$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روش تحقیق

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روش تحقيق فایل word
فهرست مطالب: روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول

تاریخ ایجاد 1391/06/11    تعدادبرگ: 160   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل:381 kb  تعدادمشاهده  6194

روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول

   

 • مقدمه :
 • فصل اول: كليات تحقيق
 • 1-1- مقدمه پژوهش:
 • 2-1- بيان مسئله:
 • 3-1- اهميت و ضروت پژوهش:
 • 4-1- اهداف پژوهش:
 • 5-1- فرضيه هاي تحقيق
 • الف) فرضيه اصلي
 • ب) فرضيه فرعي
 • 6-1- سئوالات تحقيق
 • 7-1- تعريف مفاهيم
 • تبلیغات:
 • هدف تبلیغ
 • مفهوم تبلیغ:
 • پیام:
 • وسائل ارتباط جمعی:
 • مخاطب:
 • روانشناسی رنگها:
 • 8-1- مشکلات تحقیق:
 • 9-1- روش تحقیق:
 • فصل دوم: مباحث تحقيق
 • 1-2- افکار عمومی و معیار سنجش آن
 • 1-1-2- در جستجوی یک تعریف برای افکار عمومی
 • برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر
 • ایجاد ارتباط با مخاطب
 • تعیین نیاز مخاطب
 • ایجاد انگیزۀ تغییر در مخاطب
 • تبدیل نگرش به رفتار
 • پایدار ساختن تغییر
 • دستیابی به داوری جدید
 • 2-2- نقش و کارکرد تبلیغ در افکار عمومی
 • 1-2-2- نگاهی به پیشینه تبلیغات
 • 1-1-2-2- تبلیغات و مفاهیم نزدیک به آن
 • 3-2- شیوه های تبلیغ
 • روش لقب گذاری:
 • - روش تعمیم با زرق و برق:
 • روش انتقال
 • شهادت:
 • روش توده پسند:
 • روش جمع و جور کردن کارت های یکدست:
 • روش نظاهر به یگپارچگی
 • روش هجوم برای سوار شدن به واگن
 • روش پنهان و آشکار هدف تبلیغ
 • روش ضد تبلیغ:
 • روش تکرار
 • روش شستشوی مغزی (Brainwashing):
 • کنترل همه جانبه و فراگیر
 • عدم اطمینان:
 • شکنجه
 • ایجاد فرسودگی و ناتوانی جسمی:
 • تحقیر شخصیت:
 • مسلم فرض کردن جرم:
 • توالی وقایع
 • روش بحث و گفتگو:
 • 4-2- تأثیرات روانی تبلیغ
 • 1-4-2-از خود بیگانگی و تبلیغ
 • الف- ارائه خدمات اجتماعی:
 • ب- منافع اقتصادی:
 • 2-4-2- ایجاد نیاز برای تبلیغ
 • 5-2- تاثیرات اجتماعی و سیاسی
 • 1-5-2- تبلیغ و ایدئولوژی
 • 6-2- تاثیر تبلیغ در ساخت افکار عمومی
 • 1-6-2- دگرگونی عوامل متشکل افکار عمومی:
 • 2-6-2- از فکر و عقیده تا عمل و رفتار:
 • 7-2- تبلیغ و گروههای اجتماعی ( تبلیغ و گروه بندی )
 • 1-7-2- چگونگی تاثیرات تبلیغ
 • نظریه های نوع اول
 • نظریه های نوع دوم:
 • 8-2- تبلیغ و دموکراسی
 • 9-2- رنگها و تبلیغات
 • 1-9-2- مفهوم رنگ
 • 2-9-2-معنای هشت رنگ
 • 1-2-9-2-رنگ خاکستری
 • 2-2-9-2- رنگ آبی
 • 3-2-9-2- رنگ سبز
 • 4-2-9-2-رنگ قرمز
 • 5-2-9-2- رنگ زرد
 • 6-2-9-2- رنگ بنفش
 • 7-2-9-2- رنگ قهوه ای
 • 8-2-9-2- رنگ سیاه
 • 10-2- تعریف پیام ( Mwssage Definition )
 • محتوا پیام است
 • رسانه پیام است
 • شخص پیام است
 • 1-10-2- عوامل پیام
 • الف ) رمزها یا کدهای پیام( MessageCode)
 • ب) محتوای پیام ( MessageContact)
 • ج) نحوه و حالات ارائه پیام (MessageTreatmeny)
 • 11-2- ویژگی های پیام ( Message Particulars)
 • 1-11-2- منبع ( Source)
 • 2-11-2-کدگذار یا رمز گذار ( Encoder)
 • 3-11-2-معنا شناسی ( Semantic )
 • 4-11-2- کدخوان یا رمز گشا ( Decoder )
 • 12-2-ماهیت پیام و چگونگی آن (MessageCondition)
 • 13-2- منبع ارتباط پيام و چگونگي آن
 • 14-2- مخاطب پيام و چگونگي آن
 • 1-14-2- توده اي بودن
 • 2-14-2- عدم يكسان نبودن
 • 3-14-2- چارچوب فكري
 • 4-14-2- شيوه هاي سودبري
 • 15-2-جاذب بودن پيام
 • 1-15-2- تجانس پيام با محيط
 • 2-15-2-تطابق عملكرد پيام با محيط
 • 10-15-2-محتواي پيام متناسب با سطح فكر و بينش مخاطب
 • 11-15-2-شناخت مخاطب
 • 12-15-2- توجه به كمكهاي خارجي و عكس العمل پيام
 • 16-2- استفاده از وسيله ارتباط مناسب براي پيام
 • 1-16-2- سنجش ميزان انتشار پيام
 • 2-16-2- سنجش بازتاب انتشار پيام
 • فصل سوم:بحث و نتيجه گيري
 • 1-3- مطبوعات , تبلیغات و گروههای فشار
 • 2-3- تبلیغات علیه تبلیغات
 • 3-3- غلط فهمیدن تبلیغات
 • 4-3- نحوه رفتار با تبلیغات
 • 5-3- عوامل تاثیر گذار بر افکار عمومی
 • 6-3- نمونه موردی تبلیغات
 • 7-3- مهار تبلیغات
 • 8-3- دفاتر خبری
 • 9-3- گروه های فشار
 • 10-3- تبلیغات رسمی
 • 11-3- پژوهش در زمینه اثر رسانه ها
 • 12-3- تحقيقات بايدها و نبايدها
 • 13-3- انواع پژوهش تبليغات
 • 14-3- تحقيق در نوشته هاي تبليغاتي
 • 15-3- نگاه به روانشناسي تبليغات
 • اكسير موفقيت
 • 1-15-3- ايجاد انگيزه
 • 2-15-3-معناي آشكار، پيام پنهان
 • 3- 15-4- هيجان در برابر مناطق
 • 4-15-3- عناصر پيام
 • 5-15-3- كنترل افكار و اعتقادات
 • 16-3- رسانه تبليغاتي مناسب كدام است؟
 • چالش های صادراتی و نقش رسانه ها
 • جامعه جهانی وايران
 • توسعهصادراتغيرنفتي،رهيافتي بهسوي استقلال اقتصادي در عرصه جهاني
 • تعرفه‌ tariff
 • تعرفهافزايي tariff escalation
 • تعرفه‌هاي در‌اوج tariff peaks
 • تثبيتتعرفهtariff binding
 • فرمول هماهنگ سازيharmonizing
 • نظامهماهنگHarmonized System
 • هماهنگسازيharmonization
 • روش كاهشخطيlinear cut approach
 • شوراي همكاريهاي گمركيCustoms Cooperation Council‌
 • نظام در‌خواست وپيشنهاد request and offer system
 • سواريمجاني free riding
 • اقدامات غير‌تعرفه‌اي non- tariff measures (NTMs)
 • محدوديتهاي مقداري يا كمّي quantitative restrictions (QRs)
 • بازرسي پيش ازحملpreshipment inspection (PSI)
 • قواعد مبدأrules of origin
 • صفر دربرابرصفرzero for zero
 • تضمين امتيازات security of concessions
 • تعرفه‌ايسازي tariffication
 • محصولات متكي بر منابع طبيعي natural resource based products (NRBP)
 • قيمت‌گذاريدو‌گانهdouble pricing
 • ترتيبات اليافچند‌گانه Multi-Fibre Arrangement (MFA)
 • نحوهاجراmodalities
 • سهميهswing
 • سهميه كليglobal quota
 • سازوكار اقدمات حفاظتي انتقالي transitional safeguards mechanism
 • حمايت داخليinternal supportdomestic/
 • حمايتمرزيborder protection
 • رقابتصادراتيexport competition
 • ميزان كلي حمايتaggregate measure of support(AMS)
 • گروه كرنز Cairns Group
 • جدا‌سازيdecoupling
 • معافيت ايالات‌متحده US Waiver‌
 • پرداختما‌به‌التفاوتdeficiency payment
 • مداخله در بازار market intervention
 • اقدامات تعديلي مرزيmeasures border adjustment
 • جبران صادراتيExport Restitution
 • برنامه تقويتصادرات Export Enhancement Program
 • عوارض [گمركي] متغير variable levy
 • تراز ‌پرداختهامواد18،15،14،12
 • اتحاديه گمركي ماده 24 گاتcustoms union (GATT
 • Article XXIV)
 • منطقه تجارت آزاد ماده 24 گاتfree trade area (GATT Article XXIV)
 • عدم اجرا [مقررات] (ماده 35 گات non- application (GATT Article XXXV
 • مقاوله‌نامه الحاقProtocol of Accession
 • مقاوله‌نامه اجراي موقت گاتof GATT Protocol of Provisional Application
 • مذاكرات تجاري چند‌جانبه (MTNs) Multilateral Trade Negotiations
 • مجموعه مقررات Codes
 • قيمتشكني dumping
 • عوارض ضدقيمت‌شكنيanti -dumping duties
 • تعهد قيمتي price undertaking
 • اقدامات حوزهخاكستريgrey area measures
 • كاهش تأخيريbackloading
 • يارانهsubsidy
 • كنوانسيونپاريسParis Convention
 • مدلهاي كاربرديutility models
 • طرحصنعتي industrial design
 • علائم و نامهاي تجاريtrade marks and trade names
 • نشانه‌هايمبدأof source indications
 • نشانه‌هايمنبع appellations of origin
 • موافقت‌نامه مادريد درباره ثبتبين‌المللي علايم
 • Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
 • موافقت‌نامه مادريد در مورد جلوگيرياز نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه‌كننده بر كالا
 • Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods
 • موافقت‌نامهليسبونLisbon Agreement
 • تقلبي counterfeit
 • ضابطه عملكردصادراتيexport performance
 • ضابطه عرضه محصول product mandating measure
 • ضابطه تراز تجاريtrade balancing measure
 • ضابطه فروش داخلي domestic sales
 • measure
 • محدوديتهاي ارزيexchange restrictions
 • تفاهم‌نامه حل و فصلاختلافات Dispute Settlement Understanding (DSU)
 • انسجامcoherence
 • ركن نظارت Surveillance Body
 • شيوه‌هايعرضه modes of delivery
 • حضورتجاري commercial presence
 • پيوست/تفسير بخشي sectoral annex/annotation
 • تعهدات اوليه initial
 • commitments
 • جداولملي(خدمات) national schedules
 • تعهدات عمومي ياافقي general obligations
 • تعهدات خاص specific commitments
 • مذاكرات دسترسي به بازار market access negotiations
 • نظام عمومي ترجيحات General System of
 • Preferences
 • شرط توانمندسازيEnabling Clause
 • رفتار متقابل reciprocity
 • طرفمتعاهد Contracting Party
 • طرفهايمتعاهد CONTRACTING PARTIES
 • كنفرانس تجارت و توسعه ملل‌متحد(آنكتاد)
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
 • & منابع :
 • ÿ منابع اینترنتی


Label
مقالات مرتبط
روش تحقیق بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل
روش تحقیق نقد و بررسی عوامل موثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژ رفتاری های نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی
روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی
روش تحقیق بررسی و مستندسازی فرایندها در راستای بهبودی مدیریت در دفتر قراردادهای آب منطقه ای خراسان ( بدون جداول و نمودارهای فصل 4 )
روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل
روش تحقیق بررسی کاربردی نقش اجتماعی ، فرهنگی ، روانی ، اقتصادی و سیاسی مدیریتی تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی ( تلویزیون ، روزنامه ، رادیو و اینترنت )
روش تحقیق بررسی علمی گرایش جوانان به اعتیاد
روش تحقیق بررسی سرقت زمینه های فردی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن
روش تحقیق بررسی راهکارهای بهبود و وصول و کاهش مطالبات معوق بانک
روش تحقیق بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان
روش تحقیق بررسی رابطه بین بزهکاری با خود پنداره در جوانان و نوجوانان
روش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
روش تحقیق بررسی کاهش جمعیت در روستای خیر آباد استان خراسان شمالی
روش تحقیق تعیین تاثیر سبک مدیریت با استرس شغلی معلمان
روش تحقیق تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی ( مرکز ) و ارایه الگویی بهینه برای آن
روش تحقیق بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی
روش تحقیق بررسی خانواده ، مهمترین عامل تاثیرگار در رفتارهای دینی
روش تحقیق بررسی مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی
روش تحقیق بررسی کودک آزاری و راه کارهای مقابله با آن


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک