$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مدیریت > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 مديريت - پروژه
فهرست مطالب: بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار

تاریخ ایجاد 1392/11/07    تعدادبرگ: 110   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل:2442 kb  تعدادمشاهده  5472

بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه :
بیان کلی مسئله :
هدف پژوهش :
اهداف خاص پژوهش به شرح ذیل است:
اهمیت موضوع پژوهش :
فرضیه پژوهش :
فرضیه اصلی :
فرضیه های فرعی :
تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها :
تعریف نظری /متغیر ها :
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه تعاریف رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی :
رضایت شغلی وعوامل موثر در انتخاب آن :
تعریف شغل:
تعریف رضایت شغلی:
عوامل موثر در انتخاب شغل
عوامل موثر بر رضایت شغلی:
پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:
علل اساسی رضایت از شغل:
مفاهیم انتخاب شغل :
تقسیم بندی ویلیامسون :
نظریه های تصمیم گیری :
تقسم بندی کراتیز:
نظریه سوپر:
نظریه بوهلر :
* نظریه کینز برگ
*نظریه آنارو:
*نظریه جان هالند:
*علل و انگیزه های پرخاشگری :
*عوامل تعیین کننده پرخاشگری :
*خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی:
*ناخشنودی شغلی و پرخاشگری:
*فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری:
*خشنودی شغلی:
*نظریه ی کامروایی نیازی :
*نظریه گروه مرجع:
*نظریه انگیزشی ـ بهداشتی هرزبرگ:
*همبسته های خشنودی شغلی: متغیر های شخصی:
*عوامل مرتبط با رضایت شغلی:
*نظریه های سازش شغلی :
- نظریه خصیصه و عامل
*نظریه روان پویایی:
*نظریه رشدی :
*نظریه های رضایت شغلی :
نظریه نیاز های آشکار:
نظریه های انگیزش شغلی
*تحقیقات انجام شده در ایران:
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
*جامعه ی پژوهش :
*نمونه و روش نمونه گیری:
*ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات :
*روش نمره گذاری :
طرح تحقیق
روش جمع آوری داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف آماری داده ها
1. توصیف نمونه مورد بررسی
2. توصیف داده های بدست آمده از پرسشنامه
ب) بررسی فرضیه پژوهش
1- بررسی فرضیه اصلی
بررسی فرضیه فرعی اول
بررسی فرضیه فرعی دوم
4- بررسی فرضیه فرعی سوم
5-بررسی فرضیه فرعی چهارم
6-بررسی فرضیه فرعی پنجم
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه پژوهش
الف) یافته های توصیفی
ب) یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی
منابع :
پیوست
پیوست شماره 1 : نمونه پرسش نامه خشنودی شغلی (JDI )
پیوست شماره 2 : نمونه پرسشنامه پرخاشگری ( بخشی از SCL_90)

 Label
مقالات مرتبط
بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی
بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی
بررسی رضایت شغلی و علل و عوامل موثر آن
بررسی رضایت شغلی و علل و عوامل موثر آن
رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان
رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان
بررسي رابطه رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان
بررسي رابطه رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان
مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص
مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي
تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي
تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي
بررسي تفاوت ميان استرس و فرسودگي شغلي بين كارمندان اداري و كارگران كارخانه (روش تحقيق)
بررسي تفاوت ميان استرس و فرسودگي شغلي بين كارمندان اداري و كارگران كارخانه (روش تحقيق)
بررسي چگونگي تاثير رضايت مندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد
بررسي چگونگي تاثير رضايت مندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران
روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک