$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پروژه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دبيرستان

تاریخ ایجاد 1389/07/03    تعدادبرگ: 100   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل:563 kb  تعدادمشاهده  6006

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دبيرستان
فصل اول - انگيزش
چكيده
مقدمه
تعريف انگيزش  
فصل دوم - ساختار نظريه اتكينسون
ساختار نظريه اتكينسون
كارايي نظريه اتكينسون  
نتيجه   
نظريه مك كلند پيرامون انگيزه پيشرفت
رفتار و انگيزه پيشرفت
نظريه موراي
ويژگي هاي افراد پيشرفت گرا
تلفيق و نتيجه گيري از تحقيقات پيشين
فصل سوم - ابزار و روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري  
نمونه آماري و روش نمونه گيري  
مشخصات ابزار اندازه گيري
پايايي و روايي آزمون
روشهاي آماري
فصل چهارم - بررسي فرضيه ها
مقدمه
الف- اطلاعات توصيفي  جداول، نمودارها ودرصدها.
جدول شماره 1-4 – وضعيت اشتغال مادران
نمودار شماره 1-4- وضعيت اشتغال مادران
جدول شماره 2-4 – توزيع فراواني ميزان تحصيلات مادران
نمودار شماره 1-4- وضعيت اشتغال مادران
جدول شماره 3-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه اقتدار منطقي
جدول شماره 4-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه آزادگذاري
جدول شماره 5-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه استبدادي
نمودار شماره 3-4- نمودار ستونى تعداد فرزندان و   
جدول شمازه 6-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه اقتدار منطقي
جدول شماره 7-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه آزادگذاري
جدول شمازه 8-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه استبدادي
نمودار شماره 4-4- نمودار ستونى درآمد ماهانه (فراواني درصدي) خانوادۀ مادران   
ب- بررسي آزمايشي تك تك فرضيه ها
جدول مربوط به فرضيه اول 9-4   بررسي رابطه بين شيوه فرزندپروري«روش اقتدار منطقي» و انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول مربوط به فرضيه دوم 10-4   بررسي رابطه بين روش استبدادي شيوه فرزندپروري و انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول مربوط به فرضيه سوم   بررسي رابطه شيوه فرزندپروري به روش آزادگذاري با انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول شماره 11-4 – مقايسه ميانگين نمرات دختران و پسران از نظر انگيزش پيشرفت
فصل پنجم - بحث ونتيجه گيري
نتيجه گيري از آزمايش فرضيه ها
بحث درمورد نتايج
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادهايي براي پژوهش
منابع
 پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري
 پرسشنامه انگيزش پيشرفتLabel
مقالات مرتبط
تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی
تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن (کارشناسی ارشد)
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن (کارشناسی ارشد)
تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری دروس پایه
تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری دروس پایه
بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان
بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان
بررسی روابط بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی روابط بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان
بررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی و دانش آموزان خوابگاهی
بررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی و دانش آموزان خوابگاهی
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک