$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: پاورپوینت روش های ارزشیابی آموزشی

تاریخ ایجاد 1389/01/15    تعدادبرگ: 240   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل:707 kb  تعدادمشاهده  6135

پاورپوینت روش های ارزشیابی آموزشی
هدفهاي درس
فصل اول دور نمای ارزشیابی آموزشی
هدفهاي كلي
تاريخچه ارزشيابي
تاریخچه ارزشیابی در ایران
تعاريف ارزشيابي
تفاوت ارزشیابی با چند مفهوم دیگر
1- ارزشیابی و اندازه گیری
2- ارزشیابی و پژوهش
تفاوتهای عمدۀ ارزشیابی و پژوهش
3- ارزشیابی و پاسخ گویی
4- ارزشیابی و ارزیابی
فصل دوم الگوهای ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی
تفاوتهای موجود بین الگوها
الگوهای ارزشیابی
الگوهای تحقق یافتن هدف
امتیازات روش تایلر
مورد استفاده از روش تایلر
بسط روش تایلر
الگوهای قضاوتی
 تفاوت ملاکهای درونی و بیرونی
الگوهای قضاوت براساس ملاکهای درونی
الگوی قضاوت بر اساس ملاکهای بیرونی
الگوی ارزشیابی مصرف کننده-مدار
ارزشیابی هدف آزاد
توجه به کیفیت هدف ها
الگوهای تسهیل در تصمیم گیری
الگوی ارزشیابی سیپ
رابطۀ انواع ارزشیابی،نقش و مراحل در الگوی سیپ انواع ارزشیابی
الگوی سیپ تصمیم های آموزشی را به چهار گروه تقسیم می کند
ارزشیابی زمینه
ارزشیابی درون داد
ارزشیابی فراگرد
ارزیابی برون داد
تفاوتها و مشابهت های الگوهای ارزشیابی
فصل سوم ارزشیابی و هدفهای آموزشی
ارزشیابی و هدفهای آموزشی
اهمیت هدفهای آموزشی
تدوین هدفهای آموزشی
هدفهای رفتاری
نتیجه گیری از مباحث هدفهای آموزشی
سنجش نیاز های آموزشی
نتیجه گیری از مباحث نیاز سنجی آموزشی
طبقه بندی هدفهای تربیتی
حوزه شناختی
حوزه عاطفی
فصل چهارم ارزشیابی و اندازه گیری
ارزشیابی و اندازه گیری
خصوصیات ابزارهای اندازه گیری
روشهای اندازه گیری
آزمون و انواع آن
راهبردهای ارزشیابی
آزمونهای هنجاری
استاندارد کردن آزمون و هنجار یابی
چگونگی تبدیل نمره های خام به نمره های هنجاری
تحلیل سؤالها
سطح دشواری و قدرت تفکیک
پایایی و روایی آزمونهای هنجاری
آزمونهای هنجاری و ارزشیابی آموزشی
 
فصل پنجم ارزشیابی و اندازه گیری”آزمونهای ملاکی
آزمونهاي ملاكي
آزمون ملاکی و کاربرد آن
آزمونهای ملاکی و هنجاری
خصوصیات آماری آزمونهای ملاکی
شاخص تأثیر آموزش با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود
پایایی و روایی آزمونهای ملاکی
 
فصل ششنم ارزشیابی و اندازه گیری”اندازه گیری عملکردهای عاطفی
اندازه گیری عملکردهای عاطفی
ویژگی ارزشها
روشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی
مقایسهای درجه بندی رفتار
مراحل تهیه یک مقیاس درجه بندی لیکرت
چگونگی محاسبه نمره فرد و نمره گروه در مقیاس درجه بندی
مشاهده و مصاحبه در ارزشیابی کیفی
فصل هفتم طرحهای ارزشیابی
طرحهای ارزشیابی
روایی چیست؟
کنترل عوامل تهدید کننده
طرحهای ارزشیابی
طرح شماره1پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه واقعی
طرح شماره2طرح گروه واقعی با پس آزمون
طرحواره طرح پیشنهادی پاپهام برای رفع مشکل طرح شماره2
طرحواره طرح شماره3
طرح شماره4طرح سریهای زمانی تک گروهی
طرح شماره 5طرح سریهای زمانی با گروه کنترل غیرهمتا
طرح شماره6طرح پیش آزمون-پس آزمون
طرح شماره7طرح مقایسه دو گروه غیر همتا با پس آزمون
طرح شمارۀ 8طرح مورد پژوهی تک گروهی
فصل هشتم نمونه گیری در ارزشیابی آموزشی
نمونه گيري
نمونه گیری چند ماتریسی
محدودیتهای نمونه گیری چند ماتریسی
فصل نهم تهیه گزارش یافته های ارزشیابی
یافته های ارزشیابی تکوینی را می توان در قالب دو گزارش مختلف عرضه نمود
چهار چوب پیشنهادی برای یک گزارش ارزشیابیLabel
مقالات مرتبط
پاورپوینت روان شناسی یادگیری
پاورپوینت روان شناسی یادگیری

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک