$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

حقوق و فقه > پروژه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 حقوق و فقه - پروژه کلیه مقالات با فورمت word
فهرست مطالب: تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

تاریخ ایجاد 1389/11/10    تعدادبرگ: 167   قیمت: 16700 تومان   حجم فایل:659 kb  تعدادمشاهده  4530

 •  مقدمه
 • ساماندهی تحقیق :
 •  تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن
 • اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق:
 • سوالات تحقیق:
 • مشکلات تحقیق :
 • روش تحقیق :
 • سابقه تحقیق:
 • بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان
 • مبحث دوم :تاریخچه زندان در دنیا:
 • فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران:
 • مبحث اول : تاریخچه زندان در ایران
 • مبحث دوم:
 • انواع زندان در ایران
 • گفتار اول:
 • زندان بسته:
 • گفتار دوم:
 • مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی:
 • گفتار سوم:
 • موسسات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی
 • فصل سوم:
 • زندان در اسلام
 • سجن (زندان) چیست؟
 • مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه
 • فصل چهارم:
 •  عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس و میانی آن:
 •  بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم
 • بند 2: شکست برنامه های اصلاح و درمان
 • گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
 • گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.
 • گفتار چهارم: هزینه های اقتصادی زندان
 • گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
 • گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان
 • مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
 • گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان:
 • گفتار دوم: نظریات جرمشناختی
 • بند اول: جرم شناسی کلاسیک:
 • بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی:
 • الف: در شرایطی که قاضی مرتکب تقصیر شده است.
 • ب: در صورت عدم تقصیر قاضی
 • ج: جبران ضرر معنوی
 • فصل پنجم: مبانی، مفهوم و اهداف و تاریخچه جایگزین های حبس
 • مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین ها در ایران
 • گفتار اول: تاریخچه جایگزین ها در ایران :
 • گفتار دوم: مفهوم جایگزین های حبس
 • بند اول: جایگزینی تقنینی
 • بند دوم: جایگزینی قضایی
 • مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
 • گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و  جایگزین های آن
 • گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن
 • مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی ها و شرایط کلی جایگزین حبس
 • گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین ها
 • بند اول: اهداف
 • بند دوم: فواید
 • گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس
 • بند اول: ویژگی ها
 • بند دوم: شرایط
 • 1) فرهنگ سازی لازم
 • 2) داشتن قانونی مشخص و صریح
 • 3- باید جرم از جرمهایی باشد که موضوع مجازاتهای جایگزین باشد.
 • 4- مجرمان هم باید مشمول مجازاتهای جایگزین باشند.
 • مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
 • گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی):
 • گفتار دوم:
 • مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی
 • 1- کاهش جمعیت کیفری زندانها:
 • 2- کاهش هزینه ها:
 • 3- کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.
 • بخش دوم: انواع جایگزینی و مقررات مربوط به آنها
 • انواع جایگزینی:
 • جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی:
 • فصل اول: جایگزین های سنتی:
 • مبحث اول: آزادی مشروط Parole (Release on licence)
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
 • بند اول: تعریف:
 • بند دوم: تاریخچه
 • گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
 • بند اول: مبانی
 • بند دوم: قلمرو
 • گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط
 • بند اول: شرایط
 • شرایط ماهوی و شکلی مربوط به آزادی مشروط:
 • بند دوم: فواید
 • بند سوم: آثار
 • گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
 • مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجرای مجازات
 • بنداول: تعریف تعلیق
 • بند دوم: تاریخچه
 • گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
 • بند اول: اهداف
 • بند دوم: فواید
 • گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغو آن
 • بند اول: شرایط اعم از شکلی و ماهوی
 • 1-شرایط ماهوی
 • 2) شرایط شکلی
 • بند دوم: آثار تعلیق
 • بند سوم: لغو تعلیق
 • گفتار چهارم: انتقادات وارده بر تعلیق در حقوق کیفری ایران.
 • مبحث سوم : جزای نقدی
 • گفتار اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی
 • بند اول : مفهوم جزای نقدی
 • بند دوم: تاریخچه
 • گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
 • مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
 • گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن
 • بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
 • بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
 • بند سوم: خدمات عمومی وانواعش:
 • گفتاردوم: جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
 • بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی
 • الف-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی
 • 1-تبعید
 • 2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین
 • 3-منع خروج از کشور
 • 4-اخراج بیگانه از کشور.
 • ب-محرومیت سالب حقوق اجتماعی
 • ج) محرومیت های سالب حقوق شغلی
 • بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
 • 1-ضمانت اجرای تمیمی:
 • 2-ضمانت اجراهای تبعی:
 • فصل دوم: جایگزین های جدید
 • مبحث اول: دوره مراقبتی
 • گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دورۀ مراقبتی
 • بند اول: مفهوم
 • بند دوم: تاریخچه
 • گفتار دوم: اهداف و قلمرو دورۀ مراقبتی
 • بند اول: اهداف
 • بند دوم: قلمرو
 • گفتار سوم: از جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران
 • گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
 • بند اول: مفهوم
 • بند دوم : تاریخچه
 • گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
 • بند اول: اهداف
 • بند دوم: فواید
 • گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه
 • مبحث سوم: خدمات عمومی یا کار عام المنفعه
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه خدمات عمومی
 • بند اول: تعریف
 • بند دوم: تاریخچه:
 • گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
 • بند اول: اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه:
 • بند دوم: فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه
 • گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
 • گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
 • مبحث چهارم: حبس در منزل
 • گفتاراول: مفهوم حبس در منزل
 • گفتار دوم: فواید حبس در منزل
 • مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
 • گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
 • بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی
 • بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران:
 • گفتار دوم:مراکز گزارش روزانه DeyReporting centers و جایگاهش در ایران و شرایط مشمولان آن.
 • بند اول: مفهوم گزارش کار روزانه
 •  بند دوم: شرایط مشمولان
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادها
 • فهرست منابع فارسی
 • کتابها
 • مقاله ها
 • پایان نامه ها:
 • آدرس های اینترنتی: internet siurces
 • قوانين


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک