$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

تاریخ ایجاد 1392/11/10    تعدادبرگ: 150   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل:617 kb  تعدادمشاهده  4417

 مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزیی
1-5 سوال های تحقیق
1-6 فرضیه های تحقیق
1-7 توصیف دقیق متغیر با متغیر های د خیل در مسئله
1-8 تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1مقدمه
2-2 آموزش ضمن خدمت
2-2-1 ضرورت آموزش ضمن خدمت
2-2-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-2-3 روش های آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-2-4 استانداردهای آموزش ضمن خدمت                                      
2-2-5 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان
2-2-6 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت
2-2-7 انواع آموزش ها ی ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور
2-2-8 برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت
2-2-9 اهداف كلی آموزش ضمن خدمت معلمان
2-2-10 مشکلات آموزش معلمان
2-2-11 آموزش معلمان شامل چه چیزهایی می شود؟
2-3 آموزش از راه دور
2-3-1 واژه های مرتبط با آموزش از راه دور
2-3-2 تاریخچه ی آموزش از راه دور
2-3-3 علل استفاده از آموزش از راه دور
2-3-4 مبانی آموزش از راه دور
2-3-5 اهداف آموزش از راه دور
2-3-6 مبانی نظری آموزش از راه دور
2-3-7 مزایای آموزش راه دور
2-3-8 چگونه آموزش راه دور بلند مدت مؤثر می باشد؟
2-4 آموزش معلمان از راه دور
2-4-1 اهداف آموزش معلمان از راه دور
2-4-2 اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری اطلاعات در آموزش از راه دور معلمان
2-4-4 مطالعات موردی در زمینه آموزش معلمان از راه دور
2-4-5 نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-5 آموزش مجازی
 2-5-1 اهداف و ویژگی های آموزش مجازی   
2-5-2 روش های ارایه آموزش الکترونیکی
2-5-3 مقایسه ی آموزش مجازی و آموزش سنتی
2-5-4 مزايای آموزش الکترونيکی
2-5-5 ویژگی های آموزش بر خط
2-5-6 محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی
2-5-7 پیش شرط های لازم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی
2-5-8 مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی
 2-6 پیشینه تحقیق
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-6-1 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور
2-6-2 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه ی آموزش ضمن خدمت :
فصل سوم : روش پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
 3-4 شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه               
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
3-6 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
3-7 روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
4-2  آمار توصیفی :
4-3 آمار استنباطی
4-4 تحلیل داده ها بر اساس ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان
فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری
و ارایه پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 بحث ونتیجه گیری
5- 3 پیشنهاد ها
5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر
5-5 محدودیت های تحقیق
منابع فارسی :       
منابع انگلیسی :
نمونه پرسش نامه

 Label
مقالات مرتبط
بررسی میزان کارایی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدایی و دبیران راهنمایی
بررسی میزان کارایی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدایی و دبیران راهنمایی
روش تحقيق بررسي نگرش معلمان ( زن و مرد ) در مورد علل بي نظمي دانش‌آموزان
روش تحقيق بررسي نگرش معلمان ( زن و مرد ) در مورد علل بي نظمي دانش‌آموزان
روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک