$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

گرافیک و هنر > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 گرافيك و هنر - پروژه
فهرست مطالب: بررسی تعامل میان نقد و کارگردانی در تئاتر ایران

تاریخ ایجاد 1388/11/05    تعدادبرگ: 400   قیمت: 300000 تومان   حجم فایل:1407 kb  تعدادمشاهده  2653

 

 • 1-چکيده
 • 2-مقدمه
 •  
 • فصل اول زمينه - پژوهش در گذشته  
 • الف) بررسي تاريخچه پيدايش نفت و همراه رويکري بر تأثير متقابل نظريه هاي انتقادي و درام پردازان جهان
 • الف-1) نقد قديم  
 • ادبيات و نقادي در يونان باستان
 • آريستوفان
 • سقراط
 • افلاطون
 • ارسطو
 • شاگردان ارسطو
 • دو     مکتب اسکندريه

زوئيلوس

 •  ارسيتارکس
 • ديونيزوس
 • لوسين
 • لونگينوس
 • سه     ادبيات و نقادي در روم باستان
 • سيسرو
 • هوراس
 • دوره امپراطوري
 • سنکا
 • کنتي لين
 • تاسيت
 • فترت و مسيحيت
 • الف-2) نقد جديد
 •  ادبيات و قرون وسطي
 • ارزيابي ميراث دانته
 • پنج    نهضت هومانيسم در ايتاليا
 • پترارکا و بوکاتچو
 • رنسانس و ادبيات ايتاليا
 • شارحان ارسطو
 • شش     رنسانس اسپانيايي
 • هومانيسم در اسپانيا
 • قرن طلايي اسپانيا
 • سر وانتس و دن کيخوته
 • لوپه دوگا وکمدي اسپانيائي
 • پنج    انديشۀ دکارت، انديشۀ فرانسوي
 • پلئياد و دوبلي
 •  مکتب کلاسيک در فرانسه
 • ولتر
 • ديدرو
 • ديگر منتقدان فرانسوي
 • هشت     مکتب کلاسيک در انگلستان
 • تحول ادبيات انگليسي
 • جان ميلتون
 • جان درايدن
 • الکساندر پوپ
 • سامويل جانسون
 • منتقدان کهتر انگليسي و اسکاتلندي
 • نه     مکتب کلاسيک در ايتاليا
 • ده     مکتب کلاسيک در آلمان
 • اشتورم اوند درانگ و هردر
 • کانت و شيلر
 • يازده      نهضت رمانتيک در آلمان
 • شلگل ها و رمانتيسم
 • فردريش شلگل
 • اوگوست ويلهلم شلگل
 • نسل نخست رمانتيكهاي آلمان
 • شلينگ
 • واكنر ودروتيك
 • يوهان پاول ريشتر ( ژان پل )
 • دوازده    رمانتيک در انگلستان
 • از جفري تا شلي
 • وردزورث
 • كولر يج
 • هزلت ، لم ، كيتس
 • سيزده    رمانتيک در فرانسه
 • مادام دواستال وشاتوبريان
 • هوگو
 • سنت بوو
 • هيپوليت تن
 • چهارده    نهضت رمانتيك در ايتاليا
 • دسانكتيس
 • كاردوچي
 • سنت هاي ادبي در روسيه پانزده    سنت هاي ادبي در روسيه
 • لوموسونوف ومكتب كلاسيك
 • بلينسكي انقاد بزرگ
 • چرنيشفسكي وهرتسن
 • دوبروليوبوف
 • پيساروف
 • شانزدهم    فورماليست هاي روسي
 • فرماليسم روسي
 • مقدمه     ادبيات چيست ؟
 • هفده    نقد درآلمان
 • سخن شناسي روميايي
 • گوند ولف ( 1881-1931)
 • اوئر باخ ( 1892-1957)
 • اشپيتسر
 • هجده    مکتب ژنو
 • اَلبربگن ( 1901-1957)
 • ژرژپوله ( 1902-1991)
 • ژان روسه ( 1910)
 • نوزده    نقد روانکاوانه
 • فرويد
 • شارل بودوئن
 • بيست    جامعه شناسي ادبيات
 • جرج لوكاچ
 • لوسين گولدمن (1913-1970)
 • بيست و يک     پديدار شناسي علم تفسيري Hermenuties نظريه دريافت Reception theory
 • بيست و دو     ساخت گرائي و نشانه شناسي
 • بيست و سوم    4- مابعد ساختگرائي
 • بيست و چهارم    نقدتکويني
 •  بازگشت به لانسون
 • گوستاورودلر
 •  شرح حالا اثر ادبي
 •  پيش متن
 • الف-3) تاريخچه پيدايش کارگرداني در جهان
 • ساکس ماينينگن
 • آنتوان و تئاتر ليبر
 • فرايه بويه و واقعگرايي در آلمان
 •  تئاتر مستقل، و و اقعگرايي، در انگلستان
 •  زندگي استانيلاوسکي در هنر
 • ميرهولد و آوان گارو روسي
 • دستاورد واختانگوف
 • کريگ وآپيا- ديداري ها
 • کوپو- پدر تئاتر مدرن
 • راينهارت، پيسکاتوروبرشت
 • تئاتر وجد- آرتور ، اُخلوپکوف، ساواري
 • سهم رقص مدرن- مارتاگراهام و آلوين نيکلاييس
 • ديگر تجربيات امروز- در آمريکا
 • ريچاردفورمن، رابرت ويلسن و تئاترنان و عروسک
 • آناهلپرين و کارگاه رقص
 • گروه توفسکي و تئاتر بي چيز
 • گروتوفسکي و سفر به شرق
 • ب) تاريخچه پيدايش کارگرداني در ايران
 • ياددشت نخست
 • مقدمات
 • نمايش هاي پيش از اسلام
 • نمايش هاي پس از اسلام
 • نقالي
 • نمايشهاي عروسکي
 • تعزيه
 • نمايشهاي شادي آور
 • ضميمه
 • نمايش هاي شادي آور زنانه
 • دو    دوران معاصر
 • بخش نخست
 • تئاتر نوع اروپائي     1337- 1262
 • مرحله نخست    
 • پيشتازان     آخوند زاده وتبريزي
 • آخوند زاده ( 1257-1191)
 • ميرزا آقا تبريزي
 • تئاتر نوع اروپايي
 • دوره نخست     1299-1262 ، « تئاتر دارالفنون »
 • تلاش هاي آماتوري     تروپ هاي مشخص نمايشي
 • « انجمن اخوت »
 • « شركت علميه فرهنگ » ( 1288-1286 )
 • تئاتر ملي ( 1294- 1288 )
 • نمايشنامه نويسان ملي
 • نرميان نريمانف ( 1925-1870)
 • عزيز حاجي بگف ( 1948-1880)
 • جليل محمد قلي زاده ( 1932-1866)
 • افراسياب آزاد
 • مرتضي قلي خان فكري ( مؤيد الممالك )
 • ( 1338-1288)
 • « ارشاد»
 • ميرزا احمد خان محمودي – كمال الوزاره
 • نشريات تئاتري
 • « اختر » - آقا محمد طاهر تبريزي
 • روزنامه « تئاتر »
 • ميرزارضاخاني ناييني طباطبايي
 • « ايران نو » - محمد امين رسول زاده
 • خان ملك ساساني
 • مرحله دوم     1320-1299 تاثير خلع دودمان قاجار وآغاز سلطنت خاندان پهلوي
 • ميرزاده عشقي ( 1303-1272)
 • ابوالقاسم لاهوتي
 • حسن مقدم
 • گروه هاي نمايشي    « كلوپ موزيكال » - علينقي وزيري
 • « كمدي اخوان » - محمود ظهير الديني
 • « كمدي ايران » علي نصر
 • «جامعه باربد »
 • « استوديو درام كرمانشاهي »
 • رضد كمال شهرزاد 1315-1278)
 • هنرمندان ارمني – پاپا زيان
 • واهرام پايازيان
 • بازيگر وكارگردان ارمنستان شوروي
 • هزاره فردوسي
 • هنرستان هنر پيشگي تهران وعلي نصر
 • علي نصر 1340-1365
 • « تئاتر فرهنگ » عبدالحسين نوشين – 1350-1285
 • « تئاتر سعدي »
 • لرتا
 • حسين خيرخواه ( 1341-1288)
 • انحطاط وافول
 • علي اصغر گرمسيري
 • محمد علي جعفر 1365-1303
 • « گروه هنر ملي »
 • انقلاب در تئاتر ايران - دوران معاصر- بخش دوم - مصطفي اسكويي – 1337
 • جايگاه ووضعيت « سيستم » ستانيسلافسكي درايران
 • ج) تاريخچه پيدايش نقد در ايران
 • نقد عر ب - مقدمات و تعريفات
 • از گذشتة ادبي ايران
 •  
 • فصل سوم    اهداف تحقيق
 • فهرست نمايش هاي اجرا شده در دهه هفتاد ايران
 • يافته ها و بحث    
 • 6- فهرست منابع و مأخذ

 Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک