$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مدیریت > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 مديريت - پروژه
فهرست مطالب: بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی

تاریخ ایجاد 1393/08/24    تعدادبرگ: 370   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل:1060 kb  تعدادمشاهده  5123

 بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی 

چكيدة تحقيق :
مقدمه :
فصل اول : کلیات
1-1)بيان مسأله
2-1)اهميت تحقيق:
3-1)اهداف تحقیق
4-1)سؤالات تحقیق
5-1)جامعه آماری
6-1)روش تحقيق
7-1)تکنیک جمع‌آوري اطلاعات (ابزار پژوهش) :
8-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
9-1) موانع تحقیق
10-1)یافته های پژوهش
11-1) مبانی نظری
1-11-1)نظریه جریان دو مرحله ای
2-11-1)نظریه استحکام
3-11-1) نظریه استفاده و رضایتمندی
4-11-1)نظریه سلسله مراتب تاٌثیرات ارتباطی
5-11-1) نظریه پذیرش
6-11-1)نظریه انگیزش
7-11-1) نظریه های خصیصه منفرد
8-11-1)نظریه شخصیتی چند خصیصه ای
9-11-1)نظریه های مخاطب شناسی
فصل دوم : بررسی ادبیات
بخش اول :
1-1) تعریف واژگان
1-1-1) ارتباط (Communication)
2-1-1) ارتباطات (communications)
3-1-1) بازاریابی (Marketing)
4-1-1) ارتباطات بازاریابی (Marketing communications)
5-1-1) مدیریت بازاریابی (Marketing Management)
6-1-1) ارتباطات بازاریابی یکپارچه
7-1-1) رسانه ها (Media)
8-1-1) تبلیغات (Advertising)
9-1-1) پیشبرد فروش (Sales Promotion)
10-1-1) فروش مستقیم (Sales Direction)
11-1-1) فروش شخصی (Personal Selling)
12-1-1) روابط عمومی (Public Relations)
13-1-1) حمایت مالی (Sponsorships)
14-1-1) فروش رابطه ای) (Relation Ships Marketing
بخش دوم :
1-2)سير تحولات بازاريابي
2-2)دوران تكامل مديريت بازاريابي
3-2)فلسفه های مدیریت بازاریابی
1-3-2 ) گرایش تولید
2-3-2 ) گرایش محصول
3-3-2 ) گرایش فروش
4- 3-2) گرایش بازاریابی
5-3-2)گرايش بازاريابي اجتماعي
4-2) تعاریف بازاریابی
5-2)ابعاد تعاریف بازاریابی
1-5-2)نیازها و خواسته ها
2-5-2)مبادله
6-2)ابعاد گوناگون Marketing :
1-6-2)بازاگرایی:
2-6-2)بازارشناسی:
3-6-2)بازاریابی:
4-6-2)بازارسازی:
5-6-2)بازارگردی:
6-6-2)بازار سنجی:
7-6-2)بازارداری:
8-6-2)بازارگرمی:
9-6-2)بازارگردانی:
7-2)شش گام برنامه بازاریابی
بخش سوم :
1-3) بازاريابي نوین
2-3)ماهيت ارتباطات بازاريابي
3-3)مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاريابي
4-3)فرآیند برنامه ریزی IMC
5-3)اهداف ارتباطات یکپارچه بازاريابي
6-3)فاکتورهای رشد IMC
7-3)ارتباطات بازاریابی و IMC :
8-3)پنج فاکتور کلیدی IMC :
9-3)اهداف IMC :
10-3)ویژگی های اصلی IMC :
11-3)آمیخته تبلیغات و IMC:
12-3)به سوی یکپارچگی :
13-3)نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی نوین
14-3)بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
15-3)آینده بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
16-3)فرآیند هشت مرحله ای ارتباطات یکپارچه بازاریابی
17-3)فرآیند برنامه ریزی 8 مرحله IGMC به عنوان یک سیستم :
18-3)فرآیند ارتباطات یکپارچه بازاریابی گونرینگ)1994(
19-3)مراحل توسعه IMC :
20-3)موانع موجود بر سر راه اجرای IMC :
21-3)مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC :
بخش چهارم :
1-4)فرآیند ارتباطات در IMC
1-1-4)عناصر فرآيند ارتباط
2-1-4)مراحل ايجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان:
3-1-4)مراحل برنامه­ ارائه خدمات به مشتریان (9 مرحله)
2-4)انتخاب رسانه ها
3-4)تبليغات
1-3-4)ميزان تبليغات
2-3-4)تعيين اهداف تبليغات:
3-3-4)تعيين بودجه تبليغات:
4-3-4)تعيين استراتژي تبليغات:
5-3-4)عملكردهاي تبليغات
6-3-4)ويژگي هاي ساختار پيامدر تبلیغات
7-3-4)خصوصيات جاذبه­ها درتبلیغات
8-3-4)تبلیغات و آگهی ها
9-3-4)گامهای اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها
10-3-4)تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید
1-4-4)عوامل مؤثر در ترکیب ترویج
2-4-4)ماهیت و اهمیت ترویج (ترفیعات و تشویقات )
3-4-4)روشهای ترویج
4-4-4) ماهیت ابزارهای ترویج:
5-4-4)عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیتهای ترویجی
5-4)پیشبرد فروش
1-5-4)تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش
6-4)فاصله بين فروش و بازاريابي
7-4)روابط عمومی بازاریابی
1-6-4)ابزارهای مهم روابط عمومی
2-6-4)مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی
3-6-4)اجرای برنامه روابط عمومی
4-6-4)ارزیابی نتایج روابط عمومی
8-4)حمایت مالی
فصل سوم : روش تحقیق
1-3)جامعه آماری
2-3)روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات (ابزار پژوهش)
3-3)روش تحقیق در علوم اجتماعي
1-3-3)روش كار درتحقيق حاضر
4-3)اعتبار صوری پرسشنامه
5-3)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
6-3)سؤالات تحقیق
7-3-مستندات سؤالات تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده های توصیفی:
جداول و نمودارها
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5)نتیجه گیری
2-5)پیشنهاد ها:
منابع فارسی
منابع انگلیسی:
Abstract:
پرسشنامهLabel
مقالات مرتبط
بررسي مديران موفق و استفاده از سيستم هاي اطلاعات
بررسي مديران موفق و استفاده از سيستم هاي اطلاعات
بررسي رابطه بين ارزشيابي مديران از عملكرد كاركنان آموزشي و كارايي آنان از ديدگاه مديران
بررسي رابطه بين ارزشيابي مديران از عملكرد كاركنان آموزشي و كارايي آنان از ديدگاه مديران
بازرگاني بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداردي و حوزه ستادي (كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني)
بازرگاني بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداردي و حوزه ستادي (كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني)
بررسي ميزان اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش شركت هاي خدمات هواپيمايي مشهد
بررسي ميزان اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش شركت هاي خدمات هواپيمايي مشهد
فرآيند بازاريابي و توليد (شركت كنسروسازي هاني)
فرآيند بازاريابي و توليد (شركت كنسروسازي هاني)
راهكارهاي افزايش فروش ( بازاريابي ) دفتر شركت پگاه
راهكارهاي افزايش فروش ( بازاريابي ) دفتر شركت پگاه
بررسي بازاريابي در صنعت سيمان كشور با اتكا بر چهار پي 4P
بررسي بازاريابي در صنعت سيمان كشور با اتكا بر چهار پي 4P
بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی ( بخش صنعت ) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع
بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی ( بخش صنعت ) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع
بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی ( بخش صنعت ) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع
بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی ( بخش صنعت ) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک