$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پروژه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تاریخ ایجاد 1392/11/10    تعدادبرگ: 130   قیمت: 11000 تومان   حجم فایل:981 kb  تعدادمشاهده  4311

 تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده 

چکیده :
 بخش اول :کلیات وروش ها
1-1پیش گفتار :
1-2 مقدمه:
1-3بیان مسئله :
1-4 اهمیت وضرورت تحقیق :
1-5 هدف های پژوهش :
هدف کلی :
هدف های جزئی :
1-6 سؤالات پژوهش
1-7 پیشینه تحقیق :
1-8 جامعه مورد بررسی:
1-9 روش تحقیق:
1-10 کلید واژگان:
بخش دوم:ادبیات پژوهش
2-1 فرهنگ :
2-2 فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی:
2-3 خصوصیات فرهنگ:
2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد
2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است
2-6 فرهنگ امری مشترک است
2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است
2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی
2-9 سطح های فرهنگ
2-10 طبقه بندی فرهنگ ها :
    2-11 ابداع مفهوم فرهنگ پذیری :
2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ
2-14 عناصر مهم در فرهنگ پذیری :
2-15 روندها و متغیرهای فرهنگ پذیری :
2-16 انواع فرهنگ پذیری :
2-17انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر:
2-18آژانس های فرهنگ پذیری :
2-19ماهیت رسانه :
2-20 رسانه و فرهنگ پذیری :
2-21 کارکردهای رسانه ها
2-22 رسانه ها : تغییر ارزش های سنتی و شکاف نسلی
2-23 طبقه بندی نیازهای مرتبط با رسانه :
2-24 تلویزیون :
2-25  ویژگی های تلویزیون :
2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی:
2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان
 2-28  قدرت تلویزیون
   2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون :
    2-30 جنبه های اجتماعی شدن کودکان
   2-31 کارکردهای منفی تلویزیون
2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی:
2-33کودک کیست؟
2-34ویژگی های کودک در دوره ابتدایی :
2-36 ارتباط کودک و تلویزیون:
2-37 کودکان قربانیان تلویزیون :
2-38 چارچوب نظری
بخش سوم :یافته های پژوهش
3-1 مقدمه
3-2تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان
3-3 تلویزیون و تغییردر عادات و سلایق کودکان
3-4 تلویزیون و تغییر در باورها و نگرش ها و ارزش های کودکان:
3-5 تلویزیون و تغییر فرهنگ تغذیه کودکان:
3-6 تلویزیون و تغییر ادبیات کودکان
3-7 سوالاتی که از والدین پرسیده شد
3-8 مصاحبه با والدین :
3-9 مصاحبه با مربیان :
فصل دوم : تجزيه و تحليل داده ها
3-10نتیجه گیری :
فهرست منابع
Abstract:

 Label
مقالات مرتبط
تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد ( آیین ها و باورها ) (ارسال از طریق ایمیل)
تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد ( آیین ها و باورها ) (ارسال از طریق ایمیل)
بررسی مردم شناختی فرهنگ بازی های محلی در روستای مزداران (ارسال از طریق ایمیل)
بررسی مردم شناختی فرهنگ بازی های محلی در روستای مزداران (ارسال از طریق ایمیل)
تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت دانش آموزان اول و دوم ابتدایی) (ارسال از طریق ایمیل)
تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت دانش آموزان اول و دوم ابتدایی) (ارسال از طریق ایمیل)
بررسی مردم شناختی روستای فشارک در راستای بازتولید آن (ارسال از طریق ایمیل)
بررسی مردم شناختی روستای فشارک در راستای بازتولید آن (ارسال از طریق ایمیل)

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک