$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

گرافیک و هنر > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 گرافيك و هنر - پروژه
فهرست مطالب: بررسي كاربردي نقش اجتماعي ، فرهنگي ، رواني ، اقتصادي و سياسي تبليغات در وسايل ارتباط جمعي

تاریخ ایجاد 1391/06/23    تعدادبرگ: 145   قیمت: 14500 تومان   حجم فایل:1460 kb  تعدادمشاهده  2944

 • مقدمه
 • فصل اول:كليات تحقيق
 • 1-1- مقدمه پژوهش:
 • 2-1- بيان مسئله:
 • 3-1- اهميت و ضروت پژوهش:
 • 4-1- اهداف پژوهش:
 • 5-1- فرضيه هاي تحقيق
 • الف) فرضيه اصلي
 • ب) فرضيه فرعي
 • 6-1- سئوالات تحقيق
 • 7-1- تعريف مفاهيم
 • 8-1- مشکلات تحقیق:
 • 9-1- روش تحقیق:
 • فصل دوم:مباحث تحقيق
 • 1-2- افکار عمومی و معیار سنجش آن
 • 1-1-2- در جستجوی یک تعریف برای افکار عمومی
 • برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر
 • ایجاد ارتباط با مخاطب
 • تعیین نیاز مخاطب
 • ایجاد انگیزۀ تغییر در مخاطب
 • تبدیل نگرش به رفتار
 • پایدار ساختن تغییر
 • دستیابی به داوری جدید
 • 2-2- نقش و کارکرد تبلیغ در افکار عمومی
 • 1-2-2- نگاهی به پیشینه تبلیغات
 • 1-1-2-2- تبلیغات و مفاهیم نزدیک به آن
 • 3-2- شیوه های تبلیغ
 • 1-3-2- روش لقب گذاری:
 • 2-3-2- روش تعمیم با زرق و برق
 • 3-3-2- روش انتقال:
 • 4-3-2- شهادت:
 • 5-3-2- روش توده پسند:
 • 6-3-2- روش جمع و جور کردن کارت های یکدست:
 • 7-3-2- روش نظاهر به یگپارچگی:
 • 8-3-2- روش هجوم برای سوار شدن به واگن:
 • 9-3-2- روش پنهان و آشکار هدف تبلیغ:
 • 10-3-2-روش ضد تبلیغ:
 • 11-3-2- روش تکرار:
 • 12-3-2- روش شستشوی مغزی (Brainwashing):
 • کنترل همه جانبه و فراگیر:
 • عدم اطمینان
 • منزوی کردن:
 • شکنجه
 • ایجاد فرسودگی و ناتوانی جسمی:
 • تحقیر شخصیت:
 • مسلم فرض کردن جرم
 • توالی وقایع
 • روش بحث و گفتگو
 • 4-2- تأثیرات روانی تبلیغ
 • 1-4-2-از خود بیگانگی و تبلیغ
 • الف- ارائه خدمات اجتماعی:
 • ب- منافع اقتصادی:
 • 2-4-2- ایجاد نیاز برای تبلیغ
 • 1-5-2- تبلیغ و ایدئولوژی
 • 6-2- تاثیر تبلیغ در ساخت افکار عمومی
 • 1-6-2- دگرگونی عوامل متشکل افکار عمومی:
 • 2-6-2- از فکر و عقیده تا عمل و رفتار:
 • 1-7-2- چگونگی تاثیرات تبلیغ
 • 8-2- تبلیغ و دموکراسی
 • 9-2- رنگها و تبلیغات
 • 1-9-2- مفهوم رنگ
 • 2-9-2-معنای هشت رنگ
 • 1-2-9-2-رنگ خاکستری
 • 2-2-9-2- رنگ آبی
 • 3-2-9-2- رنگ سبز
 • 4-2-9-2-رنگ قرمز
 • 5-2-9-2- رنگ زرد
 •  6-2-9-2- رنگ بنفش
 • 7-2-9-2- رنگ قهوه ای
 • 8-2-9-2- رنگ سیاه
 • 10-2- تعریف پیام ( Mwssage Definition )
 • رسانه پیام است
 • شخص پیام است
 • 1-10-2- عوامل پیام
 • الف ) رمزها یا کدهای پیام( MessageCode)
 • ب) محتوای پیام ( MessageContact)
 • ج) نحوه و حالات ارائه پیام (MessageTreatmeny)
 • 11-2- ویژگی های پیام ( Message Particulars)
 • 1-11-2- منبع ( Source)
 • 2-11-2-کدگذار یا رمز گذار ( Encoder)
 • 3-11-2-معنا شناسی ( Semantic )
 • 4-11-2- کدخوان یا رمز گشا ( Decoder )
 • 12-2-ماهیت پیام و چگونگی آن (MessageCondition)
 • 13-2- منبع ارتباط پيام و چگونگي آن
 • 14-2- مخاطب پيام و چگونگي آن
 • 1-14-2- توده اي بودن
 • 2-14-2- عدم يكسان نبودن
 • 3-14-2- چارچوب فكري
 • 4-14-2- شيوه هاي سودبري
 • 15-2-جاذب بودن پيام
 • 1-15-2- تجانس پيام با محيط
 • 2-15-2-تطابق عملكرد پيام با محيط
 • 10-15-2-محتواي پيام متناسب با سطح فكر و بينش مخاطب
 • 11-15-2-شناخت مخاطب
 • 12-15-2- توجه به كمكهاي خارجي و عكس العمل پيام
 • 16-2- استفاده از وسيله ارتباط مناسب براي پيام
 • 1-16-2- سنجش ميزان انتشار پيام
 • 2-16-2- سنجش بازتاب انتشار پيام
 • فصل سوم:نتيجه گيري
 • 1-3- مطبوعات , تبلیغات و گروههای فشار
 • 2-3- تبلیغات علیه تبلیغات
 • 3-3- غلط فهمیدن تبلیغات
 • 4-3- نحوه رفتار با تبلیغات
 • 5-3- عوامل تاثیر گذار بر افکار عمومی
 • 6-3- نمونه موردی تبلیغات
 • 7-3- مهار تبلیغات
 • 8-3- دفاتر خبری
 • 9-3- گروه های فشار
 • 10-3- تبلیغات رسمی
 • 11-3- پژوهش در زمینه اثر رسانه ها
 • 11-3- تبليغات موفق با تحقيقات صحيح
 • 12-3- تحقيقات بايدها و نبايدها
 • 13-3- انواع پژوهش تبليغات
 • 14-3- تحقيق در نوشته هاي تبليغاتي
 • اكسير موفقيت
 • 15-3- نگاه به روانشناسي تبليغات
 • 1-15-3- ايجاد انگيزه
 • 2-15-3-معناي آشكار، پيام پنهان
 • 3- 15-4- هيجان در برابر مناطق
 • 4-15-3- عناصر پيام
 • 5-15-3- كنترل افكار و اعتقادات
 • 16-3- رسانه تبليغاتي مناسب كدام است؟
 • ضمائم
 • نمونه :بررسي و تحليل چند گونه تبليغ در مجلات
 • تبلیغ جراح دندانپزشکی
 • تبلیغ سومی ها و داوطلبان کنکور 85
 • تبلیغ خانۀ زیبای شهرزاد
 • پرسشنامه آماری
 • جداول و نمودارهاي پرسشنامه
 • منابع :
 • منابع اینترنتی
 • http://prsirorg


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک