$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی

تاریخ ایجاد 1393/08/16    تعدادبرگ: 160   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل:137 kb  تعدادمشاهده  4614

 بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی 

چکیده :
مقدمه :
فصل اول : کلیات
بيـان مسئلـه
اهداف تحقيق
سؤالات پژوهش
فرضيه ها
تعريف واژه های پژوهش
فصل دوم : بررسی تحقیقات پیشین
مقدمـه
تعريف عقب ماندگی ذهنی
طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی
1- گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذير
2- گروه کودکان عقب مانده ذهنی تربيت پذير
3- گروه کودکان عقب مانده ذهنی حمايت پذير
واکنشهای والدين نسبت به کودک عقب مانده ذهنی
1- واکنش های اضطرابی:
2- تمايل به طرد کودک
3- احساس گناه والدين :
4- افسـردگی
5- خشـم
6- مشکلات زناشويی
مراحلی که والدين کودکان عقب مانده ذهنی در سازگاری طی می کنند
1- مرحله آگاهی از خطر
2- مرحله مقاومت
مکانيزمهای دفاعی والدين با کودک عقب مانده ذهنی
3- مرحله فرسودگی
تأثير کودک عقب مانده ذهنی بر پدر
تأثير کودک عقب مانده ذهنی بر مادر
1- تحقيقات انجام گرفته بر روی مادران با کودک عقب مانده ذهنی
2- تحقيقات انجام شده در خصوص پدران با کودک عقب مانده ذهنی
3- تحقيقات انجام گرفته در ارتباط با مقايسه بين پدر و مادر دارای فرزند عقب مانده ذهنی
تحقيقات انجام شده در مورد تأثير کودک عقب مانده ذهنی بر زندگی زناشوئی والدين
4- تحقيقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدين با کودک عقب مانده ذهنی
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری :
نمـونـه :
روش نمونه گيری :
روش اجرا
ابزار اندازه گيری
سؤالات اضافی :
نمره گذاری آزمون:
اعتبار آزمون:
پايايی آزمون :
روش آماری:
فصل چهارم : نتایج
جداول آماری
فصل پنجم : بحث یافته ها
الف: بحث يافته ها مربوط به فرضيه اول در مجموع ابعاد آزمون SCL90 و هر کدام از ابعاد به طور جداگانه.
ب : بحث يافته ها مربوط به فرضيه دوم درکل ابعاد آزمون SCL90 و هر کدام از ابعاد به طور جداگانه.
بررسی نتايج
الف ـ بررسی نتايج مربوط به فرضيه اول در کل ابعاد و مقياس SCL90 درهرکدام از ابعاد
ب: بررسی نتايج مربوط به فرضيه دوم
نتيجــه گيــری
کاربرد تحقيق
محدوديت های پژوهش
پيشنهادات
پیوست
نمونهای از سؤالات پرسشنامه SCL90
پاسخنامه پرسشنامه SCL90
فهرست منابع فارسی
REFERENCES
AbstractLabel
مقالات مرتبط
بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )
بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسي و مشاهده عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ذهني در اجام الگوهاي ترسيمي بر اساس آزمونهاي گودايناف و شكل A بندر - گشتالت
بررسي و مشاهده عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ذهني در اجام الگوهاي ترسيمي بر اساس آزمونهاي گودايناف و شكل A بندر - گشتالت
مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و ماداران داراي فرزند عادي
مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و ماداران داراي فرزند عادي
بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
بررسي كودكان استثنايي (كم توان ذهني)
بررسي كودكان استثنايي (كم توان ذهني)
بررسي مسایل و مشكلات رواني اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
بررسي مسایل و مشكلات رواني اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسی مسایل و مشکلات روانی - اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
بررسی مسایل و مشکلات روانی - اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک