$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

کامپیوتر و IT > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 كامپيوتر و IT - پروژه
فهرست مطالب: بهينه سازي تقاضا تحت رتبه بندي در سيستم هاي توزيع شده (كارشناسي ارشد)

تاریخ ایجاد 1390/06/01    تعدادبرگ: 100   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل:5870 kb  تعدادمشاهده  2129

 • چكيده
 • فصل اول  مقدمه 1
 •  1  تشریح مسئله   3
 •  2  چالشها   5
 • فصل دوم  مفاهیم اولیه و کار های پیشین6
 •  1  پردازش تقاضا 7
 •   تجزيه تقاضا7
 •   بهينه سازي تقاضا 7
 •   اجراي تقاضا 8
 •   روشهاي بهينه سازي تقاضا9
 •   تقاضاي تحت رتبه ‌بندي 11
 •   کارهای پیشین 12
 •   یک دستاورد مبتنی بر هرس کردن برای پشتیبانی اتصال تقاضاها یی با K جواب بهتر 12
 • 4-1-1  مساله مورد بررسی12
 • 4-1-2  معماری کلی روش14
 •   بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی15
 • 4-2-1  رتبه بندی تجمعی 16
 • 4-2-2  عملگرهای تقاضای اتصال رتبه بندي 16
 • 4-2-3  بهینه سازی تقاضا بر پایه هزینه 17
 • 4-2-4  طرح شمارش با استفاده از برنامه نویسی پویا17
 • 4-2-5  توسعه فضاي شمارشي   18
 • 4-2-6  طرح هاي هرس   19
 •   بهینه سازی تطبیقی تقاضا های تحت رتبه بندی در پایگاه داده های رابطه ای22
 •  4-3-1  اجراي تطبيقي تقاضاي رتبه‌بندي23
 •  4-3-2  اصلاح و استفاده‌ي مجدد طرح‌هاي رتبه‌بندي 23 
 •  4-3-3  تغيير طرح بر اساس بهينه‌ساز   25
 •  4-3-4  شيوه طرح اكتشافي تغيير براي تاخيرهاي غيرمنتظره 25
 •   بهینه سازی تقاضای محدود شده بهK26
 •  4-4-1  استنتاج فضای وضعیت ایندکس 28
 •  4-4-2  وضعیت هدف29
 •  4-4-3  الگوریتم *OPT   32
 • فصل سوم  روش پیشنهادی 34
 •  1  بیان برخی از نقصهای کارهای پیشین 35
 •  2  تجزیه کننده تقاضا 36
 •  3  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز 37
 •  3-1  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها38
 •  3-1-1  ساختار کلی الگوریتم 40
 •    3-2  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه 48
 •  4  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده57
 •  4-1  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها61
 •  4-2  بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه 72
 • فصل چهارم  پیاده سازی و آزمایشها74
 •  1  پیاده سازی های انجام شده75
 •  2  پایگاه داده های نمونه77
 •  3  پارامترهای مورد نظر برای مقایسه روشها   79
 •  4  آزمایشهای انجام شده80
 • فصل پنجم  نتایج و پیشنهادها 91
 •  1  نتایج 92
 •  2  پیشنهادها   92
 • مراجع   94
 •  
 • فهرست شکلها
 •  شکل 1-1  تقاضای نمونه 4
 •  شكل2-1  مراحل پردازش تقاضا7
 •  شكل2-2  مقایسه کلی ساختار بهينه سازي تقاضا سنتی و تطبيقی 10
 •  شكل2-3  ارزیابی هزینه I/O دو طرح مرتب سازی و اتصال رتبه بندي 12
 •  شکل 2-4  مثالی از روش هرس کردن برای تقاضاها یی با K جواب بهتر 13
 •  شکل 2-5  معماری کلی روش 15
 •  شکل2-6   الگوریتم برای انتخاب K چند تایی بهتر 15
 •  شكل 2-7   شمارش طرح تقاضاي تحت رتبه بندي 19
 •  شكل2-8  دو طرح شمارش 20
 •  شكل2-9  نمايش دو طرحpold, pnew   24
 •  شکل 2-10   الگوریتم جستجوی OPT* 31
 •  شکل 3-1  تعیین ورودی های مورد نیاز برای بدست آوردن K جواب بهتر در دو رابطه R2 , R1   38
 •  شکل 3-2  انواع ساختار درخت اتصال39
 •  شکل3-3  درخت خطی 39
 •  شکل 3-4  ساختار سلسله مراتبی بالا – پایین، تعیین اندازه ورودی رابطه ها 40
 •  شکل 3-5  ایجاد شاخص41
 •  شکل3-6  جزئیات تابع Prepare_Input_Size 42
 •  شکل3-7  جزئیات تابع Min_Item   42
 •  شکل3-8  جزئیات رویه Prepare_Left_Deep_Tree 43
 •  شکل3-9  جابجایی و انتخاب مقادیر بدست آمده در مرحله جاری برای استفاده مرحله بعدی 45
 •  شکل3-10  زیر برنامه Swap_Item 46
 •  شکل3-11   جزئیات تابع بهبود یافته Prepare_Input_Size 46
 •  شکل3-12  جزئیات تابع بهبود یافته Min_Item47
 •  شکل3-13  جزئیات رویه بهبود یافته Prepare_Left_Deep_Tree 47
 •  شکل3-14  زیر برنامه Compute_Bounds 50
 •  شکل3-15  ساختار داخلی هر گره50
 •  شکل3-16  جزئیات تابع Create_Tree 51
 •  شکل3-17  جزئیات زیر برنامه Create_Interleaving52
 •  شکل3-18  جزئیات زیر برنامه Assign_Tuples_To_Leaf 52
 •  شکل3-19  جزئیات تابع Create_Gneral_Tree   53
 •  شکل3-20  جزئیات زیربرنامه Create_Neighbors_in_Leafs 54
 •  شکل3-21  جزئیات زیربرنامه Achieve_TOPK_Result56
 •  شکل3-22  طرح های پايگاه داده توزيع شده   57
 •  شکل3-23  نحوه محاسبه تاخیر انتها به انتها 58
 •  شکل 3-24  جزئیات زیربرنامه Recognize_Location_for_Relations 60
 •  شکل 3-25  جزئیات زیربرنامه هایی برای انجام عملهای انتخاب، پرتو و مرتب سازی62
 •  شکل 3-26  جزئیات تابع Prepare_Input_Size1 64
 •  شکل 3-27  جزئیات تابع Prepare_Input_size_In_Relation 65
 •  شکل 3-28  جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_size_In_Relations 65
 •  شکل 3-29  جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_sizeCommand 66
 •  شکل 3-30  جزئیات زیربرنامه Prepare_Left_Deep_Tree67
 •  شکل 3-31  جزئیات ارسال اطلاعات اندازه ورودی و خروجی مورد نیاز رابطه ها به سیستمهای دیگر 68
 •  شکل 3-32  جزئیات تابع Obtain_Transfer_cost   68
 •  شکل 3-33  جزئیات زیربرنامه های Obtain_Transfer_cost_In_SystemsوObtain_Transfer_costCommand 69
 •  شکل 3-34  جزئیات زیر برنامه Send_Structure_Local_Tables 70
 •  شکل 3-35  جزئیات زیر برنامه Structure_Table_for_CreateCommand 70
 •  شکل 3-36  جزئیات زیربرنامه Save_Relation_To_File   71
 •  شکل 3-37  جزئیات زیربرنامه Receive_Data71
 •  شکل 3-38  جزئیات زیربرنامه Get_FileCommand 72
 •  شکل 3-39  کلیات زیربرنامه Select_TOPK 72
 •  شکل 4-1  نمایی از سیستم طراحی شده   77
 •  شکل 4-2  تنظیمات آدرس IP سیستم ها77
 •  شکل 4-3  جزئیات رابطه های پایگاه داده NGDB2   79
 •  شکل 4-4  سه تقاضای نمونه از پایگاه داده سیستم تولیدکننده81
 •  شکل 4-5  هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم متمرکز 82
 •  شکل 4-6  هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم توزیع شده 83
 •  شکل 4-7  میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 1 در سیستم توزیع شده 83
 •  شکل 4-8  نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای1 84
 •  شکل 4-9  هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم متمرکز   85
 •  شکل 4-10  هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم توزیع شده   85
 •  شکل 4-11  میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 2 در سیستم توزیع شده 86
 •  شکل 4-12  نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای286
 •  شکل 4-13  هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم متمرکز 87
 •  شکل 4-14  هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم توزیع شده 87
 •  شکل 4-15  میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 3 در سیستم توزیع شده 88
 •  شکل 4-16  نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای388
 •  شکل 4-17  یک تقاضای نمونه از پایگاه داده NGDB2 89
 •  شکل 4-18  هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم متمرکز89
 •  شکل 4-19  هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم توزیع شده 90
 •   شکل 4-20  میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 4 در سیستم توزیع شده 90
 •  شکل 4-21  نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای4   91


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک