$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

کامپیوتر و IT > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 كامپيوتر و IT - پروژه
فهرست مطالب: طراحي و پياده سازي وب سايت آزمون آن لاين

تاریخ ایجاد 1390/06/01    تعدادبرگ: 115   قیمت: 11500 تومان   حجم فایل:8070 kb  تعدادمشاهده  1913

 • مقدمه1
 • فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP.2
 • 1-1- انتخاب Layout 2
 • 1-1-1- Grid Layout. 2
 • 1-1-2- Flow Layout .2
 • 1-2- انتخاب کنترل صحیح3
 • 1-3- کار با متن.6
 • 1-4- کار با جداول و لیست ها7
 • 1-5- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی.8
 • 1-6- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه.10
 • 1-7- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست12
 • 1-8- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها 12
 • 1-9- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control.15
 • 1-10- انجام دستوات.22
 • 1-11- دریافت مقادیر از کاربر24
 • 1-12- نمایش گرافیک و تبلیغات.27
 • 1-13- کنترل های گروهی .31
 • 1-14- کار با تاریخ32
 • فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر.33
 • 2-1- ارزیابی داده های ورودی کاربر.33
 • 2-2- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار36
 • 2-3- Cansel کردن تعیین اعتبار داده.41
 • 2-4- تعیین اعتبار سفارشی44
 • 2-5- موارد تکمیلی کنترل های وب 46
 • 2-5-1- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET.46
 • 2-5-2- استفاده از HyperLink  و Redirection.47.
 • 2-5-3- استفاده از متد Transfer47
 • 2-5-4- استفاده از متد Execute .49
 • 2-6- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید49
 • فصل سوم – توضیحات پروژه.51
 • 3-1- معرفی معماری سه لایه51
 • 3-2- ایجاد متدهای insert, update, delete  به صورت سفارشی.55
 • 3-2-1- افزودن پروسیژر به DataSet  و ایجاد TableAdapter60
 • 3-2-2- استفاده از TeacherCourseTableAdapter .62
 • 3-3- طراحی لایه ی ارائه64
 • 3-3-1- صفحه اصلی .64
 • 3-3-2- صفحه ثبت استاد جدید .66
 • 3-3-3- صفحه نمایش لیست اساتید .68
 • 3-3-4- صفحه ثبت درس جدید69
 • 3-3-5- صفحه ثبت دانشجو در کلاس.71
 • 3-3-6- صفحه لیست انشجویان هر کلاس74
 • 3-3-7- صفحه ثبت آزمون جدید76
 • 3-3-8- صفحه آرشیو سوالات.78
 • 3-3-9- صفحه تنظیم سولات آزمون79
 • 3-3-10- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو.80
 • 3-3-11- صفحه کارنامه دانشجو 81
 • 3-3-12- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو85
 • 3-3-13- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان.87
 • 3-3-14- صفحه لیست اعتراضات.88
 • 3-3-15- صفحه ارزیابی ملکرد استاد89
 • 3-3-16- صفحه نتایج نظرسنجی91
 • 3-3-17- صفحه آپلود مقالات92
 • 3-3-18- صفحه ورود مسئول آموزش.96
 • 3-3-19- تغییر رمز عبور Admin.97
 • 3-4- DATA BASE.98
 • 4-1- فصل چهارم-نتیجه گیری102
 • منابع103
 • فهرست شکل ها
 • شکل 1-1- انتخابLayOut  نهایی فرم وب 3
 • شكل 1- 2- استفاده از گزينه Items و سپس Collection Editor براي اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا9
 • شكل 1- 3- نمايي از Collection Editor يك ListBox .10
 • شکل 1-4- تصویر مربوط به مثال اول 11
 • شکل 1-5- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList13
 • شکل 1-6- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای14
 • شکل 1-7- انتخاب Proper Builder  مربوط به Data Grid17
 • شکل 1-8- اضافه کردن دو ستون Template  به دیتا گرید.17
 • شکل 1-9- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید .18
 • شکل 1-10- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ18
 • شکل 1-11- قرار دادن یک Text Box  ب روی Columns[0] در دیتا گرید.19
 • شکل 1-12- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید 20
 • شکل 1-13- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید.21
 • شکل 1-14- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش.21
 • شکل 1-15- نمونهای از اجرای برنامه 4.24
 • شکل 1-16- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List.26
 • شکل 1-17- تصویر نهایی فرم مثال 5.26
 • شکل 2-1- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator.36
 • شکل 2-2- نمای ابتدایی مثال اول.37
 • شکل 2-3- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب.38
 • شکل 2-4- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator .39
 • شکل 2-5- تنظیم خواص کنترل Range Validator.40
 • شکل 2-6- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage  کنترل های تعیین اعتبار داده ها.40
 • شکل 2-7- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range.41
 • شکل 2-8- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی.42
 • شکل 2-9- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی44
 • شکل 2-10- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator.45
 • شکل 3-1- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده 51
 • شکل 3-2- انتخاب پایگاه داده مورد نظر .53
 • شکل 3-3- پیکر بندی TableAdapter.54
 • شکل 3-4- ویزاردمربوط به Table adapter55
 • شکل 3-5- تنظیم متد Update 56
 • شکل 3-6- انتخاب نام برای متد57
 • شکل 3-7- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter58
 • شکل3-8- شمایی از معماری سه لایه.59
 • شکل 3-9- انتخاب پروسیژر 60
 • شکل 3-10- انتخاب پروسیژر TeacherCourse61
 • شکل 3-11- TableAdapter  با نام TeacherCourse .62
 • شکل 3-12- صفحه اصلی 64
 • شکل 3-13- ثبت استاد جدید .66
 • شکل 3-14- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس 67
 • شکل 3-15- نمایش لیست اساتید68
 • شکل 3-16- صفحه ثبت درس جدید.69
 • شکل 3-17- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse .70
 • شکل 3-18- بایند کردن  Formview به  ObjectDataSource171
 • شکل 3-19- ثبت دانشجو در کلاس.72
 • شکل 3-20- نمایش لیست دانشجویان کلاس.74
 • شکل 3-21- ثبت آزمون جدید76
 • شکل 3-22- نمایش آرشیو سوالات78
 • شکل 3-23- تنظیم سولات آزمون79
 • شکل 3-24- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی.80
 • شکل 3-25- بایند کردن GridView   به ObjectDataSource_FinalResult82
 • شکل 3-26- انتخاب متدSelect 83
 • شکل 3-27- نمایش کارنامه84
 • شکل 3-28- صفحه ثبت اعتراض85
 • شکل 3-29- انتخاب متد Selecte  Protestlist 87
 • شکل 3-30- مشاهده لیست اعتراضات.88
 • شکل 3-31- نمایش ارزیابی استاد89
 • شکل 3-32- مشاهده نتایج نظر سنجی.91
 • شکل 3-33- نمایش آپ لود مقالات 93
 • شکل 3-34- نمایش لسیت مقالات.95
 • شکل 3-35- صفحه ورود مسئول آموزش 96
 • شکل 3-36- تغییر رمز عبور Admin97
 •  فهرست جداول
 • جدول 1-1- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های TML4
 • جدول 1-2- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML5
 • جدول 1-3- خواص مهم کنترل TextBox.7
 • جدول 1-4- کنترل های لیست و جدول ASP.NET.8
 • جدول 1-5- تگ های تعریف شده برای AdRotato30
 • جدول 2-1- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET .34
 • جدول 2-2- حرکت بین صفحات در ASP.NET.46
 • جدول 3-4-1- جدول استاد98
 • جدول 3-4-2- جدول دانشجو 98
 • جدول 3-4-3- جدول دروس 99
 • جدول 3-4-4- جدول آزمون99
 • جدول 3-4-5- جدول سوالات99
 • جدول 3-4-6- جدول مقالات.100
 • جدول 3-4-7- جدول دروس ارایه شده استاد100
 • جدول 3-4-8- جدول دروس اخذ شده دانشجو.100
 • جدول 3-4-9- جدول پیشنهادات.101
 • جدول 3-4-10- جدول Admin.101


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک