل مرتبط با يك file  يا فهرست آنرا درون سطل زباله ( سطل بازيابي ) نگه داري مي كنند لذا بعد از عمل حذف مي توانيم آنها را مجددا در محل قبل بازيابي نماييم اما اگر در هنگام حذف از كليد shift  استفاده نماييم به داخل اين ظرف فرستاده نشده و در حالت عادي امكان بازيابي ندارد .
شمايل my computer : به كمك اين شمايل مي توانيم اسامي فايلها و فهرستها همچنين Drive ها و كليه بخش هاي قابل دسترسي محيط windows  را مشاهده نموده و با آنها كار نماييم .
در محيط my computer  علاوه بر امكان مشاهده شمايل فايلها و فهرستها مي توانيم پيش نمايش فايلهاي تصويري را نيز مشاهده نماييم .
 
پنجره هاي چند بخشي
در محيط windows  برخي از پنجره ها براي اعمال خاصي ساخته شده اند كه هر كدام از بخش ها مي توانند شامل مجموعه اي از تنظيمات باشند لذا ميتوان گفت هر پنجره شامل قسمت هاي زير است .
1-                  زبانه TAB
2-                  كليد راديويي OPTICAL
3-                  CHECK BOX
4-                  كليد دستوري ( Command Bottom )
5-                  Text Box  قايل ويرايش
6-                  Lable  غير قابل ويرايش
7-                  Combo  انتخابي
شبكه ها : از اتصال دو يا چند كامپيوتر جهت استفاده مشترك از منابع معين شبكه به وجود ميآيد كه به سه گروه عمده تقسيم مي شوند ( از نظر جغرافيايي )
1- Lan  ( محلي )          2- Man ( شهري (      3- Wan  ( گسترده )
محلي : در سطح يك اتاق يك ساختمان يا دو ساختمان مجاور استفاده مي شود به نحوه ي چيدن كامپيوترها در يك شبكه محلي يا به اصطلاح آرايش فيزيكي يك شبكه را Topology  مي گويند . كه در شبكه هاي محلي به 4 گروه تقسيم
مي شوند .
1- BOS  (خطي )     2- Ring  ( حلقوي )   3- star ( ستاره اي )
4- Hybrid ( تركيبي )
شهري : در سطح يك شهر استفاده مي شود مانند : بانكها و ...
گسترده : شبكه هاي wan  يا گسترده كه محدوديت جغرافيايي ندارند كه به آنها تار عنكبوتي نيز مي گويند .
شبكه هاي LAN  به كمك كابل مستقيم با يكديگر مرتبط هستند و نوع هاي ديگر از طريق خطوط مخابراتي با يكديگر مرتبط هستند .
درهر شبكه از تعداد قراردادهاي بين المللي ( Protocol ) استفاده مي شود تا كليه كامپيوترها در شبكه با التزام استفاده از اين قراردادها بتوانند با يكديگر به طور صحيح ارتباط برقرار نمايند معروفترين پروتوكل ها عبارتند از :
 
Icp / IP
IPX /SPX
TELNET
NET BEUL
فرمان Move : فرماني است خارجي جهت انتقال فايل يا فايل هاي معين از مسير مبدا به مسير مقصد كه مي تواند همزمان تغيير نام را نيز انجام دهد . همچنين مي تواند نام يك شاخه را نيز تغيير دهد .
مسير و نام فايل          مسير و نام فايل          move انتقال و تغيير نام فايل
 يا فايلهاي مقصد        يافايلهاي مبدا       
نام جديد مسير معين    move                     تغيير نام فهرست
Xcopy : فرماني است خارجي جهت نسخه برداري از يك مسير ( فايل و فهرست ) از مبدا در مقصد معين .
همراه زير فهرستها s    مسير مقصد       مسير معين مبدا              xcopy
به همراه فهرستهاي خالي   B/
فرمان Help : فرماني است جهت راهنمايي چگونگي استفاده از يك فرمان تعريف سوييچ ها و پارامترها و كاربردهاي فرامين اين فرمان هم به صورت مستقل به صورت يك فرمان وابسته به Edit  و هم به صورت يك سوييچ در فرامين استفاده مي شود /.
نام فرمان help
H/
؟ /
 
 Helpفرمان
Scan disk : جهت رفع خرابي هاي يك ديسك به كار مي رود . scan Disk  اين فرمان مي تواند قطاع راه انداز ، جدول پارتيشن ها ، سطح ريسك ، ساختار فهرستها و نيز فايل هاي خراب را كنترل اشكال آنها را رفع كند. همچنين مي تواند محل هاي غير قابل ذخيره ي ديسك را تحت عنوان Bad sector  مشخص نموده و فايل هاي نجات يافته را ( lost cluster ) بازيابي نمايد .
فرمان Defrag  : جهت رفع پراكندگي اطلاعات سطح يك ديسك يا به اصطلاح مرتب سازي اطلاعات سطح ديسك .
مرتب سازي پنجره ها در windows  به دو صورت انجام مي پذيرد:
Windows      Tile ((كناره هم ) (كاشي
                  Cascade (آبشاري)        روي هم) )
در حالت اول مي توانيم پنجره ها را به صورت افقي يا Horizontal  و يا عمودي يا vertical  كنار هم قرار دهيم . همچنين مي توانيم به كمك گزينه Minimizal  همه پنجره ها را كوچك نموده و يا توسط All  close  همه آنها را ببنديم .
Accessories : در اين قسمت مجموعه اي از برنامه هاي جانبي مطابق با جدول رسم شده قبل قرارگرفته است كه شامل سه قسمت در حالت پيش فرض
مي باشد .
ماشين حساب ياcalculator : مي تواند در دو وضعيت ساده و مهندسي نشان داده شود كه د حالت ساده علاوه بر 4 عمل اصلي جذر و درصد را محاسبه كرده وداراي حافظه +  و – مي باشد و در حالت مهندسي داراي امكانات محاسباتي مثلثاتي مي باشد همچنين برخي از محاسبات آماري را نيز قادر به انجام دادن
مي باشد .
Paint : ( نقاشي ): جهت انجام طراحي يا نقاشي با ساختار ساده در محيط windows  و امكان ويرايش تصاوير با فرمت format هاي تعريف شده با
ساده ترين ابزار ممكن .
Note pad : محيطي است جهت درج يادداشت ها يا متون با ساختار متني ساده و امكان ويرايش آن .
تذكر : در قسمت Acces sories  قسمتهايي ديگري نيز مي تواند فعال گردد كه مي توان آنها را اضافه يا كم نمود . در قسمت Add/ Remove program  در جعبه كنترل .
Accessibility options : جهت افزودن امكانات كاربردي توسط معلولين .
Enter tainment : در اين قسمت ابزارهاي چند رسانه اي قرار مي گيرند شامل 1- sound recorder  جهت ضبط صدااز طريق ميكروفن بر روي كامپيوتر با ساختار wan  2- windows media player  برنامه پخش رسانه ها در windows
Start up program : به مجموعه برنامه هايي گفته ميشود كه در بدو راه اندازي ويندوز به صورت اتوماتيك اجرا مي شود. ؟ برنامه ها اين قسمت مقيم در حافظه مي باشد لذا هرچه تعداد اين برنامه ها كمتر باشد سرعت windows  و بالا آمدن آن سريعتر يا بيشتر مي باشد .
System tools : جهت مشاهده ي ابزار جانبي براي كار بر روي drive  ها يا file  ها يا پوشه ها . و شامل ابزار زير است 1- defrag ment 2-scan disk
1-                  جهت رفع پراكندگي موجود بر روي ديسك .
2-       جهت رفع خرابي هاي يك ديسك و دفع خرابي فايلهاي موجود بر روي ديسك قبل از انجام كنترل سطح ديسك surface test  اعمال زير انجام
مي گردد :
1-                  كنترل جدول پارتيشن ها 2- كنترل قطاع راه انداز 3- كنترل ساختار شاخه ها
Partition table        Boot record              Directory structure
4- ساختار فايل ها         5- يافتن خوشه ها ي گم شده
File structure          lost cluster
My Document : در اين قسمت مي توانيم اسناد و فايلهاي شخصي را ذخيره نماييم شامل اسناد متني و .....
My Recent Document : پس از اجراي هر برنامه شمايل ميان بر مرتبط با فايلهاي استفاده شده در آن در اين قسمت ذخيره مي شوند تا براي مراجعات بعدي سهل و وصول گردد .
My pichurs : جهت بازشدن پنجره ي مربوط به فايلهاي تصويري شخصي.
My music : جهت ذخيره ي فايلهاي صوتي شخصي در پنجره ي مرتبط به آن.
My computer : مهمترين پنجره مديريت فايلها و فهرستها و درايوها در محيط windows  در اين محيط مي توانيم با استفاده از شمايل مرتبط با هر فايل و فهرست عمل مورد نظر را انجام داده و قادر به انجام كارهاي زيادي از قبيل موارد زير مي باشيم :
1-       نسخه برداري 2- انتقال 3- حذف 4- تغيير نام 5- فرمت 6-رفع خرابي ها و مرتب سازي 7- تغيير صفت 8- تغيير مشخصات شمايل ها
در اين محيط همچنين مي توانيم اعمال فوق ذكر را علاوه بر فايل ها بر روي فهرست ها نيز انجام دهيم . از آنجا كه به كمك drog  امكان انتخاب هاي چند تايي وجود دارد لذا مي توانيم اعمال انتخاب ، حذف و نسخه برداري را با سهولت بيشتري انجام دهيم.
Controlpanel : اين قسمت كه به آن مركز كنترل ويندوز نيز مي گوييم انجام كليه تنظيمات محيطي windows  امكان پذير است . در اين محيط نصب و راه اندازي قطعات، نصب و راه اندازي يا حذف برنامه ها ، تنظيمات صحفه كليد و موس ،تنظيمات صوت ، اينترنت ، تنظيمات ملي ، ساعت و تاريخ و بسياري از اعمال ديگر امكان مي پذيرد. همچنين در اين قسمت مي توانيم تنظيمات صفحه نمايش را نيز انجام دهيم .
Connect to: جهت اتصال به شبكه گسترده ( اينترنت) از طريقه Account  تعريف شده .
Printer and faxes : جهت مشاهده ي صف چاپ ( Qyery ) وصف نمابر
به ميزان حافظه RAM كه جهت نسخه برداري يا انتقال فايل ها استفاده مي شود Buffer  گويند. كه به دو قسمت هستند : 1- چاپ 2- محيطي در photo  و قرارداد
Help : معادل كلي f  جهت فعال شدن راهنماي محيط سيستم عامل windows  
Search : جهت جستجوي فايل يا فهرستهاي معين حاوي اطلاعات خاص يا داراي نام معين در مسير خاص يا كل سيستم .
Run : جهت اجراي   فرامين داخلي windows  و يا اجراي فرمان خاص از مسير دلخواه. نوار عنوان ( Titel bar ) در بالاي پنجره قرار گرفته نام عنوان پنجره نام سند يا برنامه نمايش داده مي شود و كادر كنترل و دكمه هاي بزرگ نمايي ، كوچك نمايي و بستن بر روي آن وجود دارد .
نوار منو : ( Menu Bar ) : در زير نوار عنوان قراردارد و شامل منوهاي مختلفي مانند file ، Edit ، View ، Help  كه هر كدام كارايي خاصي دارند .
نوار ابزار استاندارد : StandardBar : اين نوار در زير نوار منوقراردارد و فرمانهايي كه در نوار menu  كاربرد بيشتري دارند به صورت Icon  ها و دكمه هايي در اين قسمت قرار مي گيرند .
نوار آدرس Adress bar : آدرس كامل فايل ها و پوشه ها را نشان مي دهد .
نوار وضعيت status bar : اين نوار در پايين پنجره قرار دارد و اطلاعات كلي راجع پنجره و برنامه اجرا شده در اختيار كاربر مي گذارد.
ناحيه وظيفه Task pane : اين قاب به صورت عمودي در سمت چپ پنجره قرار گرفته است و به وسيله گزينه هاي موجود در اين قسمت سريعتر از روش هاي ديگر مي توانيم عمليات كپي ، انتقال ، ايجاد پوشه ، و حذف آنرا انجام دهيم .
 
آشنايي با برخي از كليدهاي ميان بر
Alt+f4: جهت بستن پنجره برنامه هاي اجرايي ، گروه برنامه ها و خروج از windows .
CTRL+F4: جهت بستن فايل هاي باز شده در يك برنامه يا پنجره هاي وابسته به پنجره ي معين .
Alt+space : كادر يا منوي كنترل را باز مي كند .
Alt+tab : جهت سوييچ كردن بين پنجره هاي فعال در محيط windows .
Ctrl +Esc: جهت باز شدن منوي start .

نمايش ساختار درختي

Tree

 
C
 
هر گاه در محيط windows  ارتباط بين شاخه ها با ريشه drive  بازير شاخه هايشان به كمك خطوط نشان داده شود به آن ساختار درختي مي گويند .

 

 
 
 
 

در محيط Dos  با فرمان Tree  ساختاردرختي نشان داده مي شود . در محيط windows  چنانچه زير شاخه ها نشان داده نشوند كنار نام شاخه علامت + و چنانچه علامت – بينيم يعني زير شاخه هاي آن نشان داده مي شود . در محيط windows  با windows explorer.
 
ايجاد شمايل ( Icon )
چنانچه بخواهيم Icon جديدي را بر روي ميز كار و يا يك شاخه و يا پوشه خاصي بسازيم كافي است در محل خالي از پنجره مورد نظر click  راست نموده و ا انتخاب گزينه new  عمل ايجاد Icon  را به صورت يك پوشه جديد يا شمايل ميان بر shot w  براي file  اجرائي يا فايلهاي وابسته انجام دهيم .
تذكر : چنانچه بر روي Icon مورد نظر click  راست نماييم مي توانيم نام و مسير دستيابي و شكل Icon ميانبر و ... را تنظيم يا تغيير دهيم .
 
نحوه ي مشاهده ي اطلاعات يك گروه برنامه
از طريق منوي view  و يا گزينه view  و نوار ابزار را مي توانيم اينكار را انجام دهيم كه شامل Tile ، Icon، List ، Details ، show in group ، Thombani
Tiles : در اين حال Icon  ها به صورت بزرگ و تساوي به صورت پيش نمايش نشان داده مي شود .
Icon: در اين حالت Iconها به صورت كوچك و تصاوير به صورت شمايل فايل مجري نشان داده مي شود .
List : اسامي شمايل ها به صورت خيلي كوچك با اسامي كامل به صورت زير هم نمايش داده مي شود .
Details : مشابه حالت قبل است با ذكر تاريخ ، ساعت و ... .
Show in group : جهت گروه بندي شمايل هاي موجود در پنجره .
Thumbnail : جهت پيش نمايش تصاوير و فايل هاي مرتبط .
تغيير نام پوشه و فايل : هر گاه بخواهيم فايل يا پوشه خاصي را تغيير نام دهيم به سه روش اينكار امكان پذير مي باشد :
اول :روي نام شمايل كليك زمان دار نماييم
دوم : كليك راست و انتخاب گزينه Rename
سوم : استفاده از منوي Edit
تذكر : در صورتي كه فايلي فعال باشد امكان تغيير نام آن به هيچ وجه وجود ندارد
تذكر : در محيط هاي مختلف برنامه هاي كاربردي مي توانيم درزمان بازكردن يا بستن يك فايل اسامي ساير فايلها يا پوشه ها را تغيير دهيم .
 
حذف پوشه يا فايل
هر گاه بخواهيم فايل يا فايلهايي را به صورت تنها و يا به همراه چند پوشه ديگر حذف نماييم به چهار صورت امكان پذير مي باشد :
1)                 انتخاب و Drag  آنها به داخل Recycle
2)                 انتخاب و استفاده از كليد Delete
3)                 انتخاب فايل ها و پوشه ها و Right click  و انتخاب گزينه Delete
4)                 انتخاب فايلها و پوشه ها و استفاده از منوي Edit
تذكر : چنانچه كليد shift  را قبل از Delete  كردن نگه داريم اطلاعات پاك شده به شكل بازيابي انتقال داده نميشود لذا براي بازيابي آنها نياز به برنامه هاي خاصي خواهد بود .
سطل بازيابي يا سطل بازيافت ( Recycle bin )
در محيط windows  سطل بازيابي وظيفه نگهداري حجم معيني از اطلاعات در زمان پاك شدن در خود را بر عهده دارد اين حجم ميتواند براي كليهdrive  ها ثابت ( درصد معيني از فضاي ديسك ) و يا براي هر Drive  به صورت جداگانه تعريف گردد . اطلاعات سطح درون بازيابي راهم مي توان به صورت گزينه Restore  بازيابي نماييم و هم مي توانيم توسط گزينه Recycle bin Empty  آنرا تخليه نماييم.
 
كپي برداري
در محيط windows  براي كپي برداري روش هاي مختلفي وجود دارد در اكثر اين روش ها اطلاعات مورد نظر در حافظه ( Buffer ) نگهداري مي شوند كه به اين Buffer  در محيط Clip Board windows مي گوييم .
حافظه Clip Board  در زمان داشتن در محيط Windows  پايدار مي باشد و در هر زمان قابل بازيابي است . لذا به چند حالت امكان نسخه برداري وجود دارد.
1)                       به كمك Drog  در محل دلخواه و كليك راست و گزينه Copy here
2)                       به كمك Drog  در محل دلخواه و از روي مسيرهاي فقط خواندني
3)                       به كمك كليك راست و انتخاب گزينه copy  و سپس با كمك گزينه Delete  در مقصد
4)                       به كمك كليدهاي ctrl +c  بر روي فايلهاي انتخاب شده و ctrl+v  در مقصد
5)                       به كمك گزينه copy  در منوي Edit  در مبدا سپس paste  در مقصد
ارسال ( send to ) : هر گاه بخواهيم اطلاعات خاصي را ارسال نماييم مي تواند به صورت ميان بر ، copy  و يا انتقال باشد و با كليك راست روي عنصرهاي مورد نظر و انتخاب گزينه send to  قابليت هاي زير را خواهيم داشت .
Send to     Desk top ( create short cut )      ايجاد ميانبر روي ميز كار
Send to floppy A :  كپي برداري روي فلاپي
By email  ارسال از طريق پست الكترونيك
Fax  ارسال متون و تصاوير بصورت نمابر
انتقال : هر گاه بخواهيم فايل ها يا فايل ها يا پوشه هاي خاصي رااز محل معين به محل ديگري منتقل نماييم به طوريكه در مبدا ديگر وجود نداشته باشد به اين عمل انتقال مي گوييم .
انتقال فايل يا پوشه ها و استفاده از كليد Ctrl +x  در مبدا و ctrl+v  در مقصد.
انتقال فايل يا پوشه ها و استفاده از كليك راست و گزينه cut ، Paste  در مقصد.
انتقال فايل يا پوشه ها و استفاده از منوي Edit  و گزينه cut  و paste  در مقصد .
انتقال فايل يا پوشه ها و استفاده از Drog  در مقصد .
جستجو ( search ) : عبارت است از يافتن فايل يا فهرست معين در مسير خاص يا د كل ديسك كه به دو صورت انجام مي پذيرد:
فايل با نام حاوي لغت خاص : جستجو در fat
 فايل حاوي عبارت خاص : جستجو در ديسك
 
خصوصيات نوار وظيفه : Task Bar
هر گاه بر روي نوار وظيفه كليك راست نماييم پنجره ي زير ظاهر مي گردد كه د دو قسمت داراي بخش هاي مختلف مي باشد كه مطابق ويژگي هاي زير
مي باشد:
كادر Run : در منوي start  قرار گرفته و وظيفه آن اجراي برنامه ها از مسير دلخواه مي باشد عموما از اين قسمت اعمالي مانند نصب برنامه ها واجراي   برنامه هاي كاربردي نصب شده بر روي ديسك انجام مي گيرد همچنين مي توانيم آنها را از مسير CD يا فلاپي نيز اجرا نماييم .
تذكر : علاوه بر استفاده از كادر Run  مي توانيد برنامه ها رااز پنجره هاي زير نيز اجرا نماييم.
Windows explorer , my computer
 
اجراي اتوماتيك و منظم : ( scheduled task )
هر گاه بخواهيم فرمان يا فراميني را در زمان هاي خاص در يك سيستم اجرا نماييم از اين قسمت بر مركز كنترل استفاده مي نماييم كه شامل بخش هاي زير است:
Daily روزانه
Weekly هفته اي
Start time ساعت شروع
Every week هفته
Day  روز هفته
Monthly ماهانه
On time only فقط يكبار
When my computer start زمان روشن شدن سيستم
When I log on زماني كه من( كاربر خاص ) وارد سيستم شود
تذكر : پس از انتخاب برنامه وانتخاب نحوه ي اجرا مي توانيم براي آن كلمه عبور و نام كاربري تعريف نموده تا امكان تغيير آن وجود نداشته باشد .
تكرار كلمه عبور
( user name نام كاربر ) (password كلمه عبور ) ( confirm password تكرار كلمه عبور (
اضافه و حذف از منوي start ، program :
براي اينكار از روش زير استفاده مي كنيم :
1 ابتدا بر روي نوار وظيفه ( Task bar ) از كليك راست يا Right click  استفاده نموده سپس گزينه Properties  استفاده نموده سپس به كمك قسمت Add  مي توانيم به منوي start  و به كمك قسمت Advanced  مي توانيم به منوي program  قسمتهايي اضافه كنيم .
چنانچه بخواهيم عنصري را حذف نماييم از Remove  استفاده مي نماييم .
 
Folder  : ( تنظيمات پوشه ها )
هر گاه بخواهيم نحوه ي مشاهده محتويات پوشه ها را تغيير دهيم يا نوع تنظيمات آنرا مشاهده كنيم از قسمت folder option  استفاده مي كنيم از اين قسمت كه در مركز control قرار گرفته تنظيمات متعددي انجام مي گيرد كه در 4 Tab  تعريف شده است .
Tab General : در اين زبانه سه قسمت با كارايي زير وجود دارد :
Show common Task in folder    نمايش Task open
Use windows classic folder عدم نمايش Task open
Open each folder in the som window   باز شدن هر پوشه در پنجره فعال
Open each folder in its own windows باز شدن هر پوشه در پنجره خودش
Single click to open item بازشدن عناصر با يك كليك
Avoble click to open on item بازشدن با كليك مضاعف
TAB view : در اين زبانه اعمال مختلفي من جمله كارهاي زير را انجام دهيم :
الف ) ايجاد تغييرات در نحوه مشاهده پنجره جاري
ب ) بازگرداندن تغييرات اعمال شده به حالت پيش فرض ( restor Default )
ج ) اعمال تغييرات ايجاد شده به كليه پنجره هاي موجود در ديسك
( Apply to all folder )
د) بازگرداندن كليه تنظيمات پنجره ها به حالت پيش فرض Rest all folder
Tab file type : در اين قسمت مي توانيم تمام پسوندهاي تعريف شده را مشاهده نموده و برنامه هاي وابسته به آنها را تغيير دهيم و با استفاده از گزينه set as Default  و آنرا به صورت پيش فرض در آوريم .
4-                  TAB ofline file :  جهت تنظيمات فايلهايي كه به صورت online  بر روي سيستم ذخيره شده اند .
 
 
خصوصيات صفحه نمايش يا Desplay properties
اين پنجره از طريق Right click  بر روي ميز كار و سپس انتخاب گزينه properties  فعال مي شود و شامل TAB5 مي باشد :
الف ) themes : جهت تنظيم نحوه نمايش پنجره ها با طرح هاي پيش فرض
ب ) Desk top : جهت تعيين عكس پشت زمينه ( Back ground ) و نيز طرح پشت زمينه ( pattern ) و سفارشي كردن ميز كار با كمك گزينه customize  كه
مي توان به شمايل هاي اصلي افزود يا از آنها كاست قابليت هاي web  و ...
Screen server : جهت انتخاب محفاظ نمايشگر و تنظيمات آن به همراه قابليت تنظيم و مديريت توان سيستم ( power manage ment ) در قسمت مديريت توان مي توانيم زمان كنترل قطع برق مصرفي قطعات مختلف در مدت زمان معين بلا استفاده بودن تعريف نماييم . همچنين مي توانيم دراين قسمت خاموش شدن سيستم را نيز سفارشي نماييم ( stand by ) و ( Hibernate )
در حالت Hibernate  خروج سريع انجام شده و پس از بازگشت به صفحه اول بر مي گرديم .
Appeurance : جهت تنظيم شكل ظاهري پنجره ها ، رنگ بندي ، و قلم هاي مورد استفاده در نوشتن عناصر و متون نوارهاي عنوان و Desk top .
Setting : جهت تنظيم وضوح صفحه نمايش و ميزان رنگ استفاده شده از كارت گرافيك ( 16 bBT) (32 BT ) و ... همچنين نصب كارت گرافيك drivere  نمايشگر و مديريت نمايشگر .
 
انواع سيستم هاي رنگي
B&wسياه و سفيد
Mda واسطه نمايشي تك رنگ
CGA(8 رنگي ) واسطه نمايشي رنگي
MVGA سيستم نمايشي آرايه تركيبي تك رنگ
VGA سيستم نمايشي آرايه تركيبي تك رنگي(16 رنگ ) تا 256
SVGA سيستم نمايشي آرايه تركيبي تك رنگ (65535 (رنگ
VRGA سيستم نمايشي آرايه تركيبي تك رنگ (7/16 ميليون رنگ )
XGA )X VGA)سيستم نمايشي آرايه تركيبي (2/6 ( ميليون رنگ  
نرم افزار WORD Pad : از جمله نرم افزارهاي جانبي windows  مي باشد كه امكان ويرايش و ايجاد فايلهاي متني را به كاربر ميدهد ويراستارهاي متني عموما مي توانند فايلهاي با ساختارهاي گوناگون را مشاهده و ويرايش نمايند .
برخي از اين ساختارها عبارتند از TXT ، WRI ، DOC ، RIF  پس از وروئد به محيط WORD PAD عمده ترين تفاوت وجود نوار ساختار يا FORMAT BAR  در بالاي صفحه است كه حاوي بخش هاي زير است :
1-                  تعيين قلم يا FONT   
2-                  تغيير اندازه يا Size
3-                  تغيير ساختار يا style
4-                  تغيير نوع يا type  به صورت درشت ( Bold )
       مورب ( ITALYC )
يا تركيبي از آنها
5-                  تغيير رنگ يا انتخاب رنگ متن ( color )
6-                  چيده مان يا ( Aligment )
7-                  برچسب شماره يا ترتيب يا تيك ( Bullet )
تذكر 1: براي تبديل صفحه كليد از حالت فارسي به لاتين و برعكس ( درصورت نصب بودن امكانات از كليد shift +Alt ) .
تذكر 2 : براي چيدمان متن از راست به چپ control + shift  سمت راست و براي چيدمان conrol + shift  سمت چپ استفاده مي شود .
در هنگام كار در محيط word pad  در منوي فايل مي توانيم از گزينه زير استفاده نماييم .
New Document  ايجاد سند             چاپ print
Open Document  بازكردن سند      تنظيم مشخصات page set up
Save as Document   ذخيره سند
Save as Document   ذخيره با نام جديد
در هنگام تايپ ويرايش متن از meno  فوقاني Edit  با گزينه هاي زير استفاده نماييم .
Undo  لغو آخرين دستور اجرا شده
Redo  تكرار آخرين دستور اجرا شده
Cut  برش در حافظه كليپ بورد
Ctrl +x
Copy نسخه برداري كليپ بورد
Ctrl + c
Paste
فراخواني از كليپ بورد
CTRL + v
حذف
Delete
يافتن عبارت     find
جايگزيني عبارت Re place
چاپ : براي چاپ يك سند از menu  فايل و گزينه print  استفاده مي كنيم چنانچه منطقه معيني را استفاده كرده باشيم با فعال كردن قسمت selecsshion  فقط همان قسمت انتخاب شده چاپ مي شود . با انتخاب گزينه All  تمام سند مورد نظر چاپ مي گردد . با انتخاب گزينه Current page  فقط صفحه جاري چاپ مي گردد . با انتخاب گزينه pages  مي توانيم صفحات داراي شماره خاص و يا صفحات با شماره در محدوده خاص را چاپ نماييم . با انتخاب قسمت Number of compies : تعداد صفحات چاپ شده ميتوانيم تكرار نماييم . با انتخاب قسمت preview  در صورت امكان پيش نمايش چاپ را مشاهده
مي نماييم .
Paint : برنامه اي است براي انجام طراحي و نقاشي در محيط windows . در اين محيط امكان استفاده از ابزارهاي زير وجود دارد .
Free from selection جهت انتخاب محدوده آزاد
Eraser پاك كن . براي رنگ قلم يا زمينه
Eye Dropper  قطره چكان : انتخاب رنگ قلم يا زمينه
Pen  قلم: جهت ترسيم اشكال به صورت آزاد
Air Brush اسپري رنگي با رنگ قلم 
Line  جهت ترسيم خطوط
Rectangle  جهت رسم 4 ضلعي
Elips  جهت رسم بيضي
Select  انتخاب : جهت انتخاب محدوده 4 ضلعي
Fill with color  جهت پر كردن يك منطقه بسته با رنگ قلم
Magnifier  ذره بين : جهت بزرگ نمايي يك قسمت معين
Brush  چتكه : جهت ترسيم با خطوط پهن به صورت آزاد
Text : جهت درج متن
Curve  جهت ترسيم خطوط منحني
P  چند ترسيم چند ضلعي
Rounded Rectangle
 جهت 4 ضلعي با گوشه هاي گرد
Office : نرم افزاري است كه توسط شركت Microsoft  امور دفتري و اداري طراحي شده و داراي قابليت هاي بسياري است Office شامل چندين برنامه كاربردي مي باشد كه مهمترين آنها در آموزش رايانه كار عبارتند از :
 word واژه پرداز Office
صفحه گسترده Exel :
Power point متون گرافيكي
Access : بانك اطلاعاتي
 محيط word : محيطي است جهت نشر روميزي كه به آنها ويراستار متني نيز مي گوييم در اين محيط امكان انجام كليه امور تايپ و حروفچيني وجود دارد كه در بسياري از موارد امكان تشابه گذاري در ساير محيط ها را ندارد . word  علاوه بر امكان تايپ و حروفچيني متون امكان تلفيق تصويري را نيز دارا مي باشد . اما داراي محدوديت هايي نيز در اين زمينه مي باشند . در محيط word  مهمترين قسمت تسلط كاربر بر صفحه كليد بر زمان تايپ مي باشد نحوه صحيح قرار گرفتن انگشتان بر روي صحفه كليد به نحوي است كه انگشت سبابه دست راست روي حرف j  و سبابه سمت چپ روي حرف F قرار بگيرد و انگشتان شصت مقابل كليد space  قرار بگيرد .
ساير كليد هاي سمت راست صفحه كليد و Mouse  فقط با دست راست استفاده مي شوند .
تذكر : كليد f ، j و 5 عددي داراي يك زائده جهت شناسايي مي باشند . در محيط word  براي جلوگيري از اتلاف وقت به علت حركت دستان بسياري از كليدها به صورت تركيبي جهت اعمال خاص تعريف شده اند .
 
صفحه داخلي word
مانند ساير پنجره هاي برنامه هاي كاربردي داراي بخش هاي متعددي
مي باشد نوار عنوان ، نوار Menu  ، نوار ابزار استاندارد ، نوار وظيفه ، نوار لغزان و صفحه كار از جمله بخش هاي عمومي محيط word  مي باشد همچنين پنجره امكانات جانبي بنا به نوع محيط word  در سمت راست يا چپ صفحه قرار گرفته است .
در اين محيط اكثر منوي فوقاني و قابليت ها توسط كليدهاي مكان نما و يا تركيب كليدها قابل دسترسي مي باشند .
در هنگام استفاده از محيط word  فاصله از طرفين كاغذ تحت عنوان Margins ( حاشيه ) تعيين مي گردد كه بسته به نوع سند ونياز كاربر متفاوت است .
بعد از تعيين حاشيه ها درصورتي كه متن تايپ شده در يك سطر بيشتر از طول خط شود به صورت اتوماتيك ، مكان نما به ابتداي سطر بعد منتقل مي شود .
در بعضي از محيط هاي word  پس از نصب خط كش راهنماي افقي و عمودي نيز فعال مي باشد كه نشان دهنده ي حاشيه بندي بوده و مي توانيم به كمك Drog  Mouse  اندازه ي آنرا به ميزان دلخواه تغيير دهيم .
در صورتي كه بخواهيم ناحيه وظيفه را ببينيم مي توانيم آنرا حذف نماييم . نوارهاي فوقاني و جانبي نيز قابل اضافه و كم كردن هستند .
كاربرد صفحه كليد در حروفچنيني : در محيط word  مي توانيم دو كار عمده انجام دهيم 1- Type  2- ويرايش
Type 1 : عبارت از استفاده از حروف وارقام صفحه كليد جهت درج يك عبارت در محل خاص و يا بازنويسي ( قسمت تايپ شده )اين كار زماني انجام مي شود كه كليد Insert  فعال باشد .
2 ويرايش : عبارت است از ايجاد تغييرات بر روي داده هاي موجود اينكار بر روي متن يا تصوير يا ... انجام مي گيرند لذا به محيط هايي كه قابليت اينكار را دارند اصطلاحا ويراستار مي گوييم . در عمل ويرايش كليد هاي مختلفي به 4 صورت زير استفاده مي شوند :
1- استفاده به تنهايي
2- استفاده از shift
3- استفاده از Ctrl
4- استفاده از Alt
 
كاربرد يعني از كليدها در محيط word
1-     كليدهاي مكان نما يا كليدهاي جهتي يا كليدهاي فلشي يا Arrow key
كه مكان نما را يك كاراكتر به راست يا چپ و يا يك سطر به بالا يا پايين منتقل مي نمايد .
كليد Delete: جهت حذف كاراكتر جلوي مكان نما و در صورتي كه مكان نما در انتهاي سطر باشد محتويات سطر بعد را تا حد امكان به سطر جاري منتقل
مي كند.
Back space : جهت حذف كاراكتر قبل از مكان نما و چنانچه در ابتداي سطر باشيم محتواي سطر جاري را تا حد امكان به سطر قبل منتقل مي كند .
كليد Home : جهت انتقال مكان نما به ابتداي سطر .
كليد End : جهت انتقال مكان نما به انتهاي سطر .
كليد PGUP : جهت انتقال مكان نما به يك صفحه بالاتر و در صورت عدم امكان به ابتداي صفحه جاري .
PGDOWN : جهت انتقال مكان نما به يك صفحه پايين تر و در صورت عدم امكان انتهاي صفحه جاري
كليدEnter : جهت بستن سطر جاري ( LF ) و انتقال مكان نما به ابتداي سطر بعد ( Cr )
 
انواع ويرايش
انتخاب ( Block ) : عبارت است از مجزا كردن قسمتي از يك سند جهت انجام اعمال دلخواه شامل : تغييرات، انتقال ، حذف ، جايگزيني ، تكرار ، ارسال و .... .
براي انتخاب كردن يك عبارت به صورت كلي از كليد تركيبي Ctrl+A استفاده مي نماييم و يا گزينه select All  در منوي Edit .
تذكر : مي توانيم از خاصيت drog  موس جهت انتخاب كردن به جاي صفحه كليد استفاده نماييم همچنين از كليدهاي تركيبي زير مي توانيم جهت Block  كردن انتخاب نماييم .
Shift +        انتخاب كاراكتر سمت راست
Shift +         انتخاب كاراكتر سمت چپ
Shift +          انتخاب سطر بالا درصورتيكه در ابتداي سطر باشيم و داخل مكان نما تا محل بالا مكان نما در سطر قبل
Shift +         انتخاب سطر در صورتيكه ابتداي سطر باشيم و از محل مكان نما تا محل پايين مكان نما در سطر قبل
Shift + home انتخاب از محل مكان نما تا ابتداي سطر
Shift + End  انتخاب از محل مكان نما تا انتهاي سطر
Shift +PGup  انتخاب از محل مكان نما تا ابتداي صفحه
Shift + PG down  انتخاب از محل مكان نما تا انتهاي صفحه
Shift+Ctrl +Home  انتخاب از محل مكان نما تا ابتداي سند
Shift+Ctrl +End  انتخاب از محل مكان نما تا انتهاي سند
Ctrl+z=undo  جهت لغو آخرين فرمان اجرا شده
Ctrl+y= Redo  جهت تكرار آخرين فرمان اجرا شده
Ctrl+o= open  جهت بازكردن اسناد از پيش تعريف شده
Ctrl+N  =New  جهت ايجاد يك فايل جديد
Ctrl+s = Save  جهت ذخيره محتويات سند با نام دلخواه
Ctrl+p= Print  جهت چاپ سند فعال
Single click  جهت انتقال اشاره گر به محل دلخواه
Ctrl+ >جهت بزرگ كردن اندازه قلم
Ctrl+< جهت كوچك كردن اندازه قلم
Duble click  جهت انتخاب يك كلمه
Triple click  جهت انتخاب يك جمله يا عبارت يا پاراگراف
نحوه ي مشاهده صفحات تايپ شده در محيط word :
در محيط word  مي توانيم متن تايپ شده را به 4 روش مشاهده نماييم :
Normal view : در اين روش كاربر مي تواند متن سند رامشاهده و تصحيح نمايد اما امكان صحفه آرايي نداشته و فقط خط كش افقي دارد .
Web layout view: جهت مشاهده ي صفحه تايپ شده به صورت ساختار صفحات web .
Prit layout view : رايج ترين نوع مشاهده ي صفحات مي باشد كه به صورت پيش نمايش چاپ مي باشد و قابليت صفحه آرايي دارد .
Out line view : جهت مشاهده صفحات تايپ شده به صورت منفك ( جدا شده ) و امكان تفكيك عناوين و بخش هاي تعريف شده در داخل سند فعال .
 
 
 
 
قالب بندي كاراكترها
در محيط word  مي توانيم براي متن تايپ شده اعمال خاصي را انجام دهيم برخي از اين اعمال عبارتند از : 1- تعويض قلم 2-شكل قلم 3-اندازه قلم 4-رنگ قلم 5-نحوه ي چيدمان قلم 6-فاصله حروف 7-فاصله سطرها 8- مكان و ...
براي اينكار دوروش امكان پذير است 1- استفاده از نوار ابزار Formatting
2-     استفاده از منوي Format و گزينه Font
اطلاعات درنوار formatting  به صورت Icon  هاي مشخص در نظر گرفته شده اما با استفاده از منوي format  يك كادر محاوره اي بازشده و تغييرات در آن صورت مي پذيرد . برخي از امكانات اين پنجره عبارتند از :
1-           font : جهت انتخاب طرح قلم دلخواه براساس قلم هاي نصب شده و قابل فراخواني در windows .
2-           Font style : جهت تنظيم نحوه ي نگارش حروف به يكي از 4 صورت زير :
(1-              معمولي Nomal ) ( 2- ضخيم Bold ) (3- مورب ، Italic ) (4- مورب ضخيم        Bold Italic )
3- Size : جهت تعيين اندازه قلم در هنگام Type
3-           Font color : جهت تعيين رنگ قلم در هنگام Type
4-           Underline style : جهت تعيين شكل خط زير در هنگام Type
5-           Effect : جهت انجام تاثيرات جانبي بر روي متن مورد نظر بعضي از اين تاثيرات عبارتند از :
1-   Strik through : جهت كشيدن خط در وسط حروف
2-                 Duble through: جهت كشيدن دوخط در وسط حروف
3-                 Super scrip : جهت تبديل متن مورد نظر در انديس بالا
4-                 Subs scrip: جهت تبديل متن مورد نظر در انديس پايين
5-                 Shadow : جهت ايجاد سايه براي متن مورد نظر
6-                 Em boss : جهت برجسته سازي متون
7-                 Small caps : جهت تبديل حروف بزرگ به اندازه حروف كوچك
8-                 All caps : جهت تبديل تمام متن به حروف بزرگ
9-                 Hidden : جهت مخفي كردن بخش مورد نظر
Maractor spacing
جهت ايجاد و تغيير فاصله بين حروف و سطرها كه شامل بخش هاي زير است
1-         scale ( ابعاد ) :  تعيين اندازه فضا
2-         Spacing  ( فاصله ) : فاصله خطوط
3-         Position : مكان متن نسبت به سطر            مهم نيست
Text effect : جهت ايجاد جلوه هاي ويژه بر روي متن مورد نظر
كليدهاي ميانبر در قالب بندي :
Bold Ctrl +B
Italic Ctrl+I
Under line Ctrl + u
Ctrl+D  ( Font ) كادر محاوره
Ctrl+]  افزايش يك واحد سايز فونت
Ctrl+[ كاهش يك واحد سايز فونت
Ctrl+shift+=تبديل به super script  و بالعكس
Ctrl+=  تبديل به su script
Ctrl+shift +D فعل شدن گزينه font  در نوار ابزار
Ctrl+shift +D  فعال شدن گزينه size  در نوار ابزار formatting
Ctrl+shift + S  فعال شدن گزينه Style  در نوار ابزار formatting
شناسايي با برخي از عناصر هنري formatting :
دراين Menu  مجموعه اي از قابليت ها بصورت آيكون هاي كوچكي تعبيه شده كه با قرار گرفتن Mouse  بر روي آيكون مورد نظر با نام آن ظاهر مي گردد و قابل استفاده خواهد بود
از چپ به راست                      از راست به چپ
Align Right  راست چين              ترازبندي   Align ment
Align center  وسط چين 
Align left  چپ چين
Justify  حروف كشيده 
Format paragraph
Single  فاصله سطرها يك كاراكتر
105line  فاصله سطرها 5/1 كاراكتر
Double  فاصله سطرها 2
Atleast  فاصله سطرها در واحد؟
Exactly  فاصله سطرها به اندازه دقيق
Multiple  فاصله سطرها به صورت تركيبي
Line spacing
Numbering  شماره گيري سطرها با پاراگراف
Bullets  علائم براي تقسيم بندي
Out side border  حاشيه خارجي متن با پاراگراف
High light  ايجاد زمينه رنگي
Font color  تنظيم رنگ قلم
Line spacing  فاصله سطرها
 
 
تنظيمات پاراگراف
هر گاه بخواهيم متن مورد نظر طراحي شده را به صورت دلخواه
صفحه آرائي نماييم مهمترين قسمت تعيين فواصل ( حاشيه ها يا Margines ) و نيز تنظيم ميزان تورفتگي سطرها ( Indent ) درهر پاراگراف
Indent  عبارت است از تعيين فاصله سطر اول از حاشيه و سپس ساير سطرها از حاشيه در سمت راست و چپ . اين تنظيمات در قسمت خط كش و Ruler  انجام مي گيرد . براي تنظيمات پاراگراف علاوه بر منوي format  از كليدهاي زير
مي توانيم استفاه كنيم .
Ctrl +R راست چين شدن پاراگراف
Ctrl+l  چپ چين شدن پاراگراف
Ctrl +E  وسط
Ctrl+j  تراز دو طرفه پاراگراف
Ctrl +Q  تبديل فاصله از پاراگراف قبلي از     به 12 بالعكس
Ctrl +z  تبديل فاصله بين سطرها به 2 برابر
Ctrl+5  تبديل فاصله بين سطرها به 5/1 برابر
 
 
 
انواع الگو
در زمان طراحي فرم ها اين امكان براي كاربر وجود دارد كه از الگوهاي خاصي استفاده نمايد كه به صورت پيش فرض در محيط word  طراحي شده برخي از اين فرمها عبارتند از:
    1-صفحات web
3-     گزارشات ( Report )
4-     نامنه فكس ( letter & faxes )
5-     نامه ادغام شده ( mail merge )
6-     يادداشتها ( memos )
7-     نشريات ( Publication )
تذكر : براي آنكه يك فرزم تايپ شده به صورت الگو ذخيره كنيم درهنگام ذخيره از گزينه Document Template  استفاده مي نماييم .
 
كاربرد كليد Tab  در word
در محيط word  كليد Tab جهت انتقال مكان نما به ستون خاص استفاده مي شود كه مي توانيم نوع چيدن حروف را در آن ستون تعيين كنيم .
Tab  ها داراي انواع زير مي باشند :
Tab  راست چين    Tab  همترازي اعشاري
ايجاد خط عمودي با click      تنظيم تورفتگي سطر اول
تنظيم تورفتگي سطر دوم به بعد ( معلق )
Tab  چپ چين
Tab وسط چين
 
منوي Tab
كادر محاوره اي است كه از منوي Format  گزينه Tab  ظاهر مي گردد و اندازه ميزان پرش Tab را تعيين مي كنند .
 
جدول يا Table
يكي از مهمترين امكانات محيط word  استفاده از جدول و طراحي به كمك جدول است . هر جدول داراي تعداد خيلي معيني سطر يا ستون مي باشد كه
مي توانيم به دلخواه هر سلول آنرا تقسيم ( split ) و يا در يكديگر ادغام ( merge ) نماييم . پس از طراحي يك جدول مي توانيد خطوط آنرا در هم ادغام اندازه سطرها را با هم تغيير داده نوع خطوط عوض كرده و يا خطوط را غير فعال نماييم . ( بي رنگ ) جدول ها مي توانند قابل مرتب سازي يا sort  ( مرتب كردن ) شدن باشد و يا فاقد اين امكان باشد در هر سلول مي توانيم به صورت افقي ، عمودي ، و يا مورب تايپ نماييم .
تذكر : در شرايط خاص با استفاده از ابزار منوي Table  ميتوانيم خطوط جدول را نيز پاك نماييم .
در هر جدول مي توانيم با انتخاب يك ستون آنرا حذف نموده و يا از آن كپي برداري كرده و يا در محل مناسب بازيابي نماييم . به هر ترتيب امكان تغييرات در كليه سلول هاي آن سطر به صورت يكسان امكان پذير است . همچنين عمل
فوق الذكر براي ستون ها نيز امكان پذير مي باشد .
تذكر : پس از انتخاب سلول سطر و يا ستون خاص در هنگام حذف مي تواند ؟ سلولهاي باقيمانده را به سمت بالا راست يا چپ منتقل نمايد .
حاشيه هر سلول جدول مي تواند داراي خطوط تفكيك كننده سلول باشد
مي تواند فاقد يكي از آنها باشد درصورت حذف خط حاشيه سلول قسمت مورد نظر در چاپ ديده نمي شود .
 
حاشيه بندي
هر گاه بخواهيم در اطراف صفحه طراحي يا دور پاراگراف دلخواه كادر خاصي را ايجاد نماييم مي توانيم از منوي format  گزينه Border & shading  را انتخاب نموده و در Tab  اول حاشيه پاراگراف و در Tab  دوم حاشيه صفحه را تنظيم مي نماييم و در Tab  سوم قابليت هاي خاص را بر روي پاراگراف كل متن و يا قسمت انتخاب شده انجام دهيم .
شماره صفحه ( Page number )
براي ايجادشماره صفحه از منوي Insert  گزينه Page number استفاده مي نماييم . شماره صفحه را مي توان در شش محل   درج نمود در قسمت بالاي صفحه و يا در قسمت پايين صفحه كه در هر دو محل شماه صفحه مي ت واند سمت راست ، چپ و يا وسط باشد .
 
سرصفحه و پا صفحه :‌‌( Heather & footer )
در كار حروفچيني عموما نياز است تا مطلب يا مطالب خاصي در تمامي صفحات Type  شده مشاهده گردد كه ممكن است اين مطلب ثابت و يا متغير باشد . مثلا شماره صفحه متغير و تيتر هر فصل ثابت مي باشد چنانچه بخواهيم مي توانيم مواردي مانند تاريخ ، نام نويسنده ، تعداد كل صفحات و ... را در صفحات type  شده استفاده نماييم .
در سرصفحه و در پا صفحه نيز امكان درج جدول نيز داريم .
 
تبديل متن ه جدول و بالعكس
چنانچه بخواهيم متني را به جدول تبديل نموده و يا عكس اين عمل را انجام دهيم مي توانيم از منوي Table و گزينه Convert  استفاده نماييم .
Convert            تبديل جدول به متن با ادغام اطلاعات table to text
تبديل متن به جدول با شكستن اطلاعات Text to table
 
پاورقي يا ( foot note )
گاهي اوقات در type  متون خاص نياز است تا راجع يك مطلب خاص در پايين صفحه توضيحات داده شود كه به آن پاورقي مي گوييم .
عموما پاورقي ها جهت توضيحات لغات يا جهت كلمات به خصوصي به كار مي روند كه در داخل متن با شماره ، ستاره يا علامت خاصي مشخص مي شوند لذا در محلي كه نياز به درج توضيحات پاورقي دارند ازاين عنصر استفاده مي نماييم .
 
شمارش حروف يا word count
گاهي اوقات در محيط word  نياز است تا اطلاعات خاصي از متن مورد نظر داشته باشيم . اين اطلاعات عبارتند از تعداد صفحات، تعداد كلمات ، تعداد حروف بدون فضاي خالي تعداد حروف با فضاي خالي ، تعداد سطرها ، تعداد پاراگراف ها و ... اين اطلاعات را مي توانيم از منوي فوقاني Tools  گزينه word count  بدست آوريم .
تذكر : براي مشاهده ي اطلاعات فوق الذكر مي توانيم از طريق گزينه Properties  فايل و زبانه static  اطلاعات ذكر شده را مشاهده نماييم .
Change case : هر گاه بخواهيم متن ذخيره شده يا پاراگراف دلخواه را با ساختار معيني type  نماييم از قسمت ذكر شده استفاده مي كنيم كه در منوي format  قرارگرفته است و شامل 5 قسمت زير است :
 
1-sentence case : ( ساختار جمله اي )  
در اين حالت سيستم حروف چيني داراي ساختار جمله اي است يعني حرف اول جمله حروف بزرگ و ساير حروف كوچك مي باشند .
 
3-                lower case : ( ساختار حروف كوچك )
جهت تبديل حروف متن به حروف كوچك .
 
4-                upper case : ( ساختار حروف بزرگ )
جهت تبديل حروف متن به حروف بزرگ
 
5-                Title case : |( ساخت عنوان )
در اين سيستم حرف اول هر كلمه حروف بزرگ است .
6-                Toggle case
برعكس حالت قبل مي باشد يعني حرف اول هر كلمه كوچك و بقيه بزرگ
مي باشد .
 
ايجاد ترسيمات ساده
براي آنكه از يك سري اشكال آماده شده ساده در محيط word  استفاده نماييم ابتدا از منوي نوارها ، نوار Image Bar  را فعال مي نماييم سپس از گزينه آن به صورت زير استفاده دهيم :
Line  ترسم خط
Arrow  ترسيم پيكان
Rectangle  ترسيم چهار ضلعي
Oval  ترسيم بيضي يا دايره
Text box  ايجاد كادر متن
A word art  ايجاد كلمات هنري ( تزئيني )
Auto shape  درج اشكال آماده
از ساير امكانات اين بخش تغيير اولويت لايه ها در ترسيم اشكال مي توانيم نام ببريم .
تذكر مهم : استفاده از اشكال سرعت فراخواني و ذخيره فايل را كاهش
مي دهد .
Hyper link : مي توانيم در محيط word  قسمتي از متن را يا يك كلمه را به يك file  نام سايت برنامه و ... مرتبط نماييم براي اينكار ابتدا بر روي قسمت انتخاب شده كليك راست مي نماييم سپس گزينه hyper link  را انتخاب ميكنيم در اين زمان امكان دست يابي به فايل هاي سيستم مهيا گرديده و مي توانيم فايل مرتبط با آن يا آدرس مرتبط با آنرا انتخاب نماييم در اين حالت اگر بر روي قسمت مورد نظر به كمك mouse  كليك نماييم فايل مرتبط باز خواهد شد .
 
درج تصوير يا اشكال آماده ( Inser symbol )
اگر نياز باشد در محل معيني از متن و يا صفحه مورد نظر تصوير خاصي را درج نماييم از اين قسمت استفاده مي نماييم اين تصوير مي تواند از مجموعه تصاوير برداري موجود در برد باشد و يا از تصاوير موجود برروي ديسك سخت .
 
Special character : ( كاراكترهاي ويژه )
اين قسمت جهت درج علائم خاص و يا سمبل هاي خاص در داخل متن به كار مي روند مثل :
تذكر : د راين قست بايد از بخش symbol جهت درج كاراكترهاي ويژه استفاده نماييم .
چاپ ( print ) : اين گزينه جهت انجام عمل چاپ يك متن به كار مي رود كه شامل چندين قسمت مختلف مي باشد :
1- print preview : ( پيش نمايش چاپ ) جهت نمايش مشاهده شكل خروجي سند در هنگام چاپ در اين قسمت ميتوانيم از بخش هاي زير استفاده نماييم.
1- magnifier ( بزرگ بين )   2- one page  نمايش تك صفحه
3- Multiple page  ( نمايش چند صفحه ) 4- zoom (بزرگ نمايي )
5- view Ruler ( نمايش خط كش ) 6- shrink to fil ( كوچك كردن در صفحات كمتر ) 7- full screen  ( نمايش تمام صفحه )
Magnifier : يكي از مهمترين امكانات كه windows است كه جهت ايجاد ذره بين براي مشاهده درشت تر متون به كار مي رود . در اين قسمت با حركت اشاره گر موس بر روي قسمت هاي مختلف صفحه آنرا در ابعاد بزرگ در بالاي صفحه مشاهده مي كنيم . در محيط word  بزرگ كردن بخشي از صفحه را اصطلاحا magnifier  مي گويند .
 
 
 
ادامه دستور print
Page renge : جهت چاپ محدوده ي معيني از اسناد كه شامل سه بخش زير است :
تمام صفحات : All  صفحه جاري : current page  صفحات خاص : pages
Selection : جهت چاپ قسمت انتخاب شده
Number of copies : تعداد اسناد چاپ شدني (تكرار چاپ به دفعات معين )
Pages per sheet : جهت تعيين تعداد صفحات قابل چاپ در داخل يك صفحه.
Print : جهت تعيين صفحات خاص براي چاپ همه All  صفحات فرد ODD  صفحات زوج Even  - print
Auto correct : در تصحيح اتوماتيك   متن كه در هنگام فعال شدن لغت خط را تحت عنوان Replace  و لغت جايگزين شونده را تحت عنوان with  معرفي
مي كند چنانچه بخواهيم لغتي را به مجموعه واژه نامه word  اضافه نماييم از كليد Add  استفاده مي كنيم :
 
 
 
 
فعال كردن حالت ذخيره سازي اتوماتيك
براي اينكار از منوي opshion  گزينه Tools  زبانه save  را انتخاب مي كنيم سپس با انتخا قسمت save Auto Recover info every  . مدت زمان موردنياز جهت ذخيره اتوماتيك را تعيين مي نماييم .
 
پشتيبان گيري اتوماتيك
هرگاه بخواهيم در زمان ايجاد يا ويرايش يك فايل يك نسخه پشتيبان از فايل مورد نظر ايجاد گردد كه عموما داراي پسوند wolk copy  مي باشد ميتوانيم از قسمت option  گزينه tools  قسمت Always creat Backup  را انتخاب مي نماييم.
تذكر : در حالت عادي در صورتيكه پس از ويرايش بخواهيم مجددا فايل به حالت اول باز گردد آنرا save  نمي نماييم از فايل Temp  محيط word  استفاده مي نمايد اما اگر تغييرات را ذخيره نماييم به هيچ وجه امكان بازگرداندن آن به حالت اول وجود نخواهد داشت مگر آنكه فايل پشتيبان وجود داشته باشد .
فقط خواندني كردن فايل : چنانچه بخواهيم فايل موردنظر پس از ايجاد به صورت فقط خواندني درآيد از منوي option  گزينه Tools  زبانه security  و گزينه Read only Recommanded  استفاده مي نماييم همچنين اگر بخواهيم براي فايل خود كلمه عبور بگذاريم در همان زبانه قبل از قسمت password to open  جهت رمزگذاري فايل فقط براي بازكردن و خواندن استفاده مينماييم و از گزينهpassword to Modify  جهت بازكردن فايل براي ويرايش استفاده مي نماييم .
 
نرم افزار صفحه گسترده Excel  
نرم افزار صفحه گسترده ( excel ) : يكي از مهمترين محيط هاي آماري ويندوز مي باشد كه امكان دريافت داده ها ، پردازش و ارائه اطلاعات را دارد . صفحه گسترده صفحه جدول بندي شده اي است كه اطلاعات مختلف عددي ، حرفي ، صوتي ، تصويري و غيره ... را در خانه هاي خود نگه داري مي كنند و مي تواند از اطلاعات آن به كمك پردازش هاي سازماندهي شده گزارش مناسب تهيه نمايد . مهمترين نرم افزارهاي صفحه گسترده عبارتند از : 1- lotus 2-Quatr opro  3- Excel
عموما صفحه گسترده ها جهت انجام آماري ، محاسباتي و رياضيات و نظاير آن به كار مي روند كه به عنوان مهمترين نياز يك سيستم اطلاعاتي مي باشد به طور كلي طبقه بندي و سازماندهي اطلاعات ترسيم نمودارها براساس داده ها وا ستفاده از داده ها براي رسيدن به اطلاعات جديد مهمترين وظيفه صفحه گسترده است .
 
Work Book ( كار پوشه )
به هر فايل صفحه گسترده Excel  كار پوشه مي گوييم كه با پسوند xls  شناسايي مي شود .
Work sheet ( كاربرگ ) ( صفحه كاري ) : به هر صفحه جدول بندي شده قابل استفاده در محيط excel  اصطلاحا كاربرگ مي گوييم كه به طور پيش فرض محيط excel  داراي سه كاربرگ مي باشد كه با نام هاي sheet 1  تا sheet3  و به صورت زبانه ( Tab ) در پايين صفحه كاري يا كاربرگ قرار گرفته اند .
سطريا Row : به كليه عناصر رديف هاي افقي ( مجاور هم ) يك سطر مي گويند . سطرها زير هم قرار گرفته اند و تعداد آنها 65536  عدد مي باشد كه يكي از سطرها معرف نام ستون هاست .
ستون يا Column : به كليه رديف هاي عمودي ( عناصر زير هم ) اصطلاحا ستون مي گوييم كه به صورت رديف هاي عمودي كنار هم 256 ستون مي باشد .
سلول يا خانه يا ( cell ) : به كوچكترين فضايي كه قابليت ذخيره سازي
داده ها در يك صفحه كاري را دارد اصطلاحا cell  مي گوييم كه نام آن از دو قسمت تشكيل شده است . 1- نام ستون 2-شماره سطر كه در كناره يكديگر قرار مي گيرند . مثلا سلول D5 در ستون D سطر 5 قرار گرفته است . نام هر سلول در كادر NAME  در گوشه بالا سمت چپ جدول نشان داده مي شود .
 
 
 
 

نكته :
نام N
پسوند E

Dir

مرتب شدن
 
حجم S

 

(زمان ) ساعت و تاريخ : T
اولويت فهرستها : D
به صورت نزولي
انواع داده در Excel : درسلولهاي هر جدول excel  مي توانيم از داده هاي مختلفي استفاده نماييم تا امكان آمار گيري بر روي داده هاي فوق امكان پذير گردد. داده ها عموما داراي تنوع زيادي هستند برخي از آنها عبارتند از :
عددي – متني – تاريخ – زمان – يادداشت متني – تصوير – صوت – درصد
براي اينكار از كليد ctrl+1  استفاده مي نماييم .
به اين عمل قالب بندي خانه ها يا format cells  مي گوييم .
صفحه format cells  را همچنين مي توانيم از طريقه انتخاب سلول مورد نظر سپس كليك راست و انتخاب گزينه format cells   فعال نماييم .
روش سوم : استفاده از منوي Edit  مي باشد .
انتخاب سلولها : دقيقا مشابه انتخاب كردن در محيط word  مي باشد يعني با drog  موس استفاده از كليك shift  و استفاده از كليك كنترل – چنانچه بخواهيم چند سطر مجاور را به طور كامل انتخاب نماييم كافي است به كمك mouse  بر روي شماره سطر كليك كنيم . اينكار براي ستون ها با كليك mouse  بر روي نام ستون انجام مي شود .
 
تكثير سلول ها يا پر كردن خودكار خانه ها
پس از درج در يك عنصر مي توانيم به كمك عمل drog  اطلاعات آنرا به صورت افقي يا عمودي يا تركيبي در خانه هاي دلخواه تكثير نمود . براي اينكار mouse  را بايد در گوشه پايين سمت راست سلول قرار دهيم تا به صوت يك + نازك تبديل گردد. سپس عمل drog  را انجام دهيم به اين عمل تكثير بدون تغيير 
مي گوييم .
هر گاه بخواهيم خانه هاي جدول به صورت افزايشي يا كاهشي ( صعودي يا نزولي ) پر نمايي بايد ابتدا دو خانه پياپي آنرا مقداردهي كنيم سپس به كمك انتخاب هر دوسلول و سپس drog  كردن عمل تكثير را انجام دهيم .
تذكر : چنانچه mouse  دقيقا درگوشه پايين سمت راست جدول قرار نگيرد در هنگام drog  به جاي تكثير سلول ها قسمت انتخاب شده جا به جا مي شود . در اين حالت اشاره گر به صورت فلش 4 جهته مي باشد .
 براي انتقال سلولها مانند word  مي توانيم از اعمال wt ، paste استفاده نماييم
حذف : عمل حذف در محيط excel  دقيقا مشابه word  مي باشد يعني به كمك كليد delete  كليك راست و انتخاب گزينه delete   و يا استفاده از منوي edit  و گزينه delete     مي توانيم سلول ، سطر، ستون يا جدول دلخواه را حذف نماييم . در هنگام حذف مي توانيم فقط محتويات سلولها ويا توضيحات و يا خود سلولها را حذف نماييم.
پيغام هاي حذف : عبارتند از :
Shift cells left  انتقال محتوا به چپ
Shift cells up  انتقال محتوا به بالا
Entire Row  حذف سطر جاري
Entire column  حذف ستون جاري
Redo : جهت تكرار آخرين دستور اجرا شده معادل كليد ctrl+y
Shift +ctrl+z
Undo : جهت لغو آخرين دستور اجرا شده معادل كليد ctrl+z.

 
Protection
Patterns
Border
Font
Aligment
Number
 
Cell shading
None
Font
Orientation
Category
 
Pattern
Outline
Font style
Degree
Sample
 
 
Inside
Size
Text Direction
Type
 
 
Border
Underline
Shrinle to fit
 
 
 
Style
Color
Merge cells
 
 
 
Color
Effect
 
 
 
 
 
Strick through
 
 
 
 
 
Super scipt
 
 
 
 
 
Sub script
 
 
 
ساختار سلولها
هر گاه پنجره ي ساختار سلول ها را باز نماييم مي توانيم از زبانه هاي موجود در آن به شرح زير استفاده نماييم . 1- Number  : جهت تعيين ساختار اعداد در قسمت category  و مشاهده ي شكل آن در قسمت sample  و امكان تغيير آن در قسمت type  و شامل انواع زير است :
General : اعداد موجود با قالب معمولي
Number : اعداد موجود با قالب دو رقم اعشار
Currency : اعداد موجود با قالب با واحد پول رايج
Accounting : اعداد موجود با قالب با واحد پول رايج به همراه اعشار
Time : اعداد در قالب ساعت
Date : اعداد در قالب تاريخ
Protection : اعداد در قالب درصد
Fraction : اعداد در قالب كسري
Scientifc : اعداد در قالب نماد علمي
Text : اعداد در قالب متني
Special : اعداد در قالب مخصوص
Custom : اعداد در قالب دلخواه
Aligment : در اين Tab  مي توانيم علاوه بر تنظيم افقي و عمودي زاويه نوشتن به صورت دلخواه ( orientation ) و مقدار دقيق زاويه ( degree ) را تعيين نماييم و يا در قسمت Text Diretion  جهت نگارش را تعيين كنيم . همچنين
مي توانيم متن را به اندازه سلول كوچك نماييم ( shrink to fit ) و يا درصورت بزرگ تر بودن عبارت از سلول آنرا با سلول مجاور ادغام نماييم . ( Merge cells )
4-         font : جهت تعيين طرح قلم قابل استفاده در سلول ها كه شامل بخش هاي زير است :
الف font : جهت تعيين قلم
ب font style : جهت تعيين شكل قلم
ج size : اندازه قلم
د: under line : تبديل حروف به زير خط دار
ه : color : تعيين رنگ
و: effect يا تاثيرات يا جلوه ها كه شامل سه گزينه مي باشد :
Strick through : كشيدن خط وسط
Super script : انديس بالا
Sub script : انديس پايين
Border : جهت تعيين حاشيه سلول ها كه شامل گزينه هاي زير است :
الف : None  بدون حاشيه ب : out line : خط دور
ج : fn side : خط بين سلول ها       د) Border : تغيير شكل حاشيه
ه ) style : تركيب ز ) color : رنگ
5- pattern : جهت تعيين طرح پر كننده سلول ها كه شامل بخش هاي زير است :
Cell shading : جهت تعيين تركيب رنگ هاشور زني
Pattern : جهت تعيين نوع هاشور
Protection : جهت محافظت سلول ها
Book mark : چنانچه بخواهيم در زمان خاص به قسمتي از متن برگرديم آن بخش را به كمك Book mark  مي توانيم آن قسمت را علامت گذاري نموده سپس در زمان مورد نظر سريعا اشاره گر را به آن قسمت منتقل مي نماييم .
Format painte : جهت نسخه برداري از قالب بندي يا تنظيمات يك سلول بر روي سلول ديگر .
( Template style ) سبك ها و الگوها در excel : سبك با style  
خصيصه اي است كه شكل ظاهري و گزينه هاي قالب بندي داده ها رادر قالب يك عنصر واحد نگه داري مي كنند . پس از ايجاد يك خصيصه ( سبك ) آنرا در ساير سلول ها نسخه برداري نماييم .
الگو: الگو يا Template  براي ساخت اسناد جديد استفاده مي شود كه به عناصر و تنظيمات مشترك فراوان دارد .
براي نسخه برداري از قالب يك خانه يا كپي آن در خانه ديگر از format painter  استفاده مي نموديم اما با ذخيره قالب خاص آن به صورت يك سبك
مي توانيم آنرا در هر لحظه براي گروهي از خانه ها استفاده نماييم .
ايجاد سبك ( style )  براي اينكار مي توانيم منوي style يا كادر محاوره اي را باز كرده و با گزينه Add  آنرا ايجاد مي نماييم همچنين مي توانيم از اين كادر با استفاده از گزينه Modify  اعمال ويرايشي مختلفي را انجام دهيم .
Border : جهت انتخاب حاشيه يا سلول
Pattern: انتخاب طرح پر كننده سلول
Number : جهت تعيين سيستم نمايش عددي
Alignment : جهت تراز بندي از طرفين
Font : جهت تعيين طرح قلم دلخواه
Protection : جهت محافظت از سلول
Merge : ادغام تركيب
ايجاديك الگو يا Template : چنانچه بخواهيم طرح دلخواه كه داراي تنظيمات مورد نظر باشد را ذخيره نماييم در هنگام ذخيره فايل نوع فايل را از نوع Template  درقسمت Save as type  استفاده مي نماييم .
جا به جايي كاربرگها : چنانچه بخواهيم محل دو كاربرگ را با يكديگر تعويض كنيم به كمك عمل drog  مي توانيم محل كار برگ را تعويض نماييم بر روي زبانه كاربرگ كليك راست نماييم مي توانيم از قابليت هاي زير استفاده نماييم :
Insert : جهت درج يا افزودن يك كاربرگ
Delete : حذف كاربرگ
Rename : تغيير نام كاربرگ
Move or copy : انتقال يا نسخه برداري
Select or sheets : انتخاب همه كاربرگ ها
تذكر : با استفاده از قسمت view code  مي توانيم كدهاي مرتبط با تعريف sheet  ( كاربرگ ها ) يا اتصالات آنها را بررسي كنيم .
Zoom: جهت بزرگ نمايي سلول هاي كاربرگ به طور استاندارد تا 500%
Page break priview : در منوي view  با انتخاب گزينه فوق مي توانيم طريقه مشاهده كاربرگ را تغيير دهيم دراين حالت تعداد سلولهايي كه قابل چاپ در يك صفحه مي باشند به عنوان يك page  نمايش داده مي شود
 
Link  ها : ( رابط )
چنانچه بخواهيم يكي از كاربرگ ها را به كاربرگ ديگر متصل نماييم به اين عمل Link  كردن مي گوييم براي اينكار در هنگام فرمول نويسي از نام sheet  مورد نظر به همراه علامت ! نام كاربرگ استفاده مي نماييم .
Password protection : جهت رمز گذاري بر روي كار پوشه از اين گزينه استفاده مي نماييم كه رمز مورد را بر هنگام باز كردن فايل كنترل مي كند .
نمودار يا chart : در محيط excel  مي توانيم براي داده هاي عددي نمودارهاي آماري ايجاد نماييم يعني مي توانيم داده هاي عددي را به صورت خطوط يا ستون هاي ارزش دار نمايش دهيم . نمودارها به دو گروه عمده تقسيم مي شوند :
1-     نمودارهاي دو بعدي 2- نمودارهاي سه بعدي ( فضايي )
در محيط excel  14 نمودار دو بعدي وجود دارد كه به صورت هاي مختلف مي باشند .
1-ميله اي (ستوني ) 2- خطي 3-مدور ( 1 درصدي )
كه هر كدام از محيط هاي فوق داراي تنوع گوناگون مي باشند .
براي ايجاد يك نمودار كافي است قسمتي از جدول را انتخاب نموده سپس از شمايل chart  يا گزينه آن در منوي فوقاني استفاده مي نماييم . براي رسم يك نمودار بايد با تعاريف زير آشنا باشيم .
1- محدوده داده ها ( Data Renge ) : براي ترسيم يك نمودار از داده هاي صفحه كاري بايد محدوده ي داده هايي را كه مي خواهيم نمودار براساس آنها ترسيم شود مشخص كنيم .
2- عنوان نمودار ( chart title ): مي توانيم براي نمودار ترسيمي يك عنوان در نظر بگيريم و آنرا در يك گوشه از صفحه نمودار ترسيم شده قرار دهيم .
3- محور مقادير ( Value Axis ) : محور عمودي نمودار يا محور y  خطي است كه مقادير داده هاي نمودار بر روي آن نمايش مي يابد .
4- محور طبقه بندي ( Category Axis ) : همان محور افقي نمودار است ( محوري كه طبقه بندي مقادير بر روي آن صورت مي گيرد .
5- سري ها ( Series ) :  در صورتي كه بخواهيم مقادير موجود در محدوده ي داده هاي مورد نظر را به صورت سطري نشان دهيم به تعداد ستونهاي محدوده ي داده ها سري خواهيم داشت .
خطوط شبكه ( Grid lines ) خطوطي هستند به موازارت محور x  و y  كه جهت دقت تشخيص مقادير نمودار استفاده مي شود كه به دو گروه تقسيم مي شوند :
1-                    majer (يا بزرگ ) 2- Miner  يا كوچك
در طراحي يك جدول شناسايي زبانه عناوين ، محورها ، خطوط شبكه ، بخش معرف ( legender ) برچسب داده ها و يا جدول داده ها الزامي است كه هر كدام امكان تنظيمات خاص خود را دارند . در هر جدول براي تعيين اندازه ها مي توانيم حداقل معنايي را در قسمت Minimom  و حداكثر مقادير را با Maximum  تعيين مي كنيم همچنين اندازه هاي اصلي را Major unit  و تغييرات كوچك را Miner unit  مشخص نماييم . چنانچه بخواهيم واحدها نشان داده شوند قسمت Display units  را انتخاب مي نماييم براي پر كردن ستون ها مي توانيم از گزينه fill effect  استفاده نماييم كه Gradiant  كه به صورت طيف رنگي Texture  به صورت روكش Pattern  به صورت طرح و pichures  به وسيله تصوير مي باشد .
 
 
 
كار با توابع در excel
هر گاه بخواهيم فرمان يا فراميني را بر روي مقادير موجود در يك جدول اعمال نماييم از توابع استفاده مي كنيم توابع از دو بخش تشكيل مي شوند 1- نام تابع 2- آرگومان ها
1- نام تابع معرف كاربرد تابع بر روي مقادير مورد نظر مي باشد كه در داخل پانتز جلوي نام تابع تحت عنوان آرگومان معرفي مي شود . مثلا : تابع MAX  بزرگترين مقدار بين آرگومان هاي خود پيدا مي نمايد . مانند ( A4، A3، A2 ) MAX  مي تواند بزرگترين مقدار موجود در سلول هاي A4، A3، A2را پيدا كرده و بر گرداند .
تابع زير را مي توانيم به همراه علامت مساوي براي يك سلول استفاده نموده تا نتيجه ذكر شده در سلول مورد نظر نمايش داده شود روش ديگر براي ذخيره يك پردازش تا تابع در يك سلول عبارت است از فشردن آيكون F از بالاي جدول در زماني است كه بر روي يك سلول قرار گرفته باشيم سپس به كمك انتخاب تابع و سپس انتخاب آرگومان ها مي توانيم نتيجه را در سلول مورد نظر ذخيره نماييم . 
تذكر( مهم ) : چنانچه بخواهيم آرگومان ها را از كاربرگ ديگر فراخواني كنيم بايستي نام كاربرگ به همراه علامت (!(قبل از نام آرگومان ها ذكر گردد .
عنصر ! WORK sheet / نام تابع
برخي از توابع در excel :
Sum : مجموعه آرگومان هاي ذكر شده را بر مي گرداند .
Count : اين تابع تعداد خانه هاي عددي يك كاربرگ را يا مجموعه آرگومانها برمي گردد .
Average : ميانگين آرگومان هاي خود را بر مي گرداند .
Round : آرگومان هاي موجود در خود را گرد مي كند .
Auto sum : جهت ايجاد كليه ستون ها يا سطرها به صورت اتوماتيك .
Min: حداقل مقدار موجود در آرگومانهاي خود را بر مي گرداند .
Max :حداكثر مقدار موجود در آرگومانهاي خود را بر مي گرداند .
Round up: اين تابع عدد موجود در يكي از خانه هاي كاربرگ را به سمت عدد بزرگتر گرد مي كند .
Round down:اين تابع عدد موجود در يكي از خانه هاي كاربرگ ا به سمتعدد كوچكتر گرد مي كند .
 
خطاهاي Excel
گاهي اوقات بعد از درج يك تابع در خانه اي از خانه هاي كاربرگ به جاي نمايش رقم نتيجه علائم خاصي ظاهر مي شود كه عبارتند از :
Name  #: نام مرجع درج شده در يك فرمول يا تابع موجود نمي باشد .
Value #: نام اطلاعات درج شده در خانه اي كه تابع به آن ارجاع داده اشتباه است .
Ref # :  نشان دهنده ي خطاي رفرنس Refrence  ( مبدا ) مي باشد .
Div # : تابع يا فرمول درج شده در يك خانه به اجبار يك عدد را بر صفر تقسيم مي كند .
####: پهناي ستون خانه اي كه فرمول در آن درج شده است به قدري كوچك است كه امكان نمايش كامل عددمحاسبه شده در آن وجود ندارد .
Auto filter : سبب ايجاد فيلتر گذاري اتوماتيك بر روي سطرها يا ركوردهاي خاص جدول مي شود .
Subtotal  : براي انجام محاسبات مختلف بر روي ركوردهاي موجود در فيلتهايي كه داراي مقادير مشابه مي باشند از قابليت subtotal  استفاده مي نماييم .
 
Finish excel
Power Point : نرم افزار توانمندي است كه به شما امكان مي دهد كه متن ها تصاوير ، نمودارها و جداول دلخواه را در قالب فايل هايي موسوم به نمايش يا Presentation  را توليد كند . هر نمايش ميتواند از چندين صفحه طراحي ( slide ) تشكيل شده باشد . به طور كلي دو عامل در ارائه اطلاعات به مخاطب اهميت دارد
1- راهنمايي هاي بصري 2- Hand out  راهنمايي هاي بصري جهت ارائه واضح اطلاعات به كار مي رود مانند تصوير ، مقدار ، جدول و غيره اما Hand out  همان جزوه ي ارائه شده پيش از ارائه كار اصلي مي باشد مانند بروشورها .
راهنمايي هاي بصري به 4 صورت استفاده مي شوند : 1- ورقه هاي پروژكتور يا over head : صفحات پلاستيكي خاص و شفاف به نام ترانس پرنسي دارند كه به كمك تابش نور و يك ذره بين مخصوص و عدسي مخصوص آنرا بر روي ديوار پخش مي كند .
2- slide  هاي 35 ميلي متري : تقريبا اندازه فيلم هاي عكاسي كه با دستگاه پخش slide  نمايش داده مي شود 3- پروژكتور ديجيتال ( perojection ) video Data : جهت پخش اطلاعات كامپيوتري يا تصاوير ويدئويي بر روي ديوا به كار مي رود .
3-     صفحه نمايش كامپيوتر يا تلويزيون : جهت ارائه اطلاعات به صورت نسخه نرم يا soft copy
 
قابليت هاي power point
در محيط power point فايل هاي پروژه توليد شده با پسوند ppt  ذخيره مي شوند و مي توانيم آنها را جهت اجراي مستقل با قالب ppp ذخيره نموده و استفاده نماييم . محيط powerpoint  مانند ساير محيط هاي office  مي باشد با اين تفاوت كه ناحيه مجزا جهت نمايش slide  ها ( slide pane ) و يا نمايش يادداشتها ( oot line pane ) مي باشد. براي توليد نمايش مي توانيم يك صفحه خالي را استفاده نموده و يا از الگوهاي از پيش طراحي شده استفاده نماييم و يا به كمك راهنماي جادوئي ( wizard ) آنرا ايجاد نماييم .
در طراحي صفحات آنها را مي توانيم به صورت صفحات معمولي يا صفحات web  طراحي كنيم يعني قابليت ابر متني به آنها بدهيم .
 
قالب هاي آماده
داراي گونه هاي مختلفي مي باشند مانند گونه Text  يا ساختار متني Content layouts  با ساختارداراي تصاوير ، نمودار ، كليپ هاي ويدئوئي و غيره ......
4-     Text and conten layout : تركيبي از متون و تصاوير
5-     Other layouts : جهت استفاده از ساير رسانه ها در slide
درج جدول در power point : جدول ها در محيط power point  دقيقا مشابه به محيط word  مي باشد و از همان گزينه ها بهره مي گيرند با استفاده از كلمه Insert table  مي توانيم جدولي را به اندازه تعداد سطر ستون دلخواه طراحي مي نماييم سپس مي توانيم با دكمه Drow table  به كمك خطوط جدول را رسم نموده سلول ها را شكسته و كارهاي ديگري انجام دهيم به كمك دكمه Eraser  
مي توانيم خطوط ترسيمي را پاك نماييم به كمك گزينه
Border style  مي توانيم نوع خطوط ترسيمي را براي جدول تغيير دهيم . گزينه Border width  ضخامت خطوط جدول را تعيين مي كند .
Border color : خطوط ترسيمي را تعيين مي كند
Outside Border : جهت تعيين اطراف يك سلول
Fill color : جهت رنگ پر كننده سلول ها
Marge cells : جهت انجام سلول ها
Split cells : جهت تقسيم سلول ها استفاده مي شود
Align top : جهت تراز بندي در بالاي سلول
Center vertically : جهت مرتب كردن نسبت به وسط سلول ها به صورت عمودي
Align Bottom : جهت مرتب سازي پايين در وسط سلول .
Line : جهت ترسيم يك خط
Arrow : جهت ترسيم يك پيكان
Rectangle : جهت ترسيم چهار ضلعي عمودي
Ellipse : جهت ترسيم بيضي
Line color : جهت تعيين رنگ خطوط
Line style : جهت تعيين نوع خط
Dash style : جهت ترسيم نوع خط چين
Fill color : جهت تعيين رنگ پر كننده شكل
Auto shape : جهت استفاده از اشكال آماده
Rotate or flip: جهت دوران يا ايجاد شكل قرينه يا آيتمهايي كه به دو صورت مي باشد
File vertical : جهت ترسيم تصوير قرينه عمودي
Shadow style : جهت تعيين مدل سايه زدن
3d style : جهت ايجاد ديسك هاي سه بعدي براي اشكال
Group : جهت گره بندي عناصر مورد نظر
Un group : جهت خارج كردن عناصر از حالت گروه بندي
Regroup : گروه بندي مجدد
كادر متني Text Box : هر گاه بخواهيم بر روي slide  مورد نظر كاري را اعمال نماييم كه درون آن متن دلخواه نوشته شود با انتخاب اين گزينه و تعيين اندازه آن به كمك Drog  كردن ميتوانيم محدوده ورود متن را تعيين كنيم . با كليك كردن بر روي حاشيه كادر متني از طريقه گوشه هاي آن مي توانيم آنرا تغيير ابعاد داده و (وسط ضلعي ) و نيز ميتوان آنرا با عمل drog  جا به جا نمود با كليك مجدد بر روي اين كار در گوشه هاي آن به صورت دايره اي در آمده و قابليت دوران يا چرخش پيدا مي كند.
Transaction : جلوه بصري كه نحوه ي جايگزين شدن هر slide  با slide  بعدي كنترل مي كند .
Modify tranition : در اين قسمت مي توانيم نحوه ي باز شدن slide  و سرعت مورد استفاده جهت اجراي slide  را تعيين نماييم .
Advanced slide : محل تعيين نحوه ي تغيير slide  ها . در اين قسمت با انتخاب گزينه on mouse click  مي توانيم با كليك mouse  عمل تغيير slide  را انجام دهيم و يا انتخاب گزينه Automatically After  مي توانيم مدت زماني را كه بخواهيم slide  به صورت اتوماتيك بعد از گذراندن آن زمان فعال شود را تعيين
مي كنيم .
Apply to All Slide : جهت تاثير عمل بر روي كليه slide  ها
Play : جهت اجراي جلوه ايجادشده
Slide show : جهت نمايش پياپي slide  ها
Auto preview : جهت پيش نمايش اتوماتيك جلوه ايجاد شده .
پنجره set up show : در اين پنجره قابليت هاي مختلفي وجود دارد من جمله قابليت هاي زير
Presented by as peaker : در اين حالت slide در حالت تمام صفحه بخش شده و زماني است كه مخاطب مستقيما slide  هاي سخنران را پيگيري مي كنند .
Brawsed by on individual ( window): در اين حالت نمايش slide  در داخل كادر معيني انجام مي گيرد و سبب پراكندگي نظر مخاطب نمي گردد .
Brows ata kiosk : اين قسمت جهت پخش تمام صفحه در غرفه هاي نمايشي استفاده مي شود . در اين پنجره همچنين مي توانيم شماره slide  شروع و پايان همچنين تكرار slide  ها تا زمان فشردن كليد esc  اجراي بدون صدا ، اجراي بدون انيميشن ، تعيين رنگ قلم، تغيير قابليت اجرا با توجه به شتاب دهنده ي كارت گرافيك و استفاده از چند نمايشگر و تعيين وضوح صفحه نمايش را انجام دهيم :
افزودن جلوه هاي نمايشي متحرك به اشيا هر slide : هر گاه بخواهيم براي عناصر جلوه خاصي ايجاد كنيم دو حالت وجود خواهد داشت :
Animation scheme  شماي انيميشن
Custom Animation  انيميشن ؟
در اين قسمت مي توانيم از انيميشن هاي آماده كه گاها داراي جلوه ي صوتي مي باشند براي slide  خود استفاده نمايند .
شماره 2: در اين قسمت مي توانيم انيميشن دلخواه خود را به صورت مورد نياز طراحي كنيم و از بخش هاي استفاده كنيم:
Start on click : شروع با slide  قبلي
Start with previous : شروع با slide  قبلي
Start after previous : شروع با slide  بعدي
Effect option : جهت تنظيم جلوه ها كه خود شامل كادر محاوره اي مجزايي است در اين كادر مي توانيم نحوه شروع ، زمان تاخير ، سرعت اجرا و نوع تكرار را تعيين كنيم .
تنظيمات اعمال Action settings : در اين قسمت مي توانيم وضعيت كليك mouse  يا قرار گرفتن موس بر روي دكمه هاي عملياتي را تعريف نماييم كه شامل 4 بخش عمده است :
1- None : عدم فعال شدن كليد عملياتي مورد نظر .
2- Hyper link : جهت ارتباط كليه عمليات مورد نظر با صفحه خاص web .
3- Run program : جهت اجراي برنامه دلخواه
4- Play sound  : جهت پخش صدا
همچنين در قسمت Run macro  جهت اجراي يك macro  معين و object  action  جهت عمل روي عنصر خاصي روي slide  استفاده مي شود .
Mouse over : مي تواند جهت زمانيكه mouse  برروي كليد مورد نظر قرار گرفته است جلوه اي را ايجاد كند .
تذكر : مي توانيم جلوه هاي صوتي و تصويري را از منوي Insert  به slide  مورد نظر استفاده كنيم كه مي تواند به صورت فايل يا كليپ صوتي و فايل و كليپ تصويري باشد .
Insert object : جهت درج عناصر مختلف از ساير برنامه ها در داخل slide  مورد نظر مانند كاربرگ excel  ، تصاوير فتوشاپ ، تقويم و ....
 
بازبيني زمان بندي نمايش : Rehearse timing
در اين قسمت مي توانيم بلافاصله پس از تغيير زبان بندي اجراي يك نمايش آن را كنترل نماييم .
Pack and go : جهت بسته بندي نمايش براي اجرا در سيستم هاي ديگر .
Pps : اين قالب كه به آن قالب نمايشي گفته مي شودفقط به كمك نمايش دهنده فايل هاي Power point  قابل استفاده خواهد .
 
ويروس
برنامه هاي كوتاهي هستند كه به تنهايي قابل فعال شدن يا استفاده شدن نبوده و از طريقه ؟ با ساير فايل ها قابليت زندگي دارد ويروس ها مي توانند به شكل هاي گوناگون تقسيم بندي شوند از لحاظ نوع اختلال ويروس ها به سه گروه تقسيم مي شوند 1- كرم ها ( worms ) كه روي داده ها اطلاعات حافظه و سطح ديسك تاثير مي گذارد مانند مليسا
2-        اسب تروا ( Trojans ) اين ويروسها از طريقه ورود يك فايل آلوده به داخل يك سيستم فعال شده و خرابي هاي زيادي را مي توانند با بار آورند 3- ويروسهاي عادي كه از طريق شبكه هاي اينترنت ، ديسكها مي توانند به كامپيوتر نفوذ نمايند .
تقسيم بندي ؟ از زمان تاثير به دو گروه عمده تقسيم مي شوند :
1-                  ويروسهاي آني كه بلافاصله از ورود فعال مي شوند
2-                  ويروسهاي زماني كه پس از گذشت مدت زمان معيني از ورود يا تاريخ معين فعال مي گردد
 
تقسيم بندي ويروسها از لحاظ نحوه تخريب
1-                  كاهنده كه قسمتي از فايل را حذف و خود را در آن محل قرار مي دهند
2-                  ويروسهاي افزاينده كه خود را فقط به فايل اضافه مي كنند .
تذكر : ويروسها ممكن است مخرب بوده و سبب اشكال در سيستم گردند و يا ممكن است غير مخرب باشند
تقسيم بندي ويروس از لحاظ قرار گيري در فايل به 3 گروه تقسيم مي شوند
1-                  ابتدايي 2- وسطي 3- پاياني
1-                  ابتدايي 2- وسطي 3- پاياني محل آلوده سازي به 4 گروه تقسيم مي شوند
1-                  قطاع راه انداز 2- جدول پارتيشن ها 3- فايل اجرايي 4- فايل غيراجرايي
تذكر : ويروس ها مي توانند در زمان فعاليت در حافظه مقيم باشند كه به آن ها Resident  مي گوييم و ممكن است غير مقيم در حافظه باشند درنوع اول با فعال شدن هر فايل در حافظه فايل مزبور ويروسي مي شود اما در نوع دوم در زمان اجراي فايل آلوده فايل هاي مقيم در حافظه آلوده مي شوند .
چنانچه توسط يك برنامه ويروس هاي موجود در يك فايل شناسايي شوند و آنها ويروس ياب و چنانچه ويروس ها شناسايي و حذف شوند به آن برنامه ويروس كش مي گويند .
چنانچه به كمك يك برنامه بتوانيم از ورود يك ويروس به كامپيوتر جلوگيري نماييم به آن برنامه Gard  يا ديوار آتشين يا fire wall مي گوييم .
 
Access
برنامه Access : يكي از مجموعه نرم افزارهاي office  است كه به آن پايگاه داده نيز مي گوييم . در اين محيط مي توان جداول داده ها را به دلخواه تعريف و آنها را مديريت نمود در واقع Access  يك برنامه مديريت پايگاه
داده هاست .
تعريف Field (ميلان ( : Access  به هر يك از ستون ها يك Field  
مي گويد و به هر سطر داده ها يك
Record  مي گوييم . در پايگاه داده ها مي توانيم بين جداول داده هاي مختلف field  مشتركي را شناسايي نماييم و آنرا به عنوان كليد در نظر بگيريم سپس در جدول داده ي دوم آنرا به عننوان شاخص در نظر گرفته و به جدول داده اول مرتبط كنيم .
پايگاه داده هاي ارتباطي : مجموعه اي از جدول هاي داده هاست كه يك Field  مشترك بين هر دو جدول داشته باشد كه با يكديگر مرتبط شود .
باستي field  هاي تشكيل كننده يك جدول اطلاعاتي به صورت مشخص تعريف گردند در غير اينصورت امكان استفاده از جدول وجود ندارد .
Quary (بازجست ) :  هر گاه بخواهيم در حجم زيادي از اطلاعات گزارشي را تهيه نماييم كه نياز باشد جستجو و بازيابي در آن انجام گيرد به اين عمل اصطلاحا بازجست اطلاعات يا Data Query  مي گويند .
تذكر : عموما نتيجه بازجست اطلاعات خود به صورت يك جدول جديد است .
Form : در Access  هنگام ورود يا خروج اطلاعات نياز به صفحات طراحي شده اي داريم كه به آنها form  مي گوييم مانند فرم ثبت نام .
در فرم هاي Access  مي توانيم انواع مختلف اطلاعات را به شكل و شرح مناسب از كاربر دريافت كنيم و يا به او نشان دهيم به اين ترتيب مي توانيم از اطلاعات معين مانند تاريخ ، ساعت ، روز و ... به صورت خودكار در فرم ها استفاده كنيم .
گزارش يا ( Report ) خلاصه و نتيجه گيري مفيد از داده ها و اطلاعات مفصل و پر شاخه و برگ است كه معمولا ريز گزارشات در كاربران خاصي قرار مي گيرد كه مستقيما به آنها سر و كار دارند و مانند نياز رئيس بانك مانند هر روز از ميزان دريافتي و پرداختي هاي هر صندوق است .
معمولا درتهيه گزارش هر چه رده مسئولين بالاتر رود جزئيات كمتر و ارقام كلي ترند .
تذكر : گزارشات در محيط Access  هم قابليت چاپ دارند وهم امكان ارسال به محيط word .
Macro: در محيط Access  مي توانيم مجموعه اي از كارهاي تكراري را به صورت يكMacro ذخيره نمود و در زمان مورد نياز بخواهيم آن اعمال به صورت پشت سرهم اجرا شود ( همچنين مي توانيم براي اينكار كليد خاصي را تعريف و فعال نماييم يا آنرا شرطي كنيم . )
Modules : ( پيمانه ( نرم افزار برنامه نويسي Basic  visual يكي از مهمترين زبانهاي برنامه نويسي است كه در محيط Access  قابليت استفاده دارد و نسخه اي از آن براي برنامه هاي كاربردي همراه با office  در روي نصب
مي گردد.
نكته : در Modules  نويسي از دستورات Basic  visual استفاده
مي شود اما در Mcro  ها از خود فرامين Access .
نكته : در يك پايگاه داده مي توانيم جدول ، بازجست ، form ، گزارش ، Macro ،و Modules  ايجاد كرد .
ورود به Access : براي ورود به محيط Access سه حالت وجود دارد
Blank Data base : جهت ايجاد يك پايگاه داده خالي
Data base wizard : برنامه كمكي ايجاد پايگاه داده به صورت جادويي
Open un Existing data base : جهت بازكردن فايلهاي اطلاعاتي از پيش تعريف شده .
طراحي يك جدول داده : پس از ورود به بخش طراحي جدول در ابتدا 3 مولفه قابل رويت است . 1- نام فيلم يا Field name 2-نوع فيلم Data type
2-                  توضيحات يا Description  در مورد field مورد نظر
نوع فيلم مي تواند يكي از انواع زير باشد :
Text متن تا 255 حرف
Memo  يادداشت
Number اعداد
Date –Time  ساعت و تاريخ
Gurreny  ارز
Yes/no  بلي و خير
Ole object  عناصر يا
Hyper link  ابر اتصال
Auto number : عددگذار خودكار
هر گاه بخواهيم براي يك field  دلخواه در هنگام تعريف توضيحاتي را ذكر كنيم از قسمت Description  استفاده مي كنيم .
تذكر : در هنگام استفاده از يك سري از Field  هاي خاص در زبانه General  قسمت پايين صفحه يك جدول جهت تنظيمات كلي ظاهر مي گردد كه عبارت از بخش هاي زير است :
زبانه اصلي                General                      زبانه اصلي    General                
پيش نياز                  Required              اندازه فيلد          Field size
                                                         قالب يا ساختار        format
Allozero length           فيلتر ورودي                   Inpot mask
طول پيشنهادي صفر                        عنوان                       caption
شماره انديس            Indexed        ارزش اوليه                Default value
 
ايجاد جدول به روش جادوگر
در اين پنجره يكسري اعمال به صورت زير امكان مي پذيرد :
1-     استفاده از جدول هاي نمونه 2- استفاده از فيلدهاي نمونه
2- انتخاب نوع جدول ( براي امور تجاري يا شخصي ) 4- مشاهده ي فيلدهاي نمونه و مرتبط . درصورت فشردن كليد پايان به صورت اتوماتيك پايان مي پذيرد سپس نام جدول درخواست مي پذيرد و امكان درج فيلد كليدي وجود خواهد داشت .
تغيير ساختار جدول داده ها : در اين حالت كافيست Table  مورد نظر با باز كرده و ويژگي هاي آنرا ويرايش نماييم .
تغيير نام field  در جدول : با استفاده از گزينه Design  مي توانيم
field  هاي تعريف شده در يك جدول مشاهده و تغيير دهيم و در صورت نياز آنها را اضافه و كم نماييم به شرط آنكه field  كليدي مرتبط نباشد يا تعريف نشده باشد.
كاربرگ ( Data sheet ) به صفحه ورود داده ها درمحيط Access  اصطلاحا Data sheet  مي گوييم كه در حالت معمولي به صورت جدول مي باشد .
در محيط Access محيط مشابه excel  قابليت يك يا چند سلول يا چند Record  يا كل جدول وجود دارد .
فيلتر كردن جدول : مي توانيم يك جدول يا ركوردهاي خاصي از آنرا فيلتر نماييم مشابه محيط excel  در اين محيط همچنين مي توانيم جدول را به صورت صعودي يا نزولي براي يك فيلد يا چند فيلد مرتب سازي نماييم .
در يك فايل Access  مي توانيم داخل يك فيلد يا در كل فايل جستجو نموده از يك يا چند Record  نسخه برداري نموده و يا چند فيلد و يا آنها برش داده و يا آنها را از حافظه فراخواني و در محل دلخواه بچسبانيم .
 
آشنايي با باز جست ها يا Query
در واقع بازجست را مي توان نوعي فيلتر كردن نامگذاري كردبه جدول حاصل از نتايج بازجست اصطلاحا مجموعه پويا يا Dynaset  مي گوييم . نتيجه حاصل از يك بازجست را مي توانيم به صورت يك فرم نمايش دهيم از بازجست ها مي توان بازجست ديگري درست مي كند حتي از تركيب آنها
 
انواع بازجست
1- بازجست انتخابگر select Query : كار اين بازجست به دست آوردن داده ها از يك يا چند جدول است و نمايش آنها بصورت جدول جديد پويا .
2- بازجست نتيجه گير Cross TAB query : اين بازجست از داده هاي جدول نتيجه گيري مي كند به صورت سرجمعي يا آماري كه به صورت كاربرگ ارائه مي شود .
3- بازجست عملگر Action query : علاوه بر يافتن اطلاعات كارهايي را بر روي آنها انجام مي دهد مانند جدول سازي ، الحاق يا حذف داده ها .
4- پنجره Query : در اين پنجره امكان قابليت هاي Table  وجود داشته و مي توانيم در ساختار Data base  و انواع بازجست ها و نيز بازجست اتوماتيك نوع دلخواه را انتخاب نماييم .
 
استفاده از عبارت سازي يا ايجاد شرط : ( Criteria )
در ساختار فيلم هاي مختلف در هنگام تهيه بازجست مي توانيم در مقابل واژه Criteria مي توانيم شرط دلخواه را ذكر كنيم كه مي تواند يك شرط منطقي يا قياسي باشد .
ايجاد فرم : در اين قسمت مي توانيم فرم دلخواه خود را با توجه به نمودارهاي آماده و يا به كمك قابليت هاي محيط Access  طراحي نماييم براي ايجاد يك فرم مي توانيم عناوين فيلدها را به عنوان رابط معرفي و استفاده نماييم .
ايجاد گزارش يا Report : مشابه با وضعيت ايجاد فرم مي توانيم گزارش ياتهيه نماييم كه از سه بخش اصلي تهيه مي شود
Page header  عنوان صفحه
Detail بخش جزئيات
Page footer  پايان صفحه
تذكر 1: عناصر دلخواه در گزارش را توسط جعبه ابزار يا Tool box  بر روي گزارش قرار مي دهيم .
تذكر 2 :  هر گزارش مي تواند فاقد عنوان يا پايان صفحه باشد اما حتما داراي جزئيات است .
 
پنجره روابط يا ( Relation ship )
چنانچه در چند فايل اطلاعاتي بخواهيم بين هر دو فايل يا چند فايل مختلف ايجاد نماييم مي توانيم آنها را توسط فيلد كليدي به يكديگر مرتبط نماييم حال چنانچه بخواهيم مي توانيم در گزارشات يا بازجست ها اطلاعات مرتبط با فيلد كليدي مختلف را به راحتي استفاده نماييم .
فشرده سازي : compact data base : براي فشرده سازي بانگهاي اطلاعاتي مي توانيم از منوي Tools  بخش Data base  ، sequrity  گزينه compact  را انتخاب نماييم در اين حالت فايل به حالت فشرده در آمده و فضاهاي خالي موجود در فايل اطلاعاتي از بين مي ورد لذا حجم ذخيره فايل كمتر خواهد شد .
Tools    / sequrity /   Password
قفل كردن : براي قفل كردن فايل اطلاعاتي مي توانيم از MDE  رمز گذاري بر روي فايل اطلاعاتي را انجام داده كه از منوي Tools  گزينهData base Utility  را انتخاب كنيم و استفاده نماييم همچنين امكان رمز گذاري براي پايگاه داده از مسير زير وجود دارد .
Tools /    sequrity / Password
تذكر : چنانچه در يك فايل اطلاعاتي بخواهيم گزارشات به صورت سازماندهي شده باشد بهتر است آنرا در محيط Access  طراحي نماييم اما چنانچه هدف گزارشات آماري باشد محيط excel  براي اينكار مناسب تر خواهد بود.

 Label
نظرات در مورد:سیستم عامل

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک