$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

کشاورزی و دامپروری > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 كشاورزي و دامپروري - پروژه
فهرست مطالب: بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه زيره سفيد (Cuminum setifolium) در خراسان

تاریخ ایجاد 1391/06/30    تعدادبرگ: 114   قیمت: 11400 تومان   حجم فایل:359 kb  تعدادمشاهده  2471

 •  چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول : بررسی منابع
 • 1-1جايگاه و ارزش گياهان دارويي و معطر
 • 1-1-1کاربرد گياهان دارويي در طب
 • 2-1-1ارزش تجاري گياهان دارويي جهان
 • 3-1-1جایگاه اجتماعي گیاهان دارویی
 • 2-1 اهميت حفاظت و  نگهداری گياهان دارويي
 • 1-3-1روش حفاظت در محل (In situ Conservation) :
 • 2-3-1روش حفاظت در خارج از محل (Ex situ Conservation)
 • 4-1 ميزان تقاضاي جهاني گياهان دارويي
 • 5-1  مشكلات اهلي كردن گياهان دارويي
 • 6-1 مزيتهاي كشت گياهان دارويي و معطر
 • 7-1تیره جعفری
 • 8-1مشخصات گیاه شناسی و پراکنش زیره سفید
 • 9-1خصوصیات اکولوژیکی
 • 10-1جوانه زنی
 • 1-10-1تاثیر پذیری قدرت بذر از عوامل مختلف
 • 11-1شکستن خواب و انواع آن
 • 12-1تنش خشكي
 • 1-12-1اثرات تنش خشكي در گياهان
 • 2-12-1صدمه هاي ناشي از تنش خشكي
 • 13-1تنش شوری
 • 1-13-1خسارت ناشي از شوري در گياهان
 • 14-1ترکیبات شیمیایی و اسانس
 • فصل دوم : مواد و روش ها
 • -2 مطالعات در رویشگاههای گیاه زیره سفید
 • 1-1-2بررسی پوشش گیاهی
 • 2-1-2 بررسی خصوصیات توپوگرافی
 • 3-1-2 خصوصیات اقلیمی در رویشگاهها و مزرعه
 • 4-1-2 بررسي زمین شناسی( ژئو مرفولوژی) رویشگاهها
 • 5-1-2 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاهها و مزرعه زیره سفید
 • 6-1-2 مطالعات زراعي
 • 7-1-2 مطالعه فنولوژی گیاه در رویشگاه و مزرعه
 • 8-1-2 بررسی خصوصیات عملكرد و اجزاء عملكرد در رویشگاه و مزرعه
 • 9-1-2 بررسي هاي فيتو شيميايي در رویشگاه و مزرعه
 • 1-9-1-2 آنالیز توسط گاز کروماتوگرافی/ اسپکترومتری جرم(GC-MS)
 • 2-2 مطالعات آزمایشگاهی
 • 1-2-2 بررسی اثرات درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی بذر
 •  -2-2 بررسی اثرات تیمار های مختلف جهت جوانه زنی بذر :
 •  -2-2-2بررسی اثر تیمار درجه حرارت بر سنوات بذور
 • 2-2-2-2بررسی اثر متقابل تیمار درجه حرارت و تیمار فیزیکی
 • 3-2-2- 2بررسی اثر متقابل تیمار فیزیکی وتیمار شیمیایی در حرارت 10 درجه سانتی گراد
 • 4-2-2-2 بررسی اثر متقابل تیمار درجه حرارت و تیمارشیمیایی
 • 3-2-2 بررسی اثرات تنش ها بر برخی خصوصیات بذر زیره سفید
 • 2-3-2-2 روش بررسی اثرات شوری بر گیاهچه
 • 3-3-2-2بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات بذر زیره سفید
 • 4-3-2-2 روش بررسی اثرات خشکی بر گیاهچه
 • 3-2 محاسبات آماری
 • فصل سوم : نتایج
 • 1-3 مطالعات در رویشگاههای گیاه زیره سفید
 • 1-1-3 بررسی پوشش گیاهی
 • 1-1-1-3 پوشش گیاهی رویشگاه کلات
 • 2-1-1-3 پوشش گیاهی رویشگاه گناباد
 • 2-1-3بررسی خصوصیات اكولوژيكي
 • 1-2-1-3بررسی زمین شناسی (ژئومور فولوژی) رویشگاهها
 • 1-1-2-1-3بررسی زمین شناسی رویشگاه كلات
 • 2-1-2-1-3بررسی زمین شناسی رویشگاه گيسور گناباد
 • 2-2-1-3بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاههای زیره سفید و مزرعه
 • 3-2-1-3 خصوصیات اقلیمی
 • 1-3-2-1-3خصوصیات اقلیمی رویشگاه كلات
 • 2-3-2-1-3خصوصیات اقلیمی رویشگاه گيسور گناباد
 • 3-3-2-1-3خصوصیات اقلیمی مزرعه
 • 3-1-3مطالعۀ فنولوژی گیاه در رویشگاه و مزرعه
 • 4-1-3بررسی خصوصیات عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه در رویشگاه و مزرعه
 • 1-4-1-3ارتفاع بوته
 • 2-4-1-3تعداد ساقه های فرعی
 • 3-4-1-3 تعداد چتر بارور
 • 4-4-1-3تعداد چتر نا بارور
 • 5-4-1-3تعداد چترک
 • 6-4-1-3تعداد بذر در بوته
 • 7-4-1-3وزن بذر
 • 8-4-1-3عملکرد علوفه خشک
 • 9-4-1-3عملکرد بیولوژ یک 
 • 10-4-1-3تعداد بذر در چتر و چترك
 • 11-4-1-3وزن هزار دانه
 • 12-4-1-3شاخص برداشت
 • 5-1-3 بررسي هاي فيتوشيميايي
 • 1-5-1-3 میزان اسانس
 • 2-5-1-3 اجزاء اسانس
 • 2- 3 مطالعات آزمایشگاهی
 • 1-2-3 بررسی اثر تیمار درجه حرارت بر سنوات بذور
 • 2-2-3 بررسی اثر متقابل تیمار درجه حرارت و تیمار فیزیکی
 • 3-2-3 بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر جوانه زنی بذر، در حرارت 10 درجه سانتی گراد
 • 4-2-3 بررسی اثر متقابل درجه حرارت و تیمار های شیمیایی
 • بررسی اثرات تنش ها بر روی برخی خصوصیات بذر زیره سفید
 •  بررسی اثرات شوری بر روی درصد و سرعت جوانه زنی
 • اثر سطوح خشکی بر درصد و سرعت جوانه زنی
 • پیشنهادات
 • منابع


Label
مقالات مرتبط
بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه زيره سفيد (Cuminum setifolium) در خراسان
بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه زيره سفيد (Cuminum setifolium) در خراسان


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک